Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – ВСТУП

Сьогодні економіка України переживає трансформаційний період. Йде докорінна ломка старого механізму управління економікою, його заміна ринковими методами господарювання, що доповнюються державним регулюванням. Від диктату виробника, дефіцитної економіки відбувається перехід до нової економічної системи, при

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Глава 1. ЦІЛІ, ЗАВДАННІ І СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 1.1. Фінанси, їх роль і функції в процесі суспільного відтворення Фінанси присутні у всіх суспільно-економічних формаціях і обумовлені певними принципами: наявністю держави і розвитком товарно-грошових відносин.

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – Глава 1. ЦІЛІ, ЗАВДАННІ І СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Глава 1. ЦІЛІ, ЗАВДАННІ І СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 1.1. Фінанси, їх роль і функції в процесі суспільного відтворення Фінанси присутні у всіх суспільно-економічних формаціях і обумовлені певними принципами: наявністю держави і розвитком товарно-грошових відносин.

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 1.1. Фінанси, їх роль і функції в процесі суспільного відтворення

Глава 1. ЦІЛІ, ЗАВДАННІ І СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 1.1. Фінанси, їх роль і функції в процесі суспільного відтворення Фінанси присутні у всіх суспільно-економічних формаціях і обумовлені певними принципами: наявністю держави і розвитком товарно-грошових відносин.

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 1.2. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту

В умовах ринкової економіки управління різними аспектами діяльності підприємства неможливе без вирішення проблем фінансового характеру. Аналіз доцільності вибору засобів розв’язання завдання, прийняття остаточного управлінського рішення потребує сукупності спеціальних знань, що одержали назву “фінансовий менеджмент”.

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 1.3. Функції і механізм фінансового менеджменту

Функція являє собою “зовнішній прояв властивості якогось об’єкта в даній системі відносин”1.3 погляду економіки функції означають прояв їхньої сутності в реальній дійсності, специфічні способи вираження притаманних категорії властивостей. Функції є завжди похідними від сутності,

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 1.4. Правове, податкове і фінансове середовище бізнесу

В умовах ринкової економіки фінансовий менеджер стає однією з ключових фігур на підприємстві. Форма організації бізнесу, обрана керівництвом підприємства, є одним з аспектів середовища, в якому йому доводиться функціонувати. Організація фінансових потоків і управління

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 1.4.1. Правове середовище бізнесу

В умовах ринкової економіки фінансовий менеджер стає однією з ключових фігур на підприємстві. Форма організації бізнесу, обрана керівництвом підприємства, є одним з аспектів середовища, в якому йому доводиться функціонувати. Організація фінансових потоків і управління

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 1.4.2. Податкове середовище бізнесу

Прямий або непрямий вплив на більшість рішень у сфері бізнесу роблять податки, що являють собою обов’язкові платежі, які стягуються державою (центральними і місцевими органами впади) з юридичних і фізичних осіб у державний або місцеві

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – А. Податок на прибуток підприємств

Оподатковуваний прибуток підприємства можна визначити шляхом вирахування з валового доходу (виручки) всіх допустимих витрат, утому числі амортизаційних відрахувань. До цього оподатковуваного прибутку потім застосовується податкова ставка. Податкова ставка – відсоток оподатковуваного прибутку, що має

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – Б. Податок на доходи фізичних осіб

Оподатковуваний прибуток підприємства можна визначити шляхом вирахування з валового доходу (виручки) всіх допустимих витрат, утому числі амортизаційних відрахувань. До цього оподатковуваного прибутку потім застосовується податкова ставка. Податкова ставка – відсоток оподатковуваного прибутку, що має

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 1.4.3. Фінансове середовище бізнесу

Усі підприємства й організації тією чи іншою мірою діють у рамках певної фінансової системи, що складається з ряду інститутів і ринків, які обслуговують підприємства, окремих осіб і державу. Коли підприємство інвестує тимчасово вільні кошти

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 1.4.3.1. Призначення фінансових ринків

