Фінанси підприємств – Славюк P. А. – ЗАДАЧІ

1. Маємо два об’єкти інвестування. Величина потрібних капітальних вкладень однакова. Величина планованого доходу в кожному проекті невизначена і подана в такому розподілі:

Проект “Заправна станція”

Проект “Теплиця”

Дохід (тис. грн)

Імовірність

Дохід (тис. грн)

Імовірність

3000

0,10

2000

0,10

3500

0,15

3000

0,25

4000

0,40

4000

0,35

4500

0,20

5000

0,20

5000

0,15

8000

0,10

Який проект вигідніший?

2. Визначте розмір фінансової відповідальності платника податку за такі порушення:

1) неподання декларації про прибуток;

2) неподання розрахунку податку про прибуток;

3) неподання платіжного доручення на перерахування податку до бюджету.

При цьому платники податку не мають на момент перевірки бухгалтерських звітів і балансів, декларацій і розрахунків за відповідні періоди. За наслідками перевірки виявлено заниження суми податку в розмірі б 009 гривень.

3. Розрахуйте суму валових витрат і заповніть декларацію, якщо ваше підприємство:

– витратило на підготовку ведення виробництва і реалізацію продукції за квартал 227 896 грн;

– відрахувало на охорону праці 10 780 грн;

– добровільно перерахувало 4% оподатковуваного прибутку бюджетній організації;

– витратило на утримання та експлуатацію житлового фонду (перебуває на балансі) 12 300 грн;

– виплатило нараховані проценти за борговими зобов’язаннями -7 481 грн;

– виплатило заробітної плати 11 678 грн.

4. Розрахуйте суму валового доходу і заповніть декларацію про прибуток, якщо ваше підприємство:

– отримало емісійного доходу 123 000 грн;

– отримало складське приміщення після ліквідації корпорації “Реверс” у рахунок погашення боргу за корпоративними правами за ліквідаційною вартістю 34 000 грн;

– отримало оргтехніку загальною балансовою вартістю 15 000 грн за програмою міжнародної технічної допомоги;

– отримало неустойку в розмірі 5 000 грн.

5. Визначте суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету, (і заповніть декларацію, якщо підприємство “Соматек” випустило в обіг акції загальною вартістю 120 000 грн, здійснило операції з реєстрації акцій загальною сумою 79 000 грн, передало основні засоби балансовою вартістю 98 000 грн у рахунок внеску до статутного капіталу корпорації “Аудра”.

6. В якому разі і як ви заповните декларацію про прибуток, якщо:

– сума бюджетного відшкодування ПДВ, яку не повернуто платникові з бюджету на момент подання декларації про податок на прибуток, -20 тис. грн; ,

– кошти, отримані відділом реєстрації держадміністрації за надання послуг з державної реєстрації підприємств, – 10 тис. грн;

– амортизація витрат з основних засобів – 102 тис. грн?

7. Визначте суму заліку сплачених за кордоном податків для усунення подвійного оподаткування. Спільне підприємство, створене в Україні, здійснює комерційну діяльність через постійне представництво, розташоване в Іспанії. У звітному році спільне підприємство одержало прибуток від діяльності в Україні на суму 50 тис. грн та від діяльності в Іспанії на суму, еквівалентну 10 тис. грн за курсом Національного банку України. Згідно із законодавством Іспанії прибуток нерезидентів, які здійснюють активну комерційну діяльність в Іспанії, оподатковується корпоративним податком на прибуток так, як і національні компанії, тобто за ставкою 35%. Оподатковуваний прибуток, обчислений за іспанським законодавством, становить 4 тис. грн. Оподатковуваний прибуток, отриманий з усіх джерел і обчислений відповідно до законодавства України, становить 30 тис. грн.

8. Підприємство “Стиролін” реалізувало продукцію виробничого призначення на суму 120 000 грн (податковий кредит 10 000 грн); виробів медичного призначення на суму 23 000 грн; збудувало 10-квартирний будинок за кошти фізичних осіб, кошторисною вартістю 2 млн грн. Підприємство здійснює оподатковувану ПДВ діяльність. Визначте розмір податкових зобов’язань із ПДВ.

9. Вкажіть, які з нижченаведених сум мають бути включені до валового доходу підприємства “Алекс”:

1. Кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок 01.07. за продукцію, відвантажену 25.06, – 17,0.тис. грн.

