Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – ВСТУП

Навчальний посібник побудовано відповідно до програми спецкурсу “Економіка торговельного підприємства”, який викладається за вибором вищого навчального закладу студентам напряму підготовки “Економіка та підприємництво” та “Менеджмент”, фахове спрямування – економіка підприємництва у сфері торгівлі та

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – ТЕМА І. Управління обсягом та асортиментною структурою товарообороту торговельного підприємства

Навчальний посібник побудовано відповідно до програми спецкурсу “Економіка торговельного підприємства”, який викладається за вибором вищого навчального закладу студентам напряму підготовки “Економіка та підприємництво” та “Менеджмент”, фахове спрямування – економіка підприємництва у сфері торгівлі та

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 1. Оцінка впливу показників товарного балансу на обсяг товарообороту торговельного підприємства

Навчальний посібник побудовано відповідно до програми спецкурсу “Економіка торговельного підприємства”, який викладається за вибором вищого навчального закладу студентам напряму підготовки “Економіка та підприємництво” та “Менеджмент”, фахове спрямування – економіка підприємництва у сфері торгівлі та

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 2. Оцінка впливу факторів розвитку та використання матеріально-технічної бази на обсяг товарообороту торговельного підприємства

За даними таблиці проаналізувати вплив факторів розвитку та використання матеріально-технічної бази підприємства на обсяг товарообороту. Таблиця Показники І квартал II квартал 1. Роздрібний товарооборот, тис. грн 353001,1 560001,3 2. Торговельна площа, м2 20001,5 20001

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 3. Оцінка впливу фактору забезпеченості трудовими ресурсами на обсяг товарообороту торговельного підприємства

За даними таблиці проаналізувати вплив факторів розвитку та використання матеріально-технічної бази підприємства на обсяг товарообороту. Таблиця Показники І квартал II квартал 1. Роздрібний товарооборот, тис. грн 353001,1 560001,3 2. Торговельна площа, м2 20001,5 20001

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 4. Оцінка впливу факторів на обсяг товарообороту торговельного підприємства

За даними таблиці проаналізувати вплив факторів розвитку та використання матеріально-технічної бази підприємства на обсяг товарообороту. Таблиця Показники І квартал II квартал 1. Роздрібний товарооборот, тис. грн 353001,1 560001,3 2. Торговельна площа, м2 20001,5 20001

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 5. Розрахунок необхідного та можливого товарообороту торговельного підприємства

Розрахувати обсяг можливого роздрібного товарообороту торговельного підприємства на наступний квартал та порівняти його з необхідним обсягом, якщо: Таблиця Показники Значення Обсяг роздрібного товарообороту в звітному періоді склав, тис. грн 1261,0 Обсяг роздрібного товарообороту в

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 6. розрахунок поточної та прогнозної потужності торговельного підприємства

Розрахувати обсяг можливого роздрібного товарообороту торговельного підприємства на наступний квартал та порівняти його з необхідним обсягом, якщо: Таблиця Показники Значення Обсяг роздрібного товарообороту в звітному періоді склав, тис. грн 1261,0 Обсяг роздрібного товарообороту в

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 7. Розрахунок планового товарообороту по підприємству на основі економіко-статистичних методів

(1) За даними таблиці розрахувати можливий плановий обсяг товарообороту підприємства за такими методами: 1) на основі середніх темпів зростання; 2) на основі середнього абсолютного приросту; 3) на основі ковзної середньої, попередньо здійснивши згладжування динамічного

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 8. Розрахунок планового товарообороту по підприємству на основі економіко-статистичних методів

(1) За даними таблиці розрахувати можливий плановий обсяг товарообороту підприємства за такими методами: 1) на основі середніх темпів зростання; 2) на основі середнього абсолютного приросту; 3) на основі ковзної середньої, попередньо здійснивши згладжування динамічного

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 9. Розрахунок планового товарообороту за товарною групою “А” на основі економіко-статистичних методів

На основі нижченаведених даних розрахувати плановий обсяг товарообороту за групою “А” за такими методами: 1) на основі середніх темпів зростання; 2) на основі оцінки та прогнозування частки товарної групи в загальному обсязі товарообороту; 3)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – ТЕМА 2. Управління товарними запасами торговельного підприємства

Задача 10. Аналіз стану товарних запасів торговельного підприємства 1) За даними таблиці визначити: 1) товарні запаси в днях обороту на кінець І кварталу; 2) періоди та коефіцієнти оборотності товарних запасів; 3) прибутковість товарних запасів;

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 10. Аналіз стану товарних запасів торговельного підприємства

Задача 10. Аналіз стану товарних запасів торговельного підприємства 1) За даними таблиці визначити: 1) товарні запаси в днях обороту на кінець І кварталу; 2) періоди та коефіцієнти оборотності товарних запасів; 3) прибутковість товарних запасів;

