Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 9. Розрахунок планового товарообороту за товарною групою “А” на основі економіко-статистичних методів

На основі нижченаведених даних розрахувати плановий обсяг товарообороту за групою “А” за такими методами:

1) на основі середніх темпів зростання;

2) на основі оцінки та прогнозування частки товарної групи в загальному обсязі товарообороту;

3) на основі коефіцієнта еластичності.

Таблиця

Інформація для розрахунків

Тис. грн

Показники

Г

Іеріоди (квартали)

1

2

4

5 поточний

6 плановий

Товарооборот за групою “А”

1258

1378

1528

1639

1800

Товарооборот по підприємству

10185

10916

11850

12577

13196

15412

Обрахуйте середньозважений обсяг товарообороту за групою “А”, якщо коректність (достовірність) кожного з методів оцінена таким чином:

1) на основі середньорічних темпів зростання – 0,4;

2) на основі оцінки та прогнозування частки товарної групи в загальному обсязі товарообороту – 0,3;

3) на основі коефіцієнта еластичності – 0,3.

Розв’язок

1. Розрахунок частки товарообороту за групою “А” в загальному товарообороті:

1258

1-й період -100 = 12,35%.

У 10185

1378

2-Й період ^^~100 = 12,62%. 1528

3-Й період -100 = 12,89%.

К 11850

4-й період в; – 100 = 13,03 %.

12577

5-й період 100 =13,64%.

13196

2. Планування товарообороту за групою “А” на основі середнього темпу зростання:

2.1. Розрахунок середнього темпу зростання товарообороту за групою

“А” (7^7):

^ = п.&; = 5-&;оо=109,37%> ІТОАЧа 1/1258

Де ТО”аш – обсяг товарообороту за групою “а” у звітному періоді (5-й період); ТОаА”баз – обсяг товарообороту за групою “А” у базовому періоді (1-й період); п – кількість періодів.

2.2. розрахунок середнього темпу приросту товарообороту за групою

“а” (Тпр”г):

Тпр”А” = Тр”А” 100-100 = 109^7 -100 = 9,37%. 2.3. розрахунок планового товарообороту за групою “А” (ХОплшАл):

Туї т0-л**, ‘ІКг 1800 109,37 1ОЛ0 “

ТОпЛп^ =—=— = 1968,66 тис. грн.

^ 100 100

3. планування товарообороту за групою “а” на основі оцінки та прогнозування частки товарної групи у загальному обсязі товарообороту

3.1. розрахунок середнього темпу зростання частки товарообороту за групою “а” (ТрНшАт):

7ЬЧ. А. = 5-] ДМІїОО = 102,51%. А 12,35

3.2. розрахунок частки товарообороту за групою “а” у плановому періоді (Чпл”А”):

^ 13,64-102,5^-А 100

3.3. розрахунок планового товарообороту за групою “а” (ТОпл^г):

” ТОплзаг Чпл”А* 15412 -13,98 ■ _

ТОпл”А”7 =—4- = —- = 2155,1 тис. грн,

4 2 100 100 у

Де ТОплзаг – плановий обсяг загального товарообороту підприємства.

32

4. планування товарообороту за групою “А” на основі коефіцієнта еластичності

4.1. розрахунок середнього темпу приросту товарообороту по підприємству (Тирю):

Тпрзаг = 5-Лі/–196 100 -100 = 6,69%. Гж V10185

4.2. розрахунок коефіцієнта еластичності (кел):

” Тпр “А. 9,37 , . Кел = Г А = — = 1,4. Тпр заг 6,69

Коефіцієнт еластичності показує, що при зміні загального товарообороту підприємства на 1% обсяг товарообороту за групою “А” змінюється на 1,4%.

4.3. розрахунок темпу приросту товарообороту по підприємству на плановий період (ТпрТОплзвг):

Тпр ТОплзаг = ТОпл** 100-100 = 100-100 = 16,79%. заг ТОзвзаг 13196

4.4. розрахунок темпу приросту товарообороту за групою “А” на плановий період (ТпрТОпл нА”):

ТпрТОпл”А” = ТпрТОплзаг – Кел = 6,79 – 1,4 = 23,52%.

Виходячи з виявленої залежності, при зростанні загального товарообороту підприємства в плановому періоді на 16,79% товарооборот за групою “А” зросте на 23,52%.

4.5. розрахунок планового товарообороту по групі “А” (ТОппаА”з):

ТОпл ‘ _ТО”/Гзв. (100+ТпрТОпл “А”)^

ЩА”3 100

1800-(100 +23,52) V.

=–= 2223,41 тис. грн.

100 Н

5. розрахунок планового товарообороту за групою “А” з врахуванням достовірності окремих методів планування (ТОпл”А№):

ТОпл”А” = 1968,66 ■ 0,4+2155,1 – 0,3 + 2223,41 03 = 2101,02 тис. грн.

33


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 9. Розрахунок планового товарообороту за товарною групою “А” на основі економіко-статистичних методів