Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 42. Визначення фонду оплати праці в плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту та з урахуванням скорочення чисельності персоналу

За даними таблиці спрогнозувати фонд оплати праці торговельного підприємства на плановий період.

Таблиця

Показники

1-й

Період

2-й період

3-й період

4-й період

Товарооборот, тис. грн

20,0

25,2

24,7

28,0

Фонд оплати праці, тис. грн

5

6

6

7

Чисельність персоналу, осіб

5

6

5

7

Прогнозний темп приросту товарообороту на плановий період, %

2

Очікуване скорочення чисельності персоналу, осіб

1

Для розрахунку коефіцієнта еластичності використати метод середнього темпу приросту.

Роїв уязок

1. Розрахунок середнього темпу приросту товарообороту

(ТпрТО):

ТгюТО = я-і ТОзв ЮО – 100 = 4-і-100 -100 = 11,83%,

У ТОбаз ЛГ 20

Де ТОзв – обсяг товарообороту звітного періоду (останній період); ТОбаз – обсяг товарообороту базового періоду (перший період); п – кількість досліджуваних періодів.

2. Розрахунок середнього темпу приросту фонду оплати праці (ТщхРОП ):

ТпрФОП = “-“І Ф0П*в ЮО-100=4-і-100-100=11,87%, ^ УФОПбазв Ь

Де ФОПш – фонд оплати праці звітного періоду (останній період); ФОПбаз – фонд оплати праці базового періоду (перший період).

3. Розрахунок коефіцієнта еластичності (Кел):

КеЛ=т™ = Ш = 1)ооз%.

ТпрТО 11,83

4. Розрахунок темпу приросту фонду оплати праці на плановий період (ТпрФОП,”):

ТпрФОП м = ТпрТОм – Лея = 2 – 1,003 = 2,01 %, де ТпрТОга – темп приросту товарообороту на плановий період.

5. Розрахунок прогнозного обсягу фонду оплати праці (ФОП^):

(ЮО+ТпрФОЦ.) “(100+2£1) -11

ФОП, = ФОПв—– = 7—2-і = 7,14 тис грн

Ы 100 100

6. Розрахунок планового розміру фонду оплати праці з врахуванням скорочення чисельності персоналу (фоп’я, ):

ФОІ&;, = (Чзв – Очікуві Ч)=-(7 -1)=6,12 тис грн, Чзв 7

Де Чзв – чисельність працюючих у звітному періоді;

Очікуві Ч – очікуване скорочення чисельності персоналу у плановому періоді.

Задача 43. визначення фонду оплати праці в плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту та з урахуванням зростання мінімальної заробітної плати

За даними таблиці спрогнозувати необхідний фонд оплати праці торговельного підприємства на плановий період з врахуванням зростання мінімальної заробітної плати.

Таблиця

Показники

1-й період

2-й період

3-й період

4-й період

Товарооборот, тис. грн

50,0

63,0

61,7

69,9

Фонд оплати праці, тис. грн

5

6

6

7

Прогнозний темп приросту товарообороту на плановий період, %

2

Діюча мінімальна заробітна плата, грн в місяць

460

Законодавчо передбачено зростання мінімальної заробітної плати до, грн

600

Для розрахунку коефіцієнта еластичності використати метод середнього темпу приросту.

Розв’язок

_ 1. розрахунок середнього темпу приросту товарообороту (ТпрТО):

ТпрТО = “-і р^юо-100 = 4-лч-100-100 = 11,83%, У УТОбаз v 50

Де ТОзв – обсяг товарообороту звітного періоду (останній період);

ТОбаз – обсяг товарообороту базового періоду (перший період);

П – кількість досліджуваних періодів.

__ 2. розрахунок середнього темпу приросту фонду оплати праці (ТпрФОП):

ТпрФОП = п-1 Ф0Пзв юо-100 – 4-Яі00 -100 = 11,87%, ЧФОПбаз 5

Де Ф0Пзв – фонд оплати праці звітного періоду (останній період);

ФОПбаз – фонд оплати праці базового періоду (перший період).

3. розрахунок коефіцієнта еластичності (Кел):

Кел=топ_=Ш %

ТпрТО 11,83

4. розрахунок темпу приросту фонду оплати праці на плановий період (ТпрФОПпл):

ТпрФОПт = ТпрТОт Кел = 2 – 1,003 = 2,01%,

Де ТпрТОт – темп приросту товарообороту на плановий період.

5. розрахунок прогнозного обсягу фонду оплати праці (ФОПпл):

~~гт (Ш + ТпрФОП^) “(100 + 2,01) “ЛА

ФОПт = ФОПзв —– = 7*– = 7,14 тис. грн.

100 100

6. розрахунок необхідного темпу зростання фонду оплати праці (ТрФОПто6х):

Де МінЗПги – розмір мінімальної заробітної плати у плановому періоді (законодавчо передбачений); МінЗПзв – діюча мінімальна заробітна плата.

7. Розрахунок необхідного обсягу фонду оплати праці на плановий період з врахуванням зростання мінімальної заробітно! плати (ФОП^):

ФшГ = ФОПмТРФОПи^ тд^ізо^з =

100 100 ‘ у


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 42. Визначення фонду оплати праці в плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту та з урахуванням скорочення чисельності персоналу