Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – Класифікація осіб по категоріях

Ст. 6 (комп’ютеризована система зібраної інформації) Конвенції Європолу зазначає наступні принципи групування даних, що опрацьовуються:

O інформаційна система, згідно з положеннями ст. 7 (Створення інформаційної системи), з обмеженим та чітко визначеним змістом, яка дозволяє швидкий пошук серед наявної інформації державам – членам ЄС та Європолу;

O робочі файли, згідно положенням ст. 10 (Збір, обробка й використання персональних даних), створені на різні періоди часу з метою аналізу та зберігання вичерпної інформації, та

O система індексів, що має певні відмінності від файлів аналізу, зазначених у пункті 2, відповідно до положень, викладених у ст. 11 (Система індексів).

Комп’ютеризована система зібраної інформації, оброблюваної Європолом, за жодних обставин не повинна підключатися до інших автоматизованих систем, окрім системи автоматизованої обробки національних відділів.

Класифікація осіб по категоріях

Ст. 10 (Збір, обробка й використання персональних даних) Конвенції Євро-пол визначає, що дозволяється обробка персональних даних по наступним категоріям осіб:

А) особи, перелічені у ст. 8(1) Конвенції Європолу:

■ особи, які згідно з національним законодавством відповідної держави члена ЄС, підозрюються в скоєнні або співучасті в кримінальному правопорушенні, що знаходиться в компетенції Європолу відповідно до положень ст. 2, або які засуджені за такий злочин;

O особи, щодо яких, згідно з національним законодавством, існують серйозні підстави вважати, що вони можуть скоїти кримінальний злочин, що знаходиться в компетенції Європолу відповідно до положень ст. 2.

Б) особи, які могли б бути викликані для дачі показань у розслідуванні у зв’язку зі злочинами, що розглядаються або в подальших кримінальних розслідуваннях;

В) особи, які стали жертвами одного зі злочинів, що розслідується, або є підстави гадати, могли бути жертвами такого злочину;

Г) контактуючі або ті, що асоціюються, а також

Д) особи, які можуть надати інформацію про кримінальні злочини, що розслідуються.

Правила аналізу файлів Європолу

Актом Ради Європи від 3 листопада 1998 р. були встановлені правила, що застосовуються для аналізу файлів Європолу (1999/С 26/01), які у ст. 2 (Сфера застосування) посилаються наст. 10 (1) Конвенції Європолу. Деякі їх статті можуть становити особливий інтерес як модель, (крім правил використання аналітичних файлів та аналітичних даних, зазначених в розділі III) а саме:

Стаття 6: Правила аналізу файлів Європолу (Персональні дані в робочих аналітичних файлах)

Якщо персональні дані зберігаються в робочих файлах з метою аналізу, то до них додаються нотатки, де зазначається категорія осіб, за якою дані зберігаються.

Наступні категорії персональних даних, включаючи пов’язані з ними адміністративні дані, можуть оброблятися щодо осіб, перелічених у ст. 10 (1) Конвенції Європолу: (а) Особисті деталі 1. Теперішнє й колишнє прізвище

2.

Теперішнє й колишнє перше ім’я

3.

Дівоче прізвище

4.

Батькове ім’я (у разі потреби в цілях ідентифікації)

5.

Материне ім’я (у разі потреби в цілях ідентифікації)

6.

Стать

7.

Дата народження

8.

Місце проживання

9.

Національність

10.

Родинний (сімейний) стан

11.

Прізвисько

12.

Тюремне прізвисько

13.

Вигадане чи несправжнє ім’я

14. Теперішнє та колишнє місце проживання та/або юридична адреса

(б) Фізичний опис

1. Фізичний опис

2. Відмінні ознаки (родимі плями, шрами, татуювання тощо).

(в) Ідентифікаційні засоби

1. Ідентифікаційні документи

2. Номер паспорта/картки, що ідентифікують громадянина

3. Ідентифікаційний номер громадянина, якщо є

4. Візуальне зображення та інша інформація про зовнішність

Судова ідентифікаційна інформація типу відбитки пальців, результати ДНК (якщо це необхідно в ідентифікаційних цілях, але без інформації, що характеризує особу), голос, група крові, інформація про зуби.