2. Пеня, одержана підприємством “Алекс” за недопостачання йому продукції згідно з договором у розмірі 2,0 тис. грн.

3. Пеня, сплачена підприємством “Алекс” у дохід бюджету за несвоєчасні розрахунки з бюджетом, – 1,0 тис. грн.

Проценти, отримані підприємством “Алекс” у попередньому кварталі від банку за зберігання коштів на депозитному рахунку і помилково не включені до оподатковуваних доходів у першому півріччі, – 20,0 тис. грн.

10. Ваше підприємство ввело в експлуатацію 1 січня комп’ютери. Визначте амортизацію і заповніть додаток М до Декларації про прибуток за третій квартал, якщо:

– балансова вартість групи на початок попереднього кварталу -400 тис. грн;

– сума витрат на придбання комп’ютерів, здійснення капітального ремонту протягом попереднього кварталу – 50 тис. грн;

– сумарна вартість списаних комп’ютерів – 20 тис. грн;

– сума амортизаційних відрахувань за попередні квартали – 180 тис. грн.

11. Покупець товарів підприємства “Карпати” затримує оплату відвантажених йому товарів. Який із нижченаведених випадків дає підприємству право вилучити з валового доходу вартість не оплачених покупцем товарів:

1. Через 31 день після визначеної договором дати оплати товарів підприємство подало до суду заяву про стягнення заборгованості, але заяву було через два дні повернуто через неправильне оформлення.

2. Підприємство подало до суду заяву про стягнення заборгованості з покупця, який порушив пункт договору щодо розрахунків за товари та прострочив розрахунок на 40 днів.

3. Заяву прийнято до суду, але на момент складання декларації ще не розглянуто.

12. Ваше підприємство “Побутсервіс” сплатило податок на нерухомість у сумі 10 тис. грн, придбало торговий патент за 60 грн на право роздрібної торгівлі телерадіотоварами, здійснило гарантійний ремонт телевізорів, витративши 150 грн (підприємство реалізувало за звітний період 10 телевізорів по 1 450 грн кожний, сплативши ПДВ). Яку суму витрат ви включите до валових?

13. Підприємство “Продтовари” отримало тару від Ужгородського спирт-заводу на зворотній основі на суму 12 тис. грн. Після закінчення терміну позовної давності тара не була повернута. Реалізація продовольчих товарів за звітний період становила 1,2 млн грн (податковий кредит 110 000 грн). Як благодійну допомогу Фондові “Милосердя” передано продуктів харчування на суму 3 тис. грн. У кінці звітного періоду виплачено дивідендів на суму 23 тис. грн. Підприємство передало складське приміщення балансовою вартістю 34 тис. грн у заставу AT “Укроптбакалія”. Отримано автомобіль “ИЖ” як погашення дебіторської заборгованості через арбітражний суд від МП “Норт” вартістю 6 тис. грн. Визначте розмір податкових зобов’язань із ПДВ.

14. У третьому кварталі AT “Укртехсервіс” отримало:

– дивідендів від участі в угорському підприємстві “Рата” на суму 75 тис. грн;

– коштів із Державного інноваційного фонду з умовою реалізації проекту на суму 34 тис. грн;

– орендну плату від “Укравто” на суму 34 тис. грн;

– безповоротну допомогу на суму 11 тис. грн;

– емісійний дохід на суму 12 тис. грн.

Визначте, які види доходів належать до валових, та заповніть відповідні додатки до Декларації про прибуток.

15. За звітний квартал підприємство виплатило дивідендів на суму 34 тис. грн у розрахунку 40 коп. на акцію. У зв’язку з потребою покриття вартості передплати акцій акціонерного товариства “Торговий дім” підприємство внесло основні засоби загальною балансовою вартістю 23 тис. грн. На підбиття підсумків проведеного конкурсу на краще оформлення рекламного проспекту підприємство придбало призів на суму 820 грн, що були вручені переможцям, а також виплатило 300 грн премій організаторам конкурсу. Підприємство є платником ПДВ. Визначте розмір податкових зобов’язань з ПДВ з указаних операцій.

16. На підприємстві “Автотранс” було здійснено такі види витрат:

1. Витрати на придбання та ремонт службового автомобіля директора підприємства – 34 тис. грн.

2. Витрати на придбання, ремонт і модернізацію легкового автомобіля, який тимчасово надано в оренду з метою отримання позареалізаційних доходів, – 23 тис. грн.

