Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 11. Аналіз стану товарних запасів торговельного підприємства

Задача 10. Аналіз стану товарних запасів торговельного підприємства

1)

За даними таблиці визначити:

1) товарні запаси в днях обороту на кінець І кварталу;

2) періоди та коефіцієнти оборотності товарних запасів;

3) прибутковість товарних запасів;

4) суму вивільнення (відволікання) коштів у випадку прискорення (уповільнення) оборотності запасів.

Таблиця

Найменування товарної групи

Товарооборот за І квартал, тис. грн

Товарні запаси, тис. грн

Норма товарних запасів, ДНІ

На

01.01

На

01.02

На 01.03

На 01.04

А

510

201,2

201,3

201,9

203

22

Б

365

201,6

202,4

201,9

202,2

45

В

1070

203

202,1

201,6

203,5

17

Усього

1945

605,8

605,8

605,4

608,7

27

Сума прибутку за І квартал -101,9 тис. грн.

Розв’язок

1. Розрахунок середніх товарних запасів (73):

^01.01 , Тп, Т? , Т301 04

_ – +і-*ош + і’Чоі.:оз+ “

73 ш-2-1-і

П -1

Дс ТЗош” ТЗоі. аг” ” обсяги звітних товарних запасів;

73ош” 73ої. о4

П – кількість періодів.

^+201,3 + 201,9 + ™ А: -2-і – = 201,8 тис. грн.

^+202.4+201,9+^ Б: -2—2_ -202,1 тис. грн.

203 “Л1іС 203,5 -+ 202,1 + 201,6+–

В: -2-2_ = 202,3 тис. грн.

З

605,8 ,ЛСО £ЛСА 60*7

–+605,8+605,4+–

Усього: —–2–= 606,2 тис грн

2. Розрахунок рівня товарних запасів (Ртз):

Р – ^ 01 -04 /7

Де Щм – обсяг товарообороту за перший квартал; Д – кількість днів у досліджуваному періоді.

203

А: -90 = 35,8 дні. 510

202 2

Б: =^=-90 = 49,9 дні. 365

В; ША.90 = 17 і ОИІш 1070

Усього: -^-90 = 28,2 дні. 1945

3. Розрахунок періоду обороту товарних запасів (ЛОтз):

73

ПОтз =– Д.

А: ^Ьі90 = 35,6 дні. 510

202 1

Б: ±^-90 = 49,8 дні. 365

202 З

В: ^^-90 = 17,0 дні. 1070

Усього: ^^90 = 28,0дні. 1945

4. Розрахунок коефіцієнта оборотності товарних запасів (КОтз):

ПОтз ТЗ

А 90 л.,

А: – = 2,5(/ша).

90

Б: – = 1,8(/кш). 49,8

90

В: – = 5,3(шза). 17,0

Усього: -^2- = 3,2 (раза). 28,0

5. Розрахунок прибутковості товарних запасів (Птз):

Птз =£¿£400, ТЗ

Де #,” – сума прибутку за І квартал.

А: ^1100 = 50,5% 201,8

Б: ^-100 = 50,4% 202,1

В: 121^100 = 50,4% 202,3

Усього: !2!£і00 = 16,8%. 606,2

6. Розрахунок суми вивільнення (відволікання) коштів у випадку прискорення (уповільнення) оборотності запасів (£):

ТП

1 = (ПОт-Нт)^, де Нтз – норма товарних запасів.

А: (35,6 – 22)^- = 77,1 тис. гри. Б: (49,8 – 45)- = 19,6 тис. грн.

В: (17,0 -17)1212 = о,2 тис. грн. 4 7 90 у

1945

Усього: (28,0-27)-= 22,7 тис. грн.

