Ботаніка – Неведомська Є. О

Ботаніка – Неведомська Є. О. – Передмова

Запропонований Вашій увазі навчальний посібник побудований з урахуванням завдань програми навчального курсу “Ботаніка”, передбачених для студентів вищої педагогічної школи. Завдання курсу полягає в тому, щоб ознайомити студентів з різноманітністю рослинних форм, розкрити взаємозв’язки між

Ботаніка – Неведомська Є. О. – ЛЕКЦІЯ 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Запропонований Вашій увазі навчальний посібник побудований з урахуванням завдань програми навчального курсу “Ботаніка”, передбачених для студентів вищої педагогічної школи. Завдання курсу полягає в тому, щоб ознайомити студентів з різноманітністю рослинних форм, розкрити взаємозв’язки між

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 1. Природна система органічного світу

Запропонований Вашій увазі навчальний посібник побудований з урахуванням завдань програми навчального курсу “Ботаніка”, передбачених для студентів вищої педагогічної школи. Завдання курсу полягає в тому, щоб ознайомити студентів з різноманітністю рослинних форм, розкрити взаємозв’язки між

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 2. Структурні рівні організації живих організмів

Рівні організації живих організмів – це відносно гомогенні біологічні системи, для яких характерний певний тип взаємодії елементів, просторовий і часовий масштаби процесів. Розрізняють такі рівні організації живої матерії: молекулярний, клітинний, тканинний, органний, організмений, біологічних

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 3. Коротка історія рослинного світ

Рівні організації живих організмів – це відносно гомогенні біологічні системи, для яких характерний певний тип взаємодії елементів, просторовий і часовий масштаби процесів. Розрізняють такі рівні організації живої матерії: молекулярний, клітинний, тканинний, органний, організмений, біологічних

Ботаніка – Неведомська Є. О. – ЛЕКЦІЯ 2. Ботаніка як наука

План 1. Ботаніка – наука про рослини. 2. Загальна характеристика рослин. 3. Поширення рослин та їх значення у біосфері. Основні поняття: Ботаніка, автотрофи, живлення, дихання, фотосинтез, ріст, розвиток, фітогормони, ростові рухи, значення рослин. 1.

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 1. Ботаніка – наука про рослини

План 1. Ботаніка – наука про рослини. 2. Загальна характеристика рослин. 3. Поширення рослин та їх значення у біосфері. Основні поняття: Ботаніка, автотрофи, живлення, дихання, фотосинтез, ріст, розвиток, фітогормони, ростові рухи, значення рослин. 1.

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 2. Загальна характеристика рослин

План 1. Ботаніка – наука про рослини. 2. Загальна характеристика рослин. 3. Поширення рослин та їх значення у біосфері. Основні поняття: Ботаніка, автотрофи, живлення, дихання, фотосинтез, ріст, розвиток, фітогормони, ростові рухи, значення рослин. 1.

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 3. Поширення рослин та їх значення у біосфері

Царство Рослин представлене різноманітними формами живих організмів – від одноклітинних мікроскопічних (водорості) до гігантських дерев, які мають стовбур завтовшки 10-12 метрів (баобаб, секвойя) та досягають висоти 100-150 метрів (евкаліпт, секвойя). На земній кулі майже

Ботаніка – Неведомська Є. О. – ЛЕКЦІЯ 3. Молекулярний рівень організації живої матерії

План 1. Хімічні елементи, які входять до складу живих організмів. 2. Неорганічні сполуки: вода і мінеральні солі. 3. Органічні сполуки: ліпіди. 4. Органічні сполуки: вуглеводи. 5. Органічні сполуки: білки. 6. Органічні сполуки: нуклеїнові кислоти.

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 1. Хімічні елементи, які входять до складу живих організмів

План 1. Хімічні елементи, які входять до складу живих організмів. 2. Неорганічні сполуки: вода і мінеральні солі. 3. Органічні сполуки: ліпіди. 4. Органічні сполуки: вуглеводи. 5. Органічні сполуки: білки. 6. Органічні сполуки: нуклеїнові кислоти.

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 2. Неорганічні сполуки: вода і мінеральні солі

План 1. Хімічні елементи, які входять до складу живих організмів. 2. Неорганічні сполуки: вода і мінеральні солі. 3. Органічні сполуки: ліпіди. 4. Органічні сполуки: вуглеводи. 5. Органічні сполуки: білки. 6. Органічні сполуки: нуклеїнові кислоти.