3. Витрати на придбання спеціальних автомобілів “IVEKO” як таксомоторів – 234 тис. грн.

4. Витрати на придбання партії комп’ютерів, які планується реалізувати, -12 тис. грн.

5. Витрати на придбання та збереження бібліотеки в будинку дитячої технічної творчості – 154 грн.

Визначте, які з них будуть включені до валових.

17. 1. Фірма “Атлас” передає безоплатно фірмі “Будматеріали” матеріалів на суму 50 000 грн. Чи будуть враховані і якою фірмою передані матеріали як об’єкт оподаткування?

2. Підприємство “Конкорд” отримало майно з-за кордону, що надійшло як міжнародна технічна допомога. Чи потрібно підприємству включати вартість майна до свого валового доходу?

3. Фірма “Топаз” зазнала збитків у розмірі 40 тис. грн, які були віднесені до складу валових витрат при оподаткуванні. Через деякий час за рішенням арбітражного суду фірма отримала компенсацію суми цих збитків. Чи повинна фірма включати суму компенсації до валового доходу?

18. За звітний квартал підприємство “Силует” виплатило за рахунок резервного капіталу дивідендів за 101 тис. акцій у розрахунку 30 коп. на акцію. У зв’язку з потребою покриття вартості передплати акцій акціонерного товариства “Український одяг” підприємство “Силует” внесло основні засоби загальною балансовою вартістю 120 тис. грн. За результатами проведеного конкурсу на краще оформлення власної бази відпочинку підприємство придбало призів на суму 948 грн, що були вручені переможцям, а також виплатило 100 грн заохочувальних премій. Визначте розмір податкових зобов’язань із ПДВ за цими операціями.

19. Податковий інспектор під час документальної перевірки підприємства встановив, що у групі 1 основних фондів було завищено суму амортизації звітного періоду. Вкажіть, що повинен зробити інспектор:

– вилучити завищену суму амортизації до бюджету;

– запропонувати підприємству відкоригувати витрати на амортизацію, а також податок на прибуток, до зниження якого призвела помилка, у наступному періоді;

– вирахувати суму заниження податку на прибуток у зв’язку з помилкою, вилучити її до бюджету із застосуванням санкцій.

20. Ваше підприємство має на балансі перераховані в таблиці основні засоби. Визначте їхню групу. Укажіть, чи можна застосовувати норми прискореної амортизації. _

Назва

Група

Норма амортизації

Норми прискореної амортизації

Приміщення клубу

Комп’ютер

Копіювальна машина

Радіотелефон

Службова квартира

Моторний човен

Багаторічні насадження

21. За даними обліку підприємства:

– обсяг реалізації за місяць – 160 000 грн;

– сума кредитових залишків за рахунком на початок місяця – 100 000 грн;

– сума кредитових залишків за рахунком на кінець місяця 60 000 грн. Підприємство здійснює оподатковувану ПДВ діяльність. Визначте Додаток до Декларації про прибуток, у який слід включити валовий дохід.

22. Підприємство змушене здійснювати бартерні операції. Усі операції здійснюються таким чином, що відвантаження мийних засобів здійснюється після отримання відповідної партії бензину А-95. Загальна сума операцій за договором -800 тис. грн. Отримано в І кварталі на 200 тис. грн, II – 200 тис. грн, III – 200 тис. грн, IV – 200 тис. грн.

Відвантажено в І кварталі на 100 тис. грн, II – 100 тис. грн, III – 100 тис. грн, IV – на 500 тис. грн.

За вихідними даними обліку заповніть таблицю.

Період

Відвантажено

Отримано

Валовий дохід

Валові витрати

I KB.

II кв.

6 міс.

Ill кв.

9 міс.

IV кв.

Рік

23. Приватне підприємство володіє двома автомобілями з об’ємом двигуна 2 000 куб. см кожен. Визначте розмір суми податку.

24. За даними бухгалтерського обліку підприємства:

– обсяг реалізації за місяць – 160 000 грн;

– сума кредитових залишків за рахунком на початок місяця – 100 000 грн;

– сума кредитових залишків за рахунком на кінець місяця – 60 000 грн. Підприємство здійснює оподатковувану ПДВ діяльність. Визначте валовий дохід, що відображається в Декларації про прибуток і додатках.

