Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – Вступ

Поглиблення міжнародної господарської співпраці дозволяє використовувати світовий досвід щодо здійснення регіональних перетворень. Це обумовлює зростання ролі міжнародних економічних відносин та їх вивчення в контексті розвитку вітчизняної економіки. Звичайно, Україна, як член світового співтовариства не

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – Розділ 1. Теоретичні основи міжнародних економічних відносин

Поглиблення міжнародної господарської співпраці дозволяє використовувати світовий досвід щодо здійснення регіональних перетворень. Це обумовлює зростання ролі міжнародних економічних відносин та їх вивчення в контексті розвитку вітчизняної економіки. Звичайно, Україна, як член світового співтовариства не

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – Тема 1. Міжнародні економічні відносини як навчальна дисципліна і економічна категорія

Поглиблення міжнародної господарської співпраці дозволяє використовувати світовий досвід щодо здійснення регіональних перетворень. Це обумовлює зростання ролі міжнародних економічних відносин та їх вивчення в контексті розвитку вітчизняної економіки. Звичайно, Україна, як член світового співтовариства не

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 1. Предмет і завдання курсу “МЕВ”

Поглиблення міжнародної господарської співпраці дозволяє використовувати світовий досвід щодо здійснення регіональних перетворень. Це обумовлює зростання ролі міжнародних економічних відносин та їх вивчення в контексті розвитку вітчизняної економіки. Звичайно, Україна, як член світового співтовариства не

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 2. Сутність, об’єкти і суб’єкти МЕВ, рівні розвитку

МЕВ Мають декілька визначень: Міжнародні економічні відносини – це сукупність суспільно виробничих зв’язків суб’єктів світового господарства. Міжнародні економічні відносини – система зв’язків національних економік різних країн, яка грунтується на міжнародному поділі праці. Міжнародні економічні

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 3. Економічні закони і принципи розвитку МЕВ

Основні економічні закони розвитку МЕВ і світового господарства: 1. Закон вартості – це об’єктивний економічний закон товарного виробництва, згідно з яким обмін товарів здійснюється на засадах суспільно необхідних витрат праці, це закон еквівалентного (рівноцінного)

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – Тема 2. Міжнародні економічні відносини в системі світового господарства

1. Передумови розвитку МЕВ як структурного елементу світового господарства Особливістю функціонування світового господарства на початку ХХІ століття є інтенсивний розвиток міжнародної економіки. Це явище отримало назву” глобалізація”. Що це таке? Відбувається розширення і поглиблення

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 1. Передумови розвитку МЕВ як структурного елементу світового господарства

1. Передумови розвитку МЕВ як структурного елементу світового господарства Особливістю функціонування світового господарства на початку ХХІ століття є інтенсивний розвиток міжнародної економіки. Це явище отримало назву” глобалізація”. Що це таке? Відбувається розширення і поглиблення

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 2. Класифікація національних економік в системі МЕВ

Для розуміння і оцінювання відмінностей між національними економіками, визначення їх місця та перспектив розвитку в системі світового господарства, актуальною проблемою в теорії та практиці МЕВ є їх систематизація за різними ознаками (рис. 2.1). Рисунок

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 3. Форми МЕВ

1. Міжнародна торгівля – Обмін товарами і послугами між країнами, включає вивіз (експорт) і ввезення (імпорт). 2. Міграція робочої сили – переміщення осіб найманої праці між країнами і перерозподіл робочої сили між сферами світового

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 4. Середовище дії системи МЕВ

Середовище МЕВ – це зовнішні по відношенню до системи МЕВ умови її розвитку. Учасники міжнародних економічних відносин, діють як відносно незалежні суб’єкти. Але всі вони знаходяться під впливом середовища МЕВ, тобто різноманітних факторів (демографічних,

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – Розділ 2. Форми міжнародних економічних відносин

Тема 3. Міжнародні торговельні відносини 1. Міжнародна торгівля як основна форма МЕВ, її структура та динаміка розвитку Традиційною і найрозвинутішою формою МЕВ є міжнародна торгівля. Вона складає 80 % всього обсягу МЕВ. Міжнародна торгівля

