Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 102. Оцінка доцільності відволікання коштів у дебіторську заборгованість торговельного підприємства

За даними табл. 1, 2 оцінити доцільність відволікання коштів у дебіторську заборгованість підприємства. Чи доцільно за таких умов розширювати практику кредитування покупців?

Таблиця і

Інформація про обсяг дебіторської заборгованості

Показники

На На На 01.01 1 01.04 1 01.07

Розрахунки з дебіторами:

– за товари та послуги, строк сплати яких не настав

5881,4

7528

1054

– за товари та послуги, строк сплати яких настав

941

1317

1396

Таблиця 2

Додаткова інформація

Показники

І квартал

П квартал

Загальний обсяг товарообороту, тис. грн

112001

116481

Частка товарообороту, що реалізується на умовах споживчого та комерційного кредиту, %

10,1

14,1

Рівень рентабельності товарообороту, %

5,61

4,488

Середньозважена вартість капіталу, % річних

14,1

14,4

Коефіцієнт непогашення та списання на збитки простроченої дебіторської заборгованості

0,01

0,02

Розв’язок

1. Розрахунок середнього обсягу дебіторської заборгованості І квартал:

(5881,4+941)+(7528+1317)

ДЗівд =–~– = 7833,7 тис. грн.

II квартал;

– 7528 + 1317 + 1054 + 1396

Д31]кв =—= 5647,5 тис. грн.

2. Розрахунок додаткових прибутків, отриманих у результаті надання споживчого та комерційного кредиту (ДП):

І квартал:

ТОивЧасткаТОы РентТОы ы 100 100

112001-10.1 5,61

=—= 634,61 тис. грн,

100 100 Г

Де ТОкв – загальний обсяг товарообороту у 1 кварталі; ЧасткаТОкв – частка товарообороту, що реалізується на умовах споживчого та комерційного кредиту у

I кварталі;

РентТОкв – рентабельність товарообороту у І кварталі. // квартал:

= ТОш – Частка ТОПкв РентТО^ _

Пкв 100 100

116481-14,1 4,488

=—= 737,1 тис. грн,

100 100 г

Де ТО\кв – загальний обсяг товарообороту у II кварталі; ЧасткаТО\м – частка товарообороту, що реалізується на умовах споживчого та комерційного кредиту у

II кварталі.

РентТО]кв – рентабельність товарообороту у II кварталі.

3. Розрахунок додаткових витрат внаслідок відволікання коштів у дебіторську заборгованість (ДВ):

/ квартал:

– WACC^/VSO JPim’90 ,

Дві” – Д3 – 365 * Гоїкв. ЧасткаТОь, 1100

. ,ДЗпРпочІк* + Д3пРкШв ч у

” 7R33 7 14’1/10° 7833’7’90 , ‘ 365 112001 10,1/100

+ (941 + 131?) .о,01 = 199,9 тис. грн, 2

Де W4CG” – середньозважена вартість капіталу у І кварталі, % річних;

ДЗпрпочШ – обсяг простроченої дебіторської заборгованості

На початок І кварталу; ДЗпркьье – обсяг простроченої дебіторської заборгованості

На кінець І кварталу; Кнтке – коефіцієнт непогашення та списання на збитки

Простроченої дебіторської заборгованості у

1 кварталі.

// квартал:

ПВ =Тз ^СС1Ья/100 ,

365 ТО^-ЧасткаТО^/Ш

І(ДЗ”Ртчі]к”+ДЗпрм.”ЛГ 14,4/100 + ^ ї-‘ нШхв = 5647,5–^-

” 5647,5-90 (1317 + 1396)

Де ^ССц” – середньозважена вартість капіталу у II кварталі, % річних;

Д3пр”0чї1кв – обсяг простроченої дебіторської заборгованості на

Початок II кварталу; ДЗпркШкв – обсяг простроченої дебіторської заборгованості на

Кінець П кварталу; Кнтхкв – коефіцієнт непогашення та списання на збитки

Простроченої дебіторської заборгованості У

II кварталі.

4. Чистий ефект від відволікання коштів у дебіторську заборгованість (ЧЕ): І квартал:

ЧЕ]кв=ДП]кв-ДВив =634,61-199,9 = 434,71 тис. грн. її квартал:

ЧЕі]кв = ДП]]кв – ДВ]Ьсв = 737,1 -96,08 = 641,02 тис. грн.

5. Кредитування покупців є економічно виправданим?

Так, оскільки чистий ефект від відволікання коштів у дебіторську заборгованість в обох кварталах мас додатне значення.

6. Практику кредитування покупців доцільно розширювати?

Так, оскільки чистий ефект від відволікання коштів у дебіторську заборгованість у II кварталі порівняно з І кварталом збільшився.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 102. Оцінка доцільності відволікання коштів у дебіторську заборгованість торговельного підприємства