Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 72. Розрахунок можливого обсягу комерційного доходу в плановому періоді на основі економіко-статистичного методу

За даними таблиці розрахуйте можливий (очікуваний) обсяг комерційного доходів від реалізації товарів торговельного підприємства. Для проведення розрахунків скористатися економіко-статистичним методом, виходячи з коефіцієнта еластичності комерційного доходу від товарообороту, обчисленого на основі середніх темпів приросту.

Таблиця тис. грн

Показники

Період

1

2

3

4

5

1. Товарооборот:

1610

1660

1745

1954

2188

1.1. Реалізація продовольчих товарів

1127

1212

1309

1407

1532

1.2. Реалізація непродовольчих товарів

483

448

436

547

656

2. Комерційний дохід від реалізації товарів:

316

317

326

331

352

2.1. Комерційний дохід від реалізації продтоварів

189,6

203

205

199

215

2.2. Комерційний дохід від реалізації непродовольчих товарів

126,4

114

121

132

137

Таблиця 2

Плановий обсяг товарообороту, тис. грн

2210

У тому числі продовольчих товарів

1702

Розв’язок

1. Розрахунок середнього темпу приросту товарообороту продовольчих товарів (Г^го^ ):

Пр ТО проб

П-Йе^ІОО -100 = 5-ДЩ.100-100 = 7,97%, Рпрод() VI127

Де Рпрод – обсяги реалізації продовольчих товарів.

206

2. Розрахунок середнього темпу приросту комерційного доходу продовольчих товарів (Т”р щ прод ):

V А4Л(Р0д(і) V 189,6

Де КДпрод – комерційний дохід від реалізації продовольчих товарів.

3. Розрахунок коефіцієнта еластичності комерційного доходу по продовольчих товарах від товарообороту (Кы т продІТО):

Ксп КД продІТО = т = гтг = 0,40%.

ІпрТОпрод ^О

4. Розрахунок планового темпу приросту товарообороту по продовольчих товарах (ТпрТОпродпя):

Т”ртопроот=10яяпрод 100-100 = ^ 100-100 = 11,13%, ” прод(зв) 1532

Де ТОпр0д пл. – плановий обсяг товарообороту продовольчих товарів; Рпрод м – реалізація продовольчих товарів (звітний період).

За умовою задачі в плановому періоді обсяг загального товарообороту буде складати 2210 тис. грн, з них 1702 тис. грн становитиме обсяг реалізації продовольчих товарів.

5. Розрахунок планового обсягу комерційного доходу по продовольчих товарах (КДпрод пл.):

ІСП – ^Д”Род(зв)'(^+ТярЮ продпл ‘КелЩпродІТО) _

Л# прод пл – –

215(100 + 11,13-0,40) ” ,Л

=——– = 224,19 тис. грн.

100 ■

6. Розрахунок середнього темпу приросту товарообороту непродовольчих товарів (Тпр ТО непрод ):

Тпр ТО непрод = щ1Вшрод{я) 100-100 = 5100-100 = 7,97%, Ір непрод(х) V 483

Де Рнепрод – обсяг реалізації непродовольчих товарів.

7. Розрахунок середнього темпу приросту комерційного доходу по непродовольчих товарах (7^ тмщод):

= л М”^(^)100 _ 100 = уШі. ■ 100 -100 = 2,086%,

Де КДнепрод – комерційний дохід від реалізації непродовольчих товарів.

8. Розрахунок коефіцієнта еластичності комерційного доходу по непродовольчих товарах від товарообороту (Кел КД прод/ТО):

И _ ТпрКД непрод _ 2,086 _

ЛелКДпрод/ТО – т ~ 7 07 *~и”^0/0′

* прТОнепрод

9. Розрахунок планового темпу приросту товарообороту по непродовольчих товарах (Тпр ТО непрод пл):

ТО – ТО

1 пр ТО непрод пп ~ р іии-іии-

^ непрод(зв)

= (2210-1702).100_100 = 656

Де ГО^ад – плановий обсяг загального товарообороту; Рнепродм – обсяги реалізації непродовольчих товарів.

10. Розрахунок планового обсягу комерційного доходу по непродовольчих товарах {КД непрод пл):

“- _ непрод (зв) 00 + ?пр ТО непрод пл’ К а, КДнепрод І ТО ) _

*Ш Непрод ПП 100 ‘ =

137-(Ю0 +(-22,608)-0,26) —-= 129,16 тис. грн.

11. Розрахунок загального планового обсягу комерційного доходу (КДзаг пл):

КДзаг т = КДпроо ” + еднеп/?од ж ” 224,19+129,16 = 353,35 тис.

12. Розрахунок планового темпу зростання комерційного

Доходу (Тр КД пл):

Тркдп* =^^-100 = ^?!. 100 = 100,38%.

Це означає, що в наступному періоді обсяг комерційного доходу зросте на 0,38%.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 72. Розрахунок можливого обсягу комерційного доходу в плановому періоді на основі економіко-статистичного методу