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – Тема 3. Міжнародні торговельні відносини

Тема 3. Міжнародні торговельні відносини 1. Міжнародна торгівля як основна форма МЕВ, її структура та динаміка розвитку Традиційною і найрозвинутішою формою МЕВ є міжнародна торгівля. Вона складає 80 % всього обсягу МЕВ. Міжнародна торгівля

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 1. Міжнародна торгівля як основна форма МЕВ, її структура та динаміка розвитку

Тема 3. Міжнародні торговельні відносини 1. Міжнародна торгівля як основна форма МЕВ, її структура та динаміка розвитку Традиційною і найрозвинутішою формою МЕВ є міжнародна торгівля. Вона складає 80 % всього обсягу МЕВ. Міжнародна торгівля

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 2. Основні показники міжнародної торгівлі

Показники Обсягу Міжнародних торговельних відносин (МТВ): 1. Експорт – вивіз товару із країни. 2. Імпорт – ввіз товару в країну. 3. Зовнішньоторговельний обіг – сукупний обсяг експорту та імпорту за певний період часу. 4.

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 3. Показники кон’юнктури світових товарних ринків

Кон’юнктура товарного ринку – це економічна ситуація на ринку, співвідношення попиту і пропозиції на товари та послуги. Показники у окремих сферах: 1. Виробництво: – обсяги та динаміка виробництва товару; – головні країни-виробники товару; –

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 4. Ціноутворення на світовому ринку

Кон’юнктура товарного ринку – це економічна ситуація на ринку, співвідношення попиту і пропозиції на товари та послуги. Показники у окремих сферах: 1. Виробництво: – обсяги та динаміка виробництва товару; – головні країни-виробники товару; –

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 5. Види і форми міжнародної торгівлі

Кон’юнктура товарного ринку – це економічна ситуація на ринку, співвідношення попиту і пропозиції на товари та послуги. Показники у окремих сферах: 1. Виробництво: – обсяги та динаміка виробництва товару; – головні країни-виробники товару; –

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 6. Регулювання міжнародних торговельних відносин

Основні принципи регулювання МТВ 1. Протекціонізм – державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції шляхом збільшення кількості обмежень у торгівлі. Види протекціонізму: – вибірковий (селективний); – колективний; – прихований; – монопольний. 2. Лібералізація

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – Тема 4. Міжнародна торгівля послугами

1. Система міжнародних послуг Під широким терміном “міжнародна торгівля” можна розуміти не тільки відносини купівлі продажу товарів, а й послуг. Світовий ринок послуг – це система міжнародних відносин обміну, де основним товарним об’єктом виступають

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 1. Система міжнародних послуг

1. Система міжнародних послуг Під широким терміном “міжнародна торгівля” можна розуміти не тільки відносини купівлі продажу товарів, а й послуг. Світовий ринок послуг – це система міжнародних відносин обміну, де основним товарним об’єктом виступають

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 2. Транспортні послуги

При постачанні закордон товарів надається все більше послуг, починаючи з аналізу ринків і завершуючи транспортуванням товарів. Міжнародна статистика надає обмежені відомості про структуру світової торгівлі послугами. Міжнародний Валютний Фонд ділить цю торгівлю тільки на

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 3. Туристичні послуги

Розвиток туризму став можливий завдяки науково-технічному та соціально-економічному прогресу суспільства, тобто створенню інфраструктури туризму. Розширення автомобільних, повітряних перевезень сприяло розвитку масового туризму. Розширюється мережа готелів, ресторанів, з’являються автопрокатні фірми. Мандрівників приваблюють історико-архітектурні пам’ятки, театри,

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 4. Комерційні послуги

Страхові послуги. Міжнародна торгівля як товарами, так і послугами, переміщення людей і рух капіталу в даний час неможливі без страхування, що є невід’ємною частиною міжнародних торгових контрактів. Під час перевезення вантажів, постачанні продукції, промислового

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 5. Інформаційні послуги

Сучасний етап розвитку економіки обумовив зростання потреб в інформації, тому що інформація все більше відіграє роль виробничого фактора та стратегічного ресурсу. Інформація – це дані, адаптовані для конкретних людей, цілей, проблем та ситуацій. Вся

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 6. Освітні послуги

Освіта – процес і результат вдосконалення здібностей і поведінки особистості, при якому вона досягає соціальної зрілості та індивідуального зростання. Освіта – цілеспрямований процес виховання і навчання в інтересах людини, суспільства, держави, який супроводжується досягненням

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 7. Регулювання міжнародної торгівлі послугами

Держави різними засобами обмежують і регулюють міжнародну торгівлю послугами. До таких засобів належать: 1. Обмеження на пересування людей і на їхнє право здійснювати фахову практику закордоном. 2. Податкові норми і правила переказу валюти закордон,

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – Тема 5. Міжнародний рух капіталу

1. Міжнародний рух капіталу: сутність та причини Капітал – це грошові і матеріальні кошти, які використовуються в суспільному виробництві з метою отримання прибутку. Міжнародний рух капіталу – однобічне переміщення закордон певної вартості в товарній

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 1. Міжнародний рух капіталу: сутність та причини

1. Міжнародний рух капіталу: сутність та причини Капітал – це грошові і матеріальні кошти, які використовуються в суспільному виробництві з метою отримання прибутку. Міжнародний рух капіталу – однобічне переміщення закордон певної вартості в товарній

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 2. Сутність міжнародного кредиту, його види та форми

Міжнародний кредит – це економічні відносини, які виникають між кредиторами і позичальниками різних країн з приводу надання, використання та погашення позики. Мета міжнародного кредиту – отримати максимальний дохід у вигляді відсотка. Принципи міжнародного кредиту

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – Види міжнародного кредиту

Міжнародний кредит – це економічні відносини, які виникають між кредиторами і позичальниками різних країн з приводу надання, використання та погашення позики. Мета міжнародного кредиту – отримати максимальний дохід у вигляді відсотка. Принципи міжнародного кредиту

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 3. Міжнародна інвестиційна діяльність

Міжнародні інвестиції – це довгострокові вкладення капіталу закордоном з метою отримання прибутку. Розрізняють дві основних форми іноземних інвестицій: O прямі іноземні інвестиції; O портфельні іноземні інвестиції. Прямі іноземні інвестиції (ПІТ) – капіталовкладення в іноземні

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – Переваги спільного підприємництва

Міжнародні інвестиції – це довгострокові вкладення капіталу закордоном з метою отримання прибутку. Розрізняють дві основних форми іноземних інвестицій: O прямі іноземні інвестиції; O портфельні іноземні інвестиції. Прямі іноземні інвестиції (ПІТ) – капіталовкладення в іноземні

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – Недоліки

Міжнародні інвестиції – це довгострокові вкладення капіталу закордоном з метою отримання прибутку. Розрізняють дві основних форми іноземних інвестицій: O прямі іноземні інвестиції; O портфельні іноземні інвестиції. Прямі іноземні інвестиції (ПІТ) – капіталовкладення в іноземні

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 4. Світовий фінансовий ринок та його структура

Світовий фінансовий ринок (СФР) – система відносин попиту і пропозиції щодо фінансового капіталу, який функціонує у міжнародній сфері в якості покупних і платіжних засобів, кредитів, інвестиційних ресурсів. Основна мета СФР – акумуляція і перерозподіл

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 5. Проблема заборгованості та можливі шляхи її розв’язання

Світовий фінансовий ринок (СФР) – система відносин попиту і пропозиції щодо фінансового капіталу, який функціонує у міжнародній сфері в якості покупних і платіжних засобів, кредитів, інвестиційних ресурсів. Основна мета СФР – акумуляція і перерозподіл

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – Тема 6. Світова валютна система і валютні відносини

1. Поняття світової валютної системи Поняття світової валютної системи базується на понятті світових валютних відносин. Міжнародні валютні відносини – це сукупність суспільних відносин, що складаються при функціонуванні валюти в світовому господарстві і обслуговуючих взаємний

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 1. Поняття світової валютної системи

1. Поняття світової валютної системи Поняття світової валютної системи базується на понятті світових валютних відносин. Міжнародні валютні відносини – це сукупність суспільних відносин, що складаються при функціонуванні валюти в світовому господарстві і обслуговуючих взаємний

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 2. Елементи валютної системи

1. Поняття світової валютної системи Поняття світової валютної системи базується на понятті світових валютних відносин. Міжнародні валютні відносини – це сукупність суспільних відносин, що складаються при функціонуванні валюти в світовому господарстві і обслуговуючих взаємний

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 3. Еволюція світової валютної системи

Еволюція світової валютної системи визначається розвитком і потребами національної і світової економіки, змінами в розстановці сил в світі. Система “золотого стандарту” Офіційне визнання ця система отримала на конференції в Парижі в 1821 р. Основа

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 4. Валютний курс, його види і системи

Валютний курс – ціна грошової одиниці країни, виражена в грошовій одиниці іншої країни. Безліч валютних курсів можна класифікувати по різних ознаках. Так, валютні курси розрізняються по видах платіжних документів, які є об’єктом обміну. Розрізняють

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 5. Валютна політика і її завдання

У системі регулювання ринкової економіки важливе місце займає валютна політика – сукупність заходів, здійснюваних у сфері міжнародних валютних і інших економічних відносин відповідно до поточних і стратегічних цілей країни. Вона направлена на досягнення головних

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 6. Міжнародні валютно-кредитні і фінансові організації

Міжнародні фінансові організації відіграють дедалі більшу роль у міжнародних економічних відносинах. Це пояснюється тим, що саме через канали цих організацій проходить значна частка світових інвестицій, купівля та продаж валюти для фінансування експорту й імпорту.

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – Тема 7. Міжнародні розрахунки

1. Сутність міжнародних розрахунків Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується подальшим поглибленням та зміцненням взаємозв’язків між національними економіками, які передбачають здійснення міжнародних розрахунків. Міжнародні розрахунки – це грошові розрахунки між установами, підприємствами, банками та

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 1. Сутність міжнародних розрахунків

1. Сутність міжнародних розрахунків Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується подальшим поглибленням та зміцненням взаємозв’язків між національними економіками, які передбачають здійснення міжнародних розрахунків. Міжнародні розрахунки – це грошові розрахунки між установами, підприємствами, банками та

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 2. Валютні умови міжнародних розрахунків

1. Сутність міжнародних розрахунків Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується подальшим поглибленням та зміцненням взаємозв’язків між національними економіками, які передбачають здійснення міжнародних розрахунків. Міжнародні розрахунки – це грошові розрахунки між установами, підприємствами, банками та

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 3. Види платежу

Платіжні умови, від напряму яких залежить контрактна ціна, визначають порядок та строки оплати вартості поставленого згідно з ЗТК товару, тобто визначають, коли здійснюється оплата товару відносно його фактичної поставки. У міжнародній торгівлі найчастіше використовують

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 4. Форми розрахунку

Форми розрахунків – це сформовані у міжнародній комерційній та банківській практиці і врегульовані законодавством країни-учасника розрахунків способи оформлення, передачі та оплати товаророзпорядчих та платіжних документів, що виконується через банк. Практика міжнародної торгівлі та банківської

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 5. Засоби розрахунку

Розрахунки за допомогою векселів. Розрізняють Переказні векселі (тратти) Та прості векселі (соло-векселі), причому більшого поширення набули переказні векселі. Переказний вексель (тратта) Є безумовним наказом кредитора (трасанта), адресованим боржнику (трасату), оплатити у встановлений у ньому

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 6. Використання банківських гарантій у міжнародних розрахунках

Банківська гарантія – це письмове зобов’язання банка, страхової компанії або іншої юридичної чи фізичної особи виплатити зазначену в ньому грошову суму в зазначений у ній строк або при настанні певної події (у випадку невиконання