25. У першому кварталі підприємство отримало:

– дивідендів від участі у словацькому підприємстві “Агро” на суму 80 тис. грн;

– коштів із Державного інноваційного фонду з умовою реалізації проекту на суму 20 тис. грн;

– орендної плати від МП “Авторемонт” на суму 18 тис. грн;

– безповоротну допомогу на суму 20 тис. грн;

– емісійний дохід на суму 34 тис. грн.

Визначте, які види доходів віднесете до валових, та заповніть відповідні додатки до Декларації про прибуток.

26. У зв’язку з фінансовою нестабільністю підприємство змушене здійснювати бартерні операції. Усі операції здійснюють таким чином, що відвантаження пального передує отриманню відповідної партії зерна. Загальна сума операцій за договором – 900 тис. грн.

Відвантажено в І кварталі на 120 тис. грн, II – 240 тис. грн, III – 300 тис. грн, IV – на 240 тис. грн.

Отримано в І кварталі на 60 тис. грн, II – 180 тис. грн, III – 360 тис. грн, IV – на 300 тис. грн.

За вихідними даними обліку заповніть таблицю.

Період

Відвантажено

Отримано

Валовий дохід

Валові витрати

I KB.

II кв.

6 міс.

Ill кв.

9 міс.

IV кв.

Рік

27. Заповніть рядки 1-11 Декларації про прибуток на основі таких даних:

1. Кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок за продукцію відвантажену, в сумі 17,0 тис. грн.

2. Пеня, отримана підприємством у III кварталі за недопостачання йому продукції, – у розмірі 2,0 тис. грн.

3. Пеня, сплачена підприємством у дохід бюджету за несвоєчасні розрахунки з бюджетом, – у сумі 1,0 тис. грн.

4. Проценти, отримані підприємством від банку за зберігання коштів на депозитному рахунку і помилково не включені до оподатковуваних доходів у І півріччі, – на суму 20,0 тис. грн.

28. На основі попередніх даних про дві фірми “Корд” (Ф1) і “Адажіо” (Ф2) розрахуйте аналітичні коефіцієнти і проаналізуйте їх.

Баланс

Стаття

Ф1

Ф2

Актив

Грошові кошти

1900

4 500

Дебітори

1 998

6 500

Запаси і затрати

20 580

5 000

Основні засоби

77 939

40000

Баланс

102 417

56 000

Пасив

Короткострокова кредиторська заборгованість

11017

7 000

Довгострокові позичені кошти

400

30 000

Статутний капітал

89 000

12 000

Нерозподілений прибуток

2 000

7 000

Баланс

102 417

56 000

Виторг від реалізації

1 000 000

86 000

Затрати на виробництво

72 000

61 000

Результат від реалізації

28 000

25 000

Результат від іншої реалізації

2 000

-6 600

Доходи і витрати від позареалізаційних операцій

-100 000

-15 000

Прибуток

20 000

3 400

Відомості про власний капітал

Показник

Ф1

Ф2

Число випущених акцій

3 000

Ринкова ціна акції

20

Виплачені дивіденди по акціях

600

29. Розрахуйте суму валових витрат за такими даними:

1. Витрачені кошти на підготовку, організацію, ведення виробництва і реалізацію продукції – 57 840 грн.

2. Відраховані кошти на охорону праці -15 200 грн.

3. Добровільно перераховані 4% оподаткованого прибутку (57 460 грн) звітного періоду до Державного бюджету України (неприбуткових організацій).

4. Суми витрат – 7 270 грн, не віднесених до складу валових витрат попередніх звітних податкових періодів у зв’язку з втратою (знищенням, зіпсуттям) документів та підтверджених такими документами у звітному податковому періоді.

5. Суми витрат – 13 810 грн, не врахованих у попередніх податкових періодах у зв’язку з допущенням помилок та виявлених у звітному податковому періоді в розрахунку податкового зобов’язання.

6. Суми безнадійної заборгованості в разі, коли відповідні заходи щодо стягнення таких боргів не привели до позитивного наслідку, – 8 140 грн.

7. Балансова вартість купованих матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції на кінець звітного кварталу перевищує їхню балансову вартість на початок того ж звітного кварталу – 27 870 грн.

8. Суми витрат – 53 100 грн, пов’язаних із поліпшенням основних фондів (сума становить 6% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року).

9. Витрати на реконструкцію, модернізацію та ремонт основних фондів -12 140 грн.

