Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 55. Вибір постачальника торговельного обладнання

■ Оцінити можливості передання площі в оренду (суборенду) в І кварталі наступного року, якщо обсяг товарообороту за рахунок збільшення кількості продаж планується підвищити на 2,51%, а індекс зростання цін порівняно з попереднім кварталом очікується у розмірі 1,002.

Товарооборот на 1 торговельної площі спрогнозувати методом середнього темпу зростання. За рахунок впровадження нових видів торговельного обладнання товарооборот на 1 м2 торговельної площі може додатково зрости на 0,5%.

Дані за поточний рік наведено у таблиці.

Таблиця

Показники

Поточний рік

І

Квартал

П

Квартал

Ш квартал

IV квартал

Обсяг товарообороту, тис. грн

5208

6041,28

7189,1

8195,6

Торговельна площа,

50

51

52

52,3

Розв’язок

1. Розрахунок планового обсягу товарообороту (ТОпл), якщо обсяг товарообороту за рахунок збільшення кількості продаж планується підвищити на 2,51%, а індекс зростання цін порівняно з попереднім кварталом очікується у розмірі 1,002:

ТОпя _ то*к. ■ Ч, – 0<Ю + ТпрТОпл) _ 8195,6 – 1,002 (100 + 2,51) ^ 100 100

= 8418,1 тис. грн.

2.Розрахунок обсягу товарообороту на їм2 у І кварталі поточного року (ТО на її”,):

ТО на 1ы = ^1=- = – = 104,16 тис. грн їм1. Ы 5,и 50 И

3. Розрахунок обсягу товарообороту на 1 м2 у П кварталі поточного року (ТО на 1щ”):

ТО на Ід. = Т9ш = = 118,456 тис. гри їм2.

$Іт 51

4. Розрахунок обсягу товарообороту на 1 м2 у III кварталі поточного року (ТО на Іща):

ТО на 1ПЬм = = = 138,786 тис. грн їм1. $тм 52

5. Розрахунок обсягу товарообороту на 1 м2 у IV кварталі поточного року (ТО на 1 гу”):

ТОна Пк,=^^^^- = 5Є, ттис. грнІмг. 3Укв “,3

6. Розрахунок планового обсягу товарообороту на 1 м2 торговельної площі (ТО на 1 пл):

Тгл і і ТОна^кв 1156,704

ТО на 1. = ТО т^.^-П* = ,56,704 =

= 179,558 тис. грнім2, де п – кількість досліджуваних періодів.

7. Розрахунок планового обсягу товарообороту на їм торговельної площі з врахуванням резервів зростання (ТО на 1£*):

В умові задачі вказано, що за рахунок впровадження нових видів торговельного обладнання товарооборот на 1 м торговельної площі може додатково зрости на 0,5%, отже, товарооборот на 1 м торговельної площі становитиме:

ТОнар” – ТОна1п”<т + Т’У>то”а1) _ 179,558 (100+ 0,5) _

На т ‘ 100 100

= 180,456 тис. грнім.

8. Розрахунок торговельної площі на плановий квартал (5М):

ТОпл 8418,1 2

5М =– =– = 46,649 м2.

ТОиа^ 180,456

9. Розрахунок потреби у додатковій торговельній площі (ДодЯпл): Оскільки торговельна площа, розрахована на наступний квартал,

Більша за торговельну площу, що була в наявності у IV кварталі звітного року, то потреби у додатковій торговельній площі немає.

10. Розрахунок наявної вільної площі для передання в оренду (суборенду) (ВільнаБпл):

Оскільки торговельна площа, розрахована на наступний квартал, менша, ніж була у наявності у IV кварталі, то залишається 5,651 м2, які доцільно було б передати в оренду (суборенду):

ВільнаБпл = 5Ж – = 523 – 46,649 = 5,651 м2.

Задача 55. Вибір постачальника торговельного обладнання

Торговельне підприємство має такі пропозиції щодо закупівлі необхідного торговельного обладнання (таблиця):

Таблиця

Показники

Постачальник

Постачальник

№1

№2

1. Ціна закупівлі, тис. грн

30,9

35,9

2. Транспортні витрати, тис. грн

7,725

6,82

3. Витрати з монтажу обладнання

5

4,5

Та навчання персоналу, тис. грн

4. Експлуатаційні витрати, % від вартості

0,38

1,2

5. Гарантійний період експлуатації, років

1

ІДО

Ь. Витрати на ремонт після гарантійного

12,017

10,02

Періоду експлуатації, % від вартості

7. Можливий період експлуатації, років

10,0

3,3

8. Потужність. кВт – год

О о – ———

15,0

15,3

V. вартість електроенергії, грн на 1 кПт

1 А Ту__1 – . -■-___

О,

025

Ш. Коефіцієнт дисконтування (приведення до теперішньої вартості) виходячи з очікуваної інфляції та можли-

1,256

1,297

Вої о періоду експлуатації

Якому з постачальників слід віддати перевагу?

“є

І

Економіка торговельного підприємства   Лігоненко Л. О.   Задача 55. Вибір постачальника торговельного обладнання


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 55. Вибір постачальника торговельного обладнання