Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – Соціально-економічні наслідки НТР

Багатопланові. З початку 1980-х років її змісту все більше властиві риси нової технологічної революції (електронна автоматика, інформатика, біотехнології, комп’ютерна революція та ін.), що розглядаються як елементи постіндустріальної цивілізації. Наслідки НТР впливають не тільки на умови виробництва, освіту, культуру, а й все рішучіше втручаються в особисте життя людини. Все більш типовими стають втрата людиною емоційності, інтелектуальна перевантаженість, односторонньо технічна свідомість. Поряд з цим виникає питання біологічної і психологічної адаптації в екстремальних умовах навколишнього середовища. Все це вимагає високої відповідальності й глибокої наукової обізнаності, передбачливості від правлячих кіл, урядових установ, всіх політичних сил і партій, які формують політику і стратегічний курс країн шляхом науково-технічної революції.

Теоретичною базою програм економічного розвитку провідних країн в епоху науково-технічної революції були кейнсіанство і неокласичний синтез. Теорія Дж. М. Кейнса (макроекономіка) спрямована на стабілізацію і стимулювання економічного зростання, підтримання високого рівня зайнятості та цінової стабільності шляхом державного регулювання.

Неокласична теорія (мікроекономіка) спирається на ринкове регулювання цін. Представники цього напрямку виступають за жорстке обмеження державного втручання в економіку, хоча повністю не відкидають значення державного регулювання. За неокласичною теорією однією з найважливіших цілей державного регулювання є досягнення більш ефективного розподілу ресурсів у ринковій економіці. Навіть у роки “повної” свободи ринку залишається втручання держави в економіку, тому що її найважливішою функцією є соціальний захист населення.

Моделі економічних перетворень і реформ у різних країнах мали властиві розбіжності, зумовлені відмінностями в системі державного регулювання економіки, особливостями історичного розвитку, структурою економіки, специфікою приватнокапіталістичного сектору, формою державного устрою, ступенем розвалу економіки за роки війни, розвитком НТР тощо. Водночас моделі національних економічних програм за всієї різноманітності мали й загальні риси. На першому етапі НТР – формування в ряді країн великого сектору в промислово-виробничій сфері за рахунок націоналізації промисловості, банків, фінансових установ, транспорту, створення державних і змішаних підприємств. Майже в усіх західноєвропейських країнах, а також у США, Японії та ін. було введено контроль над цінами і заробітною платою, виділялися державні субсидії для заохочення приватних інвестицій тощо. Це такі моделі, як “кейнсіанство” в США, ФРН і Великобританії, “дирижизм” у Франції та інших країнах з вирішальним значенням державного регулювання економічного життя.

Країни з централізованим господарським механізмом (ФРН, Японія та ін.), які повернулися до ринкової системи після важкого етапу відродження, вступили в тривалий період швидкого економічного зростання. Відчутним фактором розвитку нових галузей виробництва в США, прискореного зростання японської і західнонімецької економік стали величезні державні витрати.

Кризи середини 70-х – початку 80-х років, а також другий етап НТР вимагали пошуку і реалізації нових моделей економічного розвитку. В їх основі – відмова від жорсткого контролю за діяльністю ринка, широка приватизація державної власності, скорочення прямого втручання держави в економіку, децентралізація, надання державним компаніям більшої господарської свободи і фінансової самостійності, скорочення податків та ін. Це такі моделі, як неоконсерватизм або економічний лібералізм у США (“рейганоміка”), Великобританії (“тетчеризм”), Франції, поєднання економічного лібералізму з кейнсіанством в ФРН, “зворотний курс” і “дерегулювання” в Японії та ін. з вирішальним значенням ринкового регулювання економічного життя.

Таким чином, стратегія економічного розвитку провідних країн світу в другій половині 40-х – 80-дс роках XX століття спиралася на постійний творчий пошук нових моделей економічних перетворень і реформ. Цьому вирішальною мірою сприяла першочергова увага до них, починаючи з екстремальних умов відбудовчого періоду, урядів цих країн, а також допомога США. У процесі реалізації економічних реформ відбувся перехід від першого до другого етапу НТР. Одночасно в межах індустріальної цивілізації зароджувались і накопичувались нові якісні елементи постіндустріальної інформаційної цивілізації. Про практичну реалізацію стратегії економічного розвитку йдеться в наступному параграфі посібника.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть – Горбань Ю. А. – Соціально-економічні наслідки НТР