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 11. Аналіз стану товарних запасів торговельного підприємства

Задача 10. Аналіз стану товарних запасів торговельного підприємства 1) За даними таблиці визначити: 1) товарні запаси в днях обороту на кінець І кварталу; 2) періоди та коефіцієнти оборотності товарних запасів; 3) прибутковість товарних запасів;

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 12. Оцінка впливу факторів на динаміку середніх товарних запасів торговельного підприємства

За даними таблиці проаналізувати вплив факторів на динаміку середніх товарних запасів торговельного підприємства. Таблиця тис. грн Показники І квартал 11 квартал 1. Товарооборот 3960 4140 2. Середні товарні запаси 1730 1750 Розв’язок 1. Розрахунок

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 13. Оцінка впливу факторів на динаміку швидкості обороту товарних запасів торговельного підприємства

За даними таблиці проаналізувати вплив факторів на динаміку середніх товарних запасів торговельного підприємства. Таблиця тис. грн Показники І квартал 11 квартал 1. Товарооборот 3960 4140 2. Середні товарні запаси 1730 1750 Розв’язок 1. Розрахунок

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 14. Обгрунтування потреби торговельного підприємства в товарних запасах на плановий період на основі факторно-аналітичного методу (1)

За даними таблиці проаналізувати вплив факторів на динаміку середніх товарних запасів торговельного підприємства. Таблиця тис. грн Показники І квартал 11 квартал 1. Товарооборот 3960 4140 2. Середні товарні запаси 1730 1750 Розв’язок 1. Розрахунок

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 15. Обгрунтування потреби торговельного підприємства в товарних запасах на плановий період на основі факторно-аналітичного методу (2)

За даними таблиці розрахувати потребу у формуванні товарних запасів на основі прогнозування оборотності товарних запасів на наступний квартал. Для прогнозування періоду обороту товарних запасів використати метод середнього абсолютного приросту. Таблиця № пор. Товарні групи

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 16. визначений потреби торговельного підприємства у формуванні товарних запасів на основі індексного методу

За даними таблиці розрахувати потребу у формуванні товарних запасів на основі прогнозування оборотності товарних запасів на наступний квартал. Для прогнозування періоду обороту товарних запасів використати метод середнього абсолютного приросту. Таблиця № пор. Товарні групи

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 17. Визначення планового обсягу товарних запасів торговельного підприємства на основі методу пропорційного відхилення

За даними таблиці розрахувати потребу у формуванні товарних запасів на основі застосування методу пропорційного відхилення. Таблиця Пор. Товарні групи Товарооборот, тис. грн Прогнозний темп приросту товарооборот)’, % Товарні запаси, тис. грн 1 2 3

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 18. Визначення потреби торговельного підприємства у формуванні товарних запасів на основі розрахунку коефіцієнта еластичності до товарообороту

За даними таблиці розрахувати потребу у формуванні товарних запасів на основі застосування методу пропорційного відхилення. Таблиця Пор. Товарні групи Товарооборот, тис. грн Прогнозний темп приросту товарооборот)’, % Товарні запаси, тис. грн 1 2 3

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 19. Обгрунтування норм та нормативів товарних запасів на основі методу техніко-економічних розрахунків (1)

За даними таблиці обгрунтувати по підприємству норму та норматив товарних запасів на кінець поточного року. Прогнозний обсяг товарообороту на наступний рік – 5000 грн. Частка товарообороту за товарними групами, %: А -1; Б -1,5;

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 20. Обгрунтування норм та нормативів товарних запасів на основі методу техніко-економічних розрахунків (2)

За даними таблиці розрахуйте норму та норматив товарних запасів за окремими групами на майбутній квартал. Таблиця Товарні групи Товарооборот (план.), грн Кількість представлених рЬновидів Середня ціна за одиницю, грн Інтервал між поставками, днів Час

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – ТЕМАЗ. Управління товарним забезпеченням обороту торговельного підприємства

Задача 22. Аналіз відповідності обсягу надходження товарів товарним потребам торговельного підприємства За даними таблиці проаналізувати відповідність цільового обсягу надходження товарів товарним потребам підприємства на основі розрахунку коефіцієнта відповідності. Для цього необхідно розрахувати приріст товарних

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 22. Аналіз відповідності обсягу надходження товарів товарним потребам торговельного підприємства

Задача 22. Аналіз відповідності обсягу надходження товарів товарним потребам торговельного підприємства За даними таблиці проаналізувати відповідність цільового обсягу надходження товарів товарним потребам підприємства на основі розрахунку коефіцієнта відповідності. Для цього необхідно розрахувати приріст товарних

