Профілактика злочинів – Джужа О. М

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – Від авторів

У Концепції розвитку кримінологічної науки в Україні на початку XXI століття зазначено: головним завданням, яке стосується всіх наукових розробок у галузі кримінології, має стати зміцнення їх зв’язку з практичною діяльністю з метою захисту інтересів,

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – Загальна частина

Розділ 1. Профілактика злочинів як основа запобігання злочинності 1.1. Поняття та предмет профілактики злочинів У процесі історичного розвитку людство використовувало два основних способи протидії злочинності: покарання за вчинений злочин та профілактику злочинів. Вперше питання

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – Розділ 1. Профілактика злочинів як основа запобігання злочинності

Розділ 1. Профілактика злочинів як основа запобігання злочинності 1.1. Поняття та предмет профілактики злочинів У процесі історичного розвитку людство використовувало два основних способи протидії злочинності: покарання за вчинений злочин та профілактику злочинів. Вперше питання

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 1.1. Поняття та предмет профілактики злочинів

Розділ 1. Профілактика злочинів як основа запобігання злочинності 1.1. Поняття та предмет профілактики злочинів У процесі історичного розвитку людство використовувало два основних способи протидії злочинності: покарання за вчинений злочин та профілактику злочинів. Вперше питання

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 1.2. Мета, завдання, функції та принципи профілактики злочинів

Суспільство – це складний соціальний організм із різними сферами, кожна з яких складається з відносно самостійних суспільних відносин, зв’язків, процесів. Тому профілактика, як система, має власну “добірку” компонентів (підсистем). Це, передусім, сама профілактична діяльність,

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 1.3. Рівні, види, методи та форми профілактичної діяльності

Питання про рівні профілактики злочинів не дістало однозначного вирішення. Найбільш обгрунтованою є точка зору О. М. Яковлєва, який виділяє три рівні профілактики злочинів: 1) загальносоціальна профілактика, тобто профілактична діяльність, що здійснюється у суспільстві в

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 1.4. Правове регулювання та організаційне забезпечення профілактичної діяльності органів внутрішніх справ

Профілактика злочинів у широкому розумінні передбачає такий розвиток економіки, політики, ідеології, культури і побуту, який сприяв би усуненню або нейтралізації негативних сторін суспільного життя, які можуть слугувати причинами й умовами злочинності. Така організація суспільного

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 1.5. Зарубіжний досвід профілактики злочинів

Інтернаціоналізація й тенденція транснаціональності злочинності зумовлюють зростання значення такої складової організації профілактики злочинів, як вивчення та використання закордонного досвіду. В останні два десятиліття у США, Канаді, Японії активного розвитку набуває теорія і практика профілактики

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – Розділ 2. Об’єкти профілактичної діяльності

2.1. Злочинність як об’єкт профілактики Злочинність завжди, на кожному етапі розвитку людства, привертала увагу суспільства, з одного боку, дослідженням цього явища, а з другого – вирішуючи, які саме заходи є найбільш ефективними – принаймні

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 2.1. Злочинність як об’єкт профілактики

2.1. Злочинність як об’єкт профілактики Злочинність завжди, на кожному етапі розвитку людства, привертала увагу суспільства, з одного боку, дослідженням цього явища, а з другого – вирішуючи, які саме заходи є найбільш ефективними – принаймні

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 2.2. Причини та умови злочинності як об’єкта профілактики

Проблема детермінації злочинності – центральна і чи не найскладніша з усіх у кримінологічній науці. її важливість обумовлюється тим, що, в разі розкриття причин злочинності, у сучасному суспільстві з’явиться можливість розробити та здійснити ефективні заходи

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 2.3. Особа злочинця та жертва злочину як об’єкт профілактики

Ефективність запобігання злочинності можлива лише у тому випадку, коли увага буде сконцентрована на особі злочинця, оскільки саме особа є носієм причин вчинення злочину. Особа злочинця – основний та важливий елемент всього механізму злочинної поведінки.