(г) Заняття та уміння (навички)

1. Теперішня робота та вид діяльності

2. Колишні роботи та види діяльності

3. Освіта (шкільна/університет/спеціальна)

4. Кваліфікації

5. Навички (уміння) та інші галузі знань (мова/інше)

(д) Економічна та фінансова інформація

1. Фінансові дані (банкові рахунки та коди, кридитні картки тощо)

2. Грошові вклади

3. Володіння в долі/інші вклади

4. Дані про власність

5. Зв’язки з компаніями

6. Банкові та кредитні контакти

7. Податкове становище

8. Інша інформація, що стосується влаштування фінансових питань е) Дані про поведінку

1. Стиль життя (витрачання поза можливість) та побут

2. Рухи

3. Місця частого відвідування

4. Зброя та інші небезпечні інструменти

5. Небезпечність

6. Спеціальні ризики, як-то можливість втечі, використання дублера, зв’язки з персоналом виправного закладу

7. Кримінальні нахили і профіль

8. Наркозалежність (вживання наркотиків)

(є) Контактуючі й партнери, в тому числі тип і характер контакту чи зв’язку

(ж) Використовувані засоби зв’язку, такі як телефон (статичний/мобільний), факс, пейджер, електронна пошта, поштові адреси, Інтернат

(з) Транспортні засоби, як-то моторні транспортні засоби, човни, повітряні засоби, включаючи інформацію, що ідентифікує ці засоби пересування (реєстраційні номери)

(и) Інформація, що стосується кримінальної злочинності, компетентність Європолу, згідно зі ст. 2 Конвенції Європолу:

1. Попередні засуджування

2. Підозрювана причетність до кримінальної діяльності

3. Modi operandi

4. Засоби, які були чи можуть бути використані в підготовці чи скоєнні злочину

5. Членство в кримінальних групах/організаціях та позиція в групі/організації

6. Становище та функція в кримінальній організації

7. Географічний обсяг кримінальної злочинності

8. Матеріали, зібрані в ході розслідування, – відео, фотокартки. (і)Посилання на інші банки даних, у яких зберігаються дані на особу:

1. Європол

2. Поліцейські/ митні установи

3. Інші правоохоронні органи

4. Міжнародні організації

5. Державні органи

6. Приватні установи

(ї)Інформація на юридичних осіб, пов’язаних з даними про які йшлося в пунктах (д) та (и):

1. Назва юридичної особи

2. Розташування

3. Дата й місце створення

4. Адміністративний реєстраційний номер

5. Юридична форма

6. Капітал

7. Сфера діяльності

8. Національні та міжнародні підрозділи

9. Директори

10. Зв’язки з банками Контактуючі та партнери, як зазначалося в ст. 10(1 )(4) Конвенції Європолу, це, слід вважати, особи, що мають невипадкові, а інші контакти з особами, згідно з § 2, тією мірою, що існує достатня підстава Вважати, що Інформація, що стосується осіб, перелічених у § 2, і яка підлягає аналізу, може бути отримана через них, і забезпечити, щоб вони не були включені до однієї з категорій осіб, зазначених у §§ 2,4-6. Враховуючи контактуючих та партнерів, дані, зазначені в § 2, можуть зберігатися скільки необхідно, якщо існує причина сподіватися, що вони знадобляться для аналізу ролі таких осіб, як контактуючі чи партнери.

У зв’язку з цим слід враховувати:

O стосунки цих осіб з особами, зазначеними в § 2, перевіряються якомога скоріше;

O якщо припущення, зазначене в першому під пара графі, виявиться безпідставним, дані знищуються без відкладання;

O якщо такі особи підозрюються у скоєнні злочину, що належить до компетенції Європолу, згідно зі ст. 2 Конвенції Європолу, але були засуджені за такі злочини, або якщо існують серйозні підстави за національним законом вважати, що вони скоять такі злочини, всідані, перелічені в § 2, можуть зберігатися;

O якщо перевірка стосовно попередньо зазначеного неможлива, то це повинно враховуватися при вирішенні питання про необхідність та термін зберігання для подальшого аналізу;

O дані про контактуючих та партнерів контактуючих і партнерів не повинні зберігатися, за винятком даних про тип і природу їх контактів і зв’язків з особами передбаченими в § 2.

