Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – ВСТУП

Мета вивчення курсу міжнародного менеджменту – сформувати уявлення про управління транснаціональними корпораціями та особливості використання умов і стилю менеджменту залежно від історичних та культурних умов країн базування. Дисципліна “Міжнародний менеджмент” є нормативною для підготовки

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Мета вивчення курсу міжнародного менеджменту – сформувати уявлення про управління транснаціональними корпораціями та особливості використання умов і стилю менеджменту залежно від історичних та культурних умов країн базування. Дисципліна “Міжнародний менеджмент” є нормативною для підготовки

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – Тема 1. Міжнародний бізнес, його сутність, розвиток та особливості

Мета вивчення курсу міжнародного менеджменту – сформувати уявлення про управління транснаціональними корпораціями та особливості використання умов і стилю менеджменту залежно від історичних та культурних умов країн базування. Дисципліна “Міжнародний менеджмент” є нормативною для підготовки

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – 1.1. Сутність міжнародного бізнесу та його характеристика

Міжнародний бізнес історично і логічно виникає внаслідок розвитку й поглиблення міжнародного поділу праці та формування світового ринку. Міжнародний бізнес Можна визначити як ділову взаємодію фірм різних форм власності або їх підрозділів, які знаходяться в

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – 1.2. Міжнародні компанії та їх роль в сучасному міжнародному бізнесі

В науковій літературі розмежовують два типи міжнародних компаній (МНК): O транснаціональні корпорації (ТНК) – національні монополії із зарубіжними активами, виробнича і торговельно-збутова діяльність яких виходить за рамки однієї держави. Правовий режим ТНК передбачає ділову

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – Тема 2. Сутність міжнародного менеджменту та його характеристика

Основні терміни і поняття Міжнародний менеджмент, національна школа бізнесу, пакет розвитку, геоцентрична концепція, поліцентрична концепція, етноцентрична концепція, порівняльний менеджмент, регіоцентрична концепція, принципи менеджменту, функції менеджменту, міжнародне управлінське координування. 2.1. Теоретичні засади, особливості та завдання

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – 2.1. Теоретичні засади, особливості та завдання міжнародного менеджменту

Основні терміни і поняття Міжнародний менеджмент, національна школа бізнесу, пакет розвитку, геоцентрична концепція, поліцентрична концепція, етноцентрична концепція, порівняльний менеджмент, регіоцентрична концепція, принципи менеджменту, функції менеджменту, міжнародне управлінське координування. 2.1. Теоретичні засади, особливості та завдання

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – 2.2. Сутність та структура міжнародного менеджменту

Сутність міжнародного менеджменту виявляється в його функціях. Управлінська діяльність – це поєднання різних функцій (видів діяльності), кожна з яких спрямована на вирішення специфічних, різноманітних і складних проблем взаємодії між окремими підрозділами компанії. Зміст кожної

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – Основні принципи функціонування міжнародного менеджменту

І. Загальні принципи: 1. Науковість (розвиток системи міжнародного менеджменту має відбивати об’єктивний процес функціонування міжнародних економічних відносин). 2. Системність (розвиток міжнародного менеджменту передбачає його формування як системного утворення). 3. Взаємовигідність (формування системи міжнародного менеджменту

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – Призначення міжнародного менеджменту

1. Міжнародний менеджмент як особливий вид професійної діяльності, по-перше, Здійснює міжнародну конфігурацію управлінської діяльності За рахунок використання конкурентних переваг компанії. Основний принцип – поєднання глобального централізованого управління з локальним підходом до розробки цільових управлінських

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – Тема 3. Середовище міжнародного менеджменту та його характеристика

Основні поняття і терміни Бізнес-середовище, внутрішнє середовище, зовнішнє середовище, мікросередовище, макросередовище, складність зовнішнього середовища, мінливість зовнішнього середовища, турбулентність, керованість, комунікабельність. 3.1. Бізнес – середовище діяльності міжнародної компанії Сучасна організація – це динамічна структура, відкрита

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – 3.1. Бізнес – середовище діяльності міжнародної компанії

Основні поняття і терміни Бізнес-середовище, внутрішнє середовище, зовнішнє середовище, мікросередовище, макросередовище, складність зовнішнього середовища, мінливість зовнішнього середовища, турбулентність, керованість, комунікабельність. 3.1. Бізнес – середовище діяльності міжнародної компанії Сучасна організація – це динамічна структура, відкрита

