Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 7.2.2. Пряме оподаткування

Податок на прибуток підприємств стягують до бюджету на підставі Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” [ЗО]. Платниками податку на прибуток є юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, а також бюджетні установи в частині комерційної діяльності. Об’єктом оподаткування є прибуток, розрахований із суми скоригованого валового доходу валових витрат платника податку, а також нарахованих амортизаційних відрахувань. Ставка податку на прибуток встановлена на рівні 25%. Податок на прибуток сплачують щокварталу.

Податок з доходів фізичних осіб стягують до бюджету на підставі Закону України “Про податок на доходи фізичних осіб” [39]. Платниками податку є фізичні особи, незалежно від віку, громадянства та інших ознак, які мають самостійне джерело доходів. Об’єктом оподаткування у громадян України виступає загальний місячний дохід, одержаний з різних джерел на території України та за її межами; в осіб, що не є громадянами України – дохід, одержаний з джерел в Україні. До складу загального місячного оподатковуваного доходу включають доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати і винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового чи цивільно-правового договору.

З 1 січня 2007 р. ставка податку на доходи фізичних осіб становить 15 %. Для всіх платників податків цим законом встановлено податкову соціальну пільгу – розмір доходу, який не буде оподатковуватися. Податкову соціальну пільгу прирівняно до мінімальної заробітної плати (з розрахунку на місяць). Податкову соціальну пільгу не застосовують до доходів, отриманих від заняття підприємницькою діяльністю, і доходів, виплачуваних з бюджету.

Приклад:

До суми заробітної плати студента, який працює й одержує стипендію з бюджету, податкову соціальну пільгу не застосовують.

До прийняття Закону України “Про податок на доходи фізичних осіб” діяв Декрет Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян” [63], який нині втратив чинність. Декрет передбачав застосування “неоподатковуваного мінімуму доходів громадян” (НМДГ) при розрахунку суми прибуткового податку з заробітної плати працівників. НМДГ становить 17 гри. Закон [39] не оперує таким терміном, як “НМДГ”, на зміну якому прийшов механізм податкової соціальної пільги, проте нормами багатьох інших законів та нормативно-правових актів встановлено посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, особливо в частині встановлення штрафів, тому термін “НМДГ” застосовуватиметься і в подальшому.

Обов’язок нараховувати, утримувати та сплачувати податок з доходів фізичних осіб покладено на підприємства, установи, організації, а також приватних підприємців, які виплачують заробітну плату своїм найманим працівникам. Підприємства у цьому разі виступають податковими агентами.

Податковий агент – юридична особа (її філія, інший відокремлений підрозділ) чи фізична особа або нерезидент чи його представництво, які незалежно від їхнього організаційно-правового статусу та способу обкладення іншими податками зобов’язані нарахувати, утримати і сплатити податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку (працівника), вести податковий облік і подавати податкову звітність до податкових органів відповідно до закону, а також нести відповідальність за порушення норм закону.

Банки не мають права приймати платіжні документи на виплату доходу, що не передбачає сплату (перерахування) цього податку до бюджету.

Для обкладення податком з доходів фізичних осіб заробітну плату має бути зменшено на всі соціальні внески, що утримують зі заробітної плати:

1) внесок на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

2) внесок на страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

3) внесок на страхування на випадок безробіття. Приклад;

Працівнику нарахована заробітна плата у розмірі 600 грн.

Утримання становлять:

1. Внесок до Пенсійного фонду (2%): 600*0,02 = = 12 грн.

2. Внесок до Фонду з тимчасової втрати працездатності (0,5 %): 600 o 0,005 = 3 грн.

3. Внесок до Фонду по безробіттю (0,5 %): 600 o 0,005 = = 3 грн.

4. Податок з доходів фізичної особи (13 %): (600 – 12 — З – 3)0,13 = 75,66 грн.

Заробітна плата, видана працівнику “на руки”: 600 – 12 – 3 – 3 – 75,66 = 506,34 грн. Нарахування становлять:

1. Внесок до Пенсійного фонду (32%): 600-0,32 = = 192 грн.

2. Внесок до Фонду з тимчасової втрати працездатності (2,9 %): 600 o 0,029 = 17,4 грн.

3. Внесок до Фонду по безробіттю (1,9 %) : 600 o 0,0019 = = 11,4 грн.

4. Внесок до Фонду по нещасному випадку (0,86 %): 600 0,0086 = 5,16 грн.

