Ботаніка – Неведомська Є. О. – 2.1.6. Метаморфози кореня

Вторинна будова кореня Формується з первинної у результаті діяльності вторинних меристем – камбію і фелогену.

Камбій (від пізньолат. cambium – обмін, зміна) – вторинна латеральна твірна тканина голонасінних і дводольних рослин. У корені камбій утворюється з паренхімних клітин на межі флоеми і ксилеми, рідше з клітин перициклу. Клітини камбію діляться паралельно поверхні органу, утворюючи з периферійного (зовнішнього) боку елементи вторинної флоеми, а з центрального (внутрішнього) – елементи вторинної ксилеми. Це приводить до потовщення кореня. Поступово із наростанням вторинної ксилеми і вторинної флоеми первинна флоема відтісняється до периферії, а первинна ксилема – до центру.

Фелоген (від грецьк. fellos – корок та gennao – народжений), або корковий камбій, – вторинна латеральна меристема, яка закладається або безпосередньо під епідермою, або в глибших шарах первинної кори. Утворення коркового камбію – фелогену починається з того, що клітини, які вже закінчили ріст, диференціюються і знову починають ділитися. Внаслідок поділу тут утворюються перегородки, паралельні поверхні кореня. Так виникає смужка сплющених клітин, які продовжують ділитись перегородками. Це і є корковий камбій, який назовні відкладає правильними рядами мертву тканину, клітинні стінки якої просочені суберином – корок, Або фелему (від грецьк. Fellos – корок), а до середини – фелодерму, що складається з живих клітин. Корок ізолює первинну кору від центрального циліндра; внаслідок цього первинна кора відмирає і відділяється. Таким чином, на зміну первинній формується вторинна кора, що являє сукупність тканин розташованих зовні від камбію.

Отже, за вторинної будови корінь складається з центрального циліндра, вкритого корком.

2.1.6. Метаморфози кореня

Метаморфоз (від грецьк. metamorphosis – перетворення) – зміна форми й будови органів рослин, які виникли у процесі історичного розвитку (філогенезу) в зв’язку із зміною функцій або середовища функціонування і які передаються спадково.

Метаморфози кореня подано в таблиці 9.

Таблиця 9

МЕТАМОРФОЗИ КОРЕНЯ

Назви

Означення

Особливості будови

Приклади рослин

Коренеплід

Видозмінений стовщений головний корінь, який виконує функцію накопичення запасних поживних речовин

Голівка, шийка, власне корінь

Буряк, морква, ріпа, петрушка, редька

Бульбокорені

Потовщені бічні корені, в яких відкладаються поживні речовини

Розросла запасаюча паренхіма

Жоржина, пшінка, любка

Закінчення табл. 9

Назви Ходульні

Означення

Надземна потужна частина кореневої системи, що утримує над рівнем води стовбур дерев або закріплює рослину у мулистому грунті узбережжя

Особливості будови

Додаткові корені, які ростуть униз, до землі

Приклади рослин

Мангрова рослинність, фі-кус-баньян, кукурудза

Дихальні (пневмато-

Фори)

Корені, що ростуть вгору від кореневища чи підземного кореня і забезпечують газообмін

Мають розвинену аеренхіму та сочевички

Болотяний кипарис, авіценія

Повітряні

Надземні додаткові корені, які зростають на стовбурах інших дерев та адсорбують атмосферну вологу

Зверху вкриті шарами мертвих клітин із потовщеннями та з порами у клітинних стінках

Тропічні епіфіти з родин Орхідні, Ароїдні, Бромелієві

Асиміляційні

Надземні корені, які виконують функцію фотосинтезу

Стрічкоподібні, верхня сторона яких має зелений колір (містять хлоропласти)

Водяний горіх (в Україні), тропічні орхі-деї-епіфіти

Корені – причіпки

Видозмінені додаткові корені, за допомогою яких рослини-ліани прикріплюються до інших рослин або штучних опор і піднімаються до джерела світла

Додаткові корені у вигляді причіпки

Плющ звичайний

Корені – присоски, або гаусторії ( від лат. Haustor Той, що п’є)

Одноклітинні або багатоклітинні утвори, за допомогою яких рослини-паразити всмоктують поживні речовини з рослини-хазяїна

Мають вигляд подушечок, усередині яких виникає виріст, який глибоко входить у рослину-хазяїна

Вовчок, дзвінець, повитиця, омела


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 2.1.6. Метаморфози кореня