Міжнародне публічне право – Репецький В. М

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – ВСТУП

Кожен читач, який вивчає міжнародне публічне право в системі обов’язкових навчальних дисциплін, передбачених для підготовки кваліфікованих фахівців відповідної сфери, котрі безпосередньо або опосередковано в подальшому будуть причетні до реалізації міжнародного права, повинен усвідомлювати, що

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – Розділ 1. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Кожен читач, який вивчає міжнародне публічне право в системі обов’язкових навчальних дисциплін, передбачених для підготовки кваліфікованих фахівців відповідної сфери, котрі безпосередньо або опосередковано в подальшому будуть причетні до реалізації міжнародного права, повинен усвідомлювати, що

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 1.1. Поняття міжнародного права

Кожен читач, який вивчає міжнародне публічне право в системі обов’язкових навчальних дисциплін, передбачених для підготовки кваліфікованих фахівців відповідної сфери, котрі безпосередньо або опосередковано в подальшому будуть причетні до реалізації міжнародного права, повинен усвідомлювати, що

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 1.2. Особливості міжнародного права

Міжнародне публічне право виступає одним з регуляторів міжнародних відносин. Для більш повного розуміння його суті, природи, значення, ролі та можливостей у регулюванні міжнародних відносин важливого значення набуває характеристика міжнародного права як правової системи і,

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 1. Відмінність за суб’єктами правовідносин

Міжнародне публічне право виступає одним з регуляторів міжнародних відносин. Для більш повного розуміння його суті, природи, значення, ролі та можливостей у регулюванні міжнародних відносин важливого значення набуває характеристика міжнародного права як правової системи і,

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 2. Відмінність за об’єктами правовідносин

Міжнародне публічне право виступає одним з регуляторів міжнародних відносин. Для більш повного розуміння його суті, природи, значення, ролі та можливостей у регулюванні міжнародних відносин важливого значення набуває характеристика міжнародного права як правової системи і,

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 3. Особливості нормотворення

Міжнародне публічне право виступає одним з регуляторів міжнародних відносин. Для більш повного розуміння його суті, природи, значення, ролі та можливостей у регулюванні міжнародних відносин важливого значення набуває характеристика міжнародного права як правової системи і,

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 4. Особливості реалізації (виконання) нори права

Міжнародне публічне право виступає одним з регуляторів міжнародних відносин. Для більш повного розуміння його суті, природи, значення, ролі та можливостей у регулюванні міжнародних відносин важливого значення набуває характеристика міжнародного права як правової системи і,

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 1.3. Функції міжнародного права

У теорії права під функціями варто розуміти вплив окремих норм чи групи правових норм, цілісних правових актів, окремих галузей права, а також правових інститутів чи принципів права на суспільні відносини. Первинна функція права має

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 1.4. Природа юридично обов’язкової сили міжнародного права

Право є одним із тих елементів, які покликані поєднувати всіх членів суспільства та створити єдину систему загальних цінностей та норм. Воно одночасно створює передумови для самостійної діяльності суб’єктів (наприклад, надає можливість укладати ті чи

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 1.5. Співвідношення міжнародного і національного права

Нині наукою вироблено дві основні теорії щодо співвідношення міжнародного і національного права: моністична та дуалістична. Моністична теорія стверджує, що міжнародне і національне право-це два елементи однієї цілісної системи. У рамках монізму залежно від місця

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – Розділ 2. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ЙОГО НАУКИ

2.1. Історичні аспекти в дослідженні міжнародного права Аналіз доктрини і практики розвитку міжнародного права показує, що нині в його науці склалися три основні напрями у дослідженні історичних аспектів цього права: 1) вивчення природи і

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 2.1. Історичні аспекти в дослідженні міжнародного права

2.1. Історичні аспекти в дослідженні міжнародного права Аналіз доктрини і практики розвитку міжнародного права показує, що нині в його науці склалися три основні напрями у дослідженні історичних аспектів цього права: 1) вивчення природи і

