Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – Приватне життя як об’єкт наукового аналізу (замість передмови)

Нещодавно у рамках Українсько – Європейського консультативного центру з питань законодавства була підготовлена експертна оцінка стану справ у галузі захисту персональних даних (автор – доктор права Аксель Шварц). Враховуючи те, що експертна оцінка є

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – Розділ 1. Національні інтереси як фундаментальний елемент безпеки

1.1. Актуальність проблематики З початком третього тисячоліття провідні держави світу помітно активізувалися у виробленні взаємоприйнятних схем розвитку глобального процесу інтеграції, що включають як формування нових центрів геополітичного і геоекономічного впливу, так і моделі регіональної

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 1.1. Актуальність проблематики

1.1. Актуальність проблематики З початком третього тисячоліття провідні держави світу помітно активізувалися у виробленні взаємоприйнятних схем розвитку глобального процесу інтеграції, що включають як формування нових центрів геополітичного і геоекономічного впливу, так і моделі регіональної

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 1.2. Національні інтереси: методологічний аспект

Так, при дослідженні проблем національної безпеки найбільшого поширення і схвалення отримує методологічний підхід, згідно з яким її першоосновою є інтереси окремих людей, з яких складаються інтереси суспільства та держави в цілому. При цьому держава

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 1.3. Національні інтереси та національна безпека: співвідношення

На початку 50-х років у західних академічних колах йшли дебати з питання національних інтересів між представниками “реалістичного” напряму, виразником якого був Г. Моргентау, та представниками “ідеалістичної” школи, що асоціюється з ім’ям колишнього президента США

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 1.4. Поняття “національного інтересу”

Поняття “інтереси”,не існує окремо. Воно є часткою тріади: цінності, інтереси і цілі, а саме: O стосовно держави – це національні цінності, національні інтереси, національні цілі; O стосовно особи – цінності, інтереси і цілі особи;

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 1.5. Національні інтереси та людина

У демократичній державі вищою цінністю є людина (ст. З Конституції України), її права, свободи, безпека і добробут. Людина є головним, ключовим елементом системи цінностей. Прикладами національних цінностей можуть бути: * свобода і процвітання особи;

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 1.6. Класифікація національних інтересів

Відповідно до об’єктивного існування і впливу на безпеку особи, суспільства і держави як природних, так і соціальних явищ національні цінності поділяють на природні і соціальні. Природні цінності обумовлені тим, що безпека особи пов’язана з

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 1.7. Національна безпека та особа

Кожному об’єктові безпеки властиві свої інтереси. Оскільки особа – вища цінність суспільства, то першооснову національної безпеки мають складати інтереси окремих громадян, з яких витікають інтереси суспільства та держави в цілому. Держава розглядається як інструмент,

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 1.8. Життєво важливі інтереси

Сукупність людей, об’єднаних загальними цілями, конкретно-історичними матеріальними і духовними умовами життя, утворює суспільство, для якого як об’єкту безпеки, властивий захист своїх життєво важливих інтересів. До життєво важливих інтересів суспільства можна віднести: * реальне функціонування

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 1.9. Національні цілі та цінності

Реалізація і захист національних інтересів належить до основної функції держави. На основі національних інтересів відповідні інститути й органи державного управління виробляють і формулюють цілі державної політики забезпечення національної безпеки. Цілі досягаються шляхом рішення відповідних

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – Розділ 2. Забезпечення національної безпеки держави

2.1. Поняття національної безпеки У науковій літературі є кілька визначень поняття “безпека”, а саме: 1) гарантована конституційними, законодавчими і практичними заходами захищеність і забезпеченість життєво важливих інтересів об’єкта від зовнішніх і внутрішніх загроз; 2)

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 2.1. Поняття національної безпеки

2.1. Поняття національної безпеки У науковій літературі є кілька визначень поняття “безпека”, а саме: 1) гарантована конституційними, законодавчими і практичними заходами захищеність і забезпеченість життєво важливих інтересів об’єкта від зовнішніх і внутрішніх загроз; 2)

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 2.2. Теоретичні основи забезпечення національної безпеки

Одним із видів безпеки є національна безпека. При цьому слід виокремити декілька підходів до цієї проблеми: 1) пов’язаний з тим, що сутність національної безпеки вбачається у відсутності загроз та, відповідно, необхідності захисту національних інтересів

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 2.3. Правові основи національної безпеки

Правові основи національної безпеки України зумовлюють: O правову регламентацію організації і функціонування системи забезпечення національної безпеки; O правові форми взаємодії всіх ланок системи забезпечення національної безпеки; O створення гарантій законності функціонування суб’єктів системи забезпечення

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 2.4. Політика внутрішньодержавної безпеки та оцінка політичної безпеки в Україні

Забезпечити захист суспільства й індивіда від проявів насилля може лише сильна і ефективна державна машина. Цей універсальний політичний аргумент завжди присутній при обгрунтуванні процесу створення, функціонування і модернізації систем безпеки. Посилюючи свій вплив на

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 2.5. Роль МВС України у захисті внутрішньої безпеки країни