10. Сплачена вартість торгових патентів – 7 120 грн.

11. Сплачені штрафи – 10 320 грн за рішенням суду.

12. Виплата винагород – 5 140 грн.

13. Витрати, не підтверджені відповідними розрахунками, платіжними або іншими документами, – 4 270 грн.

14. Витрати на придбання ліцензій та плата за реєстрацію підприємства щодо ведення його господарської діяльності – 5 240 грн.

15. Витрати на відрядження фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із платником податку (за Наявності документів), – 5 120 грн.

16. Витрати на оплату праці фізичних осіб -176 240 грн.

17. Збори на обов’язкове державне пенсійне страхування – 7 236 грн.

30. Розрахуйте суму валових витрат, використовуючи дані обліку:

1. Витрати на поточний і капітальний ремонт становлять 13 860 грн, або 8% сукупної балансової вартості основних фондів на початок року.

2. Вартість оприбуткованої науково-технічної літератури становить З 240 гривень.

3. Витрати на вирощування багаторічних насаджень – 18 280 грн.

4. Витрати підприємства на утримання та експлуатацію моторних човнів і яхт, що призначені для відпочинку на озері Світязь, становлять 1 880 грн (підприємство веде виробничу діяльність).

5. Вартість попередньо оплаченої сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, запасних частин за звітний період становить 38 590 гривень.””

6. Вартість електроенергії і робіт виробничого характеру – 15 300 грн.

7. Сума виплачених дивідендів становить 350 грн.

8. Сума акцептованих (попередньо не оплачених) рахунків постачальників за сировину, матеріали, напівфабрикати, паливо та інші матеріальні цінності становила 38 800 грн.

9. Сума перерахованого до держбюджету податку на додану вартість у IV кварталі – 13 840 грн.

10. Сума дебіторської заборгованості, яка залишалась непогашеною і списується з балансу відповідно до законодавства, – 890 грн.

11. Сума витрат підприємств, не підтверджена документами, – 204 грн.

12. Сума витрат на оплату праці за квартал становить 25 800 грн.

31. Визначте розмір бюджетного відшкодування ПДВ, якщо відомо, що ВАТ “Будсервіс” для виготовлення будівельних матеріалів за звітний квартал витратило 100 тис. грн на придбання цементу, 12 тис. грн – на електроенергію, 50 тис. грн – залізні конструкції, транспортні витрати – 12 тис. грн, амортизація – 6,5 тис. грн. Продукцію продавали за оптовими цінами з рентабельністю 20%. При цьому 50% продукції продавалось в Україні і 50% – у Польщі.

32. Фірма “Автосервіс” збанкрутувала. Кредиторська заборгованість становила за даними’ балансу 255 тис. грн. Сума активів фірми – 205 тис. грн. Заборгованість із заробітної плати – 30 тис. грн. плата до бюджету – 25 тис. грн. Кредитори в кількості трьох осіб мали рівні частки в боржника. Визначте величину конкурсної маси, яка буде повернута кожному кредиторові.

33. Величина оборотних активів підприємства (сума підсумків 2-го і 3 розділів активу балансу) на кінець звітного періоду – 2 350 тис. грн. Яким повинен бути прибуток підприємства в наступні шість місяців, щоб досягти нормативного значення коефіцієнта покриття, рівного двом, за умови, що сума термінових зобов’язань не збільшиться?

34. Ваше підприємство позичило на чотири роки 510 000 грн під 84% річних, які нараховуються за схемою складних процентів. Повертати потрібно рівними сумами в кінці кожного року. Визначте величину щорічного платежу.

35. Підприємство “Медіа” позичило на п’ять років 412 000 грн під 82% річних, які нараховуються за схемою складних процентів на непогашений залишок. Повертати потрібно в кінці кожного року. Визначте, яка частина основної суми кредиту буде погашена за перші два роки.

36. Визначте величину товарних запасів. План товарообороту за роздрібними цінами – 200 тис. грн на квартал. Рівень торговельної націнки – 25% до оптової ціни. Норма запасу – 10 днів.

37. Виробниче підприємство позичило на шість років 315 000 грн під 110% річних, які нараховуються за схемою складних. Повертати потрібно в кінці кожного року. Визначте, який процент буде виплачений за три роки.