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – Розділ 3. Суб’єкти профілактичної діяльності

3.1. Поняття та типологія суб’єктів профілактичної діяльності Поняття профілактики злочинності передбачає розуміння таких співвідносних понять, як: “профілактика”, “протидія”, “превенція”, “запобігання злочинності”. У зв’язку з цим постає необхідність визначити межі компетенції суб’єктів профілактики злочинності та

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 3.1. Поняття та типологія суб’єктів профілактичної діяльності

3.1. Поняття та типологія суб’єктів профілактичної діяльності Поняття профілактики злочинності передбачає розуміння таких співвідносних понять, як: “профілактика”, “протидія”, “превенція”, “запобігання злочинності”. У зв’язку з цим постає необхідність визначити межі компетенції суб’єктів профілактики злочинності та

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 3.2. Органи державної влади і місцевого самоврядування як суб’єкти профілактичної діяльності

Вважаємо доречним розпочати з аналізу функціонування суб’єктів загальнодержавного рівня, виділивши підтипи за належністю до гілок влади. Частиною першою статті 102 Конституції України не визначено, на жаль, до якої гілки влади належить Президент України, але

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 3.3. Правоохоронні органи як суб’єкти профілактичної діяльності

Всі установи, які входять складовими елементами до соціального інституту правоохоронних органів, є спеціалізованими суб’єктами профілактики. Органи прокуратури Основні завдання, функції та методи діяльності органів прокуратури як суб’єктів профілактики правопорушень та злочинів визначаються Законом України

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – Органи прокуратури

Всі установи, які входять складовими елементами до соціального інституту правоохоронних органів, є спеціалізованими суб’єктами профілактики. Органи прокуратури Основні завдання, функції та методи діяльності органів прокуратури як суб’єктів профілактики правопорушень та злочинів визначаються Законом України

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – Служба безпеки України

Всі установи, які входять складовими елементами до соціального інституту правоохоронних органів, є спеціалізованими суб’єктами профілактики. Органи прокуратури Основні завдання, функції та методи діяльності органів прокуратури як суб’єктів профілактики правопорушень та злочинів визначаються Законом України

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – Органи охорони державного кордону

Всі установи, які входять складовими елементами до соціального інституту правоохоронних органів, є спеціалізованими суб’єктами профілактики. Органи прокуратури Основні завдання, функції та методи діяльності органів прокуратури як суб’єктів профілактики правопорушень та злочинів визначаються Законом України

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – Митні органи України

Митна служба України здійснює свою діяльність відповідно до Указу Президента України “Про державну митну службу України від 23 березня 1998 року, за яким митні органи України здійснюють ряд заходів щодо спеціально-кримінологічної профілактики злочинності, пов’язаної

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – Державна податкова служба України

Митна служба України здійснює свою діяльність відповідно до Указу Президента України “Про державну митну службу України від 23 березня 1998 року, за яким митні органи України здійснюють ряд заходів щодо спеціально-кримінологічної профілактики злочинності, пов’язаної

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – Державна пенітенціарна служба України (реорганізований Державний департамент України з питань виконання покарань)

Митна служба України здійснює свою діяльність відповідно до Указу Президента України “Про державну митну службу України від 23 березня 1998 року, за яким митні органи України здійснюють ряд заходів щодо спеціально-кримінологічної профілактики злочинності, пов’язаної

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – Органи внутрішніх справ

Митна служба України здійснює свою діяльність відповідно до Указу Президента України “Про державну митну службу України від 23 березня 1998 року, за яким митні органи України здійснюють ряд заходів щодо спеціально-кримінологічної профілактики злочинності, пов’язаної

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 3.4. Профілактична функція суду та органів юстиції

Митна служба України здійснює свою діяльність відповідно до Указу Президента України “Про державну митну службу України від 23 березня 1998 року, за яким митні органи України здійснюють ряд заходів щодо спеціально-кримінологічної профілактики злочинності, пов’язаної

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – Розділ 4. Загальна та індивідуальна профілактика злочинів

4.1. Поняття загальної профілактики злочинів У системі профілактики злочинів не дістало однозначного вирішення питання щодо поділу її на рівні. Різні автори інтерпретують рівні профілактики по-різному, наприклад, О. М. Яковлєв виділяє такі рівні профілактики злочинів:

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 4.1. Поняття загальної профілактики злочинів

4.1. Поняття загальної профілактики злочинів У системі профілактики злочинів не дістало однозначного вирішення питання щодо поділу її на рівні. Різні автори інтерпретують рівні профілактики по-різному, наприклад, О. М. Яковлєв виділяє такі рівні профілактики злочинів:

