Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 20. Обгрунтування норм та нормативів товарних запасів на основі методу техніко-економічних розрахунків (2)

За даними таблиці розрахуйте норму та норматив товарних запасів за окремими групами на майбутній квартал.

Таблиця

Товарні групи

Товарооборот (план.), грн

Кількість представлених рЬновидів

Середня ціна за одиницю, грн

Інтервал між поставками, днів

Час на прийомну, дн.

Кількість представлених різновидів у партії поставки

Страховий запас, % від торгового запасу

Електроарматура

400

5

7,3

6

0,01

1

12

Пилососи

125

9

14

9

0,021

6

19,2

Музичні центри

1236

14

41

7

0,31

11

6,48

Обчисліть норматив та норму товарних запасів в цілому по підприємству за умови, що воно реалізує тільки визначені групи товарів.

Розв’язок

1. Розрахунок робочого запасу товарних запасів (Зр), дні:

Зр=+ Зоднод + Зпт =7,3-5/(400/90)+1 +0,1 =9,22 днів, ТОод

Де N – кількість асортиментних різновидів;

Р – середня ціна;

ТОод – обсяг одноденного товарообороту;

Зоднод – запас на одноденну реалізацію товарів (1 день);

Зпт – запас на прийом товарів.

Аналогічні розрахунки проводяться за товарними групами Б і В.

2. Розрахунок запасу поточного поповнення (ЗПП):

ЗЛП=І/2/^,яарпії /Ю =6/2/( і/5)=15 днів,

Де / – інтервал між поставками;

N/юрти – кількість різновидів в одній партії поставки.

Аналогічні розрахунки проводяться за товарними групами б і в.

3. розрахунок торгового запасу (Зторг):

Зторг=Зр+ЗЛП=9>22+5=24,22 днів. аналогічні розрахунки проводяться за товарними групами б і в.

4. розрахунок страхового запасу (Зстрах):

Зстрах=Зторг – %Зстрах/ 00= =24,22 -12/100=2,91 днів,

Де %3страх – відсоток страхового запасу до торгового запасу. аналогічні розрахунки проводяться за товарними групами б і в.

5. розрахунок норми товарних запасів (нормаТЗ):

НормаТЗ=Зстрах+Зторг=2,91 +24,22=27,13 днів.

Аналогічні розрахунки проводяться за товарними групами б і в.

6. розрахунок нормативу товарних запасів (нормативТЗ):

НормативТЗ=НтзТО/Дні=21№ – 400/90=120,57грн. аналогічні розрахунки проводяться за товарними групами б і в.

Я£ задача 21. обгрунтування норм та нормативів товарних запасів на основі методу техніко-економічних розрахунків (3)

Розрахуйте за даними таблиці в цілому по продовольчому магазину норму і норматив товарних запасів.

Таблиця

Товарні групи

Середня ціна І одиниці товару, гра

Кількість товарних груп, що реалізуються

Час на прийомну та підготовку товарів до продажу.

Коефіцієнт комплектності

Інтервал між поставками, дн.

Товарооборот одноденний, тис. грн

Страховий запас, % до торгового запасу

1 А

0,4

4

0.30

0,46

2,2

125

43

Б

44

8

0,48

0.87

3,08

169

86

П5.84

2

0.49

0.22

1,562

498

38

Роїв *язок

1. розрахунок запасу представницького асортиментного набору (ЗПАН):

ЗПАН=- =4 – 0,4/125=0,01 днів,

ТОод

Де N кількість асортиментних різновидів;

Р – середня ціна; ТОод – обсяг одноденного товарообороту.

Аналогічні розрахунки проводяться за товарними групами б і в.

2. розрахунок запасу на одноденну реалізацію (Зоднод):

Зоднод= день.

Аналогічно для товарних груп б і в цей запас становить 1 день.

3. розрахунок запасу на прийомку і підготовку товарів (Зпт):

3/?ш=0,3 дні (дано в умові). аналогічно для товарних груп б і в.

4. розрахунок робочого запасу (Зр):

Зр=ЗПАН+Зоднод+Зпт=0,01+1 +0,3= 1,31 днів.

Аналогічні розрахунки проводяться за товарними групами Б і В.

5. Розрахунок запасу поточного поповнення (ЗПП):

ЗШ7=0,5 – Жколіп/і=0,5-2,2/0,46=2,4 днів,

Де / – інтервал між поставками;

Кхомпл – коефіцієнт комплектності поставки.

Аналогічні розрахунки проводяться за товарними групами Б і В.

6. Розрахунок торгового запасу (Зторг):

Зторг=Зр+ЗЛЯ=1,31+2,4=3,71 днів.

Аналогічні розрахунки проводяться за товарними групами Б і В.

7. Розрахунок страхового запасу (Зстрах):

Зстрах=Зторг ■ %Зс/ирох/Ш=43-3,71/100=1,6 днів,

Де %3страх – відсоток страхового запасу до торгового запасу. Аналогічні розрахунки проводяться за товарними групами Б і В.

8. Розрахунок норми товарних запасів (нормаТЗ):

НормаТЗ=Зстрах+Зторг= 1,6+3,71 =5,31 днів.

Аналогічні розрахунки проводяться за товарними групами Б і В.

9. Розрахунок нормативу товарних запасів (нормативТЗ):

НормативТЗ=Нтз ТО од=593Л25=вв2,П тис. грн. Аналогічні розрахунки проводяться за товарними групами Б і В.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 20. Обгрунтування норм та нормативів товарних запасів на основі методу техніко-економічних розрахунків (2)