Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – Приватне життя як об’єкт наукового аналізу (замість передмови)

Нещодавно у рамках Українсько – Європейського консультативного центру з питань законодавства була підготовлена експертна оцінка стану справ у галузі захисту персональних даних (автор – доктор права Аксель Шварц). Враховуючи те, що експертна оцінка є

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – Розділ 1. Національні інтереси як фундаментальний елемент безпеки

1.1. Актуальність проблематики З початком третього тисячоліття провідні держави світу помітно активізувалися у виробленні взаємоприйнятних схем розвитку глобального процесу інтеграції, що включають як формування нових центрів геополітичного і геоекономічного впливу, так і моделі регіональної

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 1.1. Актуальність проблематики

1.1. Актуальність проблематики З початком третього тисячоліття провідні держави світу помітно активізувалися у виробленні взаємоприйнятних схем розвитку глобального процесу інтеграції, що включають як формування нових центрів геополітичного і геоекономічного впливу, так і моделі регіональної

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 1.2. Національні інтереси: методологічний аспект

Так, при дослідженні проблем національної безпеки найбільшого поширення і схвалення отримує методологічний підхід, згідно з яким її першоосновою є інтереси окремих людей, з яких складаються інтереси суспільства та держави в цілому. При цьому держава

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 1.3. Національні інтереси та національна безпека: співвідношення

На початку 50-х років у західних академічних колах йшли дебати з питання національних інтересів між представниками “реалістичного” напряму, виразником якого був Г. Моргентау, та представниками “ідеалістичної” школи, що асоціюється з ім’ям колишнього президента США

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 1.4. Поняття “національного інтересу”

Поняття “інтереси”,не існує окремо. Воно є часткою тріади: цінності, інтереси і цілі, а саме: O стосовно держави – це національні цінності, національні інтереси, національні цілі; O стосовно особи – цінності, інтереси і цілі особи;

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 1.5. Національні інтереси та людина

У демократичній державі вищою цінністю є людина (ст. З Конституції України), її права, свободи, безпека і добробут. Людина є головним, ключовим елементом системи цінностей. Прикладами національних цінностей можуть бути: * свобода і процвітання особи;

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 1.6. Класифікація національних інтересів

Відповідно до об’єктивного існування і впливу на безпеку особи, суспільства і держави як природних, так і соціальних явищ національні цінності поділяють на природні і соціальні. Природні цінності обумовлені тим, що безпека особи пов’язана з

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 1.7. Національна безпека та особа

Кожному об’єктові безпеки властиві свої інтереси. Оскільки особа – вища цінність суспільства, то першооснову національної безпеки мають складати інтереси окремих громадян, з яких витікають інтереси суспільства та держави в цілому. Держава розглядається як інструмент,

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 1.8. Життєво важливі інтереси

Сукупність людей, об’єднаних загальними цілями, конкретно-історичними матеріальними і духовними умовами життя, утворює суспільство, для якого як об’єкту безпеки, властивий захист своїх життєво важливих інтересів. До життєво важливих інтересів суспільства можна віднести: * реальне функціонування