38. Визначте фінансовий результат від реалізації основних засобів, якщо автомобіль балансовою вартістю 15 тис. грн (зношення 50%) продано за 7 тис. грн, будматеріали від демонтажу АЗС ліквідаційною вартістю 1 000 грн продано за 2 000 грн, витрати з демонтажу – 1 000 грн.

39. Приватне підприємство позичило на п’ять років 610 000 грн під 118% річних, які нараховуються за схемою складних процентів. Повертати потрібно в кінці кожного року. Визначте загальну суму процентів до виплати.

40. Підприємство має в розпорядженні грошові кошти на суму 300 тис. грн, дебіторську заборгованість на 30 тис. грн. Короткострокові зобов’язання – 25 тис. грн. Довгострокові кредити – 50 тис. грн. Цінних паперів немає. Яким буде уточнений коефіцієнт ліквідності?

41. Фірма “Агат” збанкрутувала. Кредиторська заборгованість становила, за даними балансу, 255 тис. грн. Сума активів фірми – 205 тис. грн. Заборгованість із заробітної плати – 30 тис. грн, плата до бюджету – 25 тис. грн. Кредитори в кількості трьох осіб мали рівні частки в боржника. Визначте суми, які не будуть погашені після розпродажу майна боржника кожному з трьох кредиторів.

42. Що вигідніше – отримати 2 000 грн сьогодні чи 5 000 грн через вісім років, якщо коефіцієнт дисконтування становить 9%?

43. Чи варто купувати за 5 500 грн цінний папір, генеруючи щорічний дохід у розмірі 1 000 грн протягом семи років, якщо коефіцієнт дисконтування за альтернативного вкладення коштів становить 8%?

44. Підприємство мало виторг 250 тис. грн, планує досягти 300 тис. грн. Дебіторська заборгованість на початок поточного року становила 30 тис. грн, на кінець – 70 тис. грн. Визначте оборотність дебіторської заборгованості.

45. Підприємство придбало споруду за 120 000 грн на таких умовах: а) 25% вартості оплачується негайно; б) залишкова частина погашається річними платежами протягом 10 років із нарахуванням 12% річних на непогашену частину кредиту за схемою складних процентів. Визначте суму річного платежу.

46. AT при розподілі дивідендів використовувало дивідендну ставку 20%. Акції випущено з номінальною вартістю 20 грн. Статутний капітал – 100 тис. грн. Визначте величину доходів, які підлягають розподілу на дивіденди.

47. Визначте норматив власних обігових коштів із пального і мастильних матеріалів в автотранспортному підприємстві “ЛАТ” за такими даними:_

Показник

Величина показника

Фактичний залишок ПММ

Вартість витраченого пального у звітному кварталі Розрахункова потреба в пальному на наступний квартал

347

541200

549477

48. Підприємство мало виторг 2,5 млн грн; за прогнозами він становитиме на 500 тис. грн більше. Дебіторська заборгованість на початок року становила 300 тис. грн, на кінець – 700 тис. грн. Визначте період обороту дебіторської заборгованості.

49. ТзОВ 02.01. отримало кредит на рік під 30% річних. Але з 01.07. ставку було змінено на 40%. Визначте суму, яку буде повернуто, якщо величина кредиту – 150 тис. грн.

50. Підприємство придбало споруду за 215 000 грн на таких умовах: а) 30% вартості оплачується негайно; б) залишкова частина погашається річними платежами протягом 8 років із нарахуванням 15% річних на непогашену частину кредиту за схемою складних процентів. Визначте загальну суму процентів до виплати.

51. Підприємство продало товар, отримавши вексель номінальною вартістю 71 000 грн, строком на 75 днів і процентною ставкою 15% (проценти не входять у номінальну вартість). Через 60 днів із моменту оформлення векселя підприємство

Вирішило зарахувати його в банку; запропонована ставка – 16%. Розрахуйте суми, отримані банком і підприємством.

52. Запропоновано позичку 93 000 грн від 16 січня з погашенням через 9 місяців під 25% річних (рік не високосний). Розрахуйте суми до погашення за різними способами нарахування процентів.

53. Проект розрахований на 15 років. Потребує інвестицій у розмірі 150 000 доларів. У перші 5 років ніяких надходжень не очікується, але в наступні 10 років щорічний дохід становитиме 50 000 доларів. Чи варто прийняти цей проект, якщо коефіцієнт дисконтування становить 15%?

