Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 19. Обгрунтування норм та нормативів товарних запасів на основі методу техніко-економічних розрахунків (1)

За даними таблиці обгрунтувати по підприємству норму та норматив товарних запасів на кінець поточного року. Прогнозний обсяг товарообороту на наступний рік – 5000 грн. Частка товарообороту за товарними групами, %: А -1; Б -1,5; В – 97,5. Норма товарного запасу у дорозі – 0,45 днів.

Таблиця

Товарні групи

Кількість асортиментних різновидів

Середня ціна, грн

Запаси

На прийом товарів, днів

Кількість різновидів в одній партії

Співвідношення витрат на транспортування і зберігання

Середньо-квадратичне відхилення товарообороту, грн

Коефіцієнт задоволення попиту

А

7,6

2

0,1

1

0,005

151

0,1

Б

10

9

0,13

2,4

0,006

347,3

3,2

В

24,1

7,2

0,23

5,2

0,004

570,1

0,33

Розв’язок

1. Розрахунок норми та нормативу товарних запасів за товарною групою “А”.

1.1. Розрахунок обсягу одноденного товарообороту (ТОод):

” _ ТОпрогноз-Что 5000-1

ТО од—-=–=0,14 грн,

360-100 360-100

Де ТО прогноз – прогнозний обсяг товарообороту на наступний рік; Что – частка товарообороту за товарною групою А.

1.2. Розрахунок запасу представницького асортиментного набору (ЗПАН):

ЗПАН = — = = Ю9,44 днів, ТОод 0,14

Де N – кількість асортиментних різновидів; Р – середня ціна.

1.3. Розрахунок робочого запасу за групою “А” (Зр):

Зр=ЗПАН+Зоднод+3 и/и=109,44+1+0,1=110,54 днів,

Де Зоднод – запас на одноденну реалізацію товарів (1 день); Зпт – запас на прийом товарів.

1.4. Розрахунок оптимального розміру партії поставки (ОПП):

12- ТОпрогноз ПВто-СВтрІзб /2-5000- 1 -0,005

ОПП=.—–= —=0,71 грн,

100 У 100 > г >

Де СВтр/зб – співвідношення витрат на транспортування і зберігання.

1.5. Розрахунок запасу поточного поповнення за товарною групою “А” (ЗПП):

Зіт=(ОПП/2)/^ІттМ/То од=(0,71/2)/(1/7,6)/0,14=19,35 днів, Де іїІтрти – кількість різновидів в одній партії.

1.6. Розрахунок страхового запасу (СЗ):

СЗ=отоКзпГГО 0^=151-0,1/0,14=108,72 днів,

Де Кзп – коефіцієнт задоволення попиту;

Ато – середньоквадратичне відхилення товарообороту.

1.7. Розрахунок загальної норми товарного запасу (норма ТЗ):

Норма ТЗ=Зр+ЗПП+СЗ=ї 10,54+19,35+108,72=238,61 днів.

1.8. Розрахунок нормативу ТЗ (норматив ТЗ):

Норматив ТЗ=Норма ТЗТо од=238,61-0,14=33,14 грн.

2. Розрахунок норми та нормативу товарних запасів за товарною групою “Б”.

2.1. Розрахунок обсягу одноденного товарообороту (ТОод):

ТОод=™^-=0,21грн. 360 -100 у

2.2. Розрахунок запасу представницького асортиментного набору (ЗПАН):

10 – 9

ЗПАН=^-?- =432 днів. 0,21

2.3. Розрахунок робочого запасу за групою “Б” (Зр):

Зр=432+1+0,13=433,13 днів.

2.4. Розрахунок оптимального розміру партії поставки (ОПП):

0яя= 2-5000 -1,5 0,006 =п01 V 100

2.5. Розрахунок запасу поточного поповнення за товарною групою “Б” (ЗПП):

ЗЯЯ=(0,91/2)/(2,4/10)/0,21 =9,08 днів.

2.6. Розрахунок страхового запасу (СЗ):

С3=347,3-3,2/0,21=5334,53 днів.

2.7. Розрахунок загальної норми товарного запасу (норма ТЗ):

Норма Г3=433,13+9,08+5334,53=5776,74 днів.

2.8. Розрахунок потоварного нормативу 73 (норматив ТЗ):

Норматив 73=5776,74-0,21=1203,49 грн.

3. Розрахунок норми та нормативу товарних запасів за товарною групою “В”.

3.1. Розрахунок обсягу одноденного товарообороту (ТОод):

__ 5000-97,5 ….

ТО од=-=13,54 грн.

360 100

3.2. Розрахунок запасу представницького асортиментного набору (ЗПАН):

ЗПАН= 24,1 ‘7’2 =12,81 днів. 13,54

3.3. Розрахунок робочого запасу за групою “В” (Зр):

3;>=12,81+1+0,23=14,04 днів.

3.4. Розрахунок оптимального розміру партії поставки (ОПП):

І2.5000-97,5-0,004 V 100 у

3.5. Розрахунок запасу поточного поповнення за товарною групою “В” (ЗПП):

ЗЯЯ=(6,44^)/(5,2/24,1)/13,54=1,10д”/в.

3.6. Розрахунок страхового запасу (СЗ):

С3=570,1-0,33/13,54=13,89 днів.

3.7. Розрахунок загальної норми товарного запасу (норма ТЗ):

Норма 73=14,04+1,10+13,89=29,04 днів.

3.8. Розрахунок потоварного нормативу 73 (норматив 73):

Норматив Т3=29,04-13,54=393,23 грн.

4. Розрахунок нормативу товарів у дорозі (Норматив т. уд.):

Норматив т. у д. =Норма тзуд. – ТО заг. план. однод.= =0,45-5000/360=6,31 грн.

5. Розрахунок загального нормативу товарних запасів (заг норматив 73):

Заг норматив Т3=Норматив ТЗ (А)Норматив ТЗ (Б)+ ^Норматив ТЗ (В)+Норматив т. у д.= =33,14+1203,49+393,23+6,31=1636,17 грн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 19. Обгрунтування норм та нормативів товарних запасів на основі методу техніко-економічних розрахунків (1)