Ботаніка – Неведомська Є. О. – 3. Первинна будова стебла

Першим етапом утворення стебла є формування його первинної структури, яка у голонасінних та дводольних рослин згодом замінюється на вторинну. У однодольних первинна структура стебла зберігається протягом усього життя рослини.

В первинній будові стебла розрізняють такі ділянки:

1. Епідерміс – первинна покривна тканина, видовжені клітини якої мають відносно товсті прямолінійні стінки; серед клітин епідермісу є продихи, які забезпечують газообмін.

2. Первинна кора – багатошарова тканина, яка складається з неоднорідних паренхімних клітин:

А) хлоренхіма (від грецьк. chloros – зелений та enchyma – тканина) (хлорофілоносні клітини паренхіми) – фотосинтезуюча паренхімна тканина, яка розміщена безпосередньо під епідермісом, завдяки їй молоді ділянки стебел мають зелене забарвлення;

Б) коленхіма (від грецьк. kolla – клей, Enchyma – тканина) – механічна (опорна) тканина, особливістю якої є нерівномірне целюлозне потовщення тих ділянок клітинних стінок, що піддаються дії найбільшого механічного навантаження;

В) основна паренхіма – пухка тканина, що складається з великих тонкостінних клітин, величина яких змінюється: до центра вони зменшуються і мають потовщені клітинні стінки; у багаторічних рослин в основній паренхімі відкладаються запасні речовини, після чого вона перетворюється на запасаючу тканину; в однодольних рослин частина основної паренхіми руйнується (утворюється порожнина) або стає дуже пухкою;

Г) ендодерма (від грецьк. endon – усередині та Derma – шкіра) – шар клітин зі специфічними крохмальними зернами (беруть участь в процесах збереження відповідного просторового положення стебла та його геотропічних реакціях, не беруть участі в обміні речовин), а також із здерев’янілими, кутинізованими або окорковілими стінками, тому непроникні для води; у деяких рослин на радіальних стінках клітин виникають потовщення – пояски Каспарі.

3. Центральний циліндр (стела) – внутрішня частина стебла і кореня вищих рослин, яка оточена первинною корою. Складається з різних тканин:

А) Перицикл – один або кілька шарів паренхімних клітин, які складають первинну меристему; з перициклу утворюються механічні (пери-циклічні) волокна; у однодольних рослин перициклу може не бути;


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 3. Первинна будова стебла