Фінанси підприємств – Славюк P. А. – ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ МАТЕРІАЛУ ТЕМИ “ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇДІЯЛЬНОСТІ”

Варіант І

1. Пропорційні ставки акцизів:

А) реагують на коливання ринкової кон’юнктури;

Б) не реагують на коливання ринкової кон’юнктури;

В) не залежать від кон’юнктури.

2. Кумулятивний характер податку – це:

А) гальмо економічного розвитку;

Б) стимул економічного розвитку;

В) нейтральний вплив на економічний розвиток.

3. Мито – це:

А) вид непрямих податків;

Б) самостійний вид податків;

В) преференційний вид податку.

4. Шедулярна система оподаткування передбачає:

А) оподаткування окремо за кожним видом доходів;

Б) оподаткування за всіма видами доходів;

В) звільнення від податків.

5. До валового доходу підприємства включають:

А) суми коштів або вартість майна, що надходять у формі інвестицій або реінвестицій;

Б) суми доходів органів виконавчої влади від надання державних послуг у разі зарахування цих доходів до відповідних бюджетів;

В) суми безповоротної фінансової допомоги.

6. До валових витрат належать:

А) витрати, пов’язані з виплатою процентів;

Б) витрати, пов’язані з нарахуванням процентів за борговими зобов’язаннями;

В) орендна плата;

Г) вказане в а) – в).

7. Податок за земельні ділянки на територіях природоохоронного, оздоровчого призначення, зайняті спорудами, що не пов’язані з функціональним призначенням цих об’єктів, справляється:

А) у розмірі 5% від ставки податку за ріллю в області;

Б) у п’ятикратному розмірі відповідного земельного податку;

В) у трикратному розмірі відповідного земельного податку.

8. Податок за земельні ділянки, надані в тимчасове користування на землях природоохоронного, оздоровчого призначення, справляється:

А) у розмірі 50% від грошової оцінки одиниці площі ріллі в області;

Б) у розмірі 5% від грошової оцінки одиниці площі ріллі в області;

В) у п’ятикратному розмірі від ставки податку за одиницю площі ріллі.

9. Доходи від страхової діяльності (крім страхування життя) оподатковуються:

А) за ставкою 5% від суми валового доходу;

Б) у розмірі 5% страхових внесків;

В) у розмірі 3% страхових премій.

10. Валовий дохід страхової компанії становить:

А) різницю між брутто-ставкою і нетто-ставкою;

Б) валові внески;

В) страхові премії.

11. До валового доходу при визначенні об’єкта оподаткування включають:

А) суму невикористаної частини коштів, які повертаються зі страхових резервів;

Б) суми коштів страхового резерву, використаних не за призначенням;

В) суми отриманого емісійного доходу.

12. Земельний податок за ділянки, зайняті кооперативними автостоянками, справляється:

А) за ставками відповідного населеного пункту;

Б) у розмірі 3% від суми податку за землі відповідного населеного пункту;

В) у п’ятикратному розмірі ставки податку населеного пункту;

Г) у двократному розмірі ставки податку населеного пункту.

13. До валових витрат платника податку включають:

А) витрати платника податку на проведення презентації;

Б) витрати на отримання зразків товарів;

В) до 2% до оподатковуваного прибутку на організацію рекламного придбання подарунків;

Г) до 3% від оподатковуваного прибутку на організацію рекламного розповсюдження подарунків.

14. Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет” поправковий коефіцієнт до ставок плати за землі в населених пунктах становить:

А) 2,4;

6) 2,62;

В) 1,82;

Г) 2,0;

Г) 1,5;

Д) 1,2.

Варіант ІІ

1. Податкова квота – це:

А) частка податку в доході платника, визначена в абсолютних величинах;

Б) частка податку в доході платника, визначена у відносних величинах;

В) вказане в а), б).

2. Тверді ставки оподаткування є:

А) відносні;

Б) загальні;

В) фіксовані;

Г) вказане в а), в).

3. Пропорційні ставки оподаткування:

А) залежать від розміру об’єкта оподаткування;

Б) не залежать від розміру об’єкта оподаткування;

В) однакові ставки;

Г) визначають індивідуально.

4. Регресивність – це:

А) переваги ПДВ;

Б) недоліки ПДВ;

В) явище, що не належить до ПДВ;

Г) інструмент податкового кредиту.

5. Витрати, понесені платником податку на прибуток у зв’язку з придбанням безстрокових цінних паперів, до валових витрат:

А) не включаються;

Б) підлягають амортизації як нематеріальні активи;

В) включаються;

Г) вказане в а), б).