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 3. Органічні сполуки: ліпіди

До складу органічних сполук, як вже зазначалося, входять чотири хімічні елементи – органогени: оксиген, гідроген, карбон, нітроген. Органічними сполуками у клітині є ліпіди, вуглеводи, білки, нуклеїнові кислоти. Ліпіди – це сполуки високомолекулярних жирних кислот

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 4. Органічні сполуки: вуглеводи

До складу органічних сполук, як вже зазначалося, входять чотири хімічні елементи – органогени: оксиген, гідроген, карбон, нітроген. Органічними сполуками у клітині є ліпіди, вуглеводи, білки, нуклеїнові кислоти. Ліпіди – це сполуки високомолекулярних жирних кислот

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 5. Органічні сполуки: білки

Білки, Або Протеїни, – це високомолекулярні біополімери, мономерами яких є залишки Амінокислот. Назва “білки” пов’ язана зі здатністю багатьох білків біліти при нагріванні. Висока температура призводить до зміни їхньої конформації (від лат. Konphormatio –

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 6. Органічні сполуки: нуклеїнові кислоти

Нуклеїнові кислоти Вперше виявлено в ядрі клітини, звідки й походить назва цих сполук (від лат. Nucleus – ядро). До складу молекул нуклеїнових кислот, крім органогенних елементів (С, Н, О, N), неодмінно входить фосфор (Р).

Ботаніка – Неведомська Є. О. – ЛЕКЦІЯ 4. Клітинний рівень організації живої матерії

План 1. Цитологія – наука про будову та функції клітин. Історія вивчення клітин. 2. Методи цитологічних досліджень. 3. Загальна будова та життєдіяльність клітин еукаріотів. 4. Особливості будови та життєдіяльності клітини рослин. Основні поняття: Цитологія,

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 1. Цитологія – наука про будову та функції клітин. Історія вивчення клітин

План 1. Цитологія – наука про будову та функції клітин. Історія вивчення клітин. 2. Методи цитологічних досліджень. 3. Загальна будова та життєдіяльність клітин еукаріотів. 4. Особливості будови та життєдіяльності клітини рослин. Основні поняття: Цитологія,

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 2. Методи цитологічних досліджень

Мікроскопія (від грецьк. Mikros – малий та Skopeо – спостерігаю) – вивчення під мікроскопом – є основним методом цитологічних досліджень. Методи дослідження за допомогою світлового (оптичного) мікроскопа (рис. 4) називають світловою мікроскопією. Так можна

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 3. Загальна будова та життєдіяльність клітин еукаріотів

До складу клітин еукаріотів входять поверхневий апарат, цитоплазма, ядро, немембранні та мембранні органели. Поверхневий апарат Клітин еукаріотів складається з: O надмембранного комплексу (у рослин – клітинна стінка); O плазматичної мембрани (плазмалеми); O підмембранного комплексу

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 4. Особливості будови та життєдіяльності клітини рослин

Клітини рослинних організмів мають всі ознаки будови еукаріотичної клітини. Однак є особливості. Оскільки рослини ведуть нерухомий спосіб життя, Надмембранний комплекс Поверхневого апарату їхніх клітин утворює жорстку клітинну стінку. Клітинна стінка ізолює клітини рослин. Вона

Ботаніка – Неведомська Є. О. – ЛЕКЦІЯ 5. Тканинний рівень організації живої матерії. Рослинні тканини

План 1. Поняття про тканини. 2. Рослинні тканини. Основні поняття: Тканина, диференціація, анатомія рослин, твірні (меристематичні) тканини, покривні тканини, основні тканини, провідні тканини, механічні тканини, видільні утворення. 1. Поняття про тканини У більшості багатоклітинних

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 1. Поняття про тканини

План 1. Поняття про тканини. 2. Рослинні тканини. Основні поняття: Тканина, диференціація, анатомія рослин, твірні (меристематичні) тканини, покривні тканини, основні тканини, провідні тканини, механічні тканини, видільні утворення. 1. Поняття про тканини У більшості багатоклітинних

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 2. Рослинні тканини

План 1. Поняття про тканини. 2. Рослинні тканини. Основні поняття: Тканина, диференціація, анатомія рослин, твірні (меристематичні) тканини, покривні тканини, основні тканини, провідні тканини, механічні тканини, видільні утворення. 1. Поняття про тканини У більшості багатоклітинних

Ботаніка – Неведомська Є. О. – ЛЕКЦІЯ 6. Органографія. вегетативні органи рослинного організму. Корінь

План 1. Органографія. 2. Вегетативні органи рослинного організму. 2.1. Корінь. 2.1.1. Основні функції кореня. 2.1.2. Типи коренів і кореневих систем. 2.1.3. Зони кореня. 2.1.4. Первинна будова кореня. 2.1.5. Вторинна будова кореня. 2.1.6. Метаморфози кореня.

