Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 33. Аналіз втрат товарообороту торговельного підприємства через нераціональне використання робочого часу

Минулого року підприємство зіткнулося з проблемою недоотри-мання товарообороту за рахунок нераціонального використання робочого часу (значних неявок працівників). За даними таблиці розрахувати втрачені можливості торговельного підприємства щодо зростання товарообороту, підвищення продуктивності праці.

Таблиця

Показники

І кв.

II кв.

Кількість відпрацьованих людино-днів

3101

3451

Неявка на роботу, людино-дні, у т. ч.:

Щорічні відпустки

201

261

Навчальні відпустки

21

26

Лікарняні

90

91

Неявки з дозволу адміністрації

20

41

Вихідні та святкові, людино-дні

812

814

Товарооборот, тис. грн

1084

1257

Розв’язок

1. товарооборот на 1 відпрацьований людино-день (ТО на 1вд:

ТО на 1ВЛД=–==035 тис. грн/людино – день. КВД 3101 и

Де ТО – обсяг товарообороту;

КВЛД – кількість відпрацьованих людино-днів.

2. неявки у зв’язку з причинами, на які торговельне підприємство може впливати (лікарняні, неявки з дозволу адміністрації) (Н):

Н=Лікарняні+Неявки з дозволу адміністрації** =90+20=110 людино-днів.

3. втрачений товарооборот у зв’язку з лікарняними та неявками з дозволу адміністрації (ТОвтрі):

ТОвтрі=ТОна 1 ВЛД – Н**0,35Л10=38,45 тис. грн.

4. можливий товарооборот за умови відсутності неявок працівників у зв’язку з лікарняними та з дозволу адміністрації (ТОможл):

Гожолсл=го+гов/ир/=1084+38>45=1122,45 тис. грн.

5. втрачений товарооборот у зв’язку з відпустками (ТОвтрг):

ТОвтр2=(Навчальні відпустки+Щорічні відпустки)ТО на 1 ВЛД-=(21+ 201д35=77,6 тис. грн.

6. втрачений товарооборот у зв’язку з вихідними та святковими днями (ТОвтрг):

ТОвтрз=Вихідні та святкові – ТО на ВЛД=%2 – 0,35= =283,85 тис. грн.

1. середньооблікова чисельність працівників (СОЧ):

СОЧ~ (КВЛД + Усього неявки*Вихідні та святкові, людино-дні)/ /Кількість календарних днів у періоді=(3101+201 +21+90+20+812)/ /(31+31+28)=47 осіб.

8. продуктивність праці фактична (ПП факт):

ППфакт = — = = 22,98 тис. грн І осіб. * СОЧ СОЧ

9. продуктивність праці за умови відсутності неявок працівників у зв’язку з лікарняними та з дозволу адміністрації (ППможл):

ППможл=ТОможл/СОЧ= 1122,45/47=23,8 тис. грн/осіб.

Задача 34. аналіз впливу факторів на продуктивність праці працівників торговельного підприємства

За даними таблиці проаналізувати, як змінилася продуктивність праці працівників підприємства та оцінити вплив на неї факторів.

Таблиця

Показники

1-й період

2-й період

Товарооборот, тис. грн

6550

7531

Кількість працюючих, осіб, у т. ч.:

81

78

Торгово-оперативного персоналу

57

61

Показники

Алгоритм розрахунку

1-й період

2-й період

1. Товарооборот (ТО), тис. грн

Дано в умові задачі

6550

7531

2. Частка торгово-оперативного персоналу в загальній чисельності ( чтп ),%

Г ж _ К топ 100

Де КТОП – кількість торгово-оперативного персоналу;

Кзаг – загальна кількість працюючих

– 100 = 70,37 81

– 100 = 78,21 78

3. Продуктивність праці всього персоналу (/7/7), тис. грн/осіб

ТО Кзаг

Де ТО-товарооборот

6550=80,86:

81

7531 =96,55 і 78

4. Розрахунок зміни продуктивності праці за рахунок зміни:

4.1. Товарообороту, тис. грн/осіб

Апп(*ту = 1&;точ™-)П00 =Ом”™,з7)/юо =І2И

Де АТО-абсолютна зміна обсягу товарообороту;

^7Ш0~частка торгово-оперативного персоналу в загальній кількості у 1-му періоді;

КГОП – кількість торгово-оперативного персоналу у 1 – му періоді

Закінчення табл.

Показники

Алгоритм розрахунку

1-й період

2-й період

4.2. Частки торгово-оперативного персоналу, тис. грн/осіб

ДШ7(ДЧ”). (Г°’ – Д/™ )/10° = 7531 – 7’83/10° = 10,35,

КюПь 57

Де ТО і – обсяг товарообороту у 2-му періоді;

^топ” абсолютна зміна частки торгово-оперативного персоналу в загальній кількості.

4.3. Кількості торгово-оперативного персоналу, тис. грн/осіб

То 4 топ г тохчтоп

У-******™ ^^юп^-^г-1—;-=”-

КТОПл ктопЛ

7531 – 78,21/100 7531-78,21/100

=—= -6,8,

61 57

Де ЧТопї – частка торгово-оперативного персоналу в загальній кількості в 2-му періоді;

Ктопх ~ кількість торгово-оперативного персоналу в 2-му періоді

Показники

Алгоритм розрахунку

1-й період

2-й період

1. Товарооборот

У зіставних цінах (ТО^),

Тис. грн

ТО =-^, /

Де ТО^ – товарооборот у зіставних цінах; ТОф^ – товарооборот у фактичних цінах; Іщ – індекс цін

– 1905 =1905 1

1977

1 =1957,4 1,01

2. Індекс цін (/”)

Дано в умові задачі

1

1,01

3. Середня заробітна плата (317), тис. грн/осіб

Зп=ФОП,

Чс/о’

Де ЗП – середня заробітна плата; ФОП – фонд оплати праці; Чс/о – середньооблікова чисельність працівників

– – , 71 1…

100 =1,33

75

Продовження табл.

Показники

Алгоритм розрахунку

1-й період

2-й період

4. Продуктивність праці (у фактичних цінах) (ПП^), тис. грн/осіб

Пп. = фч

Фч Чс/о

1905 =26,83 71

1977

= 26,36

75

5. Фонд оплати праці (ФОП), тис. грн

Дано в умові задачі

85

100

6. Зміна фонду оплати праці за рахунок зміни:

6.1. Товарообороту у зіставних цінах, тис. грн

Щ ППфН0 26,83 ^

Де АТО – абсолютна зміна обсягу товарообороту; Іц о – індекс цін у 1-му періоді;

Економіка торговельного підприємства   Лігоненко Л. О.   Задача 33. Аналіз втрат товарообороту торговельного підприємства через нераціональне використання робочого часу


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 33. Аналіз втрат товарообороту торговельного підприємства через нераціональне використання робочого часу