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 23. Аналіз виконання плану поставки товарів на торговельне підприємство

За даними табл. 1 проаналізувати відповідність фактичного обсягу надходження товарів поставкам за укладеними договорами (за допомогою розрахунку коефіцієнта поставки). Зробити висновки. Таблиця І № пор. Постачальники товарів Фактична сума надходження товарів, тис. гри Планова

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 24. Оцінка втрат товарообороту та прибутку у зв’язку з недопоставкою товарів на торговельне підприємство

За даними табл. 1 проаналізувати відповідність фактичного обсягу надходження товарів поставкам за укладеними договорами (за допомогою розрахунку коефіцієнта поставки). Зробити висновки. Таблиця І № пор. Постачальники товарів Фактична сума надходження товарів, тис. гри Планова

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 25. Оцінка рівномірності надходження товарів на торговельне підприємство

За даними таблиці розрахувати коефіцієнти варіації та рівномірності надходження товарів на торговельне підприємство. Таблиця Надходження товарів, тис. грн Товарні групи Планове Фактичне І кв. Ii кв. Iii кв. 1 кв. Ii KB. J iii

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 26. розрахунок планового обсягу надходження товарів на торговельне підприємство

За даними таблиці розрахувати коефіцієнти варіації та рівномірності надходження товарів на торговельне підприємство. Таблиця Надходження товарів, тис. грн Товарні групи Планове Фактичне І кв. Ii кв. Iii кв. 1 кв. Ii KB. J iii

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 27. Оцінка ефективності комерційних угод щодо закупівлі товарів за критерієм максимізації показників рентабельності

За даними таблиці оцінити ефективність комерційних угод щодо закупівлі товарів за допомогою розрахунку рентабельності витрат обігу, рентабельності обороту із закупівлі та рентабельності реалізації (товарообороту). Таблиця Показники Постачальник № 1 Постачальник №2 1. Кількість жіночих

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 28. Оцінка ефективності комерційних угод щодо закупівлі товарів за критерієм досягнення цільової прибутковості товарообороту

За даними таблиці оцінити ефективність комерційних угод щодо закупівлі товарів за допомогою розрахунку рентабельності витрат обігу, рентабельності обороту із закупівлі та рентабельності реалізації (товарообороту). Таблиця Показники Постачальник № 1 Постачальник №2 1. Кількість жіночих

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 29. Оцінка ефективності комерційних угод щодо закупівлі товарів за критерієм забезпечення конкурентоспроможності ціни реалізації товару

За даними таблиці оцінити доцільність закупівлі товарів у постачальників, виходячи з конкурентоспроможності ціни реалізації товарів. Таблиця Показники Постачальник № 1 Постачальник № 2 І. Кількість одиниць товару 32 30 – -. і 2. Ціна

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 30. Оцінка доцільності закупівлі товарів у постачальників за критерієм максимізації прибутку від співпраці

За даними таблиці оцінити доцільність закупівлі товарів у постачальників, виходячи з конкурентоспроможності ціни реалізації товарів. Таблиця Показники Постачальник № 1 Постачальник № 2 І. Кількість одиниць товару 32 30 – -. і 2. Ціна

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – ТЕМА 4. Управління трудовими ресурсами (персоналом) торговельного підприємства

Задача 31. Аналіз показників руху та ефективності використання персоналу торговельного підприємства (за 1 період) За даними табл. 1, 2 розрахувати показники руху та ефективності використання персоналу. Таблиця І осіб Чисельність працівників на початок періоду

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 31. Аналіз показників руху та ефективності використання персоналу торговельного підприємства (за 1 період)

Задача 31. Аналіз показників руху та ефективності використання персоналу торговельного підприємства (за 1 період) За даними табл. 1, 2 розрахувати показники руху та ефективності використання персоналу. Таблиця І осіб Чисельність працівників на початок періоду

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 32. Аналіз показників руху та ефективності використання персоналу торговельного підприємства (за 2 періоди)

Задача 31. Аналіз показників руху та ефективності використання персоналу торговельного підприємства (за 1 період) За даними табл. 1, 2 розрахувати показники руху та ефективності використання персоналу. Таблиця І осіб Чисельність працівників на початок періоду

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 33. Аналіз втрат товарообороту торговельного підприємства через нераціональне використання робочого часу

Минулого року підприємство зіткнулося з проблемою недоотри-мання товарообороту за рахунок нераціонального використання робочого часу (значних неявок працівників). За даними таблиці розрахувати втрачені можливості торговельного підприємства щодо зростання товарообороту, підвищення продуктивності праці. Таблиця Показники І

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 34. аналіз впливу факторів на продуктивність праці працівників торговельного підприємства