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 2.2. Докласичне міжнародне право

2.2.1. Стародавнє міжнародне право Аналіз практики формування міжнародного права як регулятора міжнародних відносин показує, що цей процес започатковують у додержавних міжплемінних відносинах з обміну, який за формою поділяють на: 1) обмін подарунками (односторонній, переважно

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 2.2.1. Стародавнє міжнародне право

2.2.1. Стародавнє міжнародне право Аналіз практики формування міжнародного права як регулятора міжнародних відносин показує, що цей процес започатковують у додержавних міжплемінних відносинах з обміну, який за формою поділяють на: 1) обмін подарунками (односторонній, переважно

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 2.2.2. Середньовічне міжнародне право

Історії міжнародного права, як і історії розвитку міжнародно-правової думки, властивий континуїтет і наступність. Але в окремі періоди, коли міжнародні відносини кардинально змінюються, відповідні трансформаційні процеси захоплюють і міжнародне право. За всю історію еволюції міжнародного

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 2.3. Класичне міжнародне право

За характером і сутністю під класичним міжнародним правом розуміють здебільшого європейське право, яке в практичному плані сформувалось на основі римського та канонічного права, а в міжнародно-правовій теорії – на ідеях античних філософів, Біблії, вченнях

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 2.4. Сучасне міжнародне право

Сучасне міжнародне право характеризується певними особливостями. Його початок прийнято датувати серединою XX ст. У цей період відбувається поступове обмеження ролі держави як основною й єдиного суб’єкта цього права. Зміст сучасного міжнародного праві на етапі

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 2.5. Історія міжнародно-правової діяльності та науки міжнародного права в Україні

Сучасне міжнародне право характеризується певними особливостями. Його початок прийнято датувати серединою XX ст. У цей період відбувається поступове обмеження ролі держави як основною й єдиного суб’єкта цього права. Зміст сучасного міжнародного праві на етапі

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 2.5.1. Міжнародно-правова діяльність Київської Русі

Сучасне міжнародне право характеризується певними особливостями. Його початок прийнято датувати серединою XX ст. У цей період відбувається поступове обмеження ролі держави як основною й єдиного суб’єкта цього права. Зміст сучасного міжнародного праві на етапі

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 2.5.2. Міжнародно-правова діяльність Галицько-Волинського князівства

Питання тяглості міжнародно-правової діяльності, як і міжнародно-правових стандартів за напрямом Київська Русь – Галицько-Волинське князівство, нині є загальновизнаним. Дискусії про те, якою мірою ця тяглість проявилась у напрямі Київська Русь – північно-східні князівства (майбутнє

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 2.5.3. Наука міжнародного права в Україні

Питання тяглості міжнародно-правової діяльності, як і міжнародно-правових стандартів за напрямом Київська Русь – Галицько-Волинське князівство, нині є загальновизнаним. Дискусії про те, якою мірою ця тяглість проявилась у напрямі Київська Русь – північно-східні князівства (майбутнє

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – Розділ 3. НОРМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

3.1. Поняття, особливості та структура норм міжнародного права Як відомо, регулювання міжнародно-правових відносин здійснюють за допомогою норм міжнародного права, які представляють собою формально визначені правила поведінки суб’єктів міжнародного права. Норма міжнародного права повинна відповідати

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 3.1. Поняття, особливості та структура норм міжнародного права

3.1. Поняття, особливості та структура норм міжнародного права Як відомо, регулювання міжнародно-правових відносин здійснюють за допомогою норм міжнародного права, які представляють собою формально визначені правила поведінки суб’єктів міжнародного права. Норма міжнародного права повинна відповідати

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 3.2. Види норм міжнародного права

Розкрити всі характерні ознаки і риси будь-якого явища правової дійсності можна через його класифікацію. Міжнародно-правові норми класифікують за різними критеріями, але найбільш суттєво розкривають їх особливий характер такі критерії розмежування: 1) за сферою дії

