Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – ПЕРЕДМОВА

У стародавності склалось уявлення про історію як вчительку життя. Уроки історії допомагають відкривати шляхи до мудрощів, орієнтуватися у складних явищах суспільного розвитку. Розуміння минулого дає можливість більш критично поглянути на сучасність і деякою мірою

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – Вступ до предмета “Сучасний Світ”

У стародавності склалось уявлення про історію як вчительку життя. Уроки історії допомагають відкривати шляхи до мудрощів, орієнтуватися у складних явищах суспільного розвитку. Розуміння минулого дає можливість більш критично поглянути на сучасність і деякою мірою

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – Тема 1. Зародження індустріальної цивілізації і формування цілісності світового розвитку (кінець XV-XVII ст.)

Рубіж XV-XVI століть – початок переходу від епохи Середньовіччя до Нового часу, із якого власне й починається історія сучасного світу. За класичною схемою Середні віки завершуються в середині XV століття з падінням Східної Римської

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 1.1. Визначальні риси індустріальної цивілізації

Рубіж XV-XVI століть – початок переходу від епохи Середньовіччя до Нового часу, із якого власне й починається історія сучасного світу. За класичною схемою Середні віки завершуються в середині XV століття з падінням Східної Римської

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 1.2. Великі географічні відкриття та їх наслідки для розвитку світової цивілізації

Соціально-економічні зміни, які розпочалися в західноєвропейських країнах, об’єктивно зумовили потребу більш детально й досконало вивчити географію планети. їх наслідком стали Великі географічні відкриття кінця XV – початку XVII ст., у ході яких європейці здійснили

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 1.3. Європейське Відродження. Реформація і Контрреформація в Європі

На зламі XV-XVI ст. у західноєвропейських країнах тривала епоха Відродження (Ренесансу), яка увійшла в стадію свого найвищого розвитку під назвою Високого Відродження. Характерною особливістю цього періоду, як значною мірою і всього Ренесансу, стала поява

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 1.4. Перші європейські революції та їх вплив на цивілізаційний поступ людства

Першими в Європі на шлях визвольно-революційної боротьби стали Нідерланди. Тут незадоволення іспанським пануванням назріло у 60-х роках XVI ст. Проти політики короля Філіппа П розгорнула опір нідерландська аристократична опозиція на чолі з Вільгельмом Оранським,

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 1.5. Російська держава у XVI-XVII століттях

Визволення від монголо-татарського поневолення (1480 р.) прискорило об’єднання північно-східних князівств колишньої Київської Русі навколо Московського князівства й утворення Російської держави (до середини XVII ст. Росія мала офіційну назву Московська держава). Іван III (1440-1505) проголошує

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 1.6. Європейська колонізація Північної Америки. Початок формування північноамериканської нації

Першу спробу європейської колонізації Північної Америки археологи відносять приблизно до X ст. н. е. її здійснили море-плавці-вікінги. Згідно з епосом вікінгів загін на чолі з мореплавцем Лейфом висадився на далекому західному побережжі невідомої землі,

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 1.7. Східні цивілізації у період зародження індустріального суспільства

Суттєві політичні, соціально-економічні й культурні зміни в XVI-XVH ст. відбулися у країнах Азії, серед яких особливо виділялися найбільші держави цього регіону – Османська (Турецька) імперія, Китай та Індія. Після захоплення Константинополя (1453 р.) турки

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 1.8. Формування нових світоглядних цінностей

Прогресивні зміни, які відбувалися в соціально-економічному устрої європейських країн XVI-XVII ст., позитивно вплинули і на розвиток культурного життя на континенті. Цей період увійшов в історію під назвою Ренесанс, що в перекладі з французької мови

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – Тема 2. Європейсько-Американська цивілізація та позаєвропейський світ У XVIII – середині XIX ст

У період XVIII ст. – 1870 р. відбувався розклад традиційних економічних, соціальних та релігійно-культурних інститутів. Народи Європи та Північної Америки здійснили перехід від аграрного типу суспільства до індустріального, іманентною тенденцією якого була модернізація усіх

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 2.1. Просвітництво: від теорії до практики. Американська війна за незалежність та Велика французька революція

