Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 23. Аналіз виконання плану поставки товарів на торговельне підприємство

За даними табл. 1 проаналізувати відповідність фактичного обсягу надходження товарів поставкам за укладеними договорами (за допомогою розрахунку коефіцієнта поставки). Зробити висновки.

Таблиця І

№ пор.

Постачальники товарів

Фактична сума надходження товарів, тис. гри

Планова сума надходження товарів, тис. грн

1

Київська швейна фабрика

60

75

2

TOB “Каштан”

601

313

3

ВАТ “Лагода”

250

220

4

ПП “Спін”

290

290

5

ВАТ “Лідія”

2625

2760

6

TOB “Ольвія”

230

231

Усього

4056

3889

Розв’язок

1. Розрахунок коефіцієнта поставки (Кпост):

Нплан

Де Нфакт – фактичний обсяг надходження товарів; Нплан – плановий обсяг надходження товарів.

2. Висновок щодо відповідності фактичного обсягу надходження товарів плановому обсягу.

Якщо коефіцієнт поставки дорівнює 100%, то фактичний обсяг поставки товарів відповідає плановому, в протилежному випадку – не відповідає.

3. Висновок щодо виконання плану поставки.

Якщо коефіцієнт поставки дорівнює 100%, то план поставки виконано. Якщо коефіцієнт поставки перевищує 100%, то план поставки перевиконано. Якщо коефіцієнт поставки менший за 100%, то план поставки недовиконано.

Наприклад, для “Київської швейної фабрики” коефіцієнт поставки дорівнює:

Кпост = -100 = 80%. 75

Результати проведених розрахунків наведено у табл. 2.

Таблиця 2

№ пор.

Постачальники товарів

Коефіцієнт поставки,%

Висновок щодо відповідності фактичного обсягу

Надходження товарів плановому обсягу

Висновок щодо виконання плану поставки

1

Київська швейна фабрика

80,0

Не відповідає

План поставки недовиконано

2

TOB “Каштан”

192,0

Не відповідає

План поставки перевиконано

3

ВАТ “Лагода”

113,6

Не відповідає

План поставки перевиконано

4

ПП “Спін”

100,0

Відповідає

План поставки виконано

Закінчення табл. 2

№ лор.

Постачальники товарів

Коефіцієнт поставки,%

Висновок щодо відповідності фактичного обсягу

Надходження товарів плановому обсягу

Висновок щодо виконання плану поставки

5

ВАТ “Лідія”

95,1

Не відповідає

План поставки недовиконано

6

ТОВ “Ольвія”

99,6

Не відповідає

План поставки недовиконано

~| Усього

104,3

Не відповідає

План поставки перевиконано

Задача 24. Оцінка втрат товарообороту та прибутку у зв’язку з недопоставкою товарів на торговельне підприємство

За даними табл. 1 проаналізувати випадки зниження товарообороту у зв’язку з недопоставкою товарів, розрахувати величину втрат товарообороту та прибутку.

Таблиця 1

Товарні групи

Надходження товарів, тис. грн

Рентабельність товарообороту,

%

Графік

Фактичне

І кв.

II кв.

III кв.

І кв.

II кв.

III кв.

М’ясо і птиця

301

311

331

321

322

316

10

Молоко і

Молочні

Продукти

151

191

221

150

210

215

12

Яйця

51

63

63

60

58

66

18

Цукор

61

81

86

73

80

78

12

Кондитерські вироби

191

192

154

140

173

174

17

Розв’язок

1. Розрахунок обсягу втраченого товарообороту (ТОвтр) Втратами товарообороту можна вважати частину товарів, яка була недопоставлена згідно із запланованими обсягами. Тобто втрати мають місце в тих періодах, коли обсяг фактичного надходження товарів є меншим за плановий.

2. Розрахунок обсягу втраченого прибутку (Петр):

ТОвтр – РентТО

Петр =

00

Де РентТО – рентабельність товарообороту, %.

Наприклад, за товарною групою “м’ясо і птиця” втрати товарообороту мали місце лише у 3 кварталі, коли фактичне надходження товарів (316 тис. грн) було меншим, ніж передбачене графіком (331 тис. грн). Втрати товарообороту становлять 15 тис. грн (316-331).

Отже, втрати прибутку за даною товарною групою дорівнюють:

И 15*10 1С

Петр = – =1,5 тис грн,

100 у

Результати проведених розрахунків наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Товарні групи

Обсяг втраченого товарообороту, тис. грн

Обсяг втраченого прибутку, тис. грн

І

Кв.

II

Кв.

Ш кв.

Усього

І

Кв.

II

Кв.

III

Кв.

Усього

М’ясо і птиця

0

0

-15

-15

0

0

-1.5

-1,5

Молоко і молочні продукти

-1

0

-6

-7

-0,12

0

-0,72

-0,84

Яйця

0

-5

О

0

-0,9

-0,9

__,

Цукор

0

-1

-8

-9

0

-0,12

-0,96

-1,08

Кондитерські вироби

-51

-19

0

-70

-8,67

-3,23

0

-11,9


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 23. Аналіз виконання плану поставки товарів на торговельне підприємство