Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – Від Авторів

Досвід останнього десятиліття показав, що однією з обов’язкових умов створення життєздатної національної економіки перехідного періоду є активна регіональна політика держави. Економічний розвиток постіндустріальних країн свідчить, що в жодній з них не було допущено ринкової

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – Розділ 1. Теоретичні основи національної економіки

Досвід останнього десятиліття показав, що однією з обов’язкових умов створення життєздатної національної економіки перехідного періоду є активна регіональна політика держави. Економічний розвиток постіндустріальних країн свідчить, що в жодній з них не було допущено ринкової

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 1.1. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки

Досвід останнього десятиліття показав, що однією з обов’язкових умов створення життєздатної національної економіки перехідного періоду є активна регіональна політика держави. Економічний розвиток постіндустріальних країн свідчить, що в жодній з них не було допущено ринкової

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 1. Економічні теорії національної економіки

Досвід останнього десятиліття показав, що однією з обов’язкових умов створення життєздатної національної економіки перехідного періоду є активна регіональна політика держави. Економічний розвиток постіндустріальних країн свідчить, що в жодній з них не було допущено ринкової

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 2. Інститути національної економіки

Теорія інститутів становить собою комплексне економічне вчення, об’єктами дослідження якого є такі інститути, як корпорація, держава, профспілки, ринок, психологічні, моральні та етичні (звичаї, норми, навички, інстинкти тощо) чинники розвитку сучасної цивілізації та окремо взятих

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 3. Демократія і свобода як базові інститути національної економіки

Особлива увага останнім часом як у країнах постіндустріального типу, так і в країнах з трансформаційною економікою, приділяється таким інституціям, як Демократія та свобода. Вони є загальними інституціями сучасного громадянського суспільства, що визначають якісний рівень

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 1.2. Основні економічні показники національної економіки

1. Визначення загальноекономічних пропорцій національної економіки. 2. Розрахунок ВНП і ВВП. 3. Показники економічної активності населення, інфляції і торговельного балансу. 4. Система індексів національної економіки. 5. Інші показники національної економіки. 1. Визначення загальноекономічних пропорцій

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 1. Визначення загальноекономічних пропорцій національної економіки

1. Визначення загальноекономічних пропорцій національної економіки. 2. Розрахунок ВНП і ВВП. 3. Показники економічної активності населення, інфляції і торговельного балансу. 4. Система індексів національної економіки. 5. Інші показники національної економіки. 1. Визначення загальноекономічних пропорцій

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 2. Розрахунок ВВП і ВНП

ВВП і ВНП мають як спільні риси, так і власне притаманні кожному з цих показників особливості. їхня спільна особливість полягає в тому, що вони відображають кінцеві результати діяльності людей не тільки в матеріальному, а

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 3. Показники економічної активності населення, інфляції і торговельного балансу

ВВП і ВНП мають як спільні риси, так і власне притаманні кожному з цих показників особливості. їхня спільна особливість полягає в тому, що вони відображають кінцеві результати діяльності людей не тільки в матеріальному, а

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 4. Система індексів національної економіки

Для глибшого аналізу комплексного розвитку національної економіки застосовують також ряд індексів та показників, що відбивають системні зрушення в структурі національного господарства країни. До них, наприклад, можна віднести: Індекс розвитку людського потенціалу, Індекс вартості життя,

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 5. Інші показники національної економіки

Не менш важливого значення в умовах загострення конкурентної боротьби між державами мають показники національного багатства (НБ) та платіжного балансу країни (ПБ), національного доходу (НД), чистого продукту (ЧП), особистого доходу (ОД), числа зайнятих у суспільному

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 1.3. Моделі національних економік

1. Поняття про економічну систему і моделі національної економіки. 2. Класифікація економічних систем. 1. Поняття про економічну систему і моделі національної економіки Вихідним поняттям для аналізу сучасних моделей національних економік є дефініція “економічна система

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 1. Поняття про економічну систему і моделі національної економіки

