Фінанси підприємств – Шило В. П. – 5.1. Сутність оподаткування підприємств і податкова система

Основні питання:

5.1. Сутність оподаткування підприємств і податкова система

5.2. Пряме оподаткування підприємств

5.3. Непряме оподаткування підприємств

5.4. Збори і цільові відрахування

Основні поняття і терміни:

Носій податку, податкова ставка, податкова квота, податкова пільга, відрахування, бюджетне відшкодування, податковий кредит.

5.1. Сутність оподаткування підприємств і податкова система

Податки – це обов’язкові платежі, що встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, що забезпечують фінансування державних витрат.

Обов’язкові платежі (сплачені в бюджет держави й інші цільові державні фонди) можуть бути представлені У формах:

– податків;

– плати за ресурси;

– цільових відрахувань.

Податок встановлюється, виключно державою і базується на актах вищої юридичної сили.

Основними характерними особливостями податку є те, що він:

1) стягується на умовах безповоротності. Повернення, податку можливе тільки в разі його переплати або тоді, коли законодавством передбачено пільги щодо даного податку;

2) має односторонній характер встановлення. Оскільки і податок стягується з метою покриття суспільних потреб, які в основному відокремлено від індивідуальних потреб конкретного платника податку, то він є індивідуально безповоротний. Сплата платником податку не породжує зустрічного зобов’язання держави вчиняти будь-які дії на користь конкретного платника;

3) на відміну від інших обов’язкових платежів, може бути сплачений лише до бюджету, а не до іншого грошового централізованого або децентралізованого фонду;

4) категорія не тільки правова, але й економічна, оскільки це форма перерозподілу національного доходу. При сплаті податкового платежу відбувається перехід частини коштів із власності окремих платників у власність всієї держави. Такого переходу права власності немає при внесенні до бюджету обов’язкових платежів державними підприємствами. Ці платежі будуть податками лише за формою, а не за змістом.

Функції податків:

1. Фіскальна функція полягає у формуванні грошових доходів держави (мобілізація коштів у розпорядження держави і формування централізованих фінансових ресурсів).

2. Регулююча функція податків проявляється через вплив їх на різні сторони діяльності суб’єктів господарювання (держава регулює розвиток економіки і соціально-економічні процеси в суспільстві).

Функції податків взаємозалежні. Реалізація фіскальної функції створює матеріальну основу для здійснення регулюючої функції. У той же час економічне регулювання дозволяє одержати більше коштів за рахунок податків, а виходить, сприяє їх фіскальній функції.

Одиниця оподаткування – це одиниця виміру об’єкта оподаткування. Вона має фізичний (гектар, квадратний метр) і вартісний виміри (в гривнях).

Податкова квота – це частина податку в доході платника. Виражається вона як в абсолютному, так і у відносному підрахунку. її значення полягає в тому, що вона характеризує рівень оподаткування. В той же час включення податкових квот до доходу платника значно знижує можливість використання податків як фінансових важелів. Виходячи з цього, в практиці оподаткування податкові квоти законодавчо не встановлюються.

Існуюча система податків і податкових платежів має свою класифікацію, в основу якої покладені такі ознаки: форма оподаткування; економічний зміст об’єкта оподаткування; рівень державних структур, які встановлюють податки; напрямок використання.

Податки і збори включають:

1. Загальнодержавні податки і збори:

> прямі податки – стягуються державою безпосередньо з доходів і майна платників податків. Об’єктом виступає дохід і вартість майна.

> непрямі податки – встановлюються у формі надбавок до ціни товарів або тарифів на послуги.

> збори ( податок із власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів; плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів і надр при видобутку корисних копалин; плата за використання лісових ресурсів).

2. Місцеві податки і збори.

Основні принципи побудови системи оподатковування:

– обов’язковість;

– стимулювання підприємницької діяльності, інвестиційної активності НТП;

– рівнозначність і пропорційність;

– соціальна справедливість;

– стабільність;

– економічне обгрунтування;

– недопущення проявів податкової дискримінації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 5.1. Сутність оподаткування підприємств і податкова система