У період XVIII ст. – 1870 р. відбувався розклад традиційних економічних, соціальних та релігійно-культурних інститутів. Народи Європи та Північної Америки здійснили перехід від аграрного типу суспільства до індустріального, іманентною тенденцією якого була модернізація усіх

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 2.2. Романтизм, національне відродження та об’єднавчий рух в Європі

Рубіж ХУШ-XIX ст. був епохою бурхливих ідейних пошуків у духовному житті Заходу. Європа виробляла нові ідеали, відходячи від практицизму і раціоналізму попереднього століття. На зміну Просвітництву прийшов романтизм. Його іноді тлумачать виключно як реакцію

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 2.3. Формування та розвиток основних ідейно-політичних доктрин XIX століття: консерватизму, лібералізму, соціалізму, анархізму

Європейські мислителі XIX століття, навіть якщо вони належали до зовсім різних напрямів, були єдині в одному – у прагненні безпощадного критичного аналізу цінностей, які вважалися непорушними і для попереднього покоління, і для більшості сучасників.

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 2.4. Соціально-економічні трансформації країн Європи і США. Становлення парламентаризму

Нідерландська, Англійська і Французька революції XVI – XVIII ст. та Американська війна за незалежність начебто визначили швидке торжество капіталізму на всьому Європейському континенті. Проте розвиток капіталізму в XIX ст., адекватних йому соціальних структур і

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 2.5. Позаєвропейський світ: основні тенденції суспільного розвитку

Європейські країни, які твердо стали на шлях капіталістичного розвитку, здобули величезні переваги порівняно з рештою світу, в якому традиціоналізм не уступав своїх позицій. Ці переваги, природно, відбивались і на військовому потенціалі, і на можливостях

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – Тема 3. Модернізація капіталізму: новітня доба (кінець XIX – початок XX ст.)

Еволюція капіталізму останньої третини XIX – початку XX ст. позначена небаченим доти динамізмом. Особливо це стосується європейських капіталістичних країн. Європа як потужний локомотив із шаленою швидкістю неслася на вершини технічного прогресу, виявляючи фантастичні, проте

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 3.1. Еволюція товарного виробництва: виникнення й суть монополій

Еволюція капіталізму останньої третини XIX – початку XX ст. позначена небаченим доти динамізмом. Особливо це стосується європейських капіталістичних країн. Європа як потужний локомотив із шаленою швидкістю неслася на вершини технічного прогресу, виявляючи фантастичні, проте

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 3.2. Парламентаризм – апогей європейської державно-правової еволюції

На тлі переходу до імперіалізму наприкінці XIX – на початку XX ст. відбулися великі зміни і в буржуазній надбудові та в соціальних відносинах. У капіталістичних країнах остаточно складається демократично-правова буржуазна держава. Головними ознаками її

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 3.3. Міжнародні відносини в контексті модернізації капіталізму

Міжнародний лад в умовах капіталізму вільної конкуренції особливо протягом XIX ст. залишався напрочуд стабільним. З 1815 р., наприклад” не сталося жодного загального воєнного конфлікту між п’ятьма домінуючими державами Європи. Війни, які виникали, були обмежені

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – Англо-бурська війна 1899-1902 рр

Показавши обмеженість військової організації і слабкість міжнародних позицій Великобританії, активізувала міжнародні дії Росії, Німеччини, Франції та ін. Росія, наприклад, розпочала широкий наступ у Середній Азії, встановивши торгові та фінансові зв’язки з Афганістаном і Персією.

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 3.4. Модернізація – генератор науково-культурного прогресу на зламі XIX-XX століть

Розглядаючи модернізацію як рушій комплексу змін, яких зазнають суспільства на шляху від відсталості до прогресу, виразно постає насиченість її глибокими, принциповими зрушеннями в продуктивних силах, соціально-політичній організації, пізнавальних можливостях людини. Модернізація високо піднесла культуру

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – Тема 4. Перша світова війна (1914-1918 рр.)