1. Поняття про економічну систему і моделі національної економіки. 2. Класифікація економічних систем. 1. Поняття про економічну систему і моделі національної економіки Вихідним поняттям для аналізу сучасних моделей національних економік є дефініція “економічна система

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 2. Класифікація економічних систем

1. Поняття про економічну систему і моделі національної економіки. 2. Класифікація економічних систем. 1. Поняття про економічну систему і моделі національної економіки Вихідним поняттям для аналізу сучасних моделей національних економік є дефініція “економічна система

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 1.4. Особливості формування та розвитку національної економіки України

1. Історія формування національно економіки України. 2. Проблеми формування системи господарювання в незалежній Україні. 1. Історія формування національної економіки України Національна господарська система України пройшла в своєму розвитку ті самі стадії, що й інші

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 1. Історія формування національної економіки України

1. Історія формування національно економіки України. 2. Проблеми формування системи господарювання в незалежній Україні. 1. Історія формування національної економіки України Національна господарська система України пройшла в своєму розвитку ті самі стадії, що й інші

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 2. Проблеми формування власної системи господарювання в незалежній Україні

Після здобуття незалежності перед Україною постала проблема формування та розвитку власної господарської системи: O сформувати структуру економіки за галузями, народногосподарськими комплексами, сферами виробництва та обслуговування, оскільки після розпаду СРСР економіка України не була цілісним

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – Розділ 2. Територіальний аспект формування національної економіки

Ключові поняття і терміни Регіональне управління + Регіон + Адміністративно-територіальна одиниця + Регіональна політика + Теорії регіонального розвитку + Унітарна держава + Автономія в унітарній державі + Імперія + Федерація + Конфедерація + Пряме

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 2.1. Територія (регіон) як державоутворювальний елемент

Ключові поняття і терміни Регіональне управління + Регіон + Адміністративно-територіальна одиниця + Регіональна політика + Теорії регіонального розвитку + Унітарна держава + Автономія в унітарній державі + Імперія + Федерація + Конфедерація + Пряме

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 1. Регіональний підхід щодо формування системи державного управління

Ключові поняття і терміни Регіональне управління + Регіон + Адміністративно-територіальна одиниця + Регіональна політика + Теорії регіонального розвитку + Унітарна держава + Автономія в унітарній державі + Імперія + Федерація + Конфедерація + Пряме

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 2. Регіон як одиниця соціально-економічного простору

Термін регіон з’явився в українській науковій лексиці не так давно. Раніше найбільш вживаними були синонімічні до регіону терміни – територія і район. Територія (від лат. terra – земля) – певна обмежена частина земної поверхні.

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 2.2. Наукові підходи до регіонального управління

1. Теорії просторової економіки як наукові джерела регіонального управління. 2. Сучасні методи регіональних досліджень. 3. Теорії регіонального розвитку. 1. Теорії просторової економіки як наукові джерела регіонального управління Від початку людської цивілізації територія виступає головним

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 1. Теорії просторової економіки як наукові джерела регіонального управління

1. Теорії просторової економіки як наукові джерела регіонального управління. 2. Сучасні методи регіональних досліджень. 3. Теорії регіонального розвитку. 1. Теорії просторової економіки як наукові джерела регіонального управління Від початку людської цивілізації територія виступає головним

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 2. Сучасні методи регіональних досліджень

В наш час якість рішень питань регіонального управління залежить від якості Прогнозних досліджень, їх теоретичного і методологічного рівнів. Теоретико-методологічні аспекти регіонального управління покликані пояснювати закономірності і фактори регіонального розвитку, давати наукове обгрунтування причинам соціально-економічних

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 3. Теорії регіонального розвитку

В наш час якість рішень питань регіонального управління залежить від якості Прогнозних досліджень, їх теоретичного і методологічного рівнів. Теоретико-методологічні аспекти регіонального управління покликані пояснювати закономірності і фактори регіонального розвитку, давати наукове обгрунтування причинам соціально-економічних

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 2.3. Історичні форми державного регіонального управління