Особливість діяльності МВС України, за окремими напрямами діяльності, полягає в їх загальному призначенні та соціальній ролі в механізмі держави та в специфіці змісту діяльності як суб’єкта системи забезпечення національної безпеки, які випливають із розподілу

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – Розділ З. Основи поліцейського права

3.1. Історичний розвиток поняття “поліція” Встановлення охоронюваного правом та стабільного порядку е одним із основоположних завдань держави та легітимною підставою монополії державної влади. Загроза безпеці нормального суспільного співіснування виникає тоді, коли окремі особи ставляться

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 3.1. Історичний розвиток поняття “поліція”

3.1. Історичний розвиток поняття “поліція” Встановлення охоронюваного правом та стабільного порядку е одним із основоположних завдань держави та легітимною підставою монополії державної влади. Загроза безпеці нормального суспільного співіснування виникає тоді, коли окремі особи ставляться

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 3.2. Реалізація зобов’язань поліцейської влади у правовій державі

У правових зобов’язаннях поліцейської влади відображається рішучий перехід від старої “поліцейської держави” до нової “ліберальної правової держави”. У Пруссії У Пруссії зобов’язання відвернення загроз були впроваджені для поліцейської влади у судовому порядку. Основоположним у

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – У Пруссії

У правових зобов’язаннях поліцейської влади відображається рішучий перехід від старої “поліцейської держави” до нової “ліберальної правової держави”. У Пруссії У Пруссії зобов’язання відвернення загроз були впроваджені для поліцейської влади у судовому порядку. Основоположним у

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – У Бадені та Вюрттемббрзі

У правових зобов’язаннях поліцейської влади відображається рішучий перехід від старої “поліцейської держави” до нової “ліберальної правової держави”. У Пруссії У Пруссії зобов’язання відвернення загроз були впроваджені для поліцейської влади у судовому порядку. Основоположним у

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 3.3. Руйнація поліцейського права у часи націонал-соціалізму

Захоплення влади націонал-соціалістами стало на заваді шляху німецького суспільства до демократичної правової та конституційної держави. Руйнація державно-правових традицій особливо позначилася на поліцейському праві. З організаційно-правової точки зору поліція ніби розчинилася у партійному органі СС,

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 3.4. Організація поліції після Другої світової війни

Захоплення влади націонал-соціалістами стало на заваді шляху німецького суспільства до демократичної правової та конституційної держави. Руйнація державно-правових традицій особливо позначилася на поліцейському праві. З організаційно-правової точки зору поліція ніби розчинилася у партійному органі СС,

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 3.5. Поліція у демократичній правовій державі

У демократичній правовій державі першочергового значення набуває функція охорони державою безпеки життя та здоров’я, автономного розвитку особистості, гарантованого конституційними нормами, а також діяльності органів держави відповідно до конституції та права. Ефективне забезпечення внутрішньої безпеки

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 3.6. Конституційна та організаційно-правова легітимація поліцейської діяльності

У демократичній правовій державі першочергового значення набуває функція охорони державою безпеки життя та здоров’я, автономного розвитку особистості, гарантованого конституційними нормами, а також діяльності органів держави відповідно до конституції та права. Ефективне забезпечення внутрішньої безпеки

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – Відвернення загрози поліцією як конституційно-правовий обов’язок захисту

У демократичній правовій державі першочергового значення набуває функція охорони державою безпеки життя та здоров’я, автономного розвитку особистості, гарантованого конституційними нормами, а також діяльності органів держави відповідно до конституції та права. Ефективне забезпечення внутрішньої безпеки

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – Конституційні права як межі діяльності поліції

Конституція є не тільки основою поліцейської діяльності, а Й водночас встановлює межі цієї діяльності. У поліцейському праві конституційні права і свободи набувають класичного змісту, адже вони якраз і підлягають захисту. Вони становлять сферу автономного

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – Проблема демократичної легітимації поліцейської діяльності

Конституція є не тільки основою поліцейської діяльності, а Й водночас встановлює межі цієї діяльності. У поліцейському праві конституційні права і свободи набувають класичного змісту, адже вони якраз і підлягають захисту. Вони становлять сферу автономного

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 3.7. Приватизація функцій відвернення загроз, партнерство поліції та громадськості

Зазвичай у демократичній правовій державі поліція є резервним засобом, який в умовах загального правопослуху використовується тільки у надзвичайних випадках. Водночас не можна виправдати відмову від використання державної монополії на владу у більших обсягах, ніж

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 3.8. Відвернення загроз та їх недопущення

Зазвичай у демократичній правовій державі поліція є резервним засобом, який в умовах загального правопослуху використовується тільки у надзвичайних випадках. Водночас не можна виправдати відмову від використання державної монополії на владу у більших обсягах, ніж

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – У сфері діяльності виконавчої поліції

Зазвичай у демократичній правовій державі поліція є резервним засобом, який в умовах загального правопослуху використовується тільки у надзвичайних випадках. Водночас не можна виправдати відмову від використання державної монополії на владу у більших обсягах, ніж

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 3.9. Усунення законодавцем суперечностей між безпекою і свободою

