Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 64. Розрахунок необхідного обсягу витрат обігу торговельного підприємства у плановому періоді

За даними таблиці розрахувати необхідний обсяг витрат обігу для забезпечення належного стандарту торговельного обслуговування.

Таблиця

Показники

Значення

1. Плановий обсяг товарообороту, тис грн

641

2. Середньооблікова чисельність торгово-оперативного персоналу, осіб

86

3. Торговельна площа, м2

2564

4. Контрольно-розрахункові місця

26

Нормативи витрат:

5. На оплату праці 1 працівника торгово-оперативного персоналу, грн

315,03

6. На утримання торговельних приміщень, що забезпечують необхідний рівень зручності і комфорту для покупців, грн на їм торговельної площі

12,1

7. На забезпечення фірмовим одягом торговельного персоналу, грн на одну особу

120

8. На підтримку фірмового стилю підприємства, % до товарообороту

0,06

9. На рекламу, % до товарообороту

0,05

10. На функціонування ефективної системи розрахунків на одне контрольно-розрахункове місце, грн

124

11. На забезпечення післяпродажного обслуговування покупців, % до товарообороту

0,02

12. На надання безкоштовних торговельних послуг, грн

552

13.Витрати, що безпосередньо не пов’язані з підтримкою належного стандарту обслуговування покупців у звітному періоді становили:

Постійні витрати, грн

20063,3

■— ід Л — – ——

Рівень змінних витрат, %

5,6

Показники

Алгоритм розрахунку

Розрахунок

, Складові витрат, ще і забезпечують І Визначений стандарт торговельного

І обслуговування:

1. Оплата праці 1 торговельно-оперативного 1 персоналу ((9/7), тис. грн

Оя = (*/0.дол,)

1000

Де Чс/о – середньооблікова чисельність працівників;

ВОПі – витрати на оплату праці на 1 працівника 1 торговельно-оперативного персоналу

(86-315,03)

■ юоо –27-09

1

12. Соціальні відрахування

1 (Соц. відрах.), І тис, грн

~ ОП – %Відрах Соцлідрах =—,

100

Де %Відрах – ставка відрахування до соціальних фондів

…–

■ 27,09-36,7 І 100

; 3. Витрати на

Утримання

Торговельних ‘ приміщень (ВУТГТ),

Тис. грн

ВУТП – S ‘ ВУТПна lM*S WOO

Де 5 – торговельна площа;

ВУТПна їм S – витрати на утримання торговельних приміщень, грн. на 1 м^ торговельної площі

1 2564 12J-31,02 1000

4. Витрати на забезпечення персоналу фірмовим одягом (ВЗПФО), тис, грн

ВЗПФО – Чс, оВнаХособУ 1000

Де Внаїособу – витрати на забезпечення фірмовим одягом 1 працівника

1 8612° = Ю32 1000

Продовження табл.

Показники

Алгоритм розрахунку

Розрахунок

5. Витрати на 1 підтримку фірмового стилю (ВПФС), тис. грн

-1

ВПФС_ТОпм%ВПФС 100

Де ТО пл – обсяг товарообороту в плановому періоді; %ВПФС – витрати на підтримку фірмового стилю, % до

Товарообороту

– г J “

1 <U”-641 100

І 6. Витрати на рекламу (ВР), тис. грн

Вр _ ТОпл %ВР 100

Де %ВР – витрати на рекламу, % до товарообороту

WЬ5n64I-“

100

7. Витрати на функціонування ефективної системи розрахунків (ВФЕСР тис. грн

ВТЕСр_КРМВнаКРМ.

1000

Де ВнаіКРМ-витрати на функціонування ефективної системи розрахунків на 1 контрольно-розрахункове місце; КРМ – кількість контрольно-розрахункових місць

I 12426 = 3 22

8. Витрати на забезпечення післяпродажного обслуговування покупців (ВЗПОП), тис. грн

ВЗПОП. ТОт, 100

Де %ВЗПОП – витрати на забезпечення післяпродажного обслуговування покупців, % до товарообороту

1

9. Витрати на без-і коштовні торговельні

Послуги (#£777), ! тис. грн

ВБТП=ВБТП% 1000

1 де ВБТП – витрати на безкоштовні торговельні послуги, грн

Задача 65. Розрахунок необхідного та максимально можливого обсягу витрат обігу торговельного підприємства у плановому періоді

За даними таблиці визначити необхідний та максимально можливий обсяг витрат обігу торговельного підприємства.

