Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – Б. Податок на доходи фізичних осіб

Оподатковуваний прибуток підприємства можна визначити шляхом вирахування з валового доходу (виручки) всіх допустимих витрат, утому числі амортизаційних відрахувань. До цього оподатковуваного прибутку потім застосовується податкова ставка.

Податкова ставка – відсоток оподатковуваного прибутку, що має бути сплачений у вигляді податків. В Україні, за чинним законодавством, ставка податку на прибуток встановлена в розмірі 25%. При визначенні суми податку, що підлягає внесенню в державний бюджет, із суми балансового прибутку вираховуються всі інші податки, що підприємство сплачує з прибутку (податок на землю, податок на майно, податок з власників транспортних засобів).

Платники податку з прибутку не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подають податкову декларацію про оподаткування прибутку за звітний квартал, розраховану наростаючим результатом з початку звітного фінансового року. Податок сплачується в бюджет не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Порядок оподаткування прибутку підприємства законодавчо стимулює економічні процеси, в яких зацікавлене суспільство і держава. Так, відповідно до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємства” в Україні звільняються від сплати податку з прибутку неприбуткові організації (благодійні, релігійні організації, пенсійні фонди та ін.).

Амортизація

Амортизація являє собою поступове перенесення вартості основного капіталу на створювану продукцію протягом певного періоду часу з метою подання фінансової звітності. Амортизаційні відрахування, зазначені в податковій декларації підприємства, розглядаються як статті його витрат. Таким чином, амортизація знижує величину оподатковуваного прибутку.

За рахунок амортизаційних відрахувань фінансуються витрати:

– на придбання основних фондів і нематеріальних активів для власного виробничого використання, включаючи витрати на оплату праці робітників, зайнятих на виготовленні цих основних фондів;

– на проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних фондів.

Існує ряд альтернативних методів амортизації, у тому числі метод рівномірної амортизацій різні методи прискореної амортизації. Обрані методи амортизації можуть відрізнятися залежно від призначення: подання фінансової звітності або подання податкової звітності.

У результаті збільшення амортизаційних відрахувань знижується розмір оподатковуваного прибутку.

Відповідно до методів амортизації зі зменшуваною залишковою вартістю загальна формула для визначення амортизаційних відрахувань за будь-який період має такий вигляд: .

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  Б. Податок на доходи фізичних осіб

Де А – сума амортизаційних відрахувань, грн;

Сб – балансова вартість відповідної групи основних фондів на початок звітного періоду, грн;

Н – норма амортизаційних відрахувань за балансовою вартістю кожної групи основних фондів, %.

Відповідно до законодавства України норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного періоду в таких розмірах:

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  Б. Податок на доходи фізичних осіб

Метод рівномірної амортизації використовується в основному для всього нерухомого майна. Графік амортизації буде мати такий вигляд:

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  Б. Податок на доходи фізичних осіб

При використанні прискореного методу амортизації коефіцієнт індексації основних фондів не використовується. Норми прискореної амортизації встановлюються залежно від терміну експлуатації основних фондів:

Рік експлуатації

Норма амортизації, %

1

15

2

30

3

20

4

15

5

10

6

5

7

5

Графік амортизації буде мати такий вигляд:

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  Б. Податок на доходи фізичних осіб

На початку восьмого року залишкова вартість, що утворилася наприкінці сьомого року експлуатації, ділиться на термін дії, що залишається, щоб забезпечити рівномірну амортизацію.

Положення про прискорену амортизацію не поширюються на підприємства, ціни на які встановлюються державою.

Б. Податок на доходи фізичних осіб

Питання про податки, якими оподатковуються особисті прибутки громадян, надзвичайно складне. Проте в даному випадку нас цікавлять головним чином податки, стягнуті з доходів осіб, отриманих ними від володіння тим або іншим бізнесом: власників, партнерів, учасників ЛТД і акціонерів. Будь-який доход, що вказується одноособовим власником, стає доходом власника і оподатковується податком за ставками податку на доходи фізичних осіб.

Перед оподатковуванням прибутків фізичних осіб відраховують пенсійні внески і всі види соціального страхування; для цього нарахована сума заробітної плати зменшується перед тим, як оподатковується.

Ставка податку з доходів фізичних осіб до 31 грудня 2006 р. складає 13%, а вже з 1 січня 2007 р. вона зросте до 15%. Крім того, передбачена 5-процентна ставка, за якою буде оподатковуватися відсоток банківських вкладів і ощадних (депозитних) сертифікатів, а також деякі операції з нерухомістю і спадщиною. Оподатковування цих видів доходів введено тільки із січня 2005 р.

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  Б. Податок на доходи фізичних осіб

Ставка податку може мати різний розмір, прямо визначений відповідними нормами закону (табл. 1.2).

Таблиця 1.2. Ставки податку, %

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  Б. Податок на доходи фізичних осіб

Проте навіть у рамках будь-якої з перерахованих вище категорій рівні оподатковуваного прибутку звичайно збільшуються рік у рік, оскільки вони індексуються для врахування поправки на інфляцію.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – Б. Податок на доходи фізичних осіб