Глибокий вплив на долю людства справили війни та революції, якими характеризувалося XX століття. Його початок був ознаменований Першою світовою війною. Вона визнана наукою тим рубежем, на якому завершилася нова й розпочалася новітня історія світу

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 4.1. Переддень війни: стратегічні плани супротивних сторін

Глибокий вплив на долю людства справили війни та революції, якими характеризувалося XX століття. Його початок був ознаменований Першою світовою війною. Вона визнана наукою тим рубежем, на якому завершилася нова й розпочалася новітня історія світу

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 4.2. Початок Першої світової війни. Бойові дії на фронтах 1914 р

За оцінками німецьких генштабу та державного керівництва, літо 1914 р. було найоптимальнішим терміном початку війни. Про те, що це саме так, прямо свідчить збережений у дипломатичних архівах лист статс-секретаря Міністерства закордонних справ Німеччини Г.

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 4.3. Воєнні дії 1915-1916 рр

Невтішні для Німеччини підсумки кампанії першого року війни змусили її шукати нових шляхів для розв’язання стратегічних завдань. Дійшовши висновку, що війною на два фронти домогтися вирішального успіху неможливо, німецьке командування прийняло рішення 1915 р.

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 4.4. Ставлення до війни народів воюючих країн. Еволюція громадської позиції

Світова війна породила негативні зміни в способі життя народів, економічну розруху, відірвала від господарства мільйони робітників і селян усіх воюючих країн. Життя та побут переважної більшості населення воюючих країн уже в перший рік війни

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 4.5. Кампанії 1917-1918 рр. Вступ у війну США та вихід з неї Росії

На початок 1917 р. стратегічна перевага у світовій війні належала країнам Антанти. Успіхи військово-промислового виробництва й американська допомога дали їм змогу домогтися переваги над противником у технічному оснащенні військ, а багатство людських ресурсів –

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 4.6. Підсумки Першої світової війни

Найграндіозніша з подій, що стала рубежем нової та новітньої історії, Перша світова війна 1914-1918 рр. – тривала 4 роки, 3 місяці й 10 днів і принесла мільйонам людей небачені втрати та страждання, розруху й

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – Тема 5. Міжвоєнний період світової історії: суспільно-політичні трансформації

Матір’ю катастроф XX століття небезпідставно називають Першу світову війну, результати якої зумовили глибоку цивілізаційну кризу, вихід із якої привів до глобальних змін у світовій історії. Змін, які фактично поклали початок новітньої історії людства і

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 5.1. Версальсько-Вашингтонська система: концепція післявоєнного світоустрою

Матір’ю катастроф XX століття небезпідставно називають Першу світову війну, результати якої зумовили глибоку цивілізаційну кризу, вихід із якої привів до глобальних змін у світовій історії. Змін, які фактично поклали початок новітньої історії людства і

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 5.2. Нові геополітичні реалії міжвоєнного періоду

Ще не стих гуркіт армагеддонського грому Першої світової війни, як постала нова реальність глобального значення: США вустами свого президента В. Вільсона заявили свої претензії на світове лідерство. У геополітичних вимірах це означало, що після

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 5.3. Тенденції та моделі соціально-економічного розвитку. Культурні трансформації

Перша світова війна за трагічністю своїх наслідків не мала рівних у всій попередній історії. Головні переможці в Європі – Великобританія, Франція, Італія, як і Росія, втратили близько половини свого національного багатства, одержали в спадок

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 5.4. Основні політичні ідеології міжвоєнного періоду

Політика – це втілена в діях ідеологія. Відтак політичними прийнято вважати передусім ті ідеології, які змогли реалізувати себе в суспільно-політичній практиці. У міжвоєнний період це вперше і широкомасштабно вдалося зробити політичним адептам ліберальної, соціалістичної

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 5.5. Загострення суперечностей у міждержавних відносинах напередодні війни

Минуло понад шість десятиліть відтоді, як розпочалася Друга світова війна, проте не втрачає політичної гостроти і звичайної людської гіркоти питання: чи було неминучим те, що трапилося, що принесло горе і страждання сотням мільйонів людей,

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – Тема 6. Друга світова війна (1939-1945 рр.)