Стосовно осіб, які стали жертвами одного зі злочинів, що розслідується, або осіб, про яких на основі певних фактів є підстави вважати, що вони могли бути жертвами такого злочину, згідно зі ст. 10 (1)(3) Конвенції Європолу (Європейської поліцейської установи) можуть зберігатися дані у відповідності до вимог § 2, (а)-(с) (3), а також наступні категорії даних:

(а) Ідентифікаційна інформація про потерпілого

(б) Причини переслідування

(в) Заподіяна шкода (фізична/фінансова/психолгічна/інша)

(г) Гарантована анонімність

(д) Можлива участь у слуханні справи в суді

(е) Інформація, пов’язана з кримінальним злочином, що була надана такими особами або через них, в тому числі інформація про їхні стосунки з іншими особами, якщо необхідно ідентифікувати таких осіб, як зазначено в § 2. В разі необхідності можуть зберігатися інші відомості, визначені в § 2, за умови, що існують підстави вважати, що такі відомості знадобляться для аналізу ролі цієї особи як потерпілого або як потенційного потерпілого. Дані, що не потрібні для подальшого аналізу, підлягають видаленню.

Стосовно осіб, які можуть бути викликані для дачі показань в ході розслідування у зв’язку зі злочинами, що розглядаються, або в подальших кримінальних розслідуваннях, як передбаченою ст. 10 (1 )(2) Конвенції Європолу, може зберігатися інформація, зазначена в § 2, пунктах (а)-(с)(3), а також категорії даних, що відповідають наступним критеріям:

(а) Інформація стосовно злочину, що надана такими особами, в тому числі інформація про їхні стосунки з іншими особами, які включені до робочого аналітичного файлу.

(б) Гарантована анонімність.

(в) Забезпечення захисту, ким забезпечується.

(г) Нові ідентифікаційні характеристики особи.

(д) Можливість участі в судових слуханнях.

В разі необхідності можливо також зберігати інші дані у відповідності до § 2, якщо є підстави вважати, що такі дані знадобляться для аналізу ролі цих осіб як свідків. Відомості, що непотрібні для подальшого аналізу, підлягають видаленню.

Стосовно осіб, які можуть надати інформацію про кримінальні злочини, що розслідуються, згідно зі ст. 10 (1)(5) Конвенції Європолу, можливо зберігати дані у відповідності до вимог § 2 (а)-(с) (3), а також категорії даних, що задовольняють наступним критеріям:

(а) Закодовані персональні дані;

(б) Вид наданої інформації;

(в) Гарантована анонімність;

(г) Гарантований захист, ким гарантується;

(д) Нові ідентифікаційні характеристики особи;

(е) Можливість участі в судових слуханнях;, (є) Негативний досвід;

(ж) Винагороди (фінансові/похвали).

В разі необхідності можливо також зберігати інші відомості у відповідності до § 2, якщо є підстави вважати, що такі відомості знадобляться для аналізу ролі цієї особи як інформатора. Інформація, яка непотрібна для подальшого аналізу, підлягає видаленню.

Якщо в будь-який момент в процесі аналізу з’ясовується, що на основі серйозних та підтверджених ознак особа, яка була включена до певного аналітичного файлу, має увійти до іншої категорії осіб за класифікацією цієї статті порівняно з тією, до якої цю особу включено з початку, Європол може обробляти відомості про таку особу лише під цією новою категорією, а всі інші дані підлягають видаленню. Якщо, на основі таких ознак, з’ясовується, що ця особа має бути включена до двох або більше категорій, як зазначено в цій статті, Європол може обробляти всі дані, зберігання яких санкціонується в рамках таких категорій.

