Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – Глава 3. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

3.1. Методичний інструментарій оцінки вартості грошей у часі

При прийнятті фінансових рішень необхідно враховувати рознесені в часі витрати і доходи. Основну роль у цих розрахунках відіграє оцінка вартості грошей у часі. Тим, хто приймає рішення на підприємствах і в організаціях, необхідно думати про те, чи виправдане сьогоднішнє вкладання грошей очікуваними вигодами в майбутньому. Для цього необхідне правильне розуміння концепції вартості грошей у часі і методу дисконтування грошових потоків.

Концепцію вартості грошей у часі можна пояснити таким чином: гроші сьогодні коштують більше, ніж така ж сума в майбутньому, тобто сума грошей у різні періоди часу має різну вартість. Ця обставина і визначає необхідність урахування чинника часу в процесі здійснення довгострокових фінансових вкладень.

3.1.1. Процентна ставка

При вивченні питання про необхідність одержання грошей сьогодні або в майбутньому необхідно усвідомлювати, що вартість грошей залежить від часу. Негайне одержання конкретної суми (наприклад, $1000) дає можливість змусити ці гроші працювати вже сьогодні і приносити відповідний доход (проценти). Якщо ж розглядаються фіксовані грошові потоки, то в цьому випадку процентна ставка може використовуватися для вираження вартості грошей у часі. Таким чином, процентна ставка дозволяє коригувати вартість грошових потоків до будь-якого конкретного моменту часу.

Процент – це грошова плата, стягнута або виплачувана за використання грошей.

Вивчаючи проблему вартості грошей у часі, необхідно визначити способи використання процентної ставки для приведення вартості грошових потоків до єдиної точки в часі. Більшість фінансових рішень на підприємстві залежать від розподілу грошових потоків у часі. Згідно з концепцією вартості грошей у часі важливим чинником у діяльності підприємства є оцінка грошових потоків, тобто визначення величини їх вартості. Ці питання необхідно вивчати, тому що в протилежному випадку складно зрозуміти суть фінансів.

3.1.2. Прості проценти

Методичний інструментарій оцінки вартості грошей за простими процентами містить систему розрахункових алгоритмів.

Прості проценти – це проценти, виплачувані лише на вихідну, або основну суму капіталу, взяту або віддану в борг.

Формула для обчислення простих процентів має такий вигляд:

Фінансовий менеджмент   Крамаренко Г. О.   Глава 3. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Де 5/ – сума процента в грошовому вираженні;

Р0 – початкова сума позичених коштів;

/- процентна ставка;

П – кількість періодів часу.

Приклад.

Ви відкриваєте ощадний вклад на 1000 ум. гр. од., що передбачає виплату простих процентів у розмірі 8%, маєте на меті зберігати цей внесок протягом 5 років. Наприкінці п’ятирічного періоду сума накопичених процентів становитиме:

Фінансовий менеджмент   Крамаренко Г. О.   Глава 3. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Для визначення майбутньої вартості внеску необхідно до вихідної інвестованої суми додати проценти, зароблені на основну суму. У цьому випадку майбутня вартість внеску (Бл) розраховується за формулою:

Фінансовий менеджмент   Крамаренко Г. О.   Глава 3. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

При нарахуванні простих відсотків обчислюється множник (1 + пі), що називається коефіцієнтом нарощення суми простих процентів.

В окремих випадках доводиться робити розрахунки в зворотному напрямку.

Приклад.

Відома майбутня вартість внеску при /процентах на п років. Необхідно розрахувати спочатку інвестовану основну суму. Така сума називається приведеною (поточною, сучасною) сумою. Для цього наведемо рівняння (3.2) у такому вигляді:

Фінансовий менеджмент   Крамаренко Г. О.   Глава 3. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Таким чином, розглянуто механізм нарахування простих процентів. Проте у практичній діяльності при вирішенні питань, пов’язаних з оцінкою вартості грошей у часі, частіше використовуються складні проценти.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – Глава 3. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