Усі підприємства й організації тією чи іншою мірою діють у рамках певної фінансової системи, що складається з ряду інститутів і ринків, які обслуговують підприємства, окремих осіб і державу. Коли підприємство інвестує тимчасово вільні кошти

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 1.4.3.2. Фінансові ринки

Усі підприємства й організації тією чи іншою мірою діють у рамках певної фінансової системи, що складається з ряду інститутів і ринків, які обслуговують підприємства, окремих осіб і державу. Коли підприємство інвестує тимчасово вільні кошти

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 1.4.3.3. Фінансові посередники

Фінансові ринки відіграють найважливішу роль у відтворювальному процесі, забезпечуючи вільний рух фінансових ресурсів. За допомогою їх здійснюється збір коштів від внутрішніх і зовнішніх зберігачів і передача їх для інвестування підприємствам, організаціям і органам державної

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 1.4.3.4. Фінансові брокери

Посередницькі функції між емітентами й інвесторами виконують спеціальні торгові контори – дилерські і брокерські фірми. Коли брокери зводять разом сторони, одна з яких потребує кошти, а інша має у своєму розпорядженні певні заощадження, вони

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – Глава 2. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

2.1. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту Факторами підвищення економічної ефективності виробництва є технічний і організаційний розвиток, зовнішньоекономічні, соціальні і природні умови господарської діяльності. Удосконалення організаційно-технічного рівня господарської діяльності передбачає комплекс заходів щодо її раціоналізації, що

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 2.1. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту

2.1. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту Факторами підвищення економічної ефективності виробництва є технічний і організаційний розвиток, зовнішньоекономічні, соціальні і природні умови господарської діяльності. Удосконалення організаційно-технічного рівня господарської діяльності передбачає комплекс заходів щодо її раціоналізації, що

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 2.2. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту

Одна з характерних рис фінансового менеджменту полягає в тому, що його інформаційна база піддається на даний час істотним змінам. В умовах трансформаційної економіки якість використовуваної інформації при прийнятті управлінських рішень значною мірою залежить від

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 2.3. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

У сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб’єкта є предметом уваги великого кола учасників ринкових відносин (організації й осіб), зацікавлених у результатах його функціонування. На підставі доступної їм обліково-економічної інформації вони намагаються оцінити фінансове

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 2.4. Методи внутрішнього фінансового контролю

Фінансам як економічній категорії внутрішньо властива контрольна функція, тобто об’єктивна спроможність створювати певні наслідки в економіці при їх суб’єктивній організації. Держава в інтересах суспільства не вправі допустити стихійного розвитку цього процесу. Тому на практиці

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – Форми контролю розрізняються за регламентом і часом проведення

Обов’язковий контроль фінансової діяльності підприємства здійснюється на основі законодавства. Наприклад, це стосується податкових перевірок, контролю за цільовим використанням бюджетних ресурсів, обов’язкового аудиторського підтвердження даних фінансово-бухгалтерської звітності підприємств, здійснюваних в основному зовнішніми, незалежними контролерами. Ініціативний

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – Методи фінансового контролю

У процесі контролю фінансово-господарської діяльності підприємства виявляються окремі недоліки і накреслюються заходи для усунення цих порушень. Обстеження передбачає загальний огляд фінансово-економічних показників досліджуваного об’єкта для визначення його поточного фінансового стану і можливих перспектив розвитку.

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – Глава 3. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

3.1. Методичний інструментарій оцінки вартості грошей у часі При прийнятті фінансових рішень необхідно враховувати рознесені в часі витрати і доходи. Основну роль у цих розрахунках відіграє оцінка вартості грошей у часі. Тим, хто приймає

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 3.1. Методичний інструментарій оцінки вартості грошей у часі

3.1. Методичний інструментарій оцінки вартості грошей у часі При прийнятті фінансових рішень необхідно враховувати рознесені в часі витрати і доходи. Основну роль у цих розрахунках відіграє оцінка вартості грошей у часі. Тим, хто приймає

