Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 5.5. Шлюбний договір

Шлюбний договір – це цивільний правочин, що базується на домовленості наречених або подружжя відносно встановлення майнових прав та обов’язків подружжя на період існування та припинення шлюбу.

Шлюбний договір може бути укладено особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям. На укладення шлюбного договору до реєстрації шлюбу, якщо його стороною є неповнолітня особа, потрібна письмова згода її батьків або піклувальника, засвідчена нотаріусом. Шлюбним договором регулюються лише майнові відносини між подружжям, визначаються їхні майнові права та обов’язки. Шлюбним договором можуть бути визначені лише майнові права, а також можуть бути визначені майнові права та обов’язки подружжя як батьків.

Шлюбний договір не може:

– зменшувати обсягу прав дитини, які встановлені СКУ;

– ставити одного з подружжя в надзвичайно невигідне матеріальне становище;

– включати положення про передачу у власність одному з подружжя нерухомого майна та іншого майна, право на яке піддягає державній реєстрації.

Шлюбний договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується та починає діяти:

– з моменту нотаріального посвідчення, якщо договір укладений між подружжям;

– з дня реєстрації шлюбу, якщо договір укладений між нареченими.

У шлюбному договорі може бути встановлений загальний строк його дії, а також строки тривалості окремих прав та обов’язків.

Змістом шлюбного договору може бути:

1) визначення майна, яке дружина, чоловік передає для використання на спільні потреби сім’ї;

2) правовий режим майна, подарованого подружжю у зв’язку з реєстрацією шлюбу чи набутого під час шлюбу;

3) домовленість про можливий порядок поділу майна, у тому числі і в разі розірвання шлюбу.

4) використання належного їм обом або одному з них майна для забезпечення потреб їхніх дітей, а також інших осіб;

5) порядок користування житловим приміщенням одним із подружжя, якщо це приміщення належить другому з подружжя, а також про звільнення житлового приміщення тим з подружжя, хто вселився в нього, в разі розірвання шлюбу, з виплатою грошової компенсації або без неї;

6) про надання утримання одному з подружжя незалежно від непрацездатності та потреби у матеріальній допомозі на умовах, визначених шлюбним договором. Якщо у шлюбному договорі визначені умови, розмір та строки виплати аліментів, то в разі невиконання одним із подружжя свого обов’язку за договором аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Одностороння зміна умов шлюбного договору не допускається. Він може бути змінений за згодою подружжя. Угода про зміну шлюбного договору нотаріально посвідчується. На вимогу одного з подружжя шлюбний договір за рішенням суду може бути змінений, якщо цього вимагають його інтереси, інтереси неповнолітніх та непрацездатних повнолітніх дочки, сина, що мають істотне значення. Подружжя має право відмовитися від шлюбного договору. Права та обов’язки, встановлені шлюбним договором, припиняються в день подання до нотаріуса заяви про відмову від нього. На вимогу одного з подружжя шлюбний договір може бути розірваний або визнаним недійсним за рішенням суду з підстав, що мають істотне значення, зокрема, у разі неможливості його виконання.

Зразок шлюбного договору.

Місто Черкаси, другого квітня дві тисячі сьомого року.

Ми, Іваненко Володимир Іванович, який мешкає в м. Черкаси, по вул. Ватутіна, 4, та Сидорчук Світлана Петрівна, яка мешкає в м. Черкаси по вул. Благовісній, 10, кв. 2, у присутності свідків Головача Івана Сидоровича, який мешкає у м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького, 20, та Іляшенко Ірини Іванівни, яка мешкає у м. Черкаси по вул. Хрещатик, 53, маючи намір зареєструвати шлюб і врегулювати майнові права і обов’язки подружжя, уклали цей договір про нижчевикладене:

1. Із майна, яке буде нажите нами під час шлюбу, _його частки належатиме мені, Сидорчук Світлані Петрівні, а _____частка – мені, Іваненко Володимиру Івановичу.

Це право зберігається за нами і в разі, коли один із нас буде зайнятий веденням домашнього господарства чи доглядом за дітьми.

2. Належний мені, Сидорчук Світлані Петрівні, на підставі технічного паспорта Ме № 123456, виданого МРЕВ ДАІ м. Черкаси 10 червня 1999 р. автомобіль моделі ЗАЗ-968М, двигун № 456789, шасі № 985632, кузов № 456789, державний номерний знак А 4569 МА, зареєстрований у МРЕВ ДАІ м. Черкаси 10 червня 1999 р., після укладення шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану переходить у нашу з чоловіком, Іваненко Володимиром Івановичем, спільну сумісну власність і підлягає перереєстрації на його (чоловіка) ім7я.

Музичні інструменти (піаніно, арфа, саксофон), які придбані мною, Іваненко Володимиром Івановичем, до укладення шлюбу, а також ті, які я набуду під час шлюбу, належатимуть нам з дружиною, Сидорчук Світланою Петрівною, на праві спільної сумісної власності.

3. До нашого спільного майна належатиме і майно, отримане в дар кожним з нас у період перебування в зареєстрованому шлюбі, а також придбані нами за цей час коштовності та предмети розкоші.

4. Інше майно, яке належало кожному з нас до вступу в шлюб, а також одержане нами під час шлюбу в порядку успадкування, є власністю кожного з нас.

5. Я, Іваненко Володимир Іванович, зобов’язуюсь разом зі своєю дружиною, Сидорчук Світланою Петрівною, утримувати її непрацездатну сестру, Палоку Оксану Петрівну, надати їй можливість проживання разом з нами, виділивши їй окрему кімнату, а також видавати щомісячно грошові у сумі в розмірі 200 грн.

У зв’язку з цим у разі можливого розподілу майна, яке буде набуте під час шлюбу, розмір частки Сидорчук Світлані Петрівни зменшується відповідно на суму, що буде витрачена на утримання її сестри.

6. Я, Сидорчук Світлана Петрівна, зобов’язуюсь ощадно ставитися до сімейного бюджету, здійснювати облік витрат на покупки вартістю понад 200 грн., про що ставити до відома свого чоловіка.

Придбання речей на суму понад 1000 грн. здійснюється за спільною попередньою домовленістю подружжя.

7. У разі втрати одним із подружжя працездатності інший зобов’язується надавати йому матеріальну допомогу в розмірі не менше чотирьох мінімальних заробітних плат щомісячно.

8. Ми взаємно не будемо перешкоджати одне одному здійснювати вільний вибір віросповідання.

9. Обов’язковою умовою при укладенні шлюбу є обрання прізвища чоловіка як спільного прізвища подружжя.

10. Я, Іваненко Володимир Іванович, зобов’язуюсь забезпечити проживання своєї сім’ї в окремій квартирі, окремо від батьків дружини чи моїх батьків протягом перших трьох років подружнього життя.

11. Невиконання нами хоч однієї з викладених умов договору чи прийнятих на себе зобов’язань може бути підставою для розірвання шлюбу.

12. Витрати з укладення цього договору сторони несуть порівну.

13. Шлюбний договір набуває чинності з моменту реєстрації шлюбу.

14. Цей шлюбний договір складено в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у справах державної нотаріальної контори

(приватного нотаріуса), а два інші видаються кожному із подружжя.

Підписи: 1. Іваненко В. І. 2. Сидорчук С. П

Свідки: 1. Головач І. С. 2. Ляшенко І. І.

Посвідчувальний напис


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 5.5. Шлюбний договір