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 1. Органографія

План 1. Органографія. 2. Вегетативні органи рослинного організму. 2.1. Корінь. 2.1.1. Основні функції кореня. 2.1.2. Типи коренів і кореневих систем. 2.1.3. Зони кореня. 2.1.4. Первинна будова кореня. 2.1.5. Вторинна будова кореня. 2.1.6. Метаморфози кореня.

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 2. Вегетативні органи рослинного організму

План 1. Органографія. 2. Вегетативні органи рослинного організму. 2.1. Корінь. 2.1.1. Основні функції кореня. 2.1.2. Типи коренів і кореневих систем. 2.1.3. Зони кореня. 2.1.4. Первинна будова кореня. 2.1.5. Вторинна будова кореня. 2.1.6. Метаморфози кореня.

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 2.1. Корінь

План 1. Органографія. 2. Вегетативні органи рослинного організму. 2.1. Корінь. 2.1.1. Основні функції кореня. 2.1.2. Типи коренів і кореневих систем. 2.1.3. Зони кореня. 2.1.4. Первинна будова кореня. 2.1.5. Вторинна будова кореня. 2.1.6. Метаморфози кореня.

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 2.1.1. Основні функції кореня

План 1. Органографія. 2. Вегетативні органи рослинного організму. 2.1. Корінь. 2.1.1. Основні функції кореня. 2.1.2. Типи коренів і кореневих систем. 2.1.3. Зони кореня. 2.1.4. Первинна будова кореня. 2.1.5. Вторинна будова кореня. 2.1.6. Метаморфози кореня.

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 2.1.2. Типи коренів і кореневих систем

План 1. Органографія. 2. Вегетативні органи рослинного організму. 2.1. Корінь. 2.1.1. Основні функції кореня. 2.1.2. Типи коренів і кореневих систем. 2.1.3. Зони кореня. 2.1.4. Первинна будова кореня. 2.1.5. Вторинна будова кореня. 2.1.6. Метаморфози кореня.

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 2.1.3. Зони кореня

Корінь має клітинну будову. Різні його ділянки складаються з неоднакових клітин, що утворюють зони кореня: o кореневий чохлик (рис. 28) (лат. Саіур^а); Рис. 28. Частина кореня дводольної рослини (за Рейвн, Эверт, Айкхорн, 1990): 1

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 2.1.4. Первинна будова кореня

Корінь має клітинну будову. Різні його ділянки складаються з неоднакових клітин, що утворюють зони кореня: o кореневий чохлик (рис. 28) (лат. Саіур^а); Рис. 28. Частина кореня дводольної рослини (за Рейвн, Эверт, Айкхорн, 1990): 1

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 2.1.5. Вторинна будова кореня

Вторинна будова кореня Формується з первинної у результаті діяльності вторинних меристем – камбію і фелогену. Камбій (від пізньолат. cambium – обмін, зміна) – вторинна латеральна твірна тканина голонасінних і дводольних рослин. У корені камбій

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 2.1.6. Метаморфози кореня

Вторинна будова кореня Формується з первинної у результаті діяльності вторинних меристем – камбію і фелогену. Камбій (від пізньолат. cambium – обмін, зміна) – вторинна латеральна твірна тканина голонасінних і дводольних рослин. У корені камбій

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 2.1.7. Кореневе живлення рослин

Майже вся вода в рослину надходить через кореневу систему. Рушійною силою надходження води у кореневу систему та пересування її у рослинному організмі є всисна сила, або водний потенціал, а ще точніше – різниця водних

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 2.1.8. Біологічна азотфіксація

Незважаючи на те, що атмосфера майже на 78% складається з азоту, для більшості рослин він недоступний. Здатністю до фіксації азоту володіють найпримітивніші живі організми: 1) вільноживучі організми – аеробні Azotobacter та анаеробні Clostridium бактерії;

Ботаніка – Неведомська Є. О. – ЛЕКЦІЯ 7. Вегетативний орган рослинного організму – пагін

План 1. Загальна будова та функції пагона. 2. Класифікація пагонів. 3. Брунька. 4. Класифікація бруньок. 5. Метаморфози пагона. Основні поняття: Вегетативні органи, пагін, стебло, листок, брунька, конус наростання, вузли, міжвузля, листкова пазуха, метаморфози пагона,