У собівартість реалізації включають: 600 + 192 + 17,4 + 11,4 + 5,16 = 825,96 грн. У зв’язку з нарахуванням працівнику заробітної плати підприємство повинно сплатити:

З них як податкових агент: до Пенсійного фонду 12 + 192 = 204 грн 12 грн

До Фонду з тимчасово, втрати д + _ 3

Працездатності

До Фонду по безробіттю 3 +11,4 = 14,4 грн 3 грн

До Фонду по нещасному випадку 5,16 грн –

Податок з доходів фізичної особи 75,66 грн 75,66 грн

Збір на обов’язкове пенсійне страхування стягують відповідно до Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” [25]. Об’єктом обкладення збором для підприємств і організацій є фактичні витрати на оплату праці працівників, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб. Ставка збору у відсотках від обкладення збором:

Нарахування Утримання

22 У 1 %, якщо сума заробітної плати до 150 грн

2 %, якщо сума заробітної плати понад 150 грн

Збір на загальнообов’язкове соціальне страхування стягують відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” [21]. Об’єктом обкладення збором для підприємств і організацій є фактичні витрати на оплату праці працівників, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб. Ставка збору у відсотках від об’єкта обкладення збором:

Нарахування Утримання

2 g о/ 0,25 %, якщо сума заробітної плати до 150 грн

0,5 %, якщо сума заробітної плати понад 150 грн

Збір на обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття стягують відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття” [22]. Об’єктом обкладення збором для підприємств і організацій є фактичні витрати на оплату праці працівників, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб. Ставка збору у відсотках від обкладення збором:

Нарахування Утримання

1,9% 0,5%

Збір на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві стягують відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності” [20]. Об’єктом обкладення збором для підприємств і організацій є фактичні витрати на оплату праці працівників, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб. Розмір ставок для підприємств встановлено згідно зі страховими тарифами, вони залежать від класу ризику, до якого віднесене підприємство.

Державне мито – це плата, яка встановлена за вчинення юридичних дій та видачу документів юридичного значення [60]. Ставки державного мита встановлюють у відсотках до суми договору чи позову, вартості майна або в твердих розмірах за одну послугу.

Плату за торговий патент справляють відповідно до Закону України “Про патентування окремих видів підприємницької діяльності” [33]. Платниками є суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють торговельну діяльність, надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг. Перелік побутових послуг, що підлягають патентуванню (визначає Кабінет

Міністрів України), не змінюють упродовж бюджетного року. Порядок придбання торгового патенту (державне свідоцтво, що засвідчує право суб’єкта підприємництва здійснювати певний вид підприємницької діяльності) визначають за видами діяльності.

Вартість торгового патенту визначають органи місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження пунктів продажу товарів та їх асортиментного переліку. Патенти бувають короткострокові (термін дії від 1 до 15 днів) та річні. Плату за торговий патент не сплачують: суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи, які здійснюють торговельну діяльність з лотків, прилавків і сплачують ринковий збір; сплачують податок на промисел; здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній ділянці продукції рослинництва, тваринництва, бджільництва; сплачують фіксований сільськогосподарський податок.

Податок на промисел встановлюють за право разової торгівлі (не більше як 4 рази за календарний рік) [62]. Платниками є фізичні особи, об’єктом оподаткування – сумарна вартість товарів. Ставки оподаткування 10 %, якщо товари підлягають продажу упродовж 3-х днів; 20 %, якщо товари підлягають продажу впродовж 7-ми днів, але сума податку, належна до сплати в бюджет, має бути не менше ніж одна мінімальна зарплата.

Податок з власників транспортних засобів стягують до бюджету на підставі Закону України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” [37]. Платниками податку є юридичні та фізичні особи, у власності яких є транспортні засоби. Об’єктом оподаткування є об’єм двигуна автотранспорту та довжина корпусу засобів водного транспорту. Ставки податку встановлені в грошових одиницях зі 100 см3 об’єму двигуна чи 1 см довжини корпусу засобів водного транспорту.

Податок на нерухоме майно передбачений у чинних законодавчих актах, але не справляється у зв’язку з відсутністю нормативних документів.

Єдиний збір у пунктах пропуску через кордон (ЄЗППК), Об’єктом оподаткування є транспортні засоби, незалежно від власника (резидент/нерезидент), що перетинають державний кордон України при в’їзді в Україну, в тому числі як транзитні. Ставки ЄЗППК диференційовані залежно від виду транспортного засобу, його місткості та загальної маси і встановлені відповідно до ст. 5 Закону України “Про єдиний збір, що стягується в пунктах пропуску через державний кордон України” [18]. Платниками ЄЗППК є безпосередньо власники транспортних засобів та вантажу, перевізники вантажу або треті особи, уповноважені власником чи перевізником. Процедура стягнення ЄЗППК передбачена Порядком справляння єдиного збору в пунктах пропуску через державний кордон [56].

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства сплачується відповідно до Закону України “Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” [26]. Платниками збору є суб’єкти підприємницької діяльності, які реалізовують у гуртово-роздрібній торговельній мережі алкогольні напої та пиво. Підприємства – виробники алкогольних напоїв не є платниками збору. Об’єктом обкладенням збором є виручка, отримана на кожному етапі реалізації в гуртово-роздрібній торговельній мережі та в мережі громадського харчування алкогольних напоїв та пива з урахуванням сум ПДВ та акцизного збору. Ставка збору становить 1 % від виручки, отриманої від реалізації алкогольних напоїв та пива.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 7.2.2. Пряме оподаткування