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 3.1.1. Процентна ставка

3.1. Методичний інструментарій оцінки вартості грошей у часі При прийнятті фінансових рішень необхідно враховувати рознесені в часі витрати і доходи. Основну роль у цих розрахунках відіграє оцінка вартості грошей у часі. Тим, хто приймає

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 3.1.2. Прості проценти

3.1. Методичний інструментарій оцінки вартості грошей у часі При прийнятті фінансових рішень необхідно враховувати рознесені в часі витрати і доходи. Основну роль у цих розрахунках відіграє оцінка вартості грошей у часі. Тим, хто приймає

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 3.1.3. Складні проценти

Методичний інструментарій оцінки вартості грошей за складними відсотками використовує більш ускладнену систему розрахункових алгоритмів. За допомогою обчислення складних процентів відбувається процес переходу від приведеної (поточної) вартості до майбутньої вартості. Для ілюстрації різниці в нарахуваннях

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 3.1.3.1. Розрахунок майбутньої вартості

Методичний інструментарій оцінки вартості грошей за складними відсотками використовує більш ускладнену систему розрахункових алгоритмів. За допомогою обчислення складних процентів відбувається процес переходу від приведеної (поточної) вартості до майбутньої вартості. Для ілюстрації різниці в нарахуваннях

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 3.1.3.2. Приведена (дисконтована) вартість

Ми прекрасно розуміємо, що сьогоднішні кошти коштують дорожче, ніж їх цінність у майбутньому. Обчислення приведеної (поточної) вартості майбутніх коштів дозволяє вимірювати розмір майбутніх грошових потоків порівняно із сьогоднішньою шкалою. Іншими словами, за допомогою цієї

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 3.1.3.3. Невідома процентна (або дисконтна) ставка

Ми прекрасно розуміємо, що сьогоднішні кошти коштують дорожче, ніж їх цінність у майбутньому. Обчислення приведеної (поточної) вартості майбутніх коштів дозволяє вимірювати розмір майбутніх грошових потоків порівняно із сьогоднішньою шкалою. Іншими словами, за допомогою цієї

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 3.1.3.4. Невідома кількість періодів нарахування складних відсотків (дисконтування)

Ми прекрасно розуміємо, що сьогоднішні кошти коштують дорожче, ніж їх цінність у майбутньому. Обчислення приведеної (поточної) вартості майбутніх коштів дозволяє вимірювати розмір майбутніх грошових потоків порівняно із сьогоднішньою шкалою. Іншими словами, за допомогою цієї

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 3.1.4. Ануїтети

Звичайний ануїтет Ануїтет (annuity) – це ряд рівних грошових платежів (виплат або надходжень), що здійснюються через рівні проміжки часу. У випадку звичайного ануїтету (ordinary annuity) грошовий потік починається наприкінці поточного періоду. Прикладом звичайного ануїтету

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – Звичайний ануїтет

Звичайний ануїтет Ануїтет (annuity) – це ряд рівних грошових платежів (виплат або надходжень), що здійснюються через рівні проміжки часу. У випадку звичайного ануїтету (ordinary annuity) грошовий потік починається наприкінці поточного періоду. Прикладом звичайного ануїтету

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 3.2. Облік інфляційного знецінення грошей у прийнятті фінансових рішень

Інфляція характеризується знеціненням національної валюти, тобто зниженням її купівельної спроможності і загальним підвищенням цін у країні. У фінансовому менеджменті доводиться постійно мати на увазі фактор інфляції, який необхідно враховувати у фінансово-господарській діяльності підприємств. У

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 3.2.1. Методичний інструментарій оцінки вартості грошових засобів з урахуванням фактора інфляції

Методичний інструментарій оцінки вартості коштів з урахуванням фактора інфляції дозволяє розраховувати дійсну і майбутню вартість з урахуванням інфляційних процесів, що відбуваються в ринковій економіці, що розвивається. Підставою для проведення цих розрахунків слугує реальна процентна

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 3.2.2. Методичний інструментарій формування необхідного рівня доходності фінансових операцій з урахуванням фактора інфляції