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 1. Загальна будова та функції пагона

План 1. Загальна будова та функції пагона. 2. Класифікація пагонів. 3. Брунька. 4. Класифікація бруньок. 5. Метаморфози пагона. Основні поняття: Вегетативні органи, пагін, стебло, листок, брунька, конус наростання, вузли, міжвузля, листкова пазуха, метаморфози пагона,

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 2. Класифікація пагонів

План 1. Загальна будова та функції пагона. 2. Класифікація пагонів. 3. Брунька. 4. Класифікація бруньок. 5. Метаморфози пагона. Основні поняття: Вегетативні органи, пагін, стебло, листок, брунька, конус наростання, вузли, міжвузля, листкова пазуха, метаморфози пагона,

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 3. Брунька

План 1. Загальна будова та функції пагона. 2. Класифікація пагонів. 3. Брунька. 4. Класифікація бруньок. 5. Метаморфози пагона. Основні поняття: Вегетативні органи, пагін, стебло, листок, брунька, конус наростання, вузли, міжвузля, листкова пазуха, метаморфози пагона,

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 4. Класифікація бруньок

План 1. Загальна будова та функції пагона. 2. Класифікація пагонів. 3. Брунька. 4. Класифікація бруньок. 5. Метаморфози пагона. Основні поняття: Вегетативні органи, пагін, стебло, листок, брунька, конус наростання, вузли, міжвузля, листкова пазуха, метаморфози пагона,

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 5. Метаморфози пагона

Метаморфози (видозміни) пагона виникають у процесі пристосувальної еволюції. Розрізняють такі метаморфози пагона (рис. 33): 1) надземні: O стеблові бульби – потовщення одного чи кількох міжвузлів стебла; O вуса / вусики – довгі тонкі пагони

Ботаніка – Неведомська Є. О. – ЛЕКЦІЯ 8. Стебло – осьова частина пагона

План 1. Стебло та його основні функції. 2. Формування та морфологічна класифікація стебел. 3. Первинна будова стебла. 4. Вторинна будова стебла. 5. Підйом води у стовбурах дерев. Основні поняття: Стебло, конус наростання, галуження стебла,

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 1. Стебло та його основні функції

План 1. Стебло та його основні функції. 2. Формування та морфологічна класифікація стебел. 3. Первинна будова стебла. 4. Вторинна будова стебла. 5. Підйом води у стовбурах дерев. Основні поняття: Стебло, конус наростання, галуження стебла,

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 2. Формування та морфологічна класифікація стебел

План 1. Стебло та його основні функції. 2. Формування та морфологічна класифікація стебел. 3. Первинна будова стебла. 4. Вторинна будова стебла. 5. Підйом води у стовбурах дерев. Основні поняття: Стебло, конус наростання, галуження стебла,

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 3. Первинна будова стебла

Першим етапом утворення стебла є формування його первинної структури, яка у голонасінних та дводольних рослин згодом замінюється на вторинну. У однодольних первинна структура стебла зберігається протягом усього життя рослини. В первинній будові стебла розрізняють

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 4. Вторинна будова стебла

У зв’язку з тим, що в стеблі дводольних і голонасінних рано розпочинається диференціація вторинних меристем (пучкового і міжпучкового камбію), перехід до вторинної будови стебла відбувається так швидко, що навіть в наймолодшій його ділянці вже

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 5. Підйом води у стовбурах дерев

Під впливом атмосферного тиску стовп води може піднятися лише на висоту не вище 10 м, тоді як висота дерев може сягати десятків метрів. Саме всисна сила атмосфери, яка виникає за рахунок надзвичайно низької величини

Ботаніка – Неведомська Є. О. – ЛЕКЦІЯ 9. Листок – бічний орган пагона

План 1. Загальна будова та функції листка. 2. Розвиток листка. 3. Класифікація листків. 4. Листкорозташування. 5. Анатомічна будова листка. 6. Метаморфози листка. 7. Способи вегетативного розмноження рослин та його біологічне значення. Основні поняття: Листок,

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 1. Загальна будова та функції листка

План 1. Загальна будова та функції листка. 2. Розвиток листка. 3. Класифікація листків. 4. Листкорозташування. 5. Анатомічна будова листка. 6. Метаморфози листка. 7. Способи вегетативного розмноження рослин та його біологічне значення. Основні поняття: Листок,