54. Банк запропонував 02.01. позичку в розмірі 95 000 грн на 9 місяців під 20% річних з умовою піврічного нарахування і сплати процентів. Розрахуйте повернену суму за різних схем нарахування процентів: а) схема складних процентів; б) нарахування простих комерційних процентів.

55. Векселеутримувач пред’явив для обліку вексель на суму 50 тис. грн, випущений 01.01. зі строком погашення 28.09. Вексель пред’явлений 13.09. Банк погодився врахувати вексель із дисконтом у 75% річних. Яку суму отримає векселеутримувач?

56. Оплата за довгостроковим контрактом передбачає вибір одного з двох варіантів: 25 млн. грн через б років чи 50 млн грн через 12 років. За якого коефіцієнта дисконтування вибір не має значення?

57. Фірмі запропоновано інвестувати 100 млн грн на строк 5 років за умови повернення цієї суми частинами (щорічно по 20 млн грн); через 5 років виплачується додаткова винагорода в розмірі ЗО млн грн. Чи варто прийняти цю умову, якщо можна депонувати гроші в банк у розрахунку 18% річних, які нараховуються щорічно?

58. Розрахуйте поточну вартість привілейованої акції номіналом 100 тис. грн і величиною дивіденду 9% річних, якщо ринкова норма прибутку становить 12%.

59. Компанія “Алекс” отримала дохід у звітному році в розмірі 1 млн грн. Компанія може або продовжувати роботу в цьому режимі, отримуючи в майбутньому такий самий дохід, або реінвестувати частину прибутку на таких умовах:

Частка реінвестованого прибутку, %

Досягнутий темп приросту прибутку, %

Потрібна акціонерам норма прибутку, %

0

0

10

10

6

14

20

9

14

30

11

18

Яка альтернатива найвигідніша?

60. Визначте норматив власних обігових коштів з МШП за такими даними:

Показник

Величина показника

Фактичний залишок МШП

Вартість зайвих запасів МШП

Валовий дохід за звітний квартал

Прогноз випуску продукції в наступному кварталі

57 100

16700

5 173 477

5 225 740

61. Чистий прибуток, що підлягає розподілу на дивіденди, становить 45 тис. грн. Випущено 1 000 акцій номіналом 100 грн; з них 100 акцій – привілейовані. Визначте дивіденди на звичайну акцію, якщо ставка на привілейовані – 50%.

62. На основі даних балансу підприємства розрахуйте показники ліквідності: загальний, абсолютний, уточнений і проаналізуйте їх.

63. Розрахуйте решту показників таблиці і виберіть найбільш економічний вид вкладення капіталу в основні фонди. Критерієм вибору є мінімум приведених витрат.

Показник

Перший вид вкладення капіталу

Другий вид вкладення капіталу

Капіталовкладення в обладнання, тис. грн

800

1600

Річні поточні витрати, пов’язані з використанням обладнання, тис. грн

250

350

Продуктивність обладнання, од./год.

170

340

Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень

0,15

0,15

Коефіцієнт зведення витрат до однакового обсягу виробництва

Приведені витрати з урахуванням однакового обсягу виробництва, тис. грн

Економічність вкладення капіталу, тис. грн

64. Визначте, яку суму підприємство повинно повернути банкові через рік за кредит 100 тис. грн. Кредит надано 02.01. під 45% річних. Після двох місяців ставку збільшили на 5%, після трьох місяців кредитування ставка зросла ще на 2%, а після восьми місяців користування кредитом і до кінця року ставка становила 60%.

65. На основі даних балансу підприємства розрахуйте показники фінансової незалежності, фінансування та фінансового левериджу і дайте характеристику фінансової стійкості.

66. За критерій вибору береться мінімум приведених витрат. Є два варіанти вкладення капіталу в придбання обладнання, вихідні дані з яких наведені в таблиці. Виберіть найбільш економічний вид вкладення капіталу.

Показник

Перший вид вкладення капіталу

Другий вид вкладення капіталу

Капіталовкладення в обладнання, тис. грн

170

210

Норма амортизації, у % до вартості

20

20

Експлуатаційні витрати, у % до суми амортизації

40

40

Потужність електродвигунів обладнання, кВт

4

5

Тариф за 1 кВт/год електроенергії, грн

0,16

0,16

Продуктивність обладнання, од./год

160

250

Час роботи обладнання на добу, год.

