Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 7.2.3. Ресурсні платежі

Згідно з Бюджетною класифікацією, до ресурсних платежів відносять:

O Плату за землю.

O Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету.

O Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду.

O Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту.

O Платежі за користування надрами.

O Плату за використання інших природних ресурсів.

Плату за землю (земельний податок) стягують на основі Закону України “Про плату за землю” [36]. Платниками податку виступають фізичні й юридичні особи, яким земля надана у власність або користування. Об’єктом оподаткування є площа земельної ділянки; ставки податку диференціюють залежно від призначення земель (сільськогосподарського чи несільськогосподарського призначення). Ставки податку на землі сільськогосподарського призначення диференціюють залежно від напрямів використання (рілля; сінокоси, пасовища; багаторічні насадження) та родючості грунтів (відповідно до земельного кадастру). Ставки податку на землі несільськогосподарського призначення диференціюють залежно від знаходження земельної ділянки в межах населеного пункту (центр, серединна зона, периферія).

Від сплати земельного податку звільняють фізичних осіб за умови передачі земельних ділянок і земельних паїв в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку. Нарахування земельного податку фізичним особам проводять державні податкові інспекції; юридичні особи зобов’язані самостійно проводити нарахування податку на землю і його сплату. Сума земельного податку може бути віднесена юридичною особою до складу витрат [ЗО, ст. 5, п. 5.2.5]. Сплату земельного податку здійснюють у 2 терміни рівними частинами: до 15 серпня і до 15 листопада, але вона може також бути внесена одноразово за першим терміном сплати.

Збір за геологорозвідувальні роботи стягують до бюджету на підставі Кодексу України про надра [5] та Порядку встановлення нормативів відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету [55]. Платниками збору є суб’єкти підприємництва, які видобувають корисні копалини, підземні прісні, мінеральні й термічні води. Норми відрахувань затверджує Мінекономіки України. Об’єктом обчислення відрахувань є вартість видобутої мінеральної сировини або її переробки.

Збір за спеціальне використання природних ресурсів

Включає:

1) плату за спеціальне користування надрами [3];

2) плату за спеціальне водокористування [1];

3) плату за спеціальне використання лісових ресурсів [8];

4) плату за спеціальне використання радіочастотного ресурсу України [41].

Плату за користування надрами здійснюють суб’єкти підприємництва, які:

1) використовують надра для видобування корисних копалин (вугілля кам’яне, вугілля буре, металеві корисні копалини, сировина нерудна для металургії, гірничо-хімічна, гірничорудна та будівельна сировина, нафта, конденсат, природний газ, мінеральні грязі, мул, термальні й промислові підземні води; мінеральні підземні води, інші прісні підземні води, уранова руда, дорогоцінне, напівдорогоцінне, виробне каміння, облицювальні матеріали);

2) використовують надра у цілях, не пов’язаних з видобутком корисних копалин (для будівництва й експлуатації підземних споруд);

3) використовують надра для розміщення відходів.

Об’єктом справляння плати є обсяг погашених у надрах балансових запасів корисних копалин та обсяг видобутих (залежно від виду копалин). Базові нормативи плати встановлюються постановами Кабінету Міністрів України.

Плату за спеціальне водокористування здійснюють усі суб’єкти підприємництва – водокористувачі. Об’єктом оподаткування є обсяг забраної води; тарифи диференціюють за водогосподарськими мережами залежно від басейну річок та підземними водними джерелами залежно від адміністративної одиниці (області). Плату встановлює постанова Кабінету Міністрів України. Спеціальне водокористування – забір води з водних об’єктів зі застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти. Використання води трактують як процес її вилучення для використання у виробництві з метою отримання продукції та для господарсько-питних потреб населення.

Плату за спеціальне використання лісових ресурсів

Здійснюють юридичні та фізичні особи, які заготовляють деревину. Об’єктом плати є обсяг заготовленої деревини в м8. Ставки плати встановлені у вигляді такси плати у грошовому вираженні. Такси диференційовані за лісотаксовими поясами;

Видами основних порід лісу; якістю деревини; сортами деревини; лісозаготівельними розрядами. Ставки плати встановлює постанова Кабінету Міністрів України.

Збір за використання радіочастотного ресурсу сплачують на підставі Закону України “Про радіочастотний ресурс України” [41], Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України” [54]. Збір за використання радіочастотного ресурсу України сплачують юридичні та фізичні особи, діяльність яких пов’язана з використанням радіоелектронних засобів або радіовипромінювальних пристроїв. Використання радіочастотного ресурсу – це діяльність користувачів радіочастотного ресурсу, пов’язана з випромінюванням електромагнітної енергії в межах радіочастотного спектра. Ставки збору встановлено залежно від виду радіозв’язку та діапазону радіочастот, у якому здійснюється випромінювання, в грн за 1 МГц смуги радіочастот, визначеної в ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України. Радіочастотний ресурс є обмеженим, це виражається в тому, що однією і тією самою смугою радіочастот може користуватися тільки один суб’єкт господарювання. Тому виникає необхідність регламентації використання радіочастот за допомогою ліцензування. Ліцензія на використання радіочастотного ресурсу України є документом, що засвідчує право ліцензіата використовувати ті чи інші номінали і смуги радіочастот, дозволені ліцензією для використання в тому чи іншому регіоні. Спеціальні користувачі радіочастотного ресурсу, визначені [54], не сплачують збору за спеціальне використання радіочастотного ресурсу і не отримують ліцензію. Ставки збору за використання радіочастотного ресурсу затверджені постановою Кабінету Міністрів України [57].

Рентні платежі стягують до бюджету на підставі Указу Президента України “Про встановлення рентної плати на нафту і природній газ, що видобувається в Україні” [49]. Ставки рентної плати встановлюють спільним рішенням Міністерство економіки, Міністерство фінансів та Державний комітет України по нафті і газу. Об’єктом оподаткування є обсяг видобутої нафти в тоннах та газу в м3. Платниками податку є нафтогазовидобувні підприємства.

Збір за забруднення навколишнього середовища сплачують на підставі Закону України “Про охорону навколишнього середовища” [31]. Платниками збору є суб’єкти підприємництва, що здійснюють викиди й скиди забруднюючих речовин у атмосферу, поверхневі, територіальні та внутрішні морські води, підземні горизонти та розміщують відходи у навколишньому природному середовищі. Розмір плати встановлює Кабінет Міністрів України. Об’єктом нарахування плати є обсяг забруднюючих речовин.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 7.2.3. Ресурсні платежі