Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 7.3. Місцеві податки та збори

Перелік місцевих податків і зборів визначено Законом України “Про систему оподаткування” [42] та Декретом Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори” [61].

Особливістю місцевих податків і зборів є те, що їх встановлює орган місцевого самоврядування відповідно до переліку і в межах установлених Декретом граничних розмірів ставок.

Місцеві податки і збори перераховують до бюджетів місцевого самоврядування в порядку і в терміни, визначені відповідними радами, які їх встановлюють.

До місцевих податків відносять:

1. Податок з реклами. Платниками податку є особи, що встановлюють і розміщують рекламу. Податок встановлюють у розмірі 0,1 % вартості послуг за розміщення одноразової реклами; 0,5 % вартості послуг за розміщення реклами на тривалий час. Причому вартість робіт з розміщення реклами для розрахунку податку з реклами беруть без ПДВ. Податок справляється під час оплати послуг за встановлення і розміщення реклами.

Приклад:

Вартість послуг з розміщення реклами без ПДВ становить 120 грн.

Сума податку з реклами (при неодноразовому розміщенні) = 120 грн o 0,5 %/100 % = 0,6 грн.

Сума ПДВ = 120 грн o 20 %/100 % = 24 грн. Загальна сума до оплати рекламних послуг: 120 грн + 24 грн + 0,6 грн = 144,6 грн.

2. Комунальний податок. Платниками податку є суб’єкти підприємництва, що використовують найману працю. Об’єктом оподаткування є середньоспискова чисельність персоналу підприємства. Ставка податку – 10 % неоподаткованого мінімуму доходів громадян (НМДГ) за кожного середньоспискового працівника. Податок справляється кожен місяць.

До місцевих зборів відносять:

3. Готельний збір. Платниками податку є особи, які проживають у готелях. Граничний розмір готельного збору – 20 % добової вартості найманого житла без додаткових послуг.

4. Збір за паркування автотранспорту. Платниками збору є фізичні й юридичні особи, які паркують автомобілі у спеціально обладнаних або відведених для цього місцях. Ставка збору за парковку автотранспорту встановлюють за одну годину парковки, її граничний розмір не повинен перевищувати 3 % НМДГ у спеціально обладнаних місцях; 1 % НМДГ у відведених місцях.

5. Ринковий збір є платою за торгові місця на ринках і у павільйонах, на критих і відкритих столах, майданчиках для торгівлі з автомашин. Платниками збору є юридичні та фізичні особи, що реалізують товари. Ринковий збір встановлюють у розмірі не більше ніж 20 % мінімальної заробітної плати (МЗП) для фізичних осіб та три МЗП для юридичних осіб, він справляється працівниками ринку за кожен день торгівлі. Мінімальна заробітна плата – це встановлена державою нижня межа оплати праці за фактично відпрацьовану повну місячну норму робочого часу найманого працівника.

6. Збір за видачу ордера на квартиру є платою за послуги, пов’язані з видачею документів на право заселення квартири. Граничним розміром збору є 30 % НМДГ.

7. Збір з власників собак. Платниками збору є громадяни – власники собак (крім службових). Граничний розмір збору – 10 % НМДГ. Збір справляється 1 раз на рік.

8. Курортний збір. Платниками збору є громадяни, які прибувають у курортну зону. Збір справляється адміністрацією готелю чи іншої установи готельного типу, квартирно-посередницькими організаціями при поселенні у готель чи будинок, або у триденний термін з дня прибуття в курортну зону за місцем тимчасового проживання громадянина. З осіб, що зупинилися в приватних будинках чи квартирах громадян, які проживають у наметах, автомашинах тощо, курортний збір справляється у порядку, визначеному Радами народних депутатів. При зміні платником місця тимчасового проживання в межах курортної зони курортний збір повторно не справляється. Граничний розмір курортного збору не повинен перевищувати 10 % НМДГ.

9. Збір за участь у бігах на іподромі. Платниками збору є фізичні та юридичні особи, власники коней, які беруть участь у бігах на іподромі. Збір справляється адміністрацією іподромів до початку змагань. Граничний розмір збору не повинен перевищувати трьох НМДГ.

10. Збір за виграш у бігах на іподромі. Платниками збору є особи, які виграли в грі на тоталізаторі на іподромі. Збір справляється адміністрацією іподрому при видачі виграшу. Граничний розмір збору не повинен перевищувати б % від суми виграшу.

11. Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі. Збір справляється адміністрацією іподрому з учасника гри на тоталізаторі в момент придбання ним квитка на участь у грі. Граничний розмір збору – 5 % від суми плати за участь у грі.

12. Збір за право використання місцевої символіки справляється з юридичних і фізичних осіб, що використовують місцеву символіку з комерційною метою. Місцевою символікою треба вважати герб міста чи іншого населеного пункту, назву чи зображення архітектурних й історичних пам’яток. Збір справляється відповідними органами місцевого самоврядування при видачі дозволу на використання місцевої символіки. Граничний розмір збору – п’ять НМДГ для приватних підприємців (фізичних осіб); 0,1 % від вартості виробленої продукції, наданих робіт, послуг – для юридичних осіб.

13. Збір за право на проведення кіно – і телезйомок. Платниками збору є комерційні кіно – і телеорганізації, які проводять зйомки, що потребують від органів місцевої влади додаткових заходів – обгородження території зйомок, виділення наряду міліції тощо. Суму збору складають фактичні витрати на проведення зазначених заходів.

14. Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей. Платниками збору є фізичні й юридичні особи, які мають дозвіл на проведення аукціонів, розпродажу та лотерей. Збір за проведення аукціонів і конкурсного розпродажу справляється за 3 дні до їхнього проведення; збір за проведення лотереї справляється під час одержання дозволу на випуск лотереї. Граничний розмір збору – 0,1 % вартості заявлених до аукціону, конкурсного розпродажу товарів або суми, на яку випускають лотерею. Збір за право проведення лотереї не повинен перевищувати трьох НМДГ з кожного учасника.

15. Збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон. Граничний розмір збору – 0,5 НМДГ з юридичних і фізичних осіб – громадян України; від 5 до 50 доларів США з юридичних осіб і громадян інших держав. Збір не справляється з автотранспорту, що здійснює перевезення за кордон: вантажів за державним замовленням і державним контрактом; громадян України, яких направили у службові відрядження; спортсменів, що виїжджають на міжнародні змагання; громадян, що від’їжджають у порядку культурного обміну, на лікування, оздоровлення дітей, за телеграмою про похорон близьких родичів.

16. Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі є платою за оформлення і видачу дозволів на торгівлю у спеціально відведених для цього місцях. Справляється уповноваженими організаціями з фізичних і юридичних осіб, які здійснюють торгівлю; залежить від площі торговельного місця, його територіального розміщення і виду товарів. Граничний розмір збору – один НМДГ на день за одноразову торгівлю;

До 20 НМДГ для суб’єктів, що постійно здійснюють торгівлю. Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі є обов’язковим для встановлення місцевою владою. Збір перераховують до місцевих бюджетів щорічно, оскільки дозвіл видають терміном на 1 рік.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 7.3. Місцеві податки та збори