Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – Форми контролю розрізняються за регламентом і часом проведення

Обов’язковий контроль фінансової діяльності підприємства здійснюється на основі законодавства. Наприклад, це стосується податкових перевірок, контролю за цільовим використанням бюджетних ресурсів, обов’язкового аудиторського підтвердження даних фінансово-бухгалтерської звітності підприємств, здійснюваних в основному зовнішніми, незалежними контролерами.

Ініціативний (внутрішній) контроль є невід’ємною частиною управління фінансами для досягнення тактичних і стратегічних цілей і не випливає з фінансового законодавства.

Попередній фінансовий контроль проводиться на стадії складання, розгляду і затвердження фінансових планів підприємства. Він передує здійсненню фінансових операцій і має важливе значення для попередження фінансових порушень. На рівні підприємства – це процес розробки фінансових планів, кошторисів, кредитних і касових заявок, фінансових розділів бізнес-планів, складання прогнозних балансів, договорів про спільну діяльність і т. д.

Поточний фінансовий контроль здійснюється в процесі виконання фінансових планів, у ході проведення господарських операцій. Він запобігає можливим зловживанням при одержанні і витрачанні коштів, сприяє дотриманню фінансової дисципліни і своєчасності здійснення фінансових операцій.

Подальший фінансовий контроль організується у формі перевірок і ревізій правильності і доцільності проведених фінансових операцій. Він призначений для оцінки результатів фінансової діяльності господарюючих суб’єктів ефективності реалізації запропонованої фінансової стратегії, порівняння фінансових витрат з прогнозованими тощо.

Залежно від суб’єктів, що здійснюють фінансовий контроль, виділяють такі види контролю (рис. 2.5).

Фінансовий менеджмент   Крамаренко Г. О.   Форми контролю розрізняються за регламентом і часом проведення

Рис. 2.5. Основні види фінансового контролю за діяльністю підприємства

Загальнодержавний (позавідомчий) контроль здійснюють органи державної влади і управління. Дуже ефективним є контроль, проведений Державною податковою службою. Головним завданням цієї служби є контроль за дотриманням законодавства про податки, правильністю їх обчислення, повнотою і своєчасністю внесення у відповідні бюджети. Податкові інспекції займаються оперативним фінансовим контролем. їм надаються досить широкі права при контролюванні фінансово-господарської діяльності підприємства.

Податкові інспекції здійснюють перевірку податкової документації, бухгалтерської звітності, декларацій та інших документів, пов’язаних з обрахуванням і сплатою податків та інших обов’язкових платежів до бюджету, що ставляться в обов’язок підприємствам.

Відомчий фінансовий контроль здійснюють міністерства, відомства, об’єднання стосовно підвідомчих їм підприємств. До їхніх функцій входить перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства і його структурних підрозділів.

Внутрішньогосподарський фінансовий контроль здійснюється спеціальними службами безпосередньо на підприємстві. Основне завдання внутрішньогосподарського контролю – це внутрішній аудит, перевірки за дорученням керівництва підприємства.

Незалежний фінансовий контроль здійснюють аудиторські фірми, він проводиться на платній основі. Об’єктом даного контролю є діяльність суб’єктів господарювання, у тому числі підприємств. Основні цілі зовнішнього аудиту: перевірка достовірності фінансової і бухгалтерської звітності відповідно до законодавчих і нормативних актів; експертиза фінансового стану підприємства; оцінка ліквідності, платоспроможності й ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства і т. д.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – Форми контролю розрізняються за регламентом і часом проведення