Законодавець має широку свободу дій для визначення того, які повноваження він може надати поліції для ефективного здійснення нею своїх задач, зважаючи на широкий спектр загроз. Також при прогнозуванні та оцінці певних небезпек, що загрожують

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 3.10. Відвернення загроз у системі адміністративної діяльності

Законодавець має широку свободу дій для визначення того, які повноваження він може надати поліції для ефективного здійснення нею своїх задач, зважаючи на широкий спектр загроз. Також при прогнозуванні та оцінці певних небезпек, що загрожують

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 3.11. Спільне відвернення загроз державами Європи

Законодавець має широку свободу дій для визначення того, які повноваження він може надати поліції для ефективного здійснення нею своїх задач, зважаючи на широкий спектр загроз. Також при прогнозуванні та оцінці певних небезпек, що загрожують

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – Розділ 4. Поліція і наука про неї

4.1. Поліція і суспільство Поліцейське право та наука про поліцію як наука Особливої частини адміністративного права поряд із науковими дослідженнями муніципального права є ядром теорії та практики адміністративного права. Це проглядається також у тому,

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 4.1. Поліція і суспільство

4.1. Поліція і суспільство Поліцейське право та наука про поліцію як наука Особливої частини адміністративного права поряд із науковими дослідженнями муніципального права є ядром теорії та практики адміністративного права. Це проглядається також у тому,

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 4.2. Поліція як орган державної влади чи як орган, що виконує соціальну роль

У цьому розділі емпірична поліцейська наука розглядалась інтенсивніше як соціологія поліції, при цьому, перш за все, зверталась увага на критичні міркування, що з’явились після 1968 р. Тут, однак, не розглядатиметься велика кількість критичних позицій

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – Розділ 5. Права людини: загально-теоретична характеристика

5.1. Поняття прав людини Соціальні можливості людини як онтологічна сутність її прав У слов’янських мовах слово “право” вживається на позначення понять, котрі відображають різні соціальні явища. Явище, що виникає та існує незалежно від держави

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 5.1. Поняття прав людини

5.1. Поняття прав людини Соціальні можливості людини як онтологічна сутність її прав У слов’янських мовах слово “право” вживається на позначення понять, котрі відображають різні соціальні явища. Явище, що виникає та існує незалежно від держави

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – Соціальні можливості людини як онтологічна сутність її прав

5.1. Поняття прав людини Соціальні можливості людини як онтологічна сутність її прав У слов’янських мовах слово “право” вживається на позначення понять, котрі відображають різні соціальні явища. Явище, що виникає та існує незалежно від держави

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – Гідність людини як морально-сутнісна основа її прав

Основні наукові підходи до інтерпретації гідності людини можуть бути позначені як: А) “суб’єктивістський” (самооцінка людиною її власної цінності, значущості); Б) “об’єктивістсько-соціальний” (соціальна – групова чи загальносуспільна – оцінка гідності людини); В) “суб’єктивістсько-соціальний” (самооцінка людиною

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 5.2. Класифікація та межі здійснення прав людини

Класифікація основних прав людини набуває практичного значення, зокрема, при розробленні, творенні конституції та інших законів будь-якої держави (в тому числі України), оскільки здатна сприяти забезпеченню повноти й обгрунтованості послідовності викладу таких прав у законодавстві,

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 5.3. Основні тенденції сучасного розвитку прав людини

До таких тенденцій належать насамперед: O усе ширше запровадження в суспільну свідомість уявлення про те, що саме людина є первинним і головним суб’єктом невід’ємних прав, які мають соціальну природу (соціально-природний характер); O поширення принципу

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 5.4. Міжнародні стандарти прав і свобод людини та їх національна імплементація

Останнім часом у спеціальній літературі та й у загальній пресі досить часто використовується термінологічний вираз “міжнародні стандарти прав людини”. Яке ж поняття вкладається у нього? Дефініцію можна сформулювати так: міжнародні стандарти прав людини –

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – Розділ 6. Особисті права і свободи

6.1. Право на повагу до гідності людини Гідність – це сукупність високих моральних, світоглядних, професійних якостей людини, які дають їй підстави для самоповаги, для усвідомлення своєї суспільної цінності. Відповідно, змістом права на повагу до

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 6.1. Право на повагу до гідності людини

6.1. Право на повагу до гідності людини Гідність – це сукупність високих моральних, світоглядних, професійних якостей людини, які дають їй підстави для самоповаги, для усвідомлення своєї суспільної цінності. Відповідно, змістом права на повагу до

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 6.2. Свобода думки і слова

Ст. 34 Конституції України проголошує: “Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань”. Зміст свободи думки і слова полягає в тому, що ніхто не може заборонити людині

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 6.3. Свобода світогляду і віросповідання

Зміст права на свободу світогляду і віросповідання визначається безпосередньо у ст. 35 Конституції України, де зазначено, що це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноосібно чи колективно релігійні

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 6.4. Мовні права

Відповідно до ст. 10 Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова, і держава забезпечує її всебічний розвиток і функціонування в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Але згідно зі статтями