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 3.3. Кодифікація норм міжнародного права та їх прогресивний розвиток

Розкрити всі характерні ознаки і риси будь-якого явища правової дійсності можна через його класифікацію. Міжнародно-правові норми класифікують за різними критеріями, але найбільш суттєво розкривають їх особливий характер такі критерії розмежування: 1) за сферою дії

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 3.4. Імплементація норм міжнародного права

Оскільки право впливає на суспільні відносини передусім через процес правового регулювання, через динамічний процес здійснення своїх норм, забезпечення справжнього впливу міжнародно-правових норм на суспільне життя є можливим лише за умови прояву реального змісту регулятивних

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – Розділ 4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

4.1. Поняття, ознаки та суть основних принципів міжнародного права В ієрархічній структурі міжнародного права ключове місце займають його основні принципи. їх роль та значення як фундаментальної основи міжнародного права засвідчує вже той факт, що,

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 4.1. Поняття, ознаки та суть основних принципів міжнародного права

4.1. Поняття, ознаки та суть основних принципів міжнародного права В ієрархічній структурі міжнародного права ключове місце займають його основні принципи. їх роль та значення як фундаментальної основи міжнародного права засвідчує вже той факт, що,

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 4.2. Принцип незастосування сили або погрози силою

Безсумнівно, принцип незастосування сили або погрози силою займає центральне місце серед принципів міжнародного права. Історія показує жахливі наслідки, спричинені війнами, коли право на війну (“jus ad bellum”) вважалося суверенним правом держави. Саме тому сучасна

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 4.3. Принцип мирного вирішення міжнародних спорів

Принцип незастосування сили або погрози силою тісно пов’язаний із принципом мирного вирішення міжнародних спорів. Принцип мирного вирішення міжнародних спорів закріплений Статутом ООН, Декларацією про принципи міжнародного права, Манільською декларацією про мирне вирішення спорів 1982

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 4.4. Принцип суверенної рівності держав

Принцип незастосування сили або погрози силою тісно пов’язаний із принципом мирного вирішення міжнародних спорів. Принцип мирного вирішення міжнародних спорів закріплений Статутом ООН, Декларацією про принципи міжнародного права, Манільською декларацією про мирне вирішення спорів 1982

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 4.5. Принцип невтручання у внутрішні справи

Кожна держава, виходячи з принципу суверенітету, має право самостійно та незалежно від інших держав вирішувати справи, які входять до її внутрішньої компетенції. До таких належать усі ті справи, щодо яких держава не зв’язана міжнародними

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 4.6. Принцип територіальної цілісності

Кожна держава, виходячи з принципу суверенітету, має право самостійно та незалежно від інших держав вирішувати справи, які входять до її внутрішньої компетенції. До таких належать усі ті справи, щодо яких держава не зв’язана міжнародними

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 4.7. Принцип непорушності кордонів

Тісно пов’язаним з принципом територіальної цілісності є принцип непорушності кордонів, який своєю метою має забезпечення стабільності кордонів. Як і принцип територіальної цілісності, цей принцип не виокремлений Статутом ООН та Декларацією про принципи міжнародного права

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 4.8. Принцип поваги прав і основних свобод людини

Тісно пов’язаним з принципом територіальної цілісності є принцип непорушності кордонів, який своєю метою має забезпечення стабільності кордонів. Як і принцип територіальної цілісності, цей принцип не виокремлений Статутом ООН та Декларацією про принципи міжнародного права

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 4.9. Принцип рівноправності та самовизначення народів

Відповідно до п. 2 ст. 1 Статуту ООН, ООН має своєю метою розвивати дружні відносини між націями на основі принципу рівноправності та самовизначення народів. Без сумніву, вказана норма відіграла важливу роль в історії, ставши

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 4.10. Принцип співробітництва

Відповідно до п. 2 ст. 1 Статуту ООН, ООН має своєю метою розвивати дружні відносини між націями на основі принципу рівноправності та самовизначення народів. Без сумніву, вказана норма відіграла важливу роль в історії, ставши

