Фінанси підприємств – Шило В. П. – 5.3. Непряме оподаткування підприємств

Непрямі податки включають:

O податок на додану вартість;

O акцизний збір;

O мито.

Податок на додану вартість (ПДВ)

Податок на додану вартість застосовується в Україні на підставі Закону України “Про ПДВ ” №1б8/97-ВР від 03.04.97р. і ЗУ ” Про внесення змін в ЗУ”Про ПДВ” № 1955 від 14.09.2000р. На підставі ЗУ від 20.10.2003р. “Про внесення змін у деякі закони України” з питань оподаткування у зв’язку з прийняттям ЗУ “Про державний бюджет України на 2004р.” – платниками податку на додану вартість стали тільки ті платники податків, у яких обсяг оподаткованих операцій з продажу товарів, робіт, послуг протягом 12 місяців складає 300 тис. грн.

Об’єктом оподаткування по ПДВ є такі операції:

– з продажу товарів на митній території України, у тому числі операції з оплати вартості послуг за договорами оперативної оренди й операції за передачею права власності на об’єкти застави кредитору;

– із ввезення товарів на митну територію України для їх використання чи споживання на митній території;

– із вивезення товарів за межі митної території України.

Податок на додану вартість виплачується на всіх етапах руху товарів, робіт, послуг (тобто при кожнім акті продажу, починаючи з виробничого циклу і закінчуючи реалізацією товарів, робіт, послуг споживачеві).

Слід зазначити, що хоч у деяких випадках має місце подвійне оподаткування (оподаткування ПДВ підакцизних товарів і товарів, що обкладаються митом), реальним економічним об’єктом оподаткування є додана вартість, основними елементами якої є: витрати на оплату праці під час створення товарів (робіт, послуг); сума амортизаційних відрахувань; сума акцизного збору, прибутку, мита; первісна (початкова) вартість сировини тощо.

Суму податку, яку необхідно перерахувати до бюджету, визначають як різницю між загальною сумою податкових зобов’язань і сумою податкового кредиту. Сума податкового кредиту складається із сум ПДВ, сплаченого під час придбання ТМЦ чи робіт, послуг. Податкове зобов’язання – це загальна сума нарахованого ПДВ за здійсненими операціями в податковому періоді.

Бюджетне відшкодування – сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв’язку з надмірною сплатою податку у випадках, визначених цим Законом.

Існують особливості щодо розрахунку ПДВ під час реалізації товарів (операцій), які не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, а також товарів (операцій), які оподатковуються за ставками 20 %, 0 %.

Не є об’єктом оподаткування операції Ь:

– випуску, розміщенню та продажу цінних паперів, випущених в обіг підприємствами, НБУ, Міністерством фінансів, Державним казначейством України, органами місцевого самоврядування;

– наданням послуг по страхуванню та перестрахуванню, соціального і пенсійного страхування;

– виплати пенсій, зарплати, стипендій, субсидій, дотацій, інших грошових або майнових виплат фізичним особам за рахунок бюджетів, соціальних або страхових фондів, виплати дивідендів тощо.

Платниками податку в бюджет є суб’єкти господарської діяльності (юридичні особи) і громадяни (фізичні особи).

База оподатковування для нарахування ПДВ залежить від сфери-виду діяльності. –

Для розрахунку ПДВ встановлені ставки:

1.20 %від бази оподатковування, що включається в ціну продукції;

2. Нульова ставка, застосовується при експорті товарів та супутніх такому експорту послуг. Застосування нульової ставки означає повне відшкодування суми ПДВ, сплаченої постачальником за продукцію, .що використовується для вищеобговорених постачань.

Податкові зобов’язання – загальна сума податку, яку зобов’язаний сплатити (нарахувати) платник податку у звітному ( податковому) періоді.

Податковий кредит складається із сум податків, сплачених підприємством у звітному періоді за придбану продукцію, вартість якої відноситься до валових витрат, основним фондам або нематеріальним активам, що підлягають амортизації.

Податковий кредит – це сума, на яку підприємство.(платник податків) має право зменшити податкові зобов ‘язання звітного періоду.

Погашення податкового кредиту здійснюється за рахунок сум ПДВ від реалізації продукції підприємством.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 5.3. Непряме оподаткування підприємств