Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 26. розрахунок планового обсягу надходження товарів на торговельне підприємство

За даними таблиці розрахувати коефіцієнти варіації та рівномірності надходження товарів на торговельне підприємство.

Таблиця

Надходження товарів, тис. грн

Товарні групи

Планове

Фактичне

І кв.

Ii кв.

Iii кв.

1 кв.

Ii KB. J iii кв.

Кондитерські вироби

141

146

191

144

139 J 146

Хліб і хлібобулочні вироби

150

101

116

101

121 111

Борошно, крупи

51

53

58

52 58

Розе ‘язок

1. розрахунок середньоквадратичного відхилення (о):

О= І^Д7

Де х – фактично поставлено товарів; х – план поставки товарів;

П – кількість періодів.

Для кондитерських виробів:

І–

(144-141)2+(139-146)2+(146-191)2 “> ” сг=л————- =26,35 тис, грн.

Для хліба і хлібобулочних виробів:

І(101-150)2+(121-101)2+(111-116)2 – л” о= у——–і– =30,69 тис. грн.

Для борошна, крупи:

І(56-51)2 +(52-53)2 +(58-58)2 о*= л–‘———- =2,94 тис. грн.

2. розрахунок коефіцієнта варіації (Квар):

/&;ар=£і00, х

Де а – середньоквадратичне відхилення; х – план поставки товарів.

Для кондитерських виробів: 26,35

Квар=-£-100 = 16,54%.

(141 + 146 + 191)/3 ‘

Для хліба і хлібобулочних виробів:

30,69

Квар = -100 = 25,09%.

(150 + 101 + 116)/3

Для борошна, крупи;

2 94

Квар =—і-100 = 5,45%.

(51 + 53 + 58)/3

3. розрахунок коефіцієнта рівномірності (ф):

Для кондитерських виробів:

00-16,54=83,46% для хліба і хлібобулочних виробів:

/^=100-25,09=74,91% для борошна, крупи:

Ф=100-5,45=94,55%

4. висновок щодо рівномірності надходження товарів на торговельне підприємство.

Для кондитерських виробів: оскільки а*р>75%, товари надходять на підприємство рівномірно.

Для хліба і хлібобулочних виробів: оскільки Кр<15%, товари надходять на підприємство нерівномірно.

Для борошна, крупи: оскільки Кр>75%, товари надходять на підприємство рівномірно.

Задача 26. розрахунок планового обсягу надходження товарів на торговельне підприємство

За даними таблиці плановий обсяг надходження та закупівлі товарів по магазину на плановий рік.

№ пор.

Показник

Алгоритм розрахунку

Товарна група А

Товарна група Б

Товарна група В

1

Товарооборот плановий, тис. грн

126(100+3)/100= =129,78

402(100-1)/100=397,98

—і ^_

139(100+0,22)/І00= =139,31

2

Товарооборот плановий у І кварталі, тис. грн

ТОпл,=ТОпл #в//100,

Де Пв – частка у загальному річному товарообороті товарообороту I кварталу, %

129,78-1/100=1,3

397,98-1,5/100=5,97

139,31 1/100=1,18

Закінчення табл.

І №

Пор. 3

Показник

Алгоритм

Розрахунку

Товарна група А

Товарна

Група Б

Товарна група В

[Товарооборот плановий у IV кварталі, тис. грн

ТОпл4=ТОпл Яв,/100,

Де Пв – частка в загальному річному товарообороті

Товарообороту IV кварталу, %

129,78 0.9/100 =1,17

397,98-1,4/100=5,67

–Е-а_

139,31-5,8/100=8,14

~4~

Запаси на кінець періоду, тис. грн

ТЗк=ТОпл4 Нтз/90,

Де Нтз – встановлена норма товарних запасів на кінець

Року, дні

1.17-1/90=0,01

13-5,67/90=0,82

6 8,14/90=1,82

5

Запаси на початок періоду, тис. грн

73 п (дано в умові задачі)

15,88

36,98

29,19

6

Інше вибуття товарів, тис. грн

ІВпл=ТОпл %ІВ/Ш,

Де %ІВ – частка іншого вибуття,% до товарообороту

129,78-0,01/100=0,01

397,980,003/100=0,01

139,31-0,007/100=0,01

7

Плановий обсяг надходження товарів, тис. грн

Нпл=ТЗк+ТОпл+ІВпл-ТЗп

0,01+129,78+0,01-5,88= = 113,93

0,82+397,98+0,01-6,98= = 361,01

1,82+139.31+0,01–29,19=111,95

Ос

Плановий обсяг закупівлі товарів, тис. грн

Де Ркд – рівень комерційного доходу

113,93- (100-20,1)/100= =91,03

361,01 (100-18,09)/ /100= 288,45

111,95 (100-22,07)/ /100=89,45


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 26. розрахунок планового обсягу надходження товарів на торговельне підприємство