Друга світова війна – рубіжна й найжорстокіша подія в історії сучасного світу. В неї було втягнуто 67 держав, 80 % населення земної кулі і тривала довгих б років. Вогняний смерч пронісся над величезними територіями

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 6.1. Початок Другої світової війни: від нападу гітлерівської Німеччини на Польщу до агресії проти Радянського Союзу

Друга світова війна – рубіжна й найжорстокіша подія в історії сучасного світу. В неї було втягнуто 67 держав, 80 % населення земної кулі і тривала довгих б років. Вогняний смерч пронісся над величезними територіями

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 6.2. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Утворення антигітлерівської коаліції

Два диктатори – Гітлер і Сталін – ніколи не довіряли один одному. Новий етап у взаємовідносинах із Москвою, започаткований договором про ненапад від 23 серпня 1939 р., Гітлер у колі своїх наближених одного разу

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 6.3. Докорінний перелом у ході Другої світової війни та її завершення

Період від 19 листопада 1942 р. до 1943 р. включно – докорінний перелом у ході Другої світової війни. Він характеризується переходом радянських військ у наступ по всьому фронту і масовим вигнанням ворога з окупованої

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 6.4. Основні підсумки та уроки Другої світової війни

Перший і головний підсумок Другої світової війни полягає у всесвітньо-історичній перемозі над фашизмом. Перемога врятувала світову цивілізацію, зруйнувала претензії Німеччини на світове панування. Фашистські держави – Німеччина, Італія, Японія і їх союзники були розгромлені.

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – Тема 7. Геополітичні зміни в післявоєнному світі. Формування постіндустріальних суспільств (друга половина 40-х – 80-ті роки XX ст.)

Перемога держав антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні докорінно змінила політичну ситуацію у світі й визначила основні тенденції розвитку людської цивілізації до початку 90-х років XX ст.: в Європі та Азії почав переможну ходу

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 7.1. Поляризація суспільно-політичних систем у післявоєнному світі

Перемога держав антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні докорінно змінила політичну ситуацію у світі й визначила основні тенденції розвитку людської цивілізації до початку 90-х років XX ст.: в Європі та Азії почав переможну ходу

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – Початок “холодної війни”

Пов’язують з виступом колишнього прем’єр-міністра Великобританії У. Черчілля перед студентами Вестмінстерського коледжу в американському місті Фултоні 5 березня 1946 р. у зв’язку з присудженням йому почесного ступеня доктора цього вищого навчального закладу. У. Черчілль

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 7.2. Модернізація державно-політичних систем країн Заходу в другій половиш XX століття

Після Другої світової війни внаслідок глобальної боротьби різних політичних, економічних і соціальних альтернатив вибір у більшості європейських країн було зроблено на користь подальшого прогресу людства. Наслідком цього стало посилення демократичних, гуманістичних сил і широке

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 7.3. Світова система соціалізму в другій половині 40-х – наприкінці 80-х років

Після перемоги над фашизмом у країнах Східної Європи до влади прийшли комуністичні партії, що було як результатом їхнього внеску в справу перемоги, так і підтримки з боку СРСР. Вони почали будувати тоталітарне суспільство на

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 7.4. Країни “третього світу” в постколоніальну добу

Друга світова війна привела до активізації національно-визвольного руху в колоніальних імперіях Великобританії, Франції, Голландії, Португалії і Бельгії. Здобувши перемогу над Німеччиною і Японією, старі колоніальні держави намагались зберегти тут свої панівні позиції. Однак нові

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 7.5. Від відбудови до науково-технічної революції: стратегія економічного розвитку

За своїми наслідками Друга світова війна стала найбільшою економічною катастрофою в історії людства. Вона забрала життя близько 55 млн людей – найбільш дієздатної виробничої сили, знищила національні багатства вартістю понад Зів млрд дол. США.

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – Соціально-економічні наслідки НТР

Багатопланові. З початку 1980-х років її змісту все більше властиві риси нової технологічної революції (електронна автоматика, інформатика, біотехнології, комп’ютерна революція та ін.), що розглядаються як елементи постіндустріальної цивілізації. Наслідки НТР впливають не тільки на

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – 7.6. Економічні перетворення і реформи на шляху до постіндустріальних суспільств

Складний процес формування постіндустріальних суспільств бере свій початок із середини XX століття, а його витоки – з відбудовчого повоєнного періоду. Саме тоді в процесі розробки і реалізації економічних реформ було закладено підвалини не тільки