Таблиця

Плановий товарооборот, грн

600500

Прогнозний рівень комерційного доходу від реалізації товарів, %

20,01

Прогнозна рентабельність реалізації, %

5,51

Середньооблікова чисельність торгово-оперативного персоналу, осіб

61

Торговельна площа, м2

2004

Контрольно-розрахункові місця (КРМ)

1

Витрати на оплату праці 1 робітника торгово-оперативного персоналу, грн

501

Витрати на утримання торговельних приміщень на м1 торговельної площі, грн

4,07

Витрати на забезпечення фірмовим одягом персоналу, грн на особу

35,2

Витрати на підтримку фірмового стилю підприємства, % до товарообороту

0,07

Витрати на рекламу, % до товарообороту

0,06

Витрати на функціонування ефективної системи розрахунків, грн на КРМ

15,02

Витрати на забезпечення післяпродажного обслуговування покупців, % до товарообороту

0,21

Постійні витрати очікувані, грн

1520

Рівень інших змінних витрат, %

2,51

Показники

Алгоритм розрахунку

Плановий період

Очікуваний обсяг складових поточних витрат, грн

(а) витрати на оплату праці (ОП)

1

ОП = ЧсІо ВОП19

Де Чс/о – середньооблікова чисельність працівників;

ВОПі – витрати на оплату праці на 1 працівника торговельно-оперативного персоналу

61-501 = 30561

Б) відрахування на соціальні заходи (Соц. відрах.)

_ ,. ОП ■ %Відрах

Соцвідрах. —-,

100

Де %Відрах – ставка відрахування до соціальних фондів

30561 36,7 100

В) витрати на утримання торговельних приміщень (ВУТП)

ВУТП = S – ВУТПнамг8, де 5- торговельна площа;

ВУТПна їм S – витрати на утримання торговельних приміщень, грн на 1 м2 торговельної площі

2004-4,07 = 8149,6

Г) витрати на забезпечення фірмовим одягом персоналу [ВЗПФО)

ВЗПФО = Чс/о – ВнаХособу,

Де Внаїособу – витрати на забезпечення фірмовим одягом 1 працівника

35,2-61 = 2147,2

Д) витрати на підтримку фірмового стилю підприємства (ВПФС)

ВПФС-ТОпя%ВПФС, 100

Де ТО пл – обсяг товарообороту в плановому періоді; %ВПФС – витрати на підтримку фірмового стилю, % до товарообороту

; 600500-0,07 100

_Продовження табл.

Показники

Алгоритм розрахунку

Плановий період

Е) витрати на рекламу (ВР)

Со ТОпл%ВР

Ог =–,

100

Де %ВР – витрати на рекламу, % до товарообороту

—– *

■ 600500 0,06 100

Є) витрати на функціонування ефективної системи розрахунків (ВФЕСР)

ВФЕСР_КРМВнаКРМ

1000

Де В на! КРМ – витрати на функціонування ефективної системи розрахунків на 1 контрольно-розрахункове місце;

КРМ – кількість контрольно-розрахункових місць

15,02-1 = 15,02

Ж) витрати на забезпечення післяпродажного обслуговування покупців (ВЗПОП)

Взпоп-ТОпл%взпоп

100

Де %ВЗПОП – витрати на забезпечення післяпродажного обслуговування покупців, % до товарообороту

600500 0,21 100

З) інші змінні витрати (ІВзм)

.” ТОпл – Рзм. в. ІВзм =-,

100

Де Рзм. в. – рівень змінних витрат

600500-2,51

-~– = 15072,55

100

Усього необхідний обсяг витрат (Внеобх), грн

Внеобх – X ПунКтІв А>Б>В*Г>Д>Е>Є>Ж,3 та Впост {умова задачі )

Внеоб = 30561 + 11215,9+8149,6+ + 2147,2 + 400,3+360,3 +15,02 + + 1261,05+15072,55+1520 = 70702,9

Комерційний дохід можливий (КДможл), грн

ТОпл Ркд КДможл— .

100 ‘

Де Ркд – прогнозний рівень комерційного доходу від реалізації товарів

■ “”0500^20,01^2 100

Економіка торговельного підприємства   Лігоненко Л. О.   Задача 64. Розрахунок необхідного обсягу витрат обігу торговельного підприємства у плановому періоді


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 64. Розрахунок необхідного обсягу витрат обігу торговельного підприємства у плановому періоді