6. Законом “Про оподаткування прибутку підприємства” передбачено, що в разі ліквідації неприбуткової організації її активи передають:

А) у дохід бюджету;

Б) іншій неприбутковій організації;

В) вказане в а), б);

Г) ФДМУ.

7. У разі купівлі іноземної валюти за гривні:

А) валові доходи і валові витрати не змінюються;

Б) валові доходи і валові витрати змінюються за курсом на кінець останнього робочого дня податкового кварталу;

В) валові доходи і валові витрати змінюються.

8. Заборгованість платника податку, виражена в іноземній валюті:

А) відображається в податковому об’єкті дебітора або кредитора за курсом НБУ у гривнях на дату виникнення;

Б) у разі погашення вартість заборгованості не перераховується за курсом НБУ у гривнях на дату погашення;

В) у разі погашення вартість заборгованості перераховується за курсом НБУ у гривнях на дату погашення.

9. Об’єктом оподаткування ПДВ є: а) операції з продажу;

Б) операції з випуску, розміщення та продажу за кошти цінних паперів;

В) вказане в а), 6).

10. До валового доходу підприємства включають:

А) суми коштів або вартість майна, що надходять у формі інвестицій або реінвестицій;

Б) суми доходів органів виконавчої влади від надання державних послуг у разі зарахування цих доходів до відповідних бюджетів;

В) суми безповоротної фінансової допомоги.

11. До валового доходу при визначенні об’єкта оподаткування включають:

А) суму невикористаної частини коштів, які повертаються зі страхових резервів;

Б) суми коштів страхового резерву, використаних не за призначенням;

В) суми отриманого емісійного доходу.

12. Операції з розрахунково-касового обслуговування:

А) оподатковують ПДВ;

Б) відносять до пільгового режиму оподаткування;

В) не оподатковують.

13. Суми ПДВ, сплачені платником у зв’язку з придбанням основних засобів:

А) включають до складу податкового кредиту;

Б) частково включають;

В) не включають;

Г) включають у зонах спеціального призначення та вільних економічних зонах.

14. Податок за земельні ділянки на територіях природоохоронного, оздоровчого призначення, зайняті спорудами, що не пов’язані з функціональним призначенням цих об’єктів, справляється:

А) у розмірі 5% від ставки податку за ріллю в області;

Б) у п’ятикратному розмірі відповідного земельного податку;

В) у трикратному розмірі відповідного земельного податку;

Г) у розмірі 3% від ставки податку за ріллю в області.

Варіант III

1. Прогресивні і пропорційні ставки оподаткування – це:

А) одне й те саме;

Б) різні поняття;

В) пропорційних ставок немає.

2. Податкова квота – це:

А) частка податку в доході платника;

Б) податкова пільга;

В) частка товару, яку продається без мита.

3. Прямі податки встановлюються:

А) на доходи платників;

Б) у цінах товарів;

В) на додану вартість;

Г) на доходи підприємств.

4. Шедулярна система оподаткування в Україні:

А) почала діяти;

Б) не почала діяти;

В) діяла давно.

5. Ставки акцизів:

А) можуть бути пропорційні;

Б) не можуть бути пропорційні;

В) можуть бути прогресивні;

Г) можуть бути регресивні.

6. Регресивність – це:

А) переваги ПДВ;

Б) недоліки ПДВ;

В) явище, не характерне для ПДВ.

7. Ставки податку з власників транспортних засобів залежать:

А) від об’єму двигуна;

Б) потужності в кВт;

В) потужності в к. с.;

Г) довжини транспортного засобу; г) вказане в а), б), в);

Д) вказане в а), б), г).

8. Витрати, понесені платником податку на прибуток у зв’язку з придбанням безстрокових цінних паперів, до валових витрат:

А) не включаються;

Б) підлягають амортизації як нематеріальні активи;

В) включаються;

Г) вказане в а), б).

9. Законом “Про оподаткування прибутку підприємства” передбачено, що в разі ліквідації неприбуткових організацій її активи передають:

А) у дохід бюджету;

Б) іншій неприбутковій організації;

В) вказане в а), б);

Г) ФДМУ

10. Податковою реформою 1996 року у США введено мінімальну ставку податку на прибуток корпорацій:

А) 15%;

6) 30%;

В) 35%;

Г) 28%.

11. Максимальна ставка податку на прибуток корпорацій США з 1996 року:

А) 30%;

Б) 36%;

В) 40%;

Г) 25%.

12. У ФРН із 1989 року ставка ПДВ становить:

А) 14%;

Б) 20%;

В) 8%;

Г) 15%.

13. До валових витрат не включають:

А) суми коштів, внесених до страхових резервів;

Б) суми безнадійної заборгованості;

В) придбання нематеріальних активів, які підлягають амортизації.

