Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 57. Оцінка впливу зміни складу та структури товарообороту торговельного підприємства на витрати на збут

Задача 57. Оцінка впливу зміни складу та структури товарообороту торговельного підприємства на витрати на збут

За даними таблиці проаналізувати вплив зміни складу та структури товарообороту на витрати на збут торговельного підприємства.

Таблиця

Склад товарообороту

Обсяг, тис. грн

Рівень витрат 1-го року, %

1-й рік

2-й рік

Дрібний опт

420

500,8

4,6

Продаж населенню

29843,5

35757,8

6,2

У т. ч. продовольчі товари

25340

30250

8,2

Непродовольчі товари

4503,5

5507,8

7

Разом

30263,5

36258,6

6,6

Розв’язок

Для аналізу впливу зміни складу та структури товарообороту на витрати та збут торговельного підприємства необхідно застосувати метод процентних чисел.

Процентне число розраховується за формулою:

% число = ЛЯв – Рв,

Де ДЯв – абсолютний приріст частки; Рв – рівень витрат.

Отже, спочатку необхідно розрахувати частку усіх показників за формулою:

,, Складова Товарообороту

Ч —100 %.

Разом Товарооборот

420

Частка дрібного опту за 1 – й рік =–100% = 1,39%.

30263,5

Аналогічно розраховуємо частку дрібного опту за 2-й рік =

= 500,8 100% = 1,38%. 36258,6

29843 5

Частка продажу населенню за 1-й рік =—100% = 98,61%.

30263,5

35757 8

Частка продажу населенню за 2-й рік =– – 100% = 98,62 %.

36258,6

25340

Частка продовольчих товарів за 1-й рік =–100% = 84,91%.

29843,5

30250

Частка продовольчих товарів за 2-й рік =–100% = 84,60%.

35757,8

Частка непродовольчих товарів за 1-й рік ~ -^ядз ‘ = 15,09%.

5507 8

Частка непродовольчих товарів за 2-й рік = 35757 = 15,40%.

Далі необхідно розрахувати абсолютну зміну частки за формулою:

Чх – Ч2,

Де Ч, – частка за 1 – й рік; Чг – частка за 2-й рік.

Абсолютна зміна частки продажів дрібного опту = 1,38%-1,39%-= -0,01%

Абсолютна зміна частки продажів населенню = 98,62% – 98,61% ^ =0,01%

Абсолютна зміна частки продажів продовольчих товарів = 84,60% -84,91% = -0,31%

Абсолютна зміна частки продажів непродовольчих товарів = 15,4% -15,09% =0,31%

Далі розраховуємо процентні числа: % число дрібного опту = -0,01 – 4,6= -0,0305 % число продажів населенню = 0,01 – 6,2= 0,0410 % число Усього = -0,0305+0,0410=0,0106

Зміна рівня витрат на збут розраховується за формулою:

ЬРВЛ%чисЄл. 100

Зміна обсягу витрат на збут визначається за формулою:

100

Де Т02 – товарооборот за 2-Й період; АЯВ – зміна рівня витрат.

Зміна рівня та обсягу витрат на збут за рахунок зміни складу товарообороту:

Д^” = 0,0001%, 100

ЛП 36258,6-0,0001 ЛЛ_0

ЛВ =-!—= 0,038 тис. грн.

100

Зміна рівня та обсягу витрат на збут за рахунок зміни структури товарообороту:

-0 3752 АРВ = ■ ‘ = -0,0038%, 100

АП 35757,8-(-0,0038) ….

=——– = -1,342 тис. грн.

100

Результати розрахунків можна оформити у вигляді таблиці.

Таблиця

Показники

Частка у товарообороті, %

Абсолютний приріст за часткою, %

Процентні числа, %-%

1-й рік

2-й рік

Дрібний опт

1,39

1,38

-0,01

-0,0305

Продаж населенню

98,61

98,62

0,01

0,0410

Усього

100,00

100,00

0,0106

Зміна рівня витрат на

Збут, %

0,0001

Зміна обсягу витрат на збут, тис. грн

0,038

Показники

Продовольчі товари

84,91

84,60

-0,31

-2,5640

Непродовольчі товари

15,09

15,40

0,31

2,1888

Усього

100,00

100,00

-0,3752

Зміна рівня витрат на збут, %

-0,0038

Зміна обсягу витрат |на збут, тис. грн

1 -1,342

За рахунок збільшення в складі товарообороту частки продажів товарів населенню (роздрібний продаж товарів є більш витрато-містким порівняно з дрібним оптом) рівень витрат на збут зріс на 0,0001 %, а обсяг витрат на збут – на 0,038 тис. грн.

За рахунок зменшення у структурі товарообороту частки продажів продовольчих товарів (продаж продовольчих товарів є більш витратомістким) рівень витрат на збут скоротився на 0,0038%, а обсяг витрат на збут – на 1,342 тис. грн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 57. Оцінка впливу зміни складу та структури товарообороту торговельного підприємства на витрати на збут