Теорія фінансів – Федосов В. М. – Кредит щодо іноземного податку

Цим методом користуються в США, Великобританії та Японії. Він є типовим для оподаткування прибутку. Його мета – звільнення від іноземного податку шляхом компенсації сплачених іноземних податків. На практиці для підрахунку іноземного податку, щодо якого може бути наданий кредит, необхідно визначити:

1) яким способом підраховується прибуток іноземного джерела (податковими положеннями країни резиденції чи країни джерела);

2) чи окремо підраховується кредит щодо кожного джерела прибутку, чи підсумовуються різні джерела;

3) як впливають коливання обмінного курсу на підрахунок іноземного прибутку і суми іноземного податку;

4) у випадку з дочірньою компанією, з іноземних прибутків якої сплачуються дивіденди та іноземні податки на них, чи визначаються вони на щорічній основі, чи посиланням на нагромаджені прибутки дочірньої компанії.

Не наводячи повного переліку технічних проблем, пов’ язаних із кредитом щодо іноземного податку на прибутки бізнесу, звернемо увагу на той факт, що кредитна система вимагає комплексних законів і ставить перед платниками податків і податковими органами серйозні практичні адміністративні проблеми.

Звільнення

Альтернативним методом компенсації іноземних податків на прибуток від бізнесу є система звільнення, зазначена в Моделях Конвенцій ОЕСР та ООН. Цей метод є типовим для оподаткування дивідендів. Він застосовується цілком або частково Нідерландами, Францією, Німеччиною та більшістю країн континентальної Європи, хоча деякі країни обмежують звільнення прямими дивідендами, отриманими резидентською компанією від іноземної дочірньої компанії або філії, в яких вона моє значну частку або право голосу (зазвичай 10% або більше). Інші дивіденди (ті, що виплачуються фізичним особам або компаніям, які не мають значного впливу у фірмі, що виплачує дивіденди), переважно, називають портфелем дивідендів, щодо яких небагато країн надають право звільнення. Замість цього вони надають кредит щодо іноземного податку, обмежуючи його податком, виплаченим за самим дивідендом (знижка не поширюється на основний податок компанії на прибутки, з якого був виплачений дивіденд).

Більшість країн дають звільнення щодо іноземних податків на інші категорії доходу радше за допомогою кредиту щодо іноземного податку, ніж через звільнення. У такий спосіб вони звільняють прибуток від оподаткування кредитом щодо іноземного податку на інші категорії доходу: проценти, роялті, пенсії і плату за найману працю. Механізм надання кредиту за цих обставин досить прямолінійний і не містить складнощів, зазначених вище, щодо системи кредиту, яка передбачає звільнення від податку з іноземного прибутку або прямих дивідендів.

Прогресивне звільнення

Розповсюдженим варіантом методу звільнення щодо іноземних податків є метод “прогресивного звільнення”. Цей метод є типовим для особистих прибуткових податків. Він є прийнятнішим методом звільнення в країні резиденції з прогресивними податковими ставками, тобто там, де податкова ставка збільшується зі збільшенням прибутку.

Посилання на національне законодавство

Податкові угоди не встановлюють точні правила підрахунку кредиту щодо іноземного податку. Зазвичай вони неминуче посилаються на положення національного податкового законодавства країни резиденції з питань кредитування іноземного податку. Цим вони визнають складність точного механізму підрахунку і його істотну відмінність у різних країнах, особливо у визначенні суми, що буде додаватись і відніматись при підрахунку доходу іноземного джерела, та у визначенні правил конвертування іноземної валюти в національну. Рідко сума оподатковуваного прибутку в країні-джерелі буде збігатися з сумою такого прибутку, визначеного відповідно до податкових законів краї-ни-резиденції. Різниця особливо виявляється у визначенні прибутків іноземного бізнесу і доходів від найманої праці, але може значно відрізнятися у визначенні інвестиційних доходів та доходів від приросту капіталу. Податкові угоди не можуть врівноважити положення щодо визначення доходу країни-джерела і країни-резиденції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Теорія фінансів – Федосов В. М. – Кредит щодо іноземного податку