Стаття 7: Порядок опрацювання аналітичних файлів Європолу (Строки вивчення та тривалість зберігання файлів)

1. Коли приймається рішення щодо продовження зберігання персональних даних у відповідності до ст. б в розумінні ст. 21 Конвенції Європолу, інтереси Європолу при виконанні його завдань необхідно зважувати порівняно з інтересами щодо законного захисту інформації стосовно суб’єкту даних, про який зберігаються такі дані. Потреба у продовженому зберіганні всіх персональних даних, у тому числі в робочих аналітичних файлах, підлягає перегляду на щорічній основі. Незважаючи на вищезазначений річний перегляд, потреба у продовженому зберіганні даних може бути переглянута у випадку виникнення обставин, за яких ці дані підлягають видаленню або коригуванню. При такому перегляді необхідно враховувати потребу у зберіганні даних в світлі висновку про розслідування конкретної справи, остаточного рішення суду, зокрема, щодо виправдувального вироку, виправного строку, відбуття судимості, амністії, віку суб’єкту даних, окремих категорій даних. Потреба у продовженому зберіганні персональних даних в робочих аналітичних файлах оцінюється учасниками аналізу згідно зі ст. 10(8) Конвенції Європолу. Якщо учасниками аналізу не досягнуто згоди щодо продовженого зберігання даних, рішення приймається Правлінням у відповідності до ст. 28 (1)(7) Конвенції Європолу. 2. Якщо провадження по кримінальній справі стосовно осіб, визначених ст. 6 (2) закривається, без можливості подання апеляції, рішенням суду або в інший спосіб, і про таке рішення держава-член ЄС або третя сторона повідомляє Європол, останній має перевірити, чи можуть надалі зберігатися, модифікуватися або використовуватися дані, пов’язані із вищезазначеним рішенням. Якщо існують підстави вважати, на основі причин, що спричинили таке рішення, або на основі інших відомостей, що особа, про яку

Йдеться, не вчиняла, або не протизаконно вчинила таке порушення, або якщо підстави для такого рішення залишають це питання відкритим, відомості, пов’язані з цим рішенням, підлягають видаленню, якщо немає вагомих підстав вважати, що вони все ще знадобляться для цілей робочого аналітичного файлу. В такому випадку інформація, пов’язана з рішенням суду, додається до тих відомостей, які вже увійшли до цього аналітичного файлу. Крім того, ця інформація може оброблятися та зберігатися лише з огляду на контекст та заяву про вищезазначене рішення, а також на права, що надаються вищезазначеній особі.

3. У цілому персональні дані не можуть зберігатися більше трьох років. Цей строк поновлюється з дати, коли сталася подія, що спричинила зберігання інформації про окрему особу. Коли, через поновлення граничного терміну, дані про осіб, визначених у ст. б (З)-(б), зберігаються в аналітичних файлах впродовж періоду, що перевищує п’ять років, необхідно інформувати про це спільний наглядовий орган.

4. Якщо, в процесі перегляду діяльності Європолу спільним наглядовим органом, як зазначено в ст. 24 Конвенції Європолу, з’ясовується, що особисті дані зберігалися всупереч цим правилам, то спільний наглядовий орган інформує про це Директора Європолу, якщо вважає за необхідне, у відповідності до ст. 24(5) Конвенції Європолу. Якщо спільний наглядовий орган згідно зі ст. 24(5) Конвенції Європолу направив питання щодо обов’язків з видалення даних на розгляд Правлінню, будь-яка передача таких даних без попереднього дозволу Правління забороняється. У виняткових випадках Директор Європолу може санкціонувати передачу цих даних до надання дозволу Правлінням, якщо така передача вважається абсолютно необхідною з точки зору захисту суттєвих інтересів відповідних держав-членів ЄС в межах компетенції Європолу, або в інтересах відвернення серйозної загрози, що насувається. В таких випадках дозвіл Директора Європолу фіксується документально, а відповідний документ направляється Правлінню та спільному наглядовому органу.

Стаття 8: Порядок опрацювання аналітичних файлів Європолу (Збір та запис даних)

Дані, що зберігаються у файлах для аналітичних цілей, мають вирізнятися у відповідності до оціночної класифікації за джерелом, ступенем достовірності та надійності інформації, як передбачено ст. 11. Дані, засновані на фактах, необхідно відрізняти від даних, заснованих на думках або особистих оцінках.