14. Гарантійна заміна товарів:

А) належить до валових витрат;

Б) компенсується за рахунок прибутку;

В) не може перевищувати 10% вартості всіх товарів і сплачується з прибутку.

Варіант IV

1. Фіскальне мито і протекціоністське мито:

А) мають однакове бюджетне значення;

Б) не мають бюджетного значення;

В) мають різне бюджетне значення.

2. Основними принципами податкової політики є:

А) соціальна справедливість, рівнонапруженість;

Б) пропорційність;

В) фіскальне призначення;

Г) кредитування виробництва.

3. ПДВ був уведений в Україні:

А) 1992 року;

Б) 1993 року;

В) 1995 року;

Г) 1996 року.

4. Недоліки ПДВ:

А) фіскальний характер;

Б) регресивність;

В) широта бази оподаткування.

5. Обчислення ПДВ здійснюється так:

А) ставка, помножена на зарплату і прибуток;

Б) ставка, помножена на виторг від реалізації за мінусом матеріальних затрат;

В) вказане в а), б).

6. При оподаткуванні прибутку банку в розрахунки фінансового результату обмінних операцій:

А) беруть суми комісійних винагород;

Б) беруть суми брокерських винагород;

В) не беруть сум комісійних та брокерських винагород;

Г) не беруть сум комісійних і беруть суми брокерських винагород.

7. До валового доходу платника податку:

А) включається прибуток від обліку основних фондів;

Б) не включається прибуток від продажу основних фондів;

В) включається прибуток від продажу, обміну основних фондів або нематеріальних активів.

Г) включається прибуток від продажу (обміну) основних фондів, але не включається прибуток від продажу (обміну) нематеріальних активів.

8. Якщо дивіденди виплачуються з резервного фонду (за відсутності прибутку), то їх:

А) оподатковують у загальному порядку;

Б) оподатковують у розмірі 50% від базової ставки;

В) не оподатковують.

9. Дивідендів не оподатковують:

А) якщо вони виплачені за привілейованими акціями;

Б) якщо їх виплачують акціями за незмінної частки участі акціонерів;

В) якщо їх виплачують усім акціонерам;

Г) ніколи.

10. Не включають до валового доходу при визначенні об’єкта оподаткування:

А) кошти, залучені платником у зв’язку з отриманням кредитів;

Б) кошти, залучені платником у зв’язку з поверненням основної суми коштів з депозиту;

В) вказане в а) і б);

Г) кошти, залучені як кредит, і включають кошти, покладені на депозит.

11. Інноваційний продукт оподатковується:

А) на загальних умовах;

Б) у розмірі 50% від чинної ставки;

В) розмірі 25% від чинної ставки;

Г) розмірі 50% від чинної ставки в разі продажу зареєстрованого “ноу-хау”.

12. Платник податку має право:

А) зменшити суму валового доходу на суму дебіторської заборгованості;

Б) зменшити суму валового доходу на суму дебіторської заборгованості, якщо він звернувся із заявою до суду;

В) зменшити суму валового доходу на суму дебіторської заборгованості, якщо він звернувся із заявою про визнання покупця банкрутом;

Г) зменшити суму валового доходу на суму дебіторської заборгованості, якщо суд не задовольняє позову з вини платника.

13. Заборгованість платника податку, виражена в іноземній валюті:

А) відображається в податковому обліку дебітора або кредитора за курсом НБУ на дату виникнення;

Б) у разі погашення вартість заборгованості не перераховується за курсом НБУ у гривнях на дату погашення;

В) у разі погашення вартість заборгованості перераховується за курсом НБУ у гривнях на дату погашення.

14. Виробники підакцизних товарів в Україні:

А) є платниками акцизного збору;

Б) не є платниками;

В) платниками є лише торговельні заклади.

Варіант V

1. Податкова квота – це:

А) частка податку в доході платника;

Б) частка об’єктів оподаткування в загальній кількості результативних показників;

В) дозвіл на продаж товару за кордон.

2. За економічним змістом податки поділяють:

А) на прямі і непрямі;

Б) податки на доходи, споживання і майно;

В) податки на підприємницьку діяльність та фізичних осіб.

3. Питома вага непрямих податків у податкових доходах європейських країн:

А) збільшується;

Б) зменшується;

В) не змінюється.

4. Податок на грошовий капітал – це:

А) податок на кошти, вкладені в цінні папери;

Б) податок на дивіденди;

В) вказане в а) і б).

5. Розмір податку на землю:

А) залежить від доходу;

Б) не залежить від доходу;

В) залежить від рентного доходу.

6. Установи, які мають дипломатичний статус в Україні:

А) є платниками податку на прибуток;

Б) не є платниками податку на прибуток;

В) не є платниками будь-яких податків.