2.3.1. Унітарна держава та імперія як найдавніші форми державного устрою 1. Історичні форми державного устрою. 2. Унітарна держава: основні ознаки, переваги й недоліки. 3. Автономія в складі унітарної держави. 4. Імперія як специфічна форма

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 2.3.1. Унітарна держава та імперія як найдавніші форми державного устрою

2.3.1. Унітарна держава та імперія як найдавніші форми державного устрою 1. Історичні форми державного устрою. 2. Унітарна держава: основні ознаки, переваги й недоліки. 3. Автономія в складі унітарної держави. 4. Імперія як специфічна форма

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 1. Історичні форми державного устрою

2.3.1. Унітарна держава та імперія як найдавніші форми державного устрою 1. Історичні форми державного устрою. 2. Унітарна держава: основні ознаки, переваги й недоліки. 3. Автономія в складі унітарної держави. 4. Імперія як специфічна форма

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 2. Унітарна держава: основні ознаки, переваги й недоліки

2.3.1. Унітарна держава та імперія як найдавніші форми державного устрою 1. Історичні форми державного устрою. 2. Унітарна держава: основні ознаки, переваги й недоліки. 3. Автономія в складі унітарної держави. 4. Імперія як специфічна форма

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 3. Автономія в складі унітарної держави

Унітарна держава може утворювати автономію в своєму складі. Автономія (від грец. autonomнa – autos – сам, nomos – закон) – надання певним регіонам держави прав на самоврядування в адміністративній сфері. Автономія, як правило, надається

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 4. Імперія як специфічна форма державного устрою

Унітарна держава може утворювати автономію в своєму складі. Автономія (від грец. autonomнa – autos – сам, nomos – закон) – надання певним регіонам держави прав на самоврядування в адміністративній сфері. Автономія, як правило, надається

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 2.3.2. Федерація і конфедерація: проблеми будівництва і розвитку

1. Зародження і розвиток федеративних ідей. 2. Федеративна держава: визначення, ознаки, переваги й недоліки. 3. Конфедерація. Типи конфедеративних утворень. 4. Федералістська революція як тип соціальної революції. 1. Зародження і розвиток федеративних ідей Є всі

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 1. Зародження і розвиток федеративних ідей

1. Зародження і розвиток федеративних ідей. 2. Федеративна держава: визначення, ознаки, переваги й недоліки. 3. Конфедерація. Типи конфедеративних утворень. 4. Федералістська революція як тип соціальної революції. 1. Зародження і розвиток федеративних ідей Є всі

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 2. Федеративна держава: визначення, ознаки, переваги й недоліки

1. Зародження і розвиток федеративних ідей. 2. Федеративна держава: визначення, ознаки, переваги й недоліки. 3. Конфедерація. Типи конфедеративних утворень. 4. Федералістська революція як тип соціальної революції. 1. Зародження і розвиток федеративних ідей Є всі

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 3. Конфедерація. Типи конфедеративних утворень

Під конфедерацією розуміють, з одного боку, певну форму державного ладу, а з іншого – певну форму державних домовленостей. Конфедерація (від лат. Соnfoederatio – союз об’єднання.) – союз декількох держав, об’єднаних угодою про взаємні гарантії,

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 4. Федералістська революція як тип соціальної революції

Під конфедерацією розуміють, з одного боку, певну форму державного ладу, а з іншого – певну форму державних домовленостей. Конфедерація (від лат. Соnfoederatio – союз об’єднання.) – союз декількох держав, об’єднаних угодою про взаємні гарантії,

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 2.4. Регіональне управління і місцеве самоврядування

2.4.1. Теоретико-методологічні джерела місцевого самоврядування 1. Поняття про пряме державне управління регіонами і місцеве самоврядування. 2. Теорія природного права як ідейно-філософське джерело місцевого самоврядування. 3. Господарська і громадська теорія місцевого самоврядування. 4. Державницька теорія

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 2.4.1. Теоретико-методологічні джерела місцевого самоврядування