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – 3.2. Структура бізнес-середовища

Бізнес-середовище міжнародного менеджменту не однорідне. Для фірми, яка здійснює міжнародну діяльність, важливо систематизувати та аналізувати широке коло факторів, які прямо чи опосередковано впливають на ефективність підприємницької діяльності на кожному з локальних ринків. Дія всіх

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – 3.3. Особливості аналізу бізнес-середовища міжнародних компаній

Аналіз бізнес-середовища міжнародних компаній здійснюється з позицій стратегічних цілей компанії. Його висновки використовуються як основа стратегічної оцінки для аналізу і розробки можливих варіантів планів стратегії розвитку її. Основна мета оцінки інформації про бізнес-середовище –

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – Тема 4. Досвід організації менеджменту в різних країнах

Основні поняття і терміни Американський національний стереотип, “супербригади”, “романтичний практицизм”, японський національний стереотип, духовний кодекс компанії, “Модель Гарцбурга”, модель “державного благоустрою”. 4.1. Менеджмент США Американський національний стереотип. Образ типового американця характеризується такими рисами: індивідуалізм

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – 4.1. Менеджмент США

Основні поняття і терміни Американський національний стереотип, “супербригади”, “романтичний практицизм”, японський національний стереотип, духовний кодекс компанії, “Модель Гарцбурга”, модель “державного благоустрою”. 4.1. Менеджмент США Американський національний стереотип. Образ типового американця характеризується такими рисами: індивідуалізм

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – Американський менеджмент

Основні поняття і терміни Американський національний стереотип, “супербригади”, “романтичний практицизм”, японський національний стереотип, духовний кодекс компанії, “Модель Гарцбурга”, модель “державного благоустрою”. 4.1. Менеджмент США Американський національний стереотип. Образ типового американця характеризується такими рисами: індивідуалізм

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – 4.2. Японська модель менеджменту

Японський національний стереотип 1. Основні риси стереотипу – це надзвичайно продуктивне поєднання справді надзвичайної працьовитості (працелюбності) та терпіння японців з таким же безмежним внутрішнім прагненням до краси й досконалості. Японці – безумовні традиціоналісти, але

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – Японський національний стереотип

Японський національний стереотип 1. Основні риси стереотипу – це надзвичайно продуктивне поєднання справді надзвичайної працьовитості (працелюбності) та терпіння японців з таким же безмежним внутрішнім прагненням до краси й досконалості. Японці – безумовні традиціоналісти, але

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – Японський менеджмент

Японський національний стереотип 1. Основні риси стереотипу – це надзвичайно продуктивне поєднання справді надзвичайної працьовитості (працелюбності) та терпіння японців з таким же безмежним внутрішнім прагненням до краси й досконалості. Японці – безумовні традиціоналісти, але

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – 4.3. Менеджмент на підприємствах Німеччини

З середини 60-х років XX ст. в Академії управлінських кадрів (м. Бад-Гарцбург) під керівництвом Райнхарда Хена поетапно була розроблена модель управління, яка отримала назву “Модель Гарцбурга”. Зміст цієї моделі означає перенесення відповідальності на нижчі

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – 4.4. Особливості менеджменту в Швеції

З середини 60-х років XX ст. в Академії управлінських кадрів (м. Бад-Гарцбург) під керівництвом Райнхарда Хена поетапно була розроблена модель управління, яка отримала назву “Модель Гарцбурга”. Зміст цієї моделі означає перенесення відповідальності на нижчі

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – 4.5. Особливості менеджменту в Фінляндії

Фінська школа менеджменту за останні два десятиліття досягла міжнародного рівня. Вона визначає ряд найважливіших факторів, необхідних для успішної діяльності керівника, а саме: O вміння досягати результатів та бажання наполегливо працювати для досягнення поставленої мети;

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – МОДУЛЬ 2. ЗАГАЛЬНООРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА КРОСКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Тема 5. Кроскультурний менеджмент та його характеристика Тема 6. Прийняття рішень у міжнародних корпораціях Тема 7. Керівництво і комунікації в міжнародних корпораціях Тема 8. Управління людськими ресурсами в міжнародному бізнесі Тема 5. Кроскультурний менеджмент

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – Тема 5. Кроскультурний менеджмент та його характеристика

Тема 5. Кроскультурний менеджмент та його характеристика Тема 6. Прийняття рішень у міжнародних корпораціях Тема 7. Керівництво і комунікації в міжнародних корпораціях Тема 8. Управління людськими ресурсами в міжнародному бізнесі Тема 5. Кроскультурний менеджмент

