Ботаніка – Неведомська Є. О. – 1. Загальна характеристика вищих рослин

План

1. Загальна характеристика вищих рослин.

2. Вищі спорові рослини.

2.1. Відділ Мохоподібні, або Мохи (ВгуорпуЬа).

2.2. Відділ Плауноподібні, або Плауни (і. усороіСіорпу:а).

2.3. Відділ Хвощеподібні, або Хвощі (Єди/^егорпуга).

2.4. Відділ Папоротеподібні, або Папороті (РоіуросСіорпуаа).

3. Порівняльна характеристика вищих спорових рослин.

Основні поняття: Гаметофіт, спорофіт, антеридії, архегонії, яйцеклітина, сперматозоїди, спорогон, спорофіли, стробіли, кореневище, додаткові корені, елатери, соруси, рівноспорові рослини, різноспорові рослини.

1. Загальна характеристика вищих рослин

Вищі рослини – це новий етап еволюційного розвитку рослинного світу. Вищі рослини, на відміну від нижчих, мають розчленування тіла на вегетативні органи: корінь, листки й стебло. В основі будови вегетативних органів лежать різноманітні тканини.

Усі вищі рослини, як правило, мешканці суходолу, але серед них є й мешканці водойм. За способом живлення переважна більшість вищих рослин – автотрофи.

Для розвитку вищих рослин характерні дві фази, які чергуються одна з одною: гаметофіт і спорофіт. Гаметофіт – статеве покоління, на якому утворюються багатоклітинні статеві органи – антеридії’ та архегонії. Антеридії – овальні або кулясті тільця, зовнішня стінка яких укрита одним або кількома рядами стерильних клітин. В антеридії розвиваються сперма-генні клітини, з яких потім виникають чоловічі гамети – рухомі сперма-тозоони. Під час достигання антеридії розриваються, і тоді сперматозоони виходять назовні. Вони активно рухаються у воді та підпливають до архегоніїв. Архегонії – колбоподібні тільця, що складаються з нижньої розширеної частини – черевця і верхньої звуженої – шийки. Зовні архегоній оточують стерильні клітини, що захищають його від висихання. В черевці архегонія знаходиться нерухома жіноча гамета – яйцеклітина. Над яйцеклітиною розташована черевцева канальцева клітина. Під час достигання яйцеклітини канальцеві клітини ослизнюються, архегоній на верхівці відкривається. По слизу сперматозоон проходить у черевце архегонія, де зливається з яйцеклітиною, відбувається запліднення.

У процесі еволюції вищих рослин відбулося поступове спрощення (редукція) антеридіїв та архегоніїв. Наприклад, у покритонасінних (квіткових) від архегонія залишилася лише яйцеклітина, яка розвивається у зародковому мішку (жіночому гаметофіті).

Спорофіт – безстатеве покоління, на якому утворюються органи безстатевого розмноження – спорогонії, в яких шляхом редукційного поділу утворюються гаплоїдні спори. Спори у вищих рослин можуть бути морфологічно однакові або різні. Дрібніші за розмірами спори називають мікроспорами, а більші – мегаспорами. Із мікроспори розвивається чоловічий гаметофіт, а з мегаспори – жіночий. Гаметофіт гаплоїдний. Перехід від гаплоїдного стану до диплоїдного відбувається під час запліднення і утворення диплоїдної зиготи, з якої розвивається спорофіт.

Для еволюції вищих рослин, крім мохоподібних, характерна тенденція до переваги і вдосконалення спорофіта при одночасній редукції гаметофіта.

Вищі рослини Поділяють на:

Вищі спорові рослини (рис.50):

O відділ Мохоподібні, або Мохи (25 тис. видів; в Україні – близько 800 видів);

O відділ Плауноподібні, або Плауни (400 видів);

O відділ Хвощеподібні, або Хвощі (32 види);

O відділ Папоротеподібні, або Папороті (10 тис. видів). Вищі насінні рослини:

O відділ Голонасінні (700 видів);

O відділ Покритонасінні, або Квіткові (250 тис. видів).

Ботаніка   Неведомська Є. О.   1. Загальна характеристика вищих рослин

Рис. 50. Різноманітність вищих спорових рослин:

1 – орляк;

2 – оленячий рог;

3 – плаун річний;

4 – баранець звичайний;

5 – хвощ зимуючий;

6 – хвощ болотний.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 1. Загальна характеристика вищих рослин