Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 39. Визначення чисельності працівників у плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту (2)

На основі даних, наведених у таблиці, спрогнозувати чисельність працюючих на підприємстві на основі коефіцієнта еластичності зміни чисельності персоналу залежно від прогнозованої зміни товарообороту.

Таблиця

1-,—,

Показники

1-й період

2-й період

3-й період

4-Й період

Товарооборот, тис. грн

20,0

25,2

24,7

28,0

Чисельність працюючих, осіб

5

6

6

7

Прогнозний темп приросту товарообороту на плановий період, %

10,01

Яким повинен бути темп приросту товарообороту підприємства для уникнення звільнення персоналу, якщо стратегічною метою визнано зростання продуктивності праці на,%

15

Розв ‘язок

1. Розрахунок середнього темпу приросту товарообороту

(ТпрТО):

_ І ТОзв [55Г

ТпрТО = “-“–100 -100 = 4-і¿2100-100 = 11,83%, V ТОоаз V 20

Де ТОзв – обсяг товарообороту звітного періоду (останній період);

ТОбаз – обсяг товарообороту базового періоду (перший період);

П – кількість досліджуваних періодів.

2. Розрахунок середнього темпу приросту чисельності персоналу (ТпрЧ ):

Тп~рЧ = “-^^-100 -100 = з|їі00 -100 = 11,87%,

Де Чзв – чисельність персоналу звітного періоду (останній період); Чбаз – чисельність персоналу базового періоду (перший період).

3. Розрахунок коефіцієнта еластичності {Кел):

Кь. ЩІЇЖ = 1,ооз%. ‘

ТпрТО 11,83

4. Розрахунок темпу приросту чисельності персоналу на плановий період (ТпрЧпл):

Тпр Чм = ТпрТОпл – Кел = 10,01 -1,003 = 10,04%, де ТпрТО” – темп приросту товарообороту на плановий період.

5. Розрахунок планової чисельності персоналу осіб (Чпл):

Ч _ч (100 + 7>у”/тоиж) _ (100 +10,04) ^ д^ т 36 . 100 100

6. Розрахунок планової чисельності персоналу з урахуванням зростання продуктивності праці (Увд* ):

“. Чил(1(Ю-7>ірШ7) 8 (100-15) п а

Ц –=-= 7 ocio,

100 100

Де ТпрПП – темп приросту пгх>дуктивності праці на плановий період.

7. Очікуване звільнення персоналу при зростанні продуктивності праці ЦЧ):

Оскільки у плановому періоді з урахуванням зростання продуктивності праці чисельність персоналу має становити 7 осіб, а у звітному періоді чисельність дорівнювала 7 осіб, то потреби у звільненні персоналу немає.

8. Розрахунок необхідного темпу приросту товарообороту для уникнення звільнення персоналу (ТпрТОнеобх):

Цей показник обчислюється, якщо необхідним є звільнення персоналу в плановому періоді, за такою формулою:

ТпрТОнеобх = ТпрПП-ШІКел. 100- ТпрПП

Задача 39. Визначення чисельності працівників у плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту (2)

За даними таблиці обгрунтувати необхідну чисельність працюючих на підприємстві на плановий період.

Таблиця

Показники

1-й період

2-й період

3-й період

4-й період

Товарооборот, тис. грн

20,0

27,2

25,0

30,7

Чисельність персоналу усього, осіб

5

6

6

00

Чисельність адміністративного персоналу, осіб

1

2

1

2

Прогнозний темп приросту товарообороту на плановий період, %

1

Можливе збільшення продуктивності праці оперативного персоналу за рахунок впровадження нового обладнання, %

5,07

Збільшення посад адміністративного персоналу не передбачається. Для розрахунку коефіцієнта еластичності використати метод середнього темпу приросту.

Розв’язок

1. Розрахунок середнього темпу приросту товарообороту

(ТпрТО ):

ТІГрТО = п-іЦ^-Ю0 -100 = “-ір^ІОО-100 = 15,4%, ТОбаз V 20

Де ТОзв – обсяг товарообороту звітного періоду (останній період); ТОбаз – обсяг товарообороту базового періоду (перший період); п – кількість досліджуваних періодів.

2. Розрахунок середнього темпу приросту чисельності оперативного персоналу (ТпрЧтоп);

Тп~6Чтоп = п-і|-^^Ю0-100 = зШ^^ІОО-100 =14,47%, УЧтоп6ш І (5-І)

Де Чтопзв – чисельність торгово-оперативного персоналу звітного періоду (останній період); Чтоп6т – чисельність торгово-оперативного персоналу базового періоду (перший період).

3. Розрахунок коефіцієнта еластичності (Кел):

Кел = Тп^Чтоп а1М7 ТпрТО 15,4

4. Розрахунок темпу приросту чисельності оперативного персоналу на плановий період (ТпрЧтоппл):

ТпрЧтопт = ТпрТОпп – Кел = 1 – 0,94 = 0,94%, де ТпрТОц” – темп приросту товарообороту на плановий період.

5. Розрахунок планової чисельності персоналу (Чтопм):

(100+ПрЧ””.) 2)(Ю0+0,94) с. б

М 100 100

6. Розрахунок планової чисельності оперативного персоналу з урахуванням зростання продуктивності праці (Чтопт * ):

“. _ Чтоп “(100 – ГирЛЯ ) _ 7(100 – 5,07 ) _ п л

Чюпп, – ЇБ5~ ~їоо ~І0Сі6′

Де ТпрПП – темп приросту продуктивності праці на плановий період.

7. Розрахунок планової чисельності адміністративного персоналу (Чадмпл):

Чадмт = 2 особи.

За умовою збільшення посад адміністративного персоналу не передбачається.

8. Розрахунок загальної планової чисельності (Чзаг”я):

Чзагт = Ч’ЮПпя + Чадмт =7 + 2 = 9 осіб.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 39. Визначення чисельності працівників у плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту (2)