Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 63. Розрахунок планового обсягу поточних витрат торговельного підприємства на основі економіко-статистпчного методу

За даними таблиці розрахувати очікуваний обсяг поточних витрат та витрат обігу економіко-статистичним метолом. При проведенні розрахунків прийняти, що темп зростання товарообороту та темп зростання постійних витрат залишаться без змін. Соціальні відрахування обрахувати метолом техніко-економічних розрахунків на основі діючих ставок відрахувань.

Таблиця тис. грн

Показники

1-й період

2-й період

1. Вартість реалізованих товарів за цінами закупівлі

1227,1

1519,2

2. Витрати на перевезенім, які

10.1

11,0

2.1. Пов’язані із закупівлею товарів у постачальника

7,0

7,1

2.2. Пов’язані із реалізацією товарів споживачам

3,1

3,9

3. Витрати на оплату праці (окладна частина):

182,1

147,1

3.1. Управлінського персоналу

65,0

71,5

3.2. Торгово-оперативного і допоміжного персоналу

117.0

147,5

4. Матеріальна допомога працівникам

54.6

57.3

5. Витрати на оренду і утримання основних засобів:

37,7

41,1

– А. *, ,.77* щ а – ■ ■ – — ■ ■ – ■■’ 1

5.1. Виробничого призначення

26.0

28,2

5.2. Загальногосподарського призначення:

П,7

12,9

6. Амортизація основних засобів і нематеріальних активів:

16,0

153

6.1. Виробничого призначення:

12.5

11,9

6.2. Загальногосподарського призначення

3,5

3,4

7. Витрати на поточний ремонт основних засобів:

2.2

2.3

7.1. Виробничого призначення

1.9

2.0

7.2. Загальногосподарського призначення

0,4

0.4

– – – ■■ ■________А_____ ■ ■ і – – г* – – ” -‘ * ‘

8. Знос і утримання малоцінних та швидкозношуваних предметів (МІІІП)

3,6

4,3

Закінчення табл.

Показники

1-й

Період

2-й

Період

9. Витрати на зберігання, підсортування, оброблення і передпродажну підготовку товарів

3,6

4,1

_■■■■ ■–■■■■■■і■ ■ ■ – ■ ■■

10. Витрати на рекламу

0,6

0,8

11. Витрати товарів у межах норм природного убутку

6,1

7,7

12. Витрати на тару

0,8

1,0

13. Відрахування на соціальні заходи

69,2

78,9

14. Витрати, пов’язані із забезпеченням нормативних умов праці

6,1

6,7

15. Виграти на утримання касового господарства

5,0

6,4

16. Витрати, пов’язані з управлінням торговельним підприємством:

5,6

6,4

16.1. Оплата послуг зв’язку

0,8

0,9

162. Передплата друкованих видань.

0,1

0,1

163. Оплата послуг консультативно-інформаційного характеру

2,0

2,4

16.4. Витрати на службові відрядження

0,1

0,1

16.5. Представницькі витрати

0,5

0,6

16.6. Оплата послуг комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ

1,2

1,4

16.7. Інші управлінські витрати

0,9

1,0

17. Інші витрати, пов’язані з операційною діяльністю

17,5

19,3

Товарооборот, тис. грн

1753,00

2110,1

Економіка торговельного підприємства   Лігоненко Л. О.   Задача 63. Розрахунок планового обсягу поточних витрат торговельного підприємства на основі економіко статистпчного методу

Продовження табл.

Показники

1 Алгоритм розрахунку

Розрахунок

3.3.1. Управлінського персоналу (ВОП”), тис. грн

ВОП”=ВОП%ІТРвоп”

115-Щ – = 78,7 65

3.3.2. Торгово-оперативного

І допоміжного персоналу (ВОПтп ),

Тис. грн

І В°Птп =ВОП™.ТРЮПюп

1473 147,5 ^-^ = 185,8 117

3.4. Матеріальна допомога працівникам (МД)

Ш = Ш~'” ТРШ

573-= 60,2 54,6

3.5. Витрати на оренду і утримання основних засобів:

П.3.5Л + П.3.5.2

44,7

3.5.1. Виробничого призначення

(^оргткі)

В = Я*”” – ТР

Optmуa “optHуa * * Boptmfkt

28,2 ^”30,6 26,0

“1 3.5.2. Загальногосподарського призначенні В” ервядв))

12 9

12.9- ‘ =14 2 ‘ 11,7 1,2

13.6. Амортизація основних засобів 1 і нематеріальних активів:

П. З. бЛ + пЗ.62

1

13.6.1. Виробничого призначення

А – А**” .ТР

“—“_____

119

11,9-^ = 11,3 і 2,5

3.6.2. Загальногосподарського призначення (Аю)

1 ї~ – <я ■ ТР^.

3.7. Витрати на поточний ремонт основних засобів:

ПЗЛЛ + п.3.7.2

2,1+0,4=2,5

3.7.1. Виробничого призначення

(ВіЧ. рм)’.

ГУ — д J#нw Т0

<*р ршм ~ “Ч> рем ‘ * * Впр рем

2.2’° = 2,1 1,9

—–__і

Продовження табл.

Показники

Алгоритм розрахунку

Розрахунок

3.7.2. Загальногосподарського призначення (я^^)

R — ТР и.- ptM ~* D tai ptu ”’Вюї. рем

0,4-°’4 = 0,4 0,4

3.8. Знос і утримання малоцінних та швидкозношуваних предметів

(МШП)(Зиосмшп)

3″Осмшп = Знос^п ■ Тр”ос

43

43 зГ4-9

3.9. Витрати на зберігання, підсортування, оброблення і передпродажну підготовку товарів

В*Р=В%-ТР™

4,1 1,204=4,9

3.10. Витрати на рекламу (ВР)

Вр = Bpm ■ ТР™”

0,8-1,204-0,9

3.11. Витрати товарів у межах норм природного убутку ( в^ )

О _ пміт rpn/uan

Убуток ~ °убуток *** ТО

1 7,7-1,204=9,2

3.12. Витрати на тару ( )

R – В3*ш. гррпяаи

Тара тара ‘ ТО

1*1,204=1,2

3.13. Відрахування на соціальні

Заходи ( Відрах£Оц )

Відрахлоц ш 0367 – (ВОЛ + МД)

0,367″ (264,5+3,2)=98,2

3.14. Витрати, пов’язані із забезпеченням нормативних умов праці (Внорм)

Норм норм ‘ ** Вморм

6,7^=7,4

3.15. Витрати на утримання касового господарства (В^ )

В КАС = ^КАС ‘ ТРВкік

6,4.М = 8,2

3.16. Витрати, пов’язані із управлінням торговельним підприємством:

Я. ЗЛ6.1 + И. З. І6.2 + Л.3.16.3 + Л.3.16.4+И. ЗЛ6.5+Я.3.16.6+И.3.16.7

Економіка торговельного підприємства   Лігоненко Л. О.   Задача 63. Розрахунок планового обсягу поточних витрат торговельного підприємства на основі економіко статистпчного методу


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 63. Розрахунок планового обсягу поточних витрат торговельного підприємства на основі економіко-статистпчного методу