Потенціал і розвиток підприємства – Бачевський Б. Є

Потенціал і розвиток підприємства – Бачевський Б. Є. – ВСТУП

Ви ніколи не замислювалися – чому іноді вартість чогось цілого може бути менша аніж якоїсь його частини, чому деякі речі завжди коштують дорожче в одному місті й дешевше зовсім поряд, від чого залежить, що

Потенціал і розвиток підприємства – Бачевський Б. Є. – РОЗДІЛ 1. ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА, СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА

1.1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства Основні питання: Об’єкт, як носій та його потенціал; Об’єкт та суб’єкт визначення потенціалу; Визначення сутності потенціалу; Елементи носія. Об’єктивна необхідність розробки нового показника для цілей оцінки, аналізу та планування

Потенціал і розвиток підприємства – Бачевський Б. Є. – 1.1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

1.1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства Основні питання: Об’єкт, як носій та його потенціал; Об’єкт та суб’єкт визначення потенціалу; Визначення сутності потенціалу; Елементи носія. Об’єктивна необхідність розробки нового показника для цілей оцінки, аналізу та планування

Потенціал і розвиток підприємства – Бачевський Б. Є. – Питання визначення сутності потенціалу

Питання визначення сутності потенціалу тісно пов’язано не тільки з визначенням об’єкту та суб’єкту оцінки, а й з питанням співвідношення понять “ресурс”, “резерв”, “можливість”, “результат діяльності”, “властивість”, “здатність”, з якими пов’язують потенціал. Як вже відмічалось,

Потенціал і розвиток підприємства – Бачевський Б. Є. – Носій потенціалу

Носій потенціалу – будь-яке природне чи штучне явище, якому притаманна внутрішня властивість проявлятися відносно зовнішнього середовища певним чином (що можна оцінити як потенціал об’єкта), і без якого ця властивість (потенціал) не існує. За таким

Потенціал і розвиток підприємства – Бачевський Б. Є. – Потенціал

Потенціал – це внутрішня властивість будь-якого об’єкту або його елементу, як носія, проявляти себе відносно зовнішнього середовища. В умовах ринку, стосовно такого об’єкту, як підприємство, можна запропонувати наступний підхід: оскільки йдеться про сутність категорії

Потенціал і розвиток підприємства – Бачевський Б. Є. – 1.2. Графоаналітична модель та структура потенціалу підприємства

Основні питання: Структурні складові об’єкта; Структура потенціалу; Потенціал розвитку; Показники оцінки та діагностики потенціалу; Графоаналітична модель потенціалу. Для прикладного використання поняття “потенціал” в економіці необхідно дотриматись кількох умов. По-перше, ми повинні виділити об’єкт оцінки,

Потенціал і розвиток підприємства – Бачевський Б. Є. – Структурні складові об’єкта

Структурні складові об’єкта – являють собою сукупність носія та його властивостей які диференціюються у залежності від рівня втілення (існуючий потенціал та потенціал розвитку), рівня використання (реалізований та нереалізований) та доцільності існування потенціалу який не

Потенціал і розвиток підприємства – Бачевський Б. Є. – Потенціал розвитку

Потенціал розвитку – властивість носія піддаватися змінам, які забезпечать посилення існуючих, або появу нових властивостей, які можуть бути додатково створені у розмірах, обмежених природними, організаційно-технічними та загальноекономічними умовами. Потенціал розвитку стосується, головним чином, складних

Потенціал і розвиток підприємства – Бачевський Б. Є. – 1.3. Видова класифікація потенціалу підприємства

Основні питання: Виробничий та економічний потенціал; Загальний, функціональний та частковий потенціал; Потенціал розвитку; Об’єкти і суб’єкти оцінки та діагностики потенціалу; Переходячи до визначення сутності виробничого та економічного потенціалу слід зазначити, що за нашим підходом