Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – Інформаційна система європолу

У червні 1998 р. усі уряди держав-членів Європейського Союзу ратифікували Конвенцію про заснування Європейської поліцейської установи (Конвенція Європолу) [Офіційне видання. – С. 316 від 27 .11.1995 р.], яка набрала чинності 1 жовтня 1998 р. Європол є правоохоронною організацією Європейського Союзу, яка проводить кримінальні розслідування. її задачею є надання допомоги правоохоронним органам держав-членів ЄС в боротьбі з організованої злочинності. Штаб-квартира Європейської поліцейської установи, “Європолу”, знаходиться в Гаазі (Нідерланди). Завданням Європолу є підвищення ефективності компетентних органів держав-членів та сприяння співпраці між ними в зростаючому переліку сфер:

* запобігання та боротьба з тероризмом;

* незаконний обіг наркотиків;

* торгівля людьми;

* злочини, що пов’язані з нелегальною імміграцією;

* заборонена торгівля радіоактивними та ядерними речовинами;

* заборонена торгівля транспортними засобами;

* боротьба з виробництвом фальшивих євро;

* відмивання грошей, що пов’язане з міжнародною кримінальною діяльністю. Основними задачами Європолу є:

* сприяння обміну інформації між державами-членами ЄС;

* добування, сортування та аналіз інформації та розшукових відомостей;

* негайне повідомлення компетентних органів держав-членів ЄС про інформацію, що їх стосується, та про будь-які виявлені зв’язки між кримінальними правопорушеннями;

* надання допомоги в проведенні розслідувань в Державах – членах ЄС;

* створення комп’ютеризованої системи зібраної інформації.

Кожна держава-член ЄС виділяє підрозділ, який буде єдиним органом по зв’язках між Європолом та компетентним національним відомством. Цей орган повинен направити принаймні одного офіцера зв’язку, який уповноважений національним органом представляти його інтереси в Європолі. До цієї Конвенції може приєднатися будь-яка держава, яка стає членом Європейського Союзу.

Інформаційна система європолу

Європол має комп’ютеризовану інформаційну систему. Дані вводяться прямо до системи, до якої для консультування мають безпосередній доступ національні підрозділи, офіцери зв’язку, директор, заступники директора та уповноважені служби Європолу. Інформаційна системи може використовуватися з метою зберігання неособистих та особистих даних. Особисті дані, що витягуються з інформаційної системи, можуть пересилатися або використовуватися лише компетентними службами держав-членів ЄС з метою запобігання та боротьби зі злочинністю в межах компетенції Європолу, та іншими тяжкими кримінальними злочинами. Особа, яка бажає отримати дані про себе, що зберігаються в Європолі, може безкоштовно подати запит до національного компетентного органу в будь-якій державі-члені ЄС. Європол надсилає відповідь безпосередньо цій особі. Будь-яка особа має право вимагати від Європолу виправити або видалити дані, що мають до неї відношення. Незалежний спільний наглядовий орган несе відповідальність за моніторинг діяльності Європолу з метою забезпечення непорушення прав особистості шляхом зберігання, опрацювання та використання даних, що наявні у розпорядженні Європолу.

Відповідними положеннями є наступні: у Розділі І Заснування і завдання

Стаття 6: Комп’ютеризовані системи зібраної інформації у Розділі II: Інформаційна Система

Стаття 7: Створення інформаційної системи

Стаття 8: Зміст інформаційної системи

Стаття 9: Право доступу до інформаційної системи у Розділі III: Робочі файли аналізу

Стаття 10: Збір, обробка й використання персональних даних

Стаття 11: Система індексів

Стаття 12: Порядок розкриття файлу даних у Розділі IV: Загальні положення про обробку інформації:

Стаття 13: Обов’язок повідомлення

Стаття 14: Стандарт захисту даних

Стаття 15: Відповідальність за захист даних

Стаття 16: Положення про складання рапортів

Стаття 17: Правила використання даних

Стаття 18: Передача даних третім державам та третім організаціям

Стаття 19: Право доступу

Стаття 20: Корекція та знищення даних

Стаття 21: Часові обмеження зберігання та знищення файлів даних Стаття 22: Корекція та зберігання даних у паперових файлах Стаття 23: Національний наглядовий орган Стаття 24: Спільний наглядовий орган Стаття 25: Безпека даних


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – Інформаційна система європолу