Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 53. Обгрунтування потреби торговельного підприємства у додатковій торговельній площі у плановому періоді

Розрахувати потребу торговельного підприємства у додатковій торговельній площі на І квартал наступного року. Якщо обсяг товарообороту планується підвищити на 50 тис. грн, а індекс зростання цін порівняно з попереднім кварталом очікується у розмірі 1,005. Товарооборот у зіставних цінах на 1 м торговельної площі залишиться на рівні середнього за поточний рік. Дані за поточний рік наведено у таблиці.

Таблигр

Поточний рік

Показники

І

П

Ш

IV

Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Обсяг товарообороту, тис. грн

5208

5520,48

6569,4

6832,1

Торговельна площа, м1

1203

1316,07

1347

1356,97

Індекс цін (ланцюговий)

1

1

0,98

0,99

Розв’язок

1. Розрахунок обсягу товарообороту у зіставних цінах (плановий) (ТОпл), якщо обсяг товарообороту планується підвищити на 50 тис. грн, а індекс зростання цін порівняно з попереднім кварталом очікується у розмірі 1,005:

ТОш-^ ТОАкв + 50 _ 6238,1 + 50 =

ІЧьсе ‘ Л”в” – ‘ *Чтіт – Ьт 1 ‘ 1 ■ 0,98 – 0,99 ■ 1,005 = 7084,932 тис. грн.

2. Розрахунок обсягу товарообороту на 1 м2 у І кварталі поточного року у зіставних цінах 1 кварталу (ТО на 1^):

Т0кв 5208

ТОнаы =-^я_ = -1- = 4,329 тис. грн/м2. ы 1203 F

3.Розрахунок обсягу товарообороту на їм2 у IIкварталі поточного року у зіставних цінах І кварталу (ТО на 1п>в):

Т0к* 5520,48

ТО на lIke = = 4,195 тис. грні м ЪШв 1316,07

4.Розрахунок обсягу товарообороту на їм2 у Шкварталі поточного року у зіставних цінах І кварталу (ТО на Іщ,”):

Щвт ^569^

ТО на = = 4,972 тис. грні м

5. Розрахунок обсягу товарообороту на 1 м2 у IV кварталі поточного року у зіставних цінах І кварталу (ТО на 1іуга):

ТО на 1 = ^]кв ^lbfg ^Unbce ^|V*e _ 6832,1

1-1- 0,98-0,99 – onQ /2

~-“-г – – 5 209 тис. грн І м.

1356,97 *

6. Розрахунок обсягу товарообороту планового на 1 м2 торговельної площі у зівставних цінах (ТО на 1м):

ТОна = (Г° На ^ +ТО Ш 1дта +ТО ма + 70 На 1іуст) =

4

(4,329+4,195+4,972 + 5,02) _ 4

= 4,676 тис. грн їм2. 1. Розрахунок торговельної площі на плановий квартал (Srm):

. ТОпл 7084,32 2

S”. =-=-= 1515,1 м.

ТОнам 4,676

8. Розрахунок потреби у додатковій торговельній площі №^5w7):

ДоЭ5ия = 5ВД – 5ІУи = 1515,1 -13 56,97 = 158,13 .м2.

Таблиця

Показники

Поточний рік

І

Квартал

П

Квартал

III квартал

IV квартал

Обсяг товарообороту, тис. грн

5208

5520,48

6569,4

6832,1

Торговельна площа, м2

1203

1316,07

1347

1356,97

Індекс цін (ланцюговий)

1

1

0,98

0,99

Розв’язок

1. Розрахунок обсягу товарообороту у зіставних цінах (плановий) (ТОпл), якщо обсяг товарообороту планується підвищити на 50 тис. грн, а індекс зростання цін порівняно з попереднім кварталом очікується у розмірі 1,005:

Юпя^ ГО^ + 50 _ 6238,1 + 50 =

‘wW’^’W^* 1 1 0,98 0,99 1,005 ” = 7084,932 тис. грн.

2. Розрахунок обсягу товарообороту на 1 м2 у І кварталі поточного року у зіставних цінах І кварталу (ТО на Іь”):

5208

ТО на lte =-^- = Ц – = 4^29 тис. грнім2. Sta 1203 v

3. Розрахунок обсягу товарообороту на 1 м2 у Н кварталі поточного року у зіставних цінах І кварталу (ТО на 1^):

Т0ш 5520,48

ТОнаіив = = = 4,195.гр” Sib* 1316,07

4. Розрахунок обсягу товарообороту на їм2 у ПІ кварталі поточного року у зіставних цінах І кварталу (ТО на Іць*):

Щіье 6569,4

5. Розрахунок обсягу товарообороту на 1 м2 у IV кварталі поточного року у зіставних цінах І кварталу (ТО на 1 rv”):

ТО на = 6832,1

110,980,99 ..Л0 /2

=-2— = 5,209 тис. грн І мг.

1356,97 ^

6. Розрахунок обсягу товарообороту планового на 1 м торговельної площі у зівставних цінах (ТО на 1Л7):

J = (ГО на1кв+ТО на lllw +ГО на lUUg +ГОна l1Vffe) =

= (4,329 + 4,195 + 4,972 + 5,02) _ 4

= 4,676 тис. грн/м.

7. Розрахунок торговельної площі на плановий квартал (5пл):

7″” =7084,32 ,

М ГО на ” 4,676

8. Розрахунок потреби у додатковій торговельній площі (ДодБпл):

ДодБпл = SM – Sw” = 1515,1 -1356,97 = 158,13 мг.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 53. Обгрунтування потреби торговельного підприємства у додатковій торговельній площі у плановому періоді