Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 84. Розрахунок необхідного та можливого обсягу чистого прибутку торговельного підприємства (1)

За даними таблиці розрахуйте можливий (очікуваний) та необхідний чистий обсяг прибутку. торговельного підприємства. Для проведення розрахунків скористатися методом техніко-економічних розрахунків та факторно-аналітичним методом. Підприємство працює за звичайною системою оподаткування. Які управлінські рішення слід прийняти в цій ситуації?

Таблиця

Показники

Значення

Обсяг товарообороту звітного періоду, тис. грн

2242,5

Темп зростання товарообороту плановий, %

102,1

Рентабельність товарообороту звітного періоду, %

3,6

Очікуване зростання рівня комерційного доходу від реалізації товарів, п. п.

3,3

Очікуване зростання рівня змінних витрат обігу, п. п.

3,8

Очікуване зростання адміністративних витрат, тис. грн

0,7

Сальдо інших доходів та витрат, тис. грн

26,28

Потреба підприємства у фінансуванні:

Виробничого розвитку, тис. грн

12

Соціального розвитку, тис. грн

4,08

Норма дивідендних виплат на власний капітал (середньоринкова), %

7,92^

Обсяг власного капіталу на початок планового періоду, тис. грн

121

Резервування коштів на непередбачувані витрати, % від чистого прибутку

5

І

Економіка торговельного підприємства   Лігоненко Л. О.   Задача 84. Розрахунок необхідного та можливого обсягу чистого прибутку торговельного підприємства (1)

Економіка торговельного підприємства   Лігоненко Л. О.   Задача 84. Розрахунок необхідного та можливого обсягу чистого прибутку торговельного підприємства (1)

Задача 85. Розрахунок необхідного та можливого обсягу чистого прибутку торговельного підприємства (2)

За даними таблиці розрахуйте можливий (очікуваний) та необхідний чистий обсяг прибутку торговельного підприємства. Для проведення розрахунків скористатися методом техніко-економічних розрахунків та факторно-аналітичним методом. Інших джерел отримання прибутку, крім реалізації товарів, не передбачено. Підприємство працює за звичайною системою оподаткування. На скільки слід збільшити обсяг товарообороту підприємства для досягнення необхідного прибутку?

Таблиця

Показники

Значення

Обсяг товарообороту звітного періоду, тис. грн.

4702

Темп зростання товарообороту плановий, %

103,1

Рентабельність товарообороту, що склалася у звітному періоді, %

5,6

Очікуване скорочення рентабельності обороту з врахуванням чинників зовнішнього середовища, п. п.

1,0

У плановому періоді підприємству необхідно:

1) профінансувати за рахунок прибутку придбання нового обладнання, тис. грн

11

2) профінансувати заходи, передбачені планом соціального розвитку колективу, тис. грн

14,08

3) здійснити виплату дивідендів, при цьому норма дивідендних виплат перевищуватиме середньорин-ковий рівень на, п. п.

2

4) створити резервний капітал в обсягах, що передбачені чинним законодавством (підприємство – відкрите акціонерне товариство)

5) поповнити резерв коштів для проведення спекулятивних закупівельних операцій та стратегічного інвестування на, тис. грн

50

*– с *——“

Норма дивідендних виплат на власний капітал (середньоринкова), %

12

Обсяг власного капіталу на початок планового періоду, тис. грн

121

Показники

Алгоритм розрахунку

Значення

1. Обсяг товарообороту у плановому періоді (ТОпл), тис. грн

Т ТОзв ТрТОпл

ТОпл =—,

100

Де ТО зв – обсяг товарообороту звітного періоду; ТрТОпл – темп зростання товарообороту на плановий період

4702 – 103,1 / 100=4847,76

І 2. Рентабельність реалізації

‘ товарів очікувана з врахуванням

Впливу зовнішніх факторів

{(РентРеаЛщ,), %

І

І

РентаРеалю – РентРеаля + АРентРеал,

Де РентРеалзв – рентабельність обороту, що склалася в звітному періоді;

АРентРеал – очікувана зміна (за умовою – скорочення) рентабельності обороту з врахуванням чинників зовнішнього середовища

1 5,6 + (-1)=4,6

ІЗ. Обсяг прибутку від реалізації товарів (з врахуванням впливу

1 факторів) (ПРпл), тис, грн

“” ТОпл – РентРеап ПРм – –■-2-

100

4847,76-4,6/ 100=223

4. Очікуваний (можливий) обсяг прибутку від звичайної діяльності! до оподаткування {ПЗДДОпл), тис. грн

Оскільки (за умовою) підприємство здійснює виключно торговельну діяльність, то прибуток від звичайної діяльності до оподаткування дорівнюватиме прибутку від реалізації товарів

223

5. Очікуваний (можливий) чистий

Прибуток {ЧПможл), тис. грн

ЧПможл = ПЗДДОпл 0,75

223 – 0,75=167,25

Продовження табл.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 84. Розрахунок необхідного та можливого обсягу чистого прибутку торговельного підприємства (1)