2.4.1. Теоретико-методологічні джерела місцевого самоврядування 1. Поняття про пряме державне управління регіонами і місцеве самоврядування. 2. Теорія природного права як ідейно-філософське джерело місцевого самоврядування. 3. Господарська і громадська теорія місцевого самоврядування. 4. Державницька теорія

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 1. Поняття про пряме державне управління регіонами і місцеве самоврядування

2.4.1. Теоретико-методологічні джерела місцевого самоврядування 1. Поняття про пряме державне управління регіонами і місцеве самоврядування. 2. Теорія природного права як ідейно-філософське джерело місцевого самоврядування. 3. Господарська і громадська теорія місцевого самоврядування. 4. Державницька теорія

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 2. Теорія природного права як ідейно-філософське джерело місцевого самоврядування

Теоретичні основи вчення про місцеве самоврядування було закладено ще в першій половині XIX ст. представниками німецької юридичної школи. Історично першою була обгрунтована теорія вільної громади (теорія природних прав вільної громади), основні положення якої сформульовані

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 3. Господарська і громадська теорія місцевого самоврядування

Теоретичні основи вчення про місцеве самоврядування було закладено ще в першій половині XIX ст. представниками німецької юридичної школи. Історично першою була обгрунтована теорія вільної громади (теорія природних прав вільної громади), основні положення якої сформульовані

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 4. Державницька теорія місцевого самоврядування: політичний та юридичний напрями

Пік популярності Державної (державницької) теорії Припадає на 70-і роки. XIX ст. її основні положення розроблені німецькими вченими Л. Штейном і Р. Гнейсом. На відміну від громадської, ця теорія вбачала у місцевому самоврядуванні частину держави

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 5. Соціологічні концепції місцевого самоврядування і теорія муніципального соціалізму

Пік популярності Державної (державницької) теорії Припадає на 70-і роки. XIX ст. її основні положення розроблені німецькими вченими Л. Штейном і Р. Гнейсом. На відміну від громадської, ця теорія вбачала у місцевому самоврядуванні частину держави

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 6. Теорія соціального обслуговування

Пік популярності Державної (державницької) теорії Припадає на 70-і роки. XIX ст. її основні положення розроблені німецькими вченими Л. Штейном і Р. Гнейсом. На відміну від громадської, ця теорія вбачала у місцевому самоврядуванні частину держави

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 7. Теорія муніципального дуалізму і сучасна правова доктрина місцевого самоврядування

Пік популярності Державної (державницької) теорії Припадає на 70-і роки. XIX ст. її основні положення розроблені німецькими вченими Л. Штейном і Р. Гнейсом. На відміну від громадської, ця теорія вбачала у місцевому самоврядуванні частину держави

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 2.4.2. історія становлення і розвитку системи місцевого самоврядування в Україні

1. Місцеве самоврядування в античних державах українського Причорномор’я. 2. Місцеве самоврядування за часів Київської Русі. 3. Місцеве самоврядування в Українських землях у складі Великого князівства Литовського і Польського Королівства. 4. Місцеве самоврядування в Українських

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 1. Місцеве самоврядування в античних державах українського Причорномор’я

1. Місцеве самоврядування в античних державах українського Причорномор’я. 2. Місцеве самоврядування за часів Київської Русі. 3. Місцеве самоврядування в Українських землях у складі Великого князівства Литовського і Польського Королівства. 4. Місцеве самоврядування в Українських

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 2. Місцеве самоврядування за часів Київської Русі

Ще грецький історик Прокопій писав, що слов’янами і антами не править один муж, а здавна вони живуть громадським правлінням і всі справи, добрі чи лихі вирішують спільно. Основними формами місцевої демократії за часів Київської

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 3. Місцеве самоврядування в Українських землях у складі Великого князівства Литовського і Польського Королівства

Ще грецький історик Прокопій писав, що слов’янами і антами не править один муж, а здавна вони живуть громадським правлінням і всі справи, добрі чи лихі вирішують спільно. Основними формами місцевої демократії за часів Київської