Стаття 9: Порядок опрацювання аналітичних файлів Європолу (Внутрішній захист даних)

Директор Європолу має вжити заходів для забезпечення дотримання цих правил та інших положень щодо захисту інформації. Для цього, директор призначає досвідченого працівника, обов’язки якого роблять його безпосередньо відповідальним перед Директором.

Стаття 10: Порядок опрацювання аналітичних файлів Європолу (Класи аналітичних файлів)

Робочими файлами для аналізу можуть бути наступні:

(a) загальні або стратегічні, метою яких є обробка певної інформації по конкретній проблемі або розробка чи вдосконалення ініціатив компетентних органів, як передбачено ст. 2(4) Конвенції Європолу;

(b) операційні, метою яких є отримання інформації про один або більше видів кримінальної діяльності, визначених у ст. 2 Конвенції Європолу, які стосуються конкретної справи, особи або організації, або з метою розпочинання, надання допомоги або закриття, у відповідності до ст. 10 (2) Конвенції Європолу, двосторонніх або багатосторонніх розслідувань, що носять міжнародний характер, за умови, що серед залучених сторін є дві або більше держави-члени ЄС.

Стаття 11:Порядок опрацювання аналітичних файлів Європолу (Оцінка джерела та інформації)

1. Джерело інформації, що походить від держави-члена ЄС, має бути якомога ретельніше оцінено державою-членом ЄС, яка надає таку інформацію, на основі наступних критеріїв:

A. якщо немає сумнівів у достовірності, ступені довіри та повноти джерела, або якщо інформація надходить із джерела, яке в минулому зарекомендувало себе надійним у всіх відношеннях;

B. джерело, отримана інформація з якого в більшості випадків виявилася надійною;

C. джерело, отримана інформація з якого в більшості випадків виявилася ненадійною;

V. надійність джерела інформації не може бути оцінена.

2. Інформація, що походить від держави-члена ЄС, має бути якомога ретельніше оцінена державою – членом ЄС, що надає таку інформацію, на основі наступних критеріїв:

(1) інформація, точність якої не ставиться під сумнів;

(2) інформація, яка особисто відома джерелу, але особисто невідома посадовцю, що її передає;

(3) інформація, що невідома джерелу особисто, але підтверджується іншою інформацію, яку було записано раніше;

(4) інформація, яка невідома джерелу особисто, і не може бути підтверджена.

3. Якщо Європол – на основі інформації, яку він має у своєму розпорядженні, – дійде висновку, що така оцінка потребує коригування, він повинен проінформувати про це відповідну державу-члена ЄС та узгодити поправки до такої оцінки. Європол не може вносити зміни до такої оцінки, не отримавши відповідного узгодження.

4. Якщо Європол отримує дані або інформацію від держави-члена ЄС без відповідної оцінки, Європол повинен, наскільки це можливо, оцінити надійність джерела або інформації на основі інформації, якою він вже володіє. Оцінка конкретних даних та інформації може відбуватися за згодою держави-члена ЄС, яка надала таку інформацію. Держава-член ЄС та Європол можуть також погодитися на загальних умовах щодо оцінки конкретних видів даних та конкретних джерел. Про таку загальну домовленість необхідно інформувати Правління. Якщо дані були надані Європолу на основі узгоджених загальних умов, то до таких даних додається відповідна помітка. В разі недосягнення згоди по окремій справі або в разі відсутності згоди щодо загальних умов. Європол робить оцінку інформації або даних у відповідності із вищезазначеними параграфами 1 (D) та 2(4).

5. У випадку отримання Європолом відомостей або інформації від третьої сторони застосовуються відповідні положення цієї Статті.

6. Якщо інформація, включена до робочих аналітичних файлів, є результатом аналізу, Європол оцінює таку інформацію згідно з положеннями цієї статті та у погодженні з державою – членом ЄС, що бере участь в цьому аналізі.

9.12. Хартія основних прав Європейського Союзу

Хартію основоположних прав Європейського Союзу (далі – Хартія) було урочисто проголошено на засіданні Ради Європи, що проходило в м. Ніцца з 7 по 9 грудня 2000 р. Стосовно “приватного життя” Хартія відображає існуючу правову ситуацію, як передбачено Консолідованими договорами ЄС, а також Європейською конвенцією про захист прав людини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – Класифікація осіб по категоріях