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 4.2. Класифікація та правова основа заходів загальної профілактики злочинів

У системі загальної профілактики злочинів необхідно виділити із усього різноманіття профілактичних заходів ті, які спрямовані на виявлення, обмеження або нейтралізацію дії найбільш значущих криміногенних факторів (детермінантів злочинності). Саме такі заходи мають загально-профілактичний характер і

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 4.3. Індивідуальна профілактика злочинів

Індивідуальна профілактика – це насамперед вплив на тих осіб, від яких можна очікувати вчинення злочинів, та їх соціальне оточення. Даний вид діяльності є цілеспрямованою роботою з конкретною людиною та його найближчим оточенням. Об’єктами такої

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – Розділ 5. Віктимологічна профілактика як складова системи профілактики злочинів

5.1. Поняття “віктимологія”; цілі та функції віктимологічної профілактики злочинів У сучасних умовах, для яких характерним є розвиток нових напрямів у практиці та теорії запобігання злочинності, одним з таких напрямів є кримінологічна віктимологія, яка вивчає

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 5.1. Поняття “віктимологія”; цілі та функції віктимологічної профілактики злочинів

5.1. Поняття “віктимологія”; цілі та функції віктимологічної профілактики злочинів У сучасних умовах, для яких характерним є розвиток нових напрямів у практиці та теорії запобігання злочинності, одним з таких напрямів є кримінологічна віктимологія, яка вивчає

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 5.2. Рівні та принципи віктимологічної профілактики злочинів

Віктимологічна профілактика забезпечується шляхом недопущення віктимогенних ситуацій, їх усунення, послаблення дії криміногенних факторів та їх нейтралізації, захисту потенційних жертв від злочинних посягань, правової пропаганди серед населення. Віктимологічна профілактика повинна поєднувати в собі ефективність та

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 5.3. Заходи віктимологічної профілактики злочинів

Характер та цілеспрямованість запобіжних заходів визначається знанням динаміки, структури та причин віктимності в цілому, в регіонах, у різних сферах суспільних відносин, у різних соціальних групах населення. Рівень результативності запобіжної діяльності та контролю за нею

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 5.4. Напрями розвитку віктимологічного потенціалу України

За останні тридцять – сорок років у країнах Західної Європи і Північної Америки під впливом ідей провідних учених-віктимологів і громадських діячів сформувалася складна багатосуб’єктна система управління соціальними процесами віктимізації як населення загалом, так й

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – Розділ 6. Інформаційне забезпечення та програмування профілактики злочинності

6.1. Поняття інформаційного забезпечення профілактики злочинності У сучасний період в Україні здійснюється вдосконалення системи правоохоронних органів. Одним із важливих елементів такого вдосконалення є закріплення організаційно-правових основ інформаційного забезпечення правоохоронних органів у сфері боротьби зі

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 6.1. Поняття інформаційного забезпечення профілактики злочинності

6.1. Поняття інформаційного забезпечення профілактики злочинності У сучасний період в Україні здійснюється вдосконалення системи правоохоронних органів. Одним із важливих елементів такого вдосконалення є закріплення організаційно-правових основ інформаційного забезпечення правоохоронних органів у сфері боротьби зі

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 6.2. Поняття та методологія прогнозування злочинності

Кримінологічний прогноз – це ймовірне судження про майбутній стан (рівень, структуру, динаміку) злочинності та її детермінанти, можливості профілактики й інші засоби впливу на злочинність у певний період часу. Варто погодитися з думкою, висловленою у

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 6.3. Програмування як передумова ефективної профілактичної діяльності

На сучасному етапі державотворення в Україні злочинність становить значну загрозу національній безпеці країни. Поширення злочинності та масштаби злочинної діяльності кримінальних структур є такими, що проблема боротьби з нею стоїть серед першочергових, тих, які потребують

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – Розділ 7. Участь громадськості у профілактиці злочинів

7.1. Профілактична діяльність громадськості Створення ефективної системи профілактики злочинності, зниження ступеня впливу криміногенних факторів на розвиток демократичних засад і суспільних відносин є стратегічним напрямом державної політики у протидії злочинності. Зміцнення правопорядку у країні потребує

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 7.1. Профілактична діяльність громадськості