Методичний інструментарій оцінки вартості коштів з урахуванням фактора інфляції дозволяє розраховувати дійсну і майбутню вартість з урахуванням інфляційних процесів, що відбуваються в ринковій економіці, що розвивається. Підставою для проведення цих розрахунків слугує реальна процентна

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 3.3. Методичний інструментарій врахування фактора ризику

Ризики супроводжують фінансову діяльність підприємств, є об’єктивним, постійно діючим фактором і тому потребують серйозної уваги з боку фінансових менеджерів. Вплив ризику і невизначеності значною мірою залежить від прийняття управлінських рішень суб’єктів господарювання, тому що

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ І ПЛАНУВАННЯ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Глава 4. БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 4.1. Основні джерела інформації для фінансового аналізу Джерелом інформації для аналізу фінансового стану слугують бухгалтерський баланс і додатки до нього, статистична й оперативна звітність.

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – Глава 4. БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Глава 4. БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 4.1. Основні джерела інформації для фінансового аналізу Джерелом інформації для аналізу фінансового стану слугують бухгалтерський баланс і додатки до нього, статистична й оперативна звітність.

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 4.1. Основні джерела інформації для фінансового аналізу

Глава 4. БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 4.1. Основні джерела інформації для фінансового аналізу Джерелом інформації для аналізу фінансового стану слугують бухгалтерський баланс і додатки до нього, статистична й оперативна звітність.

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 4.2. Бухгалтерський баланс як інструмент аналізу

Глава 4. БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 4.1. Основні джерела інформації для фінансового аналізу Джерелом інформації для аналізу фінансового стану слугують бухгалтерський баланс і додатки до нього, статистична й оперативна звітність.

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 4.3. Загальна оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського балансу

4.3.1. Основи структури аналітичного балансу Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використанням коштів (активів) та джерелами їх формування (власного капітану і зобов’язань, тобто пасивів). Усі відомості подано у балансі підприємства (табл. 4.1). Таблиця 4.1.

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 4.3.1. Основи структури аналітичного балансу

4.3.1. Основи структури аналітичного балансу Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використанням коштів (активів) та джерелами їх формування (власного капітану і зобов’язань, тобто пасивів). Усі відомості подано у балансі підприємства (табл. 4.1). Таблиця 4.1.

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 4.3.2. Аналітичне групування статей балансу

4.3.1. Основи структури аналітичного балансу Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використанням коштів (активів) та джерелами їх формування (власного капітану і зобов’язань, тобто пасивів). Усі відомості подано у балансі підприємства (табл. 4.1). Таблиця 4.1.

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 4.4. Аналіз валюти бухгалтерського балансу

4.3.1. Основи структури аналітичного балансу Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використанням коштів (активів) та джерелами їх формування (власного капітану і зобов’язань, тобто пасивів). Усі відомості подано у балансі підприємства (табл. 4.1). Таблиця 4.1.

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – Глава 5. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Основні принципи і логіка фінансового аналізу господарської діяльності підприємства Фінанси є індикатором конкурентоспроможності господарюючого суб’єкта на ринку. Тому стійкий фінансовий стан підприємства є запорукою його життєдіяльності в умовах ринкової економіки. Економіка України розвивається

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 5.1. Основні принципи і логіка фінансового аналізу господарської діяльності підприємства

5.1. Основні принципи і логіка фінансового аналізу господарської діяльності підприємства Фінанси є індикатором конкурентоспроможності господарюючого суб’єкта на ринку. Тому стійкий фінансовий стан підприємства є запорукою його життєдіяльності в умовах ринкової економіки. Економіка України розвивається

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 5.2. Система показників фінансового стану підприємства та їх оцінки

Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використанням коштів (активів) та джерелами їх формування (власного капіталу і зобов’язань, тобто пасивів). Ці дані подано у балансі підприємства. Для виконання аналітичних досліджень та оцінки структури активу і

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 5.2.1. Показники і моделі оцінки активів підприємства

Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використанням коштів (активів) та джерелами їх формування (власного капіталу і зобов’язань, тобто пасивів). Ці дані подано у балансі підприємства. Для виконання аналітичних досліджень та оцінки структури активу і