Минулого року підприємство зіткнулося з проблемою недоотри-мання товарообороту за рахунок нераціонального використання робочого часу (значних неявок працівників). За даними таблиці розрахувати втрачені можливості торговельного підприємства щодо зростання товарообороту, підвищення продуктивності праці. Таблиця Показники І

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 36. Оцінка ефективності системи оплати праці, що діє на торговельному підприємстві

На торговельному підприємстві для укладання колективного договору розроблено систему оплати праці. Оцінити її ефективність за даними таблиці. Таблиця Показники III кв. IV кв. Товарооборот, тис. грн 6720 6930 Середньооблікова чисельність, осіб 301 313 Фонд

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 37. Визначення кількості працівників для штатного розпису на основі методу техніко-економічних розрахунків

На торговельному підприємстві для укладання колективного договору розроблено систему оплати праці. Оцінити її ефективність за даними таблиці. Таблиця Показники III кв. IV кв. Товарооборот, тис. грн 6720 6930 Середньооблікова чисельність, осіб 301 313 Фонд

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 38. Визначення чисельності працівників у плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту (1)

На основі даних, наведених у таблиці, спрогнозувати чисельність працюючих на підприємстві на основі коефіцієнта еластичності зміни чисельності персоналу залежно від прогнозованої зміни товарообороту. Таблиця 1-,—, Показники 1-й період 2-й період 3-й період 4-Й період

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 39. Визначення чисельності працівників у плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту (2)

На основі даних, наведених у таблиці, спрогнозувати чисельність працюючих на підприємстві на основі коефіцієнта еластичності зміни чисельності персоналу залежно від прогнозованої зміни товарообороту. Таблиця 1-,—, Показники 1-й період 2-й період 3-й період 4-Й період

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 40. Визначення чисельності працівників у плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту (3)

За даними таблиці обгрунтувати необхідну чисельність працюючих на підприємстві на плановий період. Таблиця Показники 1-й період 2-й період 3-й Період 4-й період Товарооборот, тис. грн 20,0 25,2 24,7 28,0 Чисельність персоналу усього, осіб 10

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 41. Визначення фонду оплати праці в плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту та з урахуванням зростання середньої заробітної плати

За даними таблиці обгрунтувати необхідну чисельність працюючих на підприємстві на плановий період. Таблиця Показники 1-й період 2-й період 3-й Період 4-й період Товарооборот, тис. грн 20,0 25,2 24,7 28,0 Чисельність персоналу усього, осіб 10

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 42. Визначення фонду оплати праці в плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту та з урахуванням скорочення чисельності персоналу

За даними таблиці спрогнозувати фонд оплати праці торговельного підприємства на плановий період. Таблиця Показники 1-й Період 2-й період 3-й період 4-й період Товарооборот, тис. грн 20,0 25,2 24,7 28,0 Фонд оплати праці, тис. грн

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 43. визначення фонду оплати праці в плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту та з урахуванням зростання мінімальної заробітної плати

За даними таблиці спрогнозувати фонд оплати праці торговельного підприємства на плановий період. Таблиця Показники 1-й Період 2-й період 3-й період 4-й період Товарооборот, тис. грн 20,0 25,2 24,7 28,0 Фонд оплати праці, тис. грн

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 44. Визначення фонду оплати праці в плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту та з урахуванням середньої заробітної плати на підприємствах-конкурентах

За даними таблиці спрогнозувати необхідний фонд оплати праці торговельного підприємства на плановий період з врахуванням середньої заробітної плати на підприємствах-конкурентах. Таблиця Показники 1-й період 2-й період 3-й період 4-й період Товарооборот, тис. грн 50,0

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 45. Визначення прогнозного та максимально можливого фонду оплати праці в плановому періоді (1)

За даними таблиці спрогнозувати необхідний фонд оплати праці торговельного підприємства на плановий період з врахуванням середньої заробітної плати на підприємствах-конкурентах. Таблиця Показники 1-й період 2-й період 3-й період 4-й період Товарооборот, тис. грн 50,0

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 46. Визначення прогнозного та максимально можливого фонду оплати праці у плановому періоді (2)

За даними таблиці обгрунтувати прогнозний та максимально можливий обсяг фонду оплати праці торговельного підприємства на плановий період за умови, що рівень витрат обігу та частка фонду оплати праці у складі витрат обігу залишаться на

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 47. Визначення необхідного та максимально можливого фонду оплати праці у плановому періоді (1)

За даними таблиці обгрунтувати прогнозний та максимально можливий обсяг фонду оплати праці торговельного підприємства на плановий період за умови, що рівень витрат обігу та частка фонду оплати праці у складі витрат обігу залишаться на