8

8

Кількість днів роботи в році

250

250

Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень

0,15

0,15

Приведені витрати, тис. грн

Коефіцієнт зведення витрат до однакового обсягу виробництва

Приведені витрати з урахуванням однакового обсягу виробництва, тис. грн

Економічність вкладення капіталу, тис. грн

67. На основі даних балансу підприємства згрупуйте поточні активи за ступенем ризику і проаналізуйте динаміку їхньої структури.

68. Розрахуйте прибуток за показниками таблиці і виберіть найбільш прибутковий вид вкладення капіталу. Критерієм вибору є максимум прибутку.

Показник

Перший вид вкладення каліталу

Другий вид вкладення капіталу

Капіталовкладення в обладнання, тис. грн

1 600

2 800

Річний прибуток від реалізації продукції, тис. гри Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень

300 0,15

500 0,15

Прибуток, тис. грн

69. На основі даних з балансу підприємства виберіть показники для оцінки його платоспроможності та розрахуйте коефіцієнти загальної і абсолютної ліквідності.

70. Підприємство придбало приміщення за 20 000 грн за таких умов: а) 25% вартості оплачується відразу; б) частина, що залишилась, погашається рівними річними платежами протягом 10 років із нарахуванням 12% річних на непогашену частину кредиту за схемою складних процентів. Визначте величину річного платежу.

71. Розрахуйте за наведеними даними таблиці необхідний приріст оборотних засобів на квартал і визначте потребу в оборотних засобах – сировині і матеріалах:

Показник

Величина показника

Витрати сировини і матеріалів, тис. грн

25 200

Кількість днів

90

Одноденні витрати сировини і матеріалів, тис. гри

Норма запасу, днів

28

Потреби в оборотних засобах із сировини і матеріалів, тис. грн

72. На основі наведених даних таблиці проведіть “горизонтальний аналіз” показників руху основних засобів:

Показник

Залишок

На початок

Надійшло

Вибуло

Залишок

На кінець

Відхилення за період

(+, -)

%

Основні засоби:

Будівлі і споруди

3 641

22 783

72

Машини і обладнання

4 401

76 769

424

Транспортні засоби

100

4 783

28

Виробничий і господарський інвентар

20

85

2

Інші основні засоби

112

2 784

Усього

8 274

107 310

526

У тому числі: виробничі невиробничі

5 742 2532

104 310 2794

511 15

73. Підприємство придбало приміщення за 45 000 грн за таких умов: а) 30% вартості оплачується відразу; б) частина, що залишилась, погашається річними платежами протягом 8 років з нарахуванням 25% річних на непогашену частину кредиту за схемою складних процентів. Визначте загальну суму процентів до виплати.

74. Визначте потребу в оборотних засобах з незавершеного виробництва за наведеними даними: _

Показник

Величина показника

Випуск продукції за собівартістю, тис. гри

71 100

Кількість днів

90

Одноденний випуск продукції за собівартістю, тис. грн

Норми незавершеного виробництва, днів

3

Потреби в оборотних засобах з незавершеного виробництва, тис. грн

75. На основі наведених даних таблиці проведіть вертикальний аналіз структури і структурних змін у складі основних засобів:

Показник

Залишок на початок

Залишок на кінець

Відхилення

У % до підсумку

Тис. грн

Питома вага, %

Тис. гри

Питома вага, %

Основні засоби:

Будівлі і споруди

3 641

26 252

Машини і обладнання

4 401

8 0746

Транспортні засоби

100

4 855

Виробничий і господарський інвентар

20

103

Інші основні засоби

112

2 896

Усього

8274

114 852

У тому числі:

Виробничі

Невиробничі

5 742

2 532 1

109 541

5311

76. Обсяг капіталовкладення – 10 000 грн, річний прибуток у результаті цього капіталовкладення – 3 000 грн. Визначте рівень ефективності і термін окупності капіталовкладення.

77. Визначте потребу в оборотних засобах з готової продукції на основі наведених даних.

Показники

Величина показника

Випуск продукції за собівартістю, тис. грн

71 100

Кількість днів

90

Одноденний випуск продукції за собівартістю, тис. грн

Норма оборотних засобів за готовою продукцією, днів

2

Потреба в оборотних засобах за готового продукцією, тис. грн

78. На основі даних з балансу підприємства, узятого для оцінки його платоспроможності, розрахуйте коефіцієнти загальної і абсолютної ліквідності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – ЗАДАЧІ