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 4.11. Принцип добросовісного виконання зобов’язань за міжнародним правом

Відповідно до п. 2 ст. 1 Статуту ООН, ООН має своєю метою розвивати дружні відносини між націями на основі принципу рівноправності та самовизначення народів. Без сумніву, вказана норма відіграла важливу роль в історії, ставши

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – Розділ 5. СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

5.1. Поняття суб’єкта міжнародного права Кожна правова система наділяє правами та покладає обов’язки лише на певне коло осіб, які є її суб’єктами. Коло цих суб’єктів залежить від багатьох чинників, передусім характеру права (публічне, приватне).

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 5.1. Поняття суб’єкта міжнародного права

5.1. Поняття суб’єкта міжнародного права Кожна правова система наділяє правами та покладає обов’язки лише на певне коло осіб, які є її суб’єктами. Коло цих суб’єктів залежить від багатьох чинників, передусім характеру права (публічне, приватне).

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 5.2. Держава – основний суб’єкт міжнародного права

Тривалий час єдиним завданням міжнародного права було регулювання відносин виключно між державами. Власне, і міжнародне право виникло з об’єктивної необхідності врегулювати саме окремі аспекти взаємовідносин держав. Тому немає нічого дивного в тому, щодо Другої

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 5.3. Міжнародна правосуб’єктність народів та націй, що борються за незалежність

Концепція міжнародної правосуб’єктності народів (націй), що борються за незалежність, сформувалася під впливом практики ООН. І хоча народи та нації, що борються за незалежність, є первинними суб’єктами міжнародного права, їх міжнародна правосуб’єктність до цього часу

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – Арабський народ Палестини

Концепція міжнародної правосуб’єктності народів (націй), що борються за незалежність, сформувалася під впливом практики ООН. І хоча народи та нації, що борються за незалежність, є первинними суб’єктами міжнародного права, їх міжнародна правосуб’єктність до цього часу

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 5.4. Міжнародна правосуб’єктність міжнародних організацій

Поряд із державами все більшу роль у міжнародних відносинах відіграють міжнародні організації. Нині є понад 500 міжнародних організацій, тобто їхня чисельність давно перевищила кількість усіх інших суб’єктів міжнародного права. Однак варто зазначити, що не

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 5.5. Міжнародна правосуб’єктність державоподібних утворень

Державоподібні утворення, як і міжнародні організації, є вторинним суб’єктом міжнародного права. Вони не мають суверенітету і створюються державами, які визначають їхній статус і обсяг правосуб’єктності. На відміну від первинних суб’єктів, вони можуть вступали лише

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 5.6. Міжнародна правосуб’єктність інших учасників міжнародних відносин

Як згадувалося вище, крім класичних суб’єктів міжнародного права, існують суб’єкти міжнародних відносин, питання про міжнародну правосуб’єктність яких вважається спірним. До них варто віднести фізичні та юридичні особи. Відразу потрібно зазначити, що більшість учених нині

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – Фізичні особи

Як згадувалося вище, крім класичних суб’єктів міжнародного права, існують суб’єкти міжнародних відносин, питання про міжнародну правосуб’єктність яких вважається спірним. До них варто віднести фізичні та юридичні особи. Відразу потрібно зазначити, що більшість учених нині

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – Юридичні особи

Як згадувалося вище, крім класичних суб’єктів міжнародного права, існують суб’єкти міжнародних відносин, питання про міжнародну правосуб’єктність яких вважається спірним. До них варто віднести фізичні та юридичні особи. Відразу потрібно зазначити, що більшість учених нині

Міжнародне публічне право – Репецький В. М. – 5.7. Визнання в міжнародному праві

Коло суб’єктів міжнародних відносин постійно змінюється. Особливо це стосується держав. З моменту закінчення Другої світової війни вже виникло понад сто держав. При появі на арені нового суб’єкта міжнародного права (в основному держав) нерідко виникає