7. Національний банк України:

А) є платником податку на прибуток;

Б) не є платником податку на прибуток;

В) сплачує до бюджету суму перевищення валових доходів над валовими витратами.

8. З дня виникнення заборгованостей за податковими платежами майно і майнові права платників податків:

А) можуть бути використані як застава;

Б) не можуть бути використані як застава;

В) можуть бути об’єктом застави за боргами перед податковою адміністрацією.

9. Передача основних фондів як внесок до статутних фондів:

А) є об’єктом ПДВ;

Б) не є об’єктом ПДВ;

В) частково;

Г) не є об’єктом ПДВ у вільних економічних зонах.

10. Звільняється від ПДВ продаж:

А) зошитів;

Б) книжок вітчизняного виробництва;

В) книг і зошитів будь-якого виробництва.

11. Податок, сплачений за кордоном:

А) зараховується під час сплати в Україні;

Б) зараховується під час сплати в Україні, крім податку на майно, продаж;

В) зараховується під час сплати в Україні, крім податку на майно, продаж та суми податку на пасивний прибуток.

12. За невчасне подання декларації про прибуток:

А) сплачується штраф у розмірі 10% суми нарахованого податку за кожне порушення;

Б) сплачується штраф у розмірі 10% суми нарахованого податку за кожне порушення та пеню на суму нарахованого податку;

В) сплачується штраф у розмірі 20% суми нарахованого податку за кожне порушення та пеню на суму нарахованого податку.

13. Розмір страхового резерву, який створюється за рахунок збільшення валових витрат банку, не може перевищувати:

А) 20% суми боргових вимог;

Б) 10% суми боргових вимог;

В) 15% суми боргових вимог;

Г) 25% суми боргових вимог.

14. Платники податку мають право протягом року віднести до валових витрат будь-які витрати, пов’язані з поліпшенням основних фондів, у сумі відсотків від балансової вартості на початок звітного року:

А) 10%;

Б) 5%;

В) 3%;

Г) 2%.

Варіант VI

1. Суб’єктом плати за землю є:

1) власник;

2) землекористувач;

3) вказане в а) і 6).

2. Адвалорне мито визначається:

А) у процентах до митної вартості товарів;

Б) у грошовому виразі на одиницю товару;

В) у конвертованій валюті.

3. Ставка компенсаційного мита не може перевищувати:

А) розмір субсидій;

Б) розмір мита за іншими аналогічними товарами;

В) 110% звичайного мита;

Г) 50% звичайного мита.

4. Брокерські витрати:

А) включають до митної вартості товарів;

Б) не включають до митної вартості товарів;

В) зменшують митну вартість товарів.

5. Недоліки ПДВ:

А) фіскальний характер;

Б) регресивність;

В) широта бази оподаткування.

6. Продаж лікарських засобів:

А) оподатковується ПДВ;

Б) не оподатковується ПДВ;

В) частково оподатковується ПДВ.

7. Надання послуг із перевезення пасажирів автомобільним транспортом:

А) є об’єктом ПДВ;

Б) не є об’єктом ПДВ;

В) є об’єктом ПДВ залежно від виду транспорту.

8. Сукупний оподатковуваний дохід зменшується:

А) на розмір допомоги за державним соціальним страхуванням;

Б) на розмір плати за навчання у вузі;

В) на розмір витрат у казино.

9. Організацію та проведення прийомів, свят, розваг:

А) не включають до складу валових витрат;

Б) включають для проведення реклами (до 2% оподатковуваного прибутку);

В) включають для організацій, для яких ці заходи є основною діяльністю;

Г) вказане в б) і в).

10. Страхові премії включають до:

А) валового доходу;

Б) валового доходу підприємства;

В) валового доходу страхової компанії.

11. Прибуток від продажу нематеріальних активів:

А) включається до валового доходу;

Б) включається до валового доходу, якщо вони підлягають амортизації;

В) включається до валового доходу, якщо не закінчився термін служби.

12. Дивіденди фізичним особам на привілейовані акції оподатковуються за ставкою:

А) 30%;

Б) 30%, прирівнюється до виплати додаткових благ;

В) не оподатковують.

13. Організатори лотерей сплачують:

А) 30% податку на прибуток;

Б) 30% від суми виграшів;

В) 30% від вартості тиражу.

14. Підприємство сплатило за кордоном 28 тис. доларів податку з прибутку (ставка – 30%), 2 тис. доларів податку на майно, 5 тис. доларів податку з кредиту. В Україні при оподаткуванні буде зараховано:

А) 30 тис. доларів;

Б) 35 тис. доларів;

В) 33 тис. доларів;

Г) 28 тис. доларів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