Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 76. Розрахунок можливого та необхідного обсягу доходів торговельного підприємства

За даними таблиці розрахувати можливий (очікуваний) та необхідний обсяг доходів торговельного підприємства. Визначити управлінські рішення, які необхідно прийняти в даній ситуації.

Таблиця

Показники

Значення

Обсяг реалізації у роздрібних цінах у передплановий період, тис. грн

1 Відділ “Продтовари”

941

2.ВІДДІЛ “Тканини – взуття”

376,4

3. Відділ “Готовий одяг”

225,84

4 Відділ “Культтовари”

470,5

Усього

2013,74

Закінчення табл.

Показники | Значення

Рівень торговельної надбавки, що склався у передплановий період, %

1. Відділ “Продтовари”

22,1

2.Відділ “Тканини – взуття”

24,1

3. Відділ “Готовий одяг”

22,1

4. Відділ “Культтовари”

23,1

Збільшення обсягу реалізації, на %

3,1

Очікувана зміна рівня комерційного доходу з врахуванням впливу факторів, на п. п.

-4,9

Підприємство планує реалізувати основні засоби на суму, грн

60023

Які були придбані за ціною, грн.

45017,25

За період експлуатації амортизаційні відрахування нараховані на суму, грн

37814,49

Витрати, пов’язані із здійсненням продажу, грн

7202,76

Дохід від операцій лізингу планується, тис. грн

20,125

Відшкодування у вигляді отриманих економічних санкцій, тис. грн

3,46

Необхідний чистий прибуток, тис. грн

81

Плановий розмір постійних витрат, тис. грн

94

Плановий рівень змінних витрат, %

19,4

Ставка податку на прибуток,’%

25

Ставка ПДВ,%

20

Розрахуйте необхідне зростання обсягу товарообороту для забезпечення рівності можливого та необхідного комерційного доходу.

Розв*язок

1. Розрахунок комерційного доходу у звітному періоді по відділах магазину {Ркд”):

А) відділ “Продтовари”

Рх^жї =Рт*лу0оо+і^м)-1ОО

Б) відділ “Тканини – взуття”

Ркдх2 = Ртнп /(100+Ртнп) – 100 = 24Д /(100 + 24Д) 100 = 19,420%.

В) відділ “Готовий одяг”

Ркд”3 шРтн,,/(100 + Ртнж)*№ = 22,1 /(100 + 22,1)-100 = 18,100%.

Г) відділ “Культтовари)) РкдзвА=Ртнзв /(100+ЛинЯі). 100 = 23,1/(100+23.1). 100 = 18,765%.

Де Ртнзе – рівень торговельної надбавки у звітному періоді.

2. Розрахунок комерційного доходу у звітному періоді (КД):

А) відділ “Продтовари”

Щ = (РкдзвЛТОзвЛ)/100 = (18Л00-941)/100^170і320тис. грн.

Б) відділ “Тканини – взуття”

КД2 =*(Ркд”2 Т0″2)/1№ = (19,420-376,4)/100 = 73,096 тис. грн.

В) відділ “Готовий одяг”

КДг =(Ркд”г – ГОЛз)/100 = (18,100-225^4)/100 = 40,877тмс. г/7н.

Г) відділ “Культтовари”

КД4=(РкдмА – ГОда4)/100 = (18,765-470,5)/100 = 88Д90тис. гри,

Де Ркд – рівень комерційного доходу у звітному періоді;

ТОзв – обсяг реалізації у роздрібних цінах у звітному періоді.

3. Розрахунок загального комерційного доходу у звітному періоді (КДзог”):

КДзог” = КДХ +КДг +КДг +КД4 = 170,320 + 73,096+ + 40,877 + 88,290 = 372,584 тис. грн.

4. Розрахунок рівня комерційного доходу в цілому по підприємству у звітному періоді (Ркдзв):

Ркдчй = КДм 100 = 372’581-100 = 18,502%, 38 ТОзогзв 2013,74

Де Т0заг. зв – загальний обсяг. реалізації у роздрібних цінах у звітному періоді.

5. Розрахунок очікуваного рівня комерційного доходу з врахуванням впливу факторів (Ркд”):

Ркдм = Ркдзв + АРкд = 18,502 + (-4,9) = 13,602%,

Де АРкд – зміна рівня комерційного доходу з врахуванням впливу факторів у плановому періоді.

6. Розрахунок загального обсягу товарообороту в плановому періоді (ТОпл):

ТОпл = ТОзагзв (100 + АТО)/100 =

= 2013,74 – (100 + 3,1) /100 = 2076,166 тис. грн,

Де АТО – о’Чікувана зміна обсягу реалізації.

7. Розрахунок комерційного доходу можливого (очікуваного) з врахуванням впливу факторів (КДм):

КДм = (ТОпл – Ркдт)/100 – (2076,166 – 13,602)/100 = 282,403 тис. грн.

8. Розрахунок інших можливих доходів (Щм):

Де Цр прогнозна ціна реалізації основних засобів; Цз – ціна, за якою основні засоби були придбані; Впр – витрати, пов’язані із здійсненням продажу основних засобів;

Дліз – дохід від операцій лізингу планується; Дсанки – відшкодування у вигляді отриманих економічних санкцій.

9. Розрахунок загального можливого доходу (Дзаг. м.): Дзагм. = КДм + Щм = 282,403+31*388 щ 313,79 тис. грн.

10. Розрахунок загального обсягу поточних витрат у плановому періоді (ПВ”):

ПВЮ = Впост+Ре^ .ТОм /100 = = 94 +19,4 – 2076,166/100 = 496,776 тис. грн, Де Впос” – плановий розмір постійних витрат; Рвзмпя – плановий рівень змінних витрат.

11. Необхідний прибуток з врахуванням оподаткування

{їїнеоб до оподаткує) –

ЧПнеобх-Ш 81 100 Пнео6оооподаткув – 100_сяя “іоо-25”

Де ЧПнеобх – необхідний чистий прибуток; Спп – ставка податку на прибуток.

12. Розрахунок необхідного доходу без ПДВ {Дн без пдв)’-

Д”без пдв = Витмотт + Пнео6 3 пдв = = 496,776 + 108,000 = 604,78 тис. грн.

13. Необхідний дохід з ПДВ (Дн, пдвУ

Д”эЩВ=Д” ^/7лв(100 + Содв)/100 = = 604,78 ■ (100 + 20)/100 = 725,73 тис. грн,

Де Спдв – ставка ПДВ.

14. Відхилення необхідного доходу від можливого (АД): *Д=Д” Зпдв-Д3агм =725,73 – 313,790 = 411,94 тис. грн.

15. Необхідно прийняти управлінське рішення щодо пошуку резервів зростання доходів, оскільки дохід можливий (313,79 тис. грн) менший, ніж необхідний (725,73 тис. грн).

16. Розрахунок необхідного зростання обсягу товарообороту для забезпечення рівності можливого та необхідного доходу:

Л П 411 94

-==-100 = -100 = 3028,52 тис. грн.

Ркдт 13,602 ^


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 76. Розрахунок можливого та необхідного обсягу доходів торговельного підприємства