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – 5.1. Сутність кроскультурного менеджменту. Концепції культури в кроскультурному менеджменті

Тема 5. Кроскультурний менеджмент та його характеристика Тема 6. Прийняття рішень у міжнародних корпораціях Тема 7. Керівництво і комунікації в міжнародних корпораціях Тема 8. Управління людськими ресурсами в міжнародному бізнесі Тема 5. Кроскультурний менеджмент

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – 5.2. Класифікація ділових культур

Перші спроби класифікувати ділові та організаційні культури були здійснені в 1980-х роках. Виділені такі класифікаційні параметри: 1. Ставлення різних культур до часу. 2. Ставлення до природи. 3. Міжособові відносини. Ставлення до часу На Сході

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – Ставлення до часу

Перші спроби класифікувати ділові та організаційні культури були здійснені в 1980-х роках. Виділені такі класифікаційні параметри: 1. Ставлення різних культур до часу. 2. Ставлення до природи. 3. Міжособові відносини. Ставлення до часу На Сході

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – Ставлення до природи

У різних місцях нашої планети можна знайти різні підходи до природи (навколишнього середовища). Умовно їх поділяють на три варіанти. Варіант 1. Природа (навколишнє середовище) розглядається як підпорядкований людині об’єкт, джерело для задоволення потреб. Взаємодія

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – Міжособові відносини

У різних місцях нашої планети можна знайти різні підходи до природи (навколишнього середовища). Умовно їх поділяють на три варіанти. Варіант 1. Природа (навколишнє середовище) розглядається як підпорядкований людині об’єкт, джерело для задоволення потреб. Взаємодія

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – Дія і статус в контексті ділової культури

Всі країни світу (ділові культури) умовно поділяються на дві великі групи. У першій групі статус людини в суспільстві визначається в першу чергу на підставі її особистих якостей і вчинків (у сім’ї, школі, на роботі),

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – Емоційно залучені та емоційно нейтральні культури

У різних культурах існує різне ставлення до прояву емоцій в ділових відносинах. Залежно від цього істотно варіюються вживані системи мотивації, взаємини між співробітниками по владній вертикалі, характер переговорного процесу, не кажучи вже про невербальні

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – 5.3. Взаємодія національних і корпоративних культур. Моделі корпоративних культур

Особливості окремих ділових культур та важливість їх урахування для успішного ведення бізнесу потребують визначення того, наскільки можуть корелювати, взаємообумовлювати одна одну національна і корпоративна культури. Як правильно побудувати культуру організації, яка здійснює діяльність в

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – Тема 6. Прийняття рішень у міжнародних корпораціях

Основні поняття і терміни Управлінське рішення, стратегічні управлінські рішення, тактичні управлінські рішення, оперативні управлінські рішення, середовище прийняття рішень, процес прийняття рішення, релевантна інформація, політичний ризик. 6.1. Теоретичні засади прийняття управлінських рішень Процес прийняття управлінських

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – 6.1. Теоретичні засади прийняття управлінських рішень

Основні поняття і терміни Управлінське рішення, стратегічні управлінські рішення, тактичні управлінські рішення, оперативні управлінські рішення, середовище прийняття рішень, процес прийняття рішення, релевантна інформація, політичний ризик. 6.1. Теоретичні засади прийняття управлінських рішень Процес прийняття управлінських

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – 6.2. Особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях

Прийняття рішень у міжнародному менеджменті – досить складний у процесуальному аспекті вид управлінської діяльності. Його виконання передбачає урахування багатьох чинників і передусім таких як стан зовнішнього середовища, комунікаційні обмеження, Соціокультурні чинники тощо. Середовище прийняття

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – Тема 7. Керівництво і комунікації в міжнародних корпораціях

Основні поняття і терміни Авторитарне керівництво, демократичне керівництво, кЕрівництво, команда, комунікативні бар’єри, комунікативні відстані, комунікації, комунікації міжнародні, комунікації приховані, комунікації прозорі, культурні бар’єри, ЛІдерство, теорії “X”, “У” Мак-Грегора, національні моделі керівництва, теорія “2” Оучі,

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – 7.1. Особливості керівництва в міжнародних корпораціях

