Ботаніка – Неведомська Є. О. – 2.1.4. Первинна будова кореня

Корінь має клітинну будову. Різні його ділянки складаються з неоднакових клітин, що утворюють зони кореня: o кореневий чохлик (рис. 28) (лат. Саіур^а);

Ботаніка   Неведомська Є. О.   2.1.4. Первинна будова кореня

Рис. 28. Частина кореня дводольної рослини (за Рейвн, Эверт, Айкхорн, 1990):

1 – кореневі волоски;

2 – кореневий чохлик.

O зона поділу, або зона ембріонального росту;

O зона розтягування;

O зона всмоктування, або зона кореневих волосків (рис. 29);

O зона проведення, або зона бічних коренів.

Ботаніка   Неведомська Є. О.   2.1.4. Первинна будова кореня

Взаємозв’язок будови зон кореня з його функціями подано в таблиці 8. Місце переходу кореня в стебло називається Кореневою шийкою. Вона виділяється потовщенням та темнішим забарвленням кори.

2.1.4. Первинна будова кореня

У кореня розрізняють первинну і Вторинну Будову.

Первинна будова кореня – будова, при якій функціонують первинні меристеми. Первинна будова кореня властива однодольним рослинам протягом усього життя та всім голонасінним і дводольним рослинам у молодих ділянках кореня до початку функціонування вторинних меристем. При первинній будові кореня на поперечному зрізі виділяють такі ділянки:

1. Ризодерма (епіблема) – первинна покривна тканина, клітини якої утворюють кореневі волоски.

Таблиця 8

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БУДОВИ ЗОН КОРЕНЯ З ФУНКЦІЯМИ

Зони кореня

Особливості будови

Функції

Кореневий чохлик

Паренхімні клітини з потовщеними клітинними стінками; клітини мають підвищений тургор

Захист зони ділення від механічних пошкоджень; полегшення просування кореня в грунті

Зона поділу, або зона ембріонального росту

Дрібні клітини з тонкими клітинними стінками і великими ядрами

Інтенсивний поділ клітин

Зона

Розтягування

Клітини внаслідок розтягування набувають циліндричної форми, їх ядро зміщене вбік, а дрібні вакуолі, об’єднуючись, утворюють кілька великих вакуоль

Ріст кореня та його поступове заглиблення в грунт

Зона всмоктування, або зона кореневих волосків

Кореневі волоски – одноклітинні вирости зовнішніх клітин кореня (довжиною від 1-2 до 60 мм)

Всмоктування води і розчинених у ній мінеральних солей з грунту

Зона проведення, або зона бічних коренів

Судини (входять до складу ксилеми) – мертві клітини із зруйнованими поперечними перетинками;

Ситоподібні трубки (входять до складу флоеми) – живі клітини, у яких поперечні перетинки перфоровані

Переміщення води і розчинених у ній мінеральних солей до частин пагона – стебла і листків (висхідний потік); переміщення органічних речовин, необхідних для живлення клітин кореня (низхідний потік);

Ендогенна закладка бічних коренів.

2. Первинна кора – багатошарова тканина, яка складається з:

А) екзодерми – шар великих багатокутних живих клітин, щільно з’ єднаних одна з одною радіальними стінками, які виконують функції захисту і пропускання води і солей (згодом корковіють і виконують лише захисну функцію);

Б) мезодерми – багатошарова паренхіма, яка складається з живих клітин;

В) ендодерми – один шар щільно зімкнених клітин, стінки яких поступово корковіють за рахунок суберину (тому вони не пропускають водє і гази); між цими клітинами розташовані живі тонкостінні пропускні клітини, крізь які проходить вода з розчиненими речовинами з первинної кори до ксилеми центрального циліндра.

3. Центральний циліндр, Або Стела (від лат. stela, від грецьк. stele – стовп) складається з різних тканин:

А) перицикл (перикамбій) – шар живих тонкостінних паренхімних клітин, які періодично діляться і дають початок бічним кореням та іншим тканинам (вторинна твірна тканина);

Б) паренхімна тканина, в якій радіально розміщений судинний пучок, що складається із ксилеми і флоеми; флоема і ксилема розміщуються на різних радіусах (ксилема ближче до центру).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 2.1.4. Первинна будова кореня