Ботаніка – Неведомська Є. О. – 4. Особливості будови та життєдіяльності клітини рослин

Клітини рослинних організмів мають всі ознаки будови еукаріотичної клітини. Однак є особливості.

Оскільки рослини ведуть нерухомий спосіб життя, Надмембранний комплекс Поверхневого апарату їхніх клітин утворює жорстку клітинну стінку. Клітинна стінка ізолює клітини рослин. Вона побудована з упорядковано розташованих молекул целюлози. Крім целюлози, до складу клітинної стінки входять і більш складні полісахариди – Пектини.

Через великі розміри рослин їхні клітинні стінки мають бути особливо міцними. Стінки багатьох рослинних клітин можуть піддаватися здерев’янінню – просочуванню лігніном – речовиною, що скріплює целюлозні волокна. Особливо таких клітин багато у складі деревини і кори рослин, що ростуть на суходолі.

Обмін речовин між сусідніми клітинами здійснюється через тяжі цитоплазми, що проходять крізь пори у клітинних стінках.

Клітини рослин мають вакуолі, заповнені клітинним соком. Клітинний сік – це складний розчин мінеральних солей, органічних кислот, цукру, амінокислот, водорозчинних білків, деяких ферментів, водорозчинних пігментів, які надають йому червонувате або синювате забарвлення. Клітинний сік у вакуолях рослинних клітин тисне на мембрану, що забезпечує тургор (пружність тканин).

У молодих клітинах вакуолей може бути декілька, згодом вони зливаються, утворюючи центральну вакуолю.

Характерними компонентами всіх рослинних клітин є пластиди, в яких відбувається фотосинтез.

Запасними речовинами клітини є крохмаль, білок, жири.

Характерні ознаки будови рослинної клітини позначено цифрами на рис. 18:

Ботаніка   Неведомська Є. О.   4. Особливості будови та життєдіяльності клітини рослин

Питання для самоперевірки

1. Які вчені зробили найвагоміший внесок у становлення цитології?

2. Назвіть положення сучасної клітинної теорії.

3. Доведіть роль клітинної теорії у розвитку біології.

4. Охарактеризуйте методи цитологічних досліджень.

5. Назвіть стадії підготовки мікроскопічних препаратів.

6. Розкрийте загальну будову та життєдіяльність клітин еукарі-отів.

7. Охарактеризуйте найважливіші особливості будови і життєдіяльності клітин рослин.

Цікаво знати, що

У Крім пігментів, розрізняють ще велику групу природних барвників – Флавоноїдів (флавони, флавоноли, антоціани, аурони, халкони, катехіни), які мають загальну структуру, що складається з 15 вуглецевих атомів. За жовте забарвлення відповідають флавони, за червоне, фіолетове та синє – антоціани. Біологічну роль флавоноїдних пігментів вищих рослин з’ясовано недостатньо. Вони пов’язані з процесом розмноження, беруть участь в окислювально-відновних реакціях. Фізіологічна роль флавоноїдів полягає в тому, що вони виконують захисну функцію щодо стійкості рослин до хвороб. До складу їх входять фенольні компоненти, які високотоксичні для мікроорганізмів.

Флавоноїдні пігменти використовують в харчовій та легкій промисловості як нешкідливі барвники. їх також застосовують в медицині: із зеленої маси гречки одержують рутин, за допомогою якого лікують променеву хворобу та обмороження.

^ Протягом вегетації вміст пігментів закономірно змінюється: у період інтенсивного росту, під час підготовки до цвітіння вміст пігментів найвищий, а до кінця вегетації – зменшується.

^ Вчені підрахували, що всі існуючі зелені рослини виробляють методом фотосинтезу понад 150 000 мільйонів тонн цукру за рік.

З історії науки

У Вивчати синтез ДНК дозволяє введення в організм міченого тритієм тимідину. Ця сполука включається тільки у ті клітини, в яких відбувається синтез ДНК. Спостереження за рухом тимідину дає змогу визначити, де і коли синтезується ДНК, куди переміщається.

^ У середині ХІХ ст. німецький фізіолог Е. Дюбуа-Раймонд (1818 – 1896) виявив існування електричного потенціалу клітини. Він зумовлений розподілом іонів № і К по різних боках мембрани. Іони № концентруються на зовнішньому її боці, а йони К – усередині клітини.

^ 1817 року французькі вчені П’єр-Жозеф Пельтьє (1788-1842) і Жозеф-Бьенеме Кованту (Каванту) (1795-1877) уперше виділили з листків хлорофіл.

^ В 1960 р. Р. Вудворд та М. Штрель здійснили штучний синтез молекули хлорофілу.

Еволюційний процес

^ На даний час загальновизнаною теорією є синтетична гіпотеза походження еукаріот. Ця гіпотеза об’єднує уявлення щодо автогенетичного походження клітини (шляхом дарвінівської еволюції) та ендоси-мбіотичну гіпотезу (виникнення евкаріотичної клітини шляхом серії ендосимбіозів між різними організмами). Так, було доведено автогене-тичне походження ядра та одномембранних органел та ендосимбіотич-не походження пластид та мітохондрій.

Життєві поради

^ Якщо Ви збираєтеся відвідати голландську столицю Амстердам, візьміть із собою мікроскоп. Без нього неможливо насолодитися прекрасним у нещодавно відкритому музеї мініатюрних творів образотворчого мистецтва. Експозицію розташовано на площі 13,2 м2. Але, незважаючи на це, тут можна побачити значну кількість крихітних творів живопису, оригінальних художніх фотографій та мініатюрних скульптур. Музей одразу набув популярності серед відвідувачів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 4. Особливості будови та життєдіяльності клітини рослин