90 у

7. Вивільнення або відволікання коштів:

ПОтз > Нтз – відволікання коштів ПОтз < Нтз – вивільнення коштів

А: відволікання коштів

Б: відволікання коштів

В: відволікання коштів

Усього: відволікання коштів

Задача 11. Аналіз стану товарних запасів торговельного підприємства

(2)

За даними таблиці проаналізувати стан товарних запасів. Для цього:

1) розрахувати темпи зростання товарообороту та товарних запасів, коефіцієнт співвідношення темпів зростання цих показників (порівняти темпи зростання товарообороту та товарних запасів);

2) періоди та коефіцієнти оборотності товарних запасів.

Таблиця тис. грн

Показники

І квартал

II квартал

1. Товарооборот

4050

4365

Продовольчі товари

2520

2725

Непродовольчі товари

1530

1640

2. Середні товарні запаси

1180

1120

Продовольчі товари

350

400

Непродовольчі товари

830

720

Чи є нормальним співвідношення темпів зростання товарообороту та товарних запасів?

Розв’язок

1. розрахунок динаміки товарообороту на підприємстві (АПто – абсолютний приріст товарообороту, Тр”о – темп зростання товарообороту):

То

Трто = іоо.

‘ /ПО *л

Усього: /шлю = 4365,0 – 4050,0 = 315,0 тис. грн.

7),во=”65£.100 = т0 4050,0

Продовольчі товари: АПто = 2725,0 – 2520,0 = 205,0 тис. грн.

2725 0

ТРто =±1±£г^ю0 = 108,1%. 2520,0

Непродовольчі товари: АПто = 1640,0-1530,0=110,0 тис. грн.

2^=1^.100=107,2 -/.. ао 1530,0

2. розрахунок динаміки середніх товарних запасів на підприємстві (АІГтз, Тртз):

АПтз =Т32″”-Т3ш Трщ =Е^а-ю0.

13 Int

Усього: апп = 1120,0-1180,0= -60,0 тис. грн.

^=^”00 = 94,9%. m 1180,0

Продовольчі товари: АПтз = 400,0-350,0= 50,0 тис. грн.

Тр. =±°М1оо = 114,3%. 73 350,0

Непродовольчі товари: апп = 720,0-830,0= -110,0 тис. грн.

720 0

Тр= = -^400 = 86,7%. утз 830,0

3. розрахунок періоду обороту товарних запасів на підприємстві

{ПОтз):

ТЗ

ПОтз = – Д, ТО

Де Д – кількість днів у досліджуваному періоді.

Усього: і кв ПОтз = 1180,0-90/4050,0 =26,2 дні. ii кв ПОтз = 1120,0-90/4365,0 =23,1 дні.

Продовольчі товари: і кв яотз=350,0-90/2520,0=12,5 дні.

П кв яотз=400,0-90/2725,0=13,2 дні. непродовольчі товари: і кв яо/из=830,0-90/1530,0=48,8 дні.

П кв яо””=720,0-90/1640,0 =39,5 дні.

4. розрахунок коефіцієнта оборотності товарних запасів

(КОтз):

К0тз=-^-. ПОтз

Усього: і кв #оіиз=90/26,2=3,4 разів. ii кв #0^=90/23,1=3,9 разів.

Продовольчі товари: і кв яои=90/12,5=7,2 разів.

П кв КОтз=90П 3,2=6,8 разів. непродовольчі товари: і кв /гоіз=90/48,8=1,8 разів.

Ii кв яоіз=90/39,5=2,3 разів.

S. Розрахунок коефіцієнта співвідношення темпів зростання товарообороту та товарних запасів (К):

Усього: 107,0/94,9=1,14 Продовольчі товари: 108,1/114,3=0,95. Непродовольчі товари: 107,2/86,7=1,24.

Якщо К>1, то співвідношення темпів зростання товарообороту та товарних запасів є нормальним, а якщо К<1, то ненормальним.

Усього: 1,14-нормальне.

Продовольчі товари: 0,95 – ненормальне.

Непродовольчі товари: 1,24-нормальне.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 11. Аналіз стану товарних запасів торговельного підприємства