7.1. Профілактична діяльність громадськості Створення ефективної системи профілактики злочинності, зниження ступеня впливу криміногенних факторів на розвиток демократичних засад і суспільних відносин є стратегічним напрямом державної політики у протидії злочинності. Зміцнення правопорядку у країні потребує

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 7.2. Взаємодія громадськості в правоохоронними органами у профілактиці злочинів

Найважливішою умовою ефективності діяльності з охорони правопорядку, профілактики правопорушень є організація взаємодії органів внутрішніх справ і громадських формувань, що беруть участь в охороні громадського порядку й забезпеченні суспільної безпеки. Взаємодія передбачає узгодження цілей і

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 7.3. Правова основа профілактичної діяльності громадськості

У сучасних умовах – становлення й розвитку демократичної, правової держави – профілактика злочинності розглядається як важливий напрям внутрішньої політики України. Залучення населення до охорони громадського порядку та профілактики правопорушень є одним з пріоритетних шляхів

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – Особлива частина

Розділ 8. Профілактика злочинів, що вчиняються неповнолітніми 8.1. Стан і тенденції злочинів, що вчиняються неповнолітніми Проблема профілактики злочинності неповнолітніх завжди була і є актуальною. Від того, як здійснюються заходи з недопущення злочинів дітей, залежить

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – Розділ 8. Профілактика злочинів, що вчиняються неповнолітніми

Розділ 8. Профілактика злочинів, що вчиняються неповнолітніми 8.1. Стан і тенденції злочинів, що вчиняються неповнолітніми Проблема профілактики злочинності неповнолітніх завжди була і є актуальною. Від того, як здійснюються заходи з недопущення злочинів дітей, залежить

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 8.1. Стан і тенденції злочинів, що вчиняються неповнолітніми

Розділ 8. Профілактика злочинів, що вчиняються неповнолітніми 8.1. Стан і тенденції злочинів, що вчиняються неповнолітніми Проблема профілактики злочинності неповнолітніх завжди була і є актуальною. Від того, як здійснюються заходи з недопущення злочинів дітей, залежить

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 8.2. Причини та умови злочинів, що вчиняються неповнолітніми

Вплив соціальних умов життя та його суперечностей на характер морального формування особи молодої людини є визначальним, тому саме в цьому треба шукати детермінанти злочинності взагалі і неповнолітньої – зокрема. Кримінологічна детермінація є різновидом соціальної

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 8.3. Заходи профілактики злочинів, що вчиняються неповнолітніми

Профілактична діяльність у широкому розумінні розглядається як один із засобів соціального регулювання суспільних відносин з метою ліквідації детермінант злочинності, як взаємодії заходів економіко-соціального, виховно-педагогічного, організаційного та правового характеру, як поєднання різних рівнів попередження злочинності1.

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 8.4. Роль органів внутрішніх справ у профілактиці злочинів, що вчиняються неповнолітніми

Профілактика злочинності неповнолітніх, що здійснюється органами внутрішніх справ, охоплює широкий комплекс різноманітних за характером заходів, безпосередньо спрямованих на ліквідацію протиправної поведінки неповнолітніх. Об’єктами профілактичного впливу є криміногенні фактори, що детермінують формування особи молодих злочинців,

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – Розділ 9. Профілактика насильницьких злочинів

9.1. Поняття, стан і тенденції, насильницьких злочинів Історія людства засвідчує, що багато століть у світі панував закон сили, а насильство було універсальним інструментом розв’язання будь-якої проблеми. Але прогрес суспільства привів до усвідомлення необхідності обмеження

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 9.1. Поняття, стан і тенденції, насильницьких злочинів

9.1. Поняття, стан і тенденції, насильницьких злочинів Історія людства засвідчує, що багато століть у світі панував закон сили, а насильство було універсальним інструментом розв’язання будь-якої проблеми. Але прогрес суспільства привів до усвідомлення необхідності обмеження

Профілактика злочинів – Джужа О. М. – 9.2. Причини та умови насильницьких злочинів

Насильство є не лише правовою проблемою, а й, значною мірою,- філософською та соціокультурною. Різні аспекти агресивно-насильницької поведінки є предметом вивчення психології, соціології, конфліктології, кримінології, педагогіки та медичних наук. У теоретико-методологій йому плані подальшого грунтовного