Основні поняття і терміни Авторитарне керівництво, демократичне керівництво, кЕрівництво, команда, комунікативні бар’єри, комунікативні відстані, комунікації, комунікації міжнародні, комунікації приховані, комунікації прозорі, культурні бар’єри, ЛІдерство, теорії “X”, “У” Мак-Грегора, національні моделі керівництва, теорія “2” Оучі,

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – 7.2. Моделі кар’єри керівників корпорації

В сучасній практиці виділяють три основні моделі кар’єри виконавчих директорів: американську, європейську та японську. Основні моделі виконавчих директорів міжнародної компанії: 1. Американська модель: O отримання вищої освіти; O незначний досвід практичної роботи; O вища

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – Природа та основні типи міжнародних комунікацій

В сучасній практиці виділяють три основні моделі кар’єри виконавчих директорів: американську, європейську та японську. Основні моделі виконавчих директорів міжнародної компанії: 1. Американська модель: O отримання вищої освіти; O незначний досвід практичної роботи; O вища

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – Тема 8. Управління людськими ресурсами в міжнародному бізнесі

Основні поняття і терміни Людські ресурси; кадровий потенціал; міжнародні фірми; закордонні підрозділи міжнародних фірм; корпоративна культура міжнародних фірм; навчання кадрів; адаптація кадрів у міжнародному бізнесі. 8.1. Особливості управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях В

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – 8.1. Особливості управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях

Основні поняття і терміни Людські ресурси; кадровий потенціал; міжнародні фірми; закордонні підрозділи міжнародних фірм; корпоративна культура міжнародних фірм; навчання кадрів; адаптація кадрів у міжнародному бізнесі. 8.1. Особливості управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях В

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – 8.2. Навчання та адаптація кадрів у міжнародному бізнесі

Цілісна, науково обгрунтована система навчання персоналу є невід’ємною складовою кадрової політики міжнародних фірм. Це особливо актуально в сучасних умовах, коли прискорення науково-технічного прогресу, глобалізаційні процеси у світовій економіці приводять до швидких змін і вимог

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – 8.3. Команди у міжнародних корпораціях

Теоретично люди, які працюють разом в одній групі, можуть досягти більш вагомих результатів, ніж це вдалося б кожному окремо. Саме тому робочі групи з виконання тих чи інших завдань використовуються в компаніях досить часто.

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – МОДУЛЬ 3. ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Тема 9. Стратегічне планування в міжнародних компанія Тема 10. Організація міжнародних ділових операцій Тема 11. Функція мотивції в міжнародному менеджменті Тема 12. Контроль і звітність у міжнародному менеджменті Тема 9. Стратегічне планування в міжнародних

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – Тема 9. Стратегічне планування в міжнародних компаніях

Тема 9. Стратегічне планування в міжнародних компанія Тема 10. Організація міжнародних ділових операцій Тема 11. Функція мотивції в міжнародному менеджменті Тема 12. Контроль і звітність у міжнародному менеджменті Тема 9. Стратегічне планування в міжнародних

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – 9.1. Суть і значення стратегічного планування в сучасних умовах

Тема 9. Стратегічне планування в міжнародних компанія Тема 10. Організація міжнародних ділових операцій Тема 11. Функція мотивції в міжнародному менеджменті Тема 12. Контроль і звітність у міжнародному менеджменті Тема 9. Стратегічне планування в міжнародних

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – 9.2. Процес стратегічного планування та його етапи

Розробка міжнародних стратегій – це не одновимірний процес. Як правило, міжнародний стратегічний менеджмент поділяється на два етапи: формулювання стратегії та реалізація стратегії. У спрощеному вигляді ці два етапи можна охарактеризувати наступним чином: формування стратегії

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – 9.3. Моделі стратегічного управління в корпораціях

Для реалізації стратегій залежно від конкретних умов використовують такі моделі: внутрішньо фірмового управління у спокійному зовнішньому середовищі; управління в умовах динамічного ринку, перетворення науково-технічного прогресу на постійно діючий фактор розвитку; модель, яка пристосована до

Міжнародний менеджмент – Юхименко П. І. – 9.4. Види міжнародних стратегій та методи їх вибору в умовах невизначеності

Міжнародна стратегія діяльності складається із: А) стратегії визначення джерел забезпечення (стратегія імпорту); Б) стратегії розміщення міжнародного виробництва; В) стратегії збуту виробленої продукції (стратегія експорту). Стратегія імпорту Передбачає, що фірма, перш ніж орієнтуватися на світові