Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 4. Валютний курс, його види і системи

Валютний курс – ціна грошової одиниці країни, виражена в грошовій одиниці іншої країни.

Безліч валютних курсів можна класифікувати по різних ознаках.

Так, валютні курси розрізняються по видах платіжних документів, які є об’єктом обміну. Розрізняють курс телеграфного перекладу, курс чеків, курс банкнот.

Часто застосовується валютний курс національних валют по відношенню до міжнародних валютних одиниць, наприклад, SDR. В даний час валютний курс встановлюється з урахуванням купівельної спроможності валют і є вельми рухомим.

Види валютних курсів

Прямі котирування. У більшості країн курси іноземних валют виражаються в національній валюті. Це так звана система прямих котирувань.

Прямим котируванням називається котирування, що показує, яка кількість національної валюти міститься в одному доларі США.

Непрямі котирування. Великобританія є однією з не багатьох країн, що застосовують систему непрямих котирувань.

Непрямим (зворотним) котируванням називається котирування, що показує, яка кількість доларів США міститься в одиниці національної валюти.

Існує поняття “крос-курс”, Який є котируванням двох іноземних валют, жодна з яких не є національною валютою учасника операції, що встановлює курс, наприклад курс долара до ієни, встановлений німецьким банком. В принципі будь-який курс, отриманий розрахунковим шляхом з курсів двох валют до третьої, є крос-курсом. Котирування крос-курсів на різних національних валютних ринках можуть відрізнятися один від одного, що створює умови для валютного арбітражу, тобто для операції з метою отримання прибутку з різниці валютних курсів однієї і тієї ж грошової одиниці на різних валютних ринках.

Існує декілька систем валютних курсів: фіксований, плаваючий і змішаний.

1. Фіксований валютний курс – курс національної валюти фіксований по відношенню до однієї добровільно обраної валюти.

2. У вільному плаванні знаходяться валюти США, Канади, Великобританії, Японії і інших країн. Проте, часто ЦБ цих країн підтримують курси валют при їх різких коливаннях.

3. Змішане плавання – групове плавання. Воно характерне для країн, що входять до ЄС. Для них встановлено два режими валютних курсів: внутрішній – для операцій усередині ЄС, зовнішній – для операцій з іншими країнами. Між валютами країн ЄС діє твердий паритет, розрахований на основі відношення центральних курсів до ЄВРО з межею коливань +_15 %. Курси валют спільно “плавають” по відношенню до будь-якої іншої валюти, що не входить в систему ЄС. Крім того, до цієї категорії валютних режимів належить режим спеціального курсу в країнах ОПЕК. Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати і інші нафтові країни ОПЕК “прив’язали” курси своїх валют до ціни на нафту.

Реальний валютний курс Можна визначити відношенням цін товарів двох країн, узятих у відповідній валюті.

Номінальний валютний курс – показує обмінний курс валют, що діє зараз на валютному ринку.

Класифікація видів валютного курсу наведено у таблиці 6.3.

Таблиця 6.3. КЛАСИФІКАЦІЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ

Критерій

Види валютного курсу

Спосіб фіксації

Плаваючий Фіксований Змішаний

Спосіб розрахунку

Паритетний Фактичний

Види операцій

Термінових операцій СПОТ – операцій СВОП – операцій

Спосіб встановлення

Офіційний Неофіційний

Відношення до паритету купівельної спроможності валют

Завищений Занижений Паритетний

За врахуванням інфляції

Реальний Номінальний

За способом продажу

Курс наявного продажу Курс безготівкового продажу Оптовий курс обміну валют Банкнотний

Чинники, що впливають на величину валютного курсу, підрозділяються на структурні (що діють в довгостроковому періоді) і кон’юнктурні (короткострокові коливання валютного курсу).

До структурних чинників відносяться:

1. Конкурентоспроможність товарів даної країни на світовому ринку і її зміна;стан платіжного балансу країни;

2. Купівельна спроможність грошових одиниць і темпи інфляції;

3. Різниця процентних ставок в різних країнах;

4. Державне регулювання валютного курсу;

5. Ступінь відкритості економіки.

Кон’юнктурні чинники Пов’язані з коливанням ділової активності в країні, політичною обстановкою, чутками і прогнозами:

1) діяльність валютних ринків;

2) спекулятивні валютні операції;

3) кризи, війни, стихійні лиха;

4) прогнози;

5) циклічність ділової активності в країні.

Регулювання величини валютного курсу

Ринкове регулювання, засноване на конкуренції і дії законів вартості, а також попиту і пропозиції, здійснюється стихійно.

Державне регулювання направлене на подолання негативних наслідків ринкових валютних відносин і на досягнення стійкого економічного зростання, рівноваги платіжного балансу, зниження зростання безробіття і інфляції в країні.

Воно здійснюється за допомогою Валютної політики – комплексу заходів у сфері міжнародних валютних відносин, що реалізовуються відповідно до поточних і стратегічних цілей країни.

Заходи державної дії на величину валютного курсу

O валютні інтервенції;

O дисконтна політика;

O протекціоністські заходи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Міжнародні економічні відносини